Jak přesvědčovat, ovlivňovat a využívat slova?

VLIV: To je to, proč je důležité umět přesvědčovat a využívat síly slov…

Většina lidí často nedosáhne úspěchu, nezískají to, co chtějí, po čem touží, jen proto, že neumí prodat, vysvětlit své nápady, myšlenky, potřeby a bohužel neumí prodat ani sami sebe.

To je ale škoda.

Protože můžete mít dobrý, úžasný nápad, třeba mnohem lepší než váš kolega, konkurent, jen se neumíte prosadit a prodat to.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

A proto je váš návrh zamítnut a přijat horší návrh vašeho kolegy. Jinými slovy, neumíte mít vliv.

Tak si pojďme říct, proč je tak důležité mít vliv a být přesvědčivý

Pokud jste podnikatel, manažer pracující na vedoucí pozici, prodejce nebo rodič, pokud chcete v životě něco dokázat, změnit, je pro vás dovednost mít vliv, ovlivňovat a přesvědčivě komunikovat zásadní. Bez ní se neobejdete.

Je důležité a dobré umět přesvědčivě komunikovat.

Všichni výjimeční lídři umí výtečně komunikovat.

Dovedou sdělit svoji myšlenku a nápad tak, že je následují davy.

Můžete mít za sebou tisíce seminářů a tréninků na to, jak být dobrým lídrem, ale pokud neumíte mít vliv a komunikovat, tak za vámi lidé nikdy nepůjdou.

Nikdy nebudete výjimečný lídr.

Můžete se ptát, proč je to důležité a zásadní?

Chcete něco změnit? Ano?

Tak dovednost ovlivňovat vám umožní získat zdroje – ať je to nadšení vašich podřízených, kolegů, klientů, občanů nebo získání peněz, času, změny legislativy a tak dále.

Nemůžete být úspěšným lídrem, manažerem, nebo úspěšným podnikatelem, pokud neumíte přesvědčovat a využívat sílu slov.

Přesvědčování a ovlivňování je řemeslo, které se dá naučit. Nikdo se s touto dovednosti nerodí.

Nebo znáte někoho, kdo se narodil dobrým chirurgem, právníkem, účetní?

Je to řemeslo a opravdu se to dá naučit.o mne přesvědčování Jak přesvědčovat, ovlivňovat a využívat slova?

Co slova dělají?

Nejdříve si musíme vysvětlit, co vlastně slova a věty dělají, a jak nás ovlivňují.

Slova vytvářejí v naší mysli mentální obraz situace, kterou nám někdo popisuje.

Věta vytváří obraz, který popisuje a vykresluje nějakou skutečnost, zážitek nebo příhodu.

Když vám někdo něco vypráví, vy si v hlavě vytváříte obraz, jak to asi probíhalo. Ve vaší hlavě se přehrává takový malý mini-film.

Ukažme si, jak se dají využívat spojky

Spojky tyto obrazy propojují a spojují.

A také určují, které obrazy budou vysunuty do popředí, jaké obrazy jsou důležité, a jiné obrazy naopak upozaďují.

To znamená, že spojky upozorňují na to, jakých obrazů si máme všimnout a jaké obrazy máme ignorovat.

Pro zjednodušení si můžete si představit, že spojka je jakýsi průvodce v galerii obrazů.

Nejdříve se podívejme na spojku „ale“.

Když někdo říká:  „Dnes bude svítit slunce, ale zítra bude pršet“, tak se více soustředíme na informaci, že zítra bude pršet, a méně už nás zajímá, že dneska bude pěkně.

Zkusme to obrátit: Dnes bude pršet, ale zítra bude svítit slunce.

Když slyšíte tuto větu, která z nich vás více zaujme? Která z nich na vás působí silněji, intenzivněji?

Možná jste si všimli, že si více všímáte věty, která následuje po spojce „ale“? Pojďme se podívat na to, proč to tak je?

Spojka „ale“ nám umožní popřít, vymazat, vynulovat vše, co bylo řečeno v předchozí větě.

Jak na vás působí tato věta?: „Máš pravdu, ale zkus se na to podívat z jiného úhlu …„

Co si myslíte, že bude druhá strana vnímat? Uslyší vůbec větu „máš pravdu?“ Nebo slovo „ale“ popře předchozí větu a my ve skutečnosti říkáme: „Nemáš pravdu, podívej se na to z jiného úhlu.“

Takže pokud reagujete na námitky způsobem:

To je sice pravda, ale zapomněl jsi …

Nebo: může to tak být, ale co když …

Tak vlastně druhé straně dáváte najevo, že s ní nesouhlasíte a neberete v potaz její názor.

Pokud se chcete dozvědět více o přesvědčování, ovlivňování a využívání slov, podívejte se na tento trénink >>

 

Ukáži vám ještě jednu techniku z tréninku…

Co když vám někdo řekne: „Můžeš dokázat všechno, co chceš, pokud jsi připraven dostatečně tvrdě pracovat.”

Toto je velmi pozitivní výpověď, která podporuje vysoké výkony a dodává sílu. V uvedené větě jsou spojena dvě významná tvrzení, dvě významné části.

První: Můžeš dokázat všechno, co chceš …

a druhá: pokud jsi připraven dostatečně tvrdě pracovat.

Když se na tyto věty podíváme, zjistíme, že první věta je motivující a druhá je spíše demotivující.

Tyto dvě věty, části jsou spojený něčím, co nazývám „důsledkovým propojením“.

Když věta „můžeš dokázat, co chceš“ je uvedena jako první, a tak je motivující a probouzí emoční stav a touhu, že chceme být úspěšní a je také spojena s nezbytným předpokladem, tj. „pokud jsi připraven dostatečně pracovat.“

Všimněte si, k čemu dojde, když obrátím pořadí jednotlivých částí: Jestliže jsi připraven dostatečně pracovat, můžeš dokázat, co chceš.

Byla použita stejná slova, ale síla, s níž tato věta na nás působí, je mnohem menší. Zní to jako pokus přesvědčit někoho k tomu, aby tvrdě a hodně pracoval.

To, jak můžeme používat slova, spojky, věty a tvořit obrazy v našich hlavách, je fascinující. Když se toto naučíte, můžete mít obrovský vliv věci měnit, můžeme být úspěšným lídrem, manažerem, prodejcem, můžete radikálně zvýšit své příjmy a tím získat prostředky k větší svobodě a uskutečnění vašich snů.

Proč? Protože vaše návrhy budou přijímány, už je nebudou chtít smést ze stolu.

Zde jste viděli, že být přesvědčivý, umět prodat svoje myšlenky, názory a umět prodat sám sebe, je řemeslo a lze se to naučit.

 

Zaregistrujte se do tréninku Mít vliv a staňte přesvědčiví.