Jak se správně učit – naučte se používat nejdokonalejší organizační nástroj svého mozku

Nejsnadnější prostředek, jak:

 • přepravovat informace do mozku a z mozku ven,
 • tvůrčí a efektivní způsob dělání poznámek,
 • nejdokonalejší nástroj.

O čem je řeč? O mentální mapě.

Hledáte způsob, jak se správně učit?

V učení Vám může bránit i třeba nízké sebevědomí, které je častou příčinou slabých výsledků při učení. Nedovolte, aby vám nedostatek sebevědomí bránil v učení! Podívejte se na toto video.
Učte se pomocí:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 • mentálních map,
 • k učivu se vracejte,
 • opakujte si jej a
 • dělejte si přestávky mezi jednotlivými učebními činnostmi.

Mozek má přirozenou schopnost vizuálního vnímání – dá se říct, že v tom je prakticky dokonalý.

Nemyslí pomocí textů, písmenek a slov, ale pomocí obrázků, které teprve při komunikaci tlumočí do slov. Pro lidský mozek jsou texty jen zdroje dat, které si musí „přeformátovat“, aby s nimi mohl pracovat.
Právě proto si obvykle mnohem lépe v paměti podržíme ty informace, které jsme se snažili zapamatovat za pomoci vhodného obrázku.

Schválně to vyzkoušejte.

Poproste někoho, aby Vám popsal obrázek své dovolené a zavřete při tom oči. Co vidíte?
Rozhodně vidíte nějaké obrazy, nikoliv slova, nebo věty. Pokud jsou slova, kterými je dovolená popisována méně konkrétní, pak jsou obrazy, které vidíte bližší Vašim vlastním zkušenostem, nebo představám, které se Vám zamlouvají.
Pokud jsou slova přesná, konkrétní a specifická, pak vidíte obrázky téměř přesně takové, jaké slyšíte slova.

Kde mentální mapy používat a jak se vytvářejí?

Mapy lze používat na zaznamenávání přednášek, při studiu knih, pro kreativní řešení.
Mentální mapy vám pomohou naučit se, uspořádat a uskladnit tolik informací, kolik chcete, a přirozeným způsobem je utřídit tak, abyste ke kterýmkoli z nich měli okamžitý přístup.

 1. Začněte uprostřed našíř položené stránky.
 2. Do středu napište hlavní nadpis. Téma se pak ze středu paprskovitě větví na jednotlivé body, kolem nichž se podle vztahů a hierarchie větví na další a další větvičky a detaily.
 3. Dalším klíčovým prvkem jsou barvy, které informují o důležitosti informací.
 4. Vznikne ucelený obraz, který znázorní podstatné informace pohromadě.
 5. Myšlenkové mapování trvá jen pár minut, tvůrce mapy si lépe zapamatuje, co vytvářel a lépe studované látce porozumí.

Chceme-li co nejvíce využít potenciál svého mozku, musíme porozumět činnosti velkého mozku neboli svého mozku levého a pravého. Velký mozek totiž ovládá veškeré paměťové a učební dovednosti. Jestliže pochopíme, jak plně velký mozek využít, zlepšíme své duševní i fyzické výkony ve všech oblastech života.

Co to tedy ve skutečnosti znamená, když se řekne levá nebo pravá strana mozku? 

V padesátých a šedesátých letech 20. století uskutečnil pozdější držitel Nobelovy ceny profesor Roger Sperry spolu s profesorem Robertem Ornsteinem a dalšími spolupracovníky různé pokusy s mozkovou kůrou. Vyzvali své studenty, aby prováděli určitá mentální zadání,- jako snění, výpočty, kreslení, mluvení, psaní, vybarvování různých tvarů nebo poslech hudby. Přitom měřili jejich mozkové vlny.

Výsledky byly vskutku objevné.

Zjistilo se, že mozková kůra rozděluje úkoly do dvou hlavních skupin – na úkoly levého mozku a na úkoly mozku pravého. Mezi úkoly pravého mozku patří rytmus, prostorové vědomí, představivost, snění, barva, dimenze a úkoly vyžadující holistický přístup – tedy povědomí o dané věci jako celku. Levý mozek se naproti tomu zabývá slovy, logikou, čísly, posloupnostmi, přehledy a analýzou.
Způsob, jakým si levá a pravá strana velkého mozku mezi sebou předávají zprávy, vytváří synergický vzorec myšlení a růstu. Jestliže se příliš spoléháme na úkoly, které zaměstnávají jenom jednu naši mozkovou hemisféru, odrazujeme hemisféry od vzájemného dialogu a velmi výrazně redukujeme celkový výkon svého mozku. Stručně řečeno, omezujeme jeho synergetický způsob myšlení.
V synergetickém systému platí, že 1 + 1 se tam rovná více než dvě. Slůvko „více” může znamenat až nekonečno.

Jak se tedy správně učit?

1. Už samo kreslení mentálních map učiva, které si máme zapamatovat –  slovíčka a gramatická pravidla cizího jazyka, či matematické příklady atd., nám pomůže zafixovat si danou věc v hlavě. Je to především díky tomu, že mentální mapy nás mají k tomu, abychom užívali svou představivost a nacházeli asociace. Mentální mapy používané při studiu nám mohou účinně pomoci si všechny žádoucí informace podržet v paměti.
2. Důležité je opakování, abychom se ke svým mapám často vraceli a naučené informace si pokaždé znovu důkladně zopakovali a tím zafixovali do dlouhodobé paměti. Tony Buzan, autor knihy Mentální mapování, říká, že budete-li se řídit následujícím receptem pro opakování, podržíte si trvale v paměti všechno, co budete chtít.

Zde je správný postup opakování:

 1. opakování: Hned poté, co jste se látku učili.
 2. opakování: Jeden den poté, co jste se látku poprvé učili.
 3. opakování: Jeden týden poté, co jste se látku poprvé učili.
 4. opakování: Jeden měsíc poté, co jste se látku poprvé učili.
 5. opakování: Tři až šest měsíců poté, co jste se látku poprvé učili.

3. Přestávky jsou důležité – mozek si během nich přirozeně začlení všechny informace, které jste do něj vložili. Ideální je 45 minut se učit a 10 minut odpočívat. Po přestávce se budete moci snáze koncentrovat na další učení.

Naučte se používat nejdokonalejší organizační nástroj svého mozku. Navštivte mou internetovou přednášku zdarma: Jak se správně učit?