Jak Vám Sebeřízení pomůže naplnit Vaši vizi? [Bonusový Příklad: Denní Rutina, kterou můžete ihned okopírovat…]

sebeřizení 200x300 sebeřízení Časový plán, denní rutina, osobní čas, plánování, plánování času, rutina, time management Jak Vám Sebeřízení pomůže naplnit Vaši vizi? [Bonusový Příklad: Denní Rutina, kterou můžete ihned okopírovat...]Článek pojednává o tom, jak zvládnout sebeřízení z pohledu zvládnutí řízení (vedení) sama sebe a svých aktivit s ohledem na svůj čas v průběhu dne.
Jinými slovy, jak řídit (vést) sama sebe a svůj čas tak, abyste byli efektivnější v tom, co děláte a rychleji a snadněji dosáhli met, kterých toužíte dosáhnout…
V článku se s Vámi rovněž rozdělím o příklad denní rutiny, kterou bezprostředně můžete aplikovat do svého denního rozvrhu.
 

Vysvětlení pojmu Sebeřízení…

Obecně se pojem sebeřízení užívá pro popis procesu sebe-zlepšování – tedy práce sama na sobě, nebo-li rozvoje osobnosti.
Sebeřízení je české slovo, které vzniklo překladem anglického slova Self-Management – které popisuje proces, při kterém dochází ke zlepšování sebe sama a dělí se na 3 fáze:

 1. Sebepoznání – jakmile poznáte sama sebe, své silné stránky a stránky pro zlepšení,
 2. Seberozvoj – můžete sama sebe rozvíjet,
 3. Sebehodnocení – a hodnotit a opět se případně vrátit k seberozvoji…

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Sebeřízení jak jej vnímám já…

Nemám patent na rozum a ani nemám ambici měnit obecně zavedené pojmy, přesto slovo sebeřízení vnímám na základě svého osobního pocitu takto…
 

Sebeřízení vnímám více jako schopnost jedince řízení (vedení) sama sebe na úrovni jednotlivého dne tak, aby naplňoval svou životní vizi či poslání, přičemž rovněž dochází k rychlejšímu rozvoji osobnosti tak, aby daný člověk vyrostl do úrovně, kdy je schopen svou vizi či poslání naplnit.

 
Pro účel tohoto článku tedy nechci popisovat sebe-zlepšování, nebo osobní rozvoj jako takový…

V tomto článku budu popisovat sebeřízení z pohledu schopnosti jedince vést sebe sama na úrovni jednoho dne.

Určitě by se proto také dalo použít slovo sebevedení a také je zde určitá spojitost s Time managementem (řízením času), přesto pocitově zůstanu u slova sebeřízení…
 

Proč praktikovat sebeřízení? Proč začít řídit (vést) sama sebe?

Co Vám sebeřízení přinese?

Pouze a jen když dokážete vést sama sebe, jste na dobré cestě k tomu, abyste dosáhli pozitivních výsledků v tom, co se chystáte uskutečnit a dosáhli své vize a nebo také dokázali vést ostatní…
 
Nemůžete dosáhnout ničeho významného,

 
Jednoduše nepraktikujete-li sebeřízení a nedokáže-li řídit / vést sama sebe.
Smutným faktem je, že nehospodární lidé málokdy dokáží předložit sumář svých měsíčních výdajů a to i přesto, že opakovaně na konci měsíce zjistí, že utratili příliš mnoho peněz.
Dalším smutným faktem je, že většina lidí není schopna říci, na co vynaložili každý den, měsíc, ani rok a tak jim život ubíhá – ztrácejí čas, který je mnohem cennější než peníze. Mnoho lidí dokonce nemá ani rámcový přehled, kde se jejich čas ztrácí.
 

Ztratíme-li peníze, mrzí nás to…

Málokdo se však trápí tím, že promarnil den či dva…

 
Přitom peníze jsou nahraditelné docela snadno. Kdežto čas nahradit nelze.
Pokud si nedáte dobrý pozor na každý jednotlivý den, a nebudete dbát o to, aby neproběhl zbytečně, nepozorovaně Vám uběhne a nakonec se rozplyne celý Váš život.
 

Jak velká ztráta je promarnit den? Nevyčíslitelná…

Vezmete-li v potaz, že každý den se:

 • můžete posunout o krok kupředu ke svému životu bez hranic,
 • můžete naučit něco nového, co Vám další den pomůže,
 • můžete poznat někoho, kdo Vám pomůže,
 • můžete vytvořit něco, co pomůže Vám nebo někomu jinému,
 • můžete získat odpověď na otázku, nad kterou si lámete hlavu už pár týdnů,

hodnota jednoho dne prudce vzroste.
 

Každý jeden den může znamenat pozitivní rozdíl, který zítra uplatníte ve svůj prospěch…

 
Jestliže si uvědomujete hodnotu jedné jediné hodiny, pak:

 
Ještě nikdy jsem nepotkal člověka, který by měl nějaký zásadní úspěch a který by nedokázal řídit (vést) sama sebe, nebyl disciplinovaný a neplánoval svůj čas.
 

Sebeřízení Vám umožní plně využít svůj vlastní potenciál, stejně jako je jedním ze znaků dobrého lídra.

 
Jestliže jste kdy uvažovali, že povedete projekt nebo se stanete podnikatelem, pak se musíte naučit řídit sama sebe na úrovni každého jednoho dne.
Ať už budete podnikat sami za sebe (jako tzv. osoba samostatně výdělečně činná – OSVČ), nebo budete mít tým lidí, se kterými budete spolupracovat, sebeřízení Vám umožní být efektivnější, produktivnější a dosahovat více ve stanoveném čase.
Pravdou je, že jako OSVČ podnikatel budete mít téměř vždy omezen svůj úspěch svým osobním časem, úrovní energie, úsilím, znalostmi a dovednostmi, penězi a proto potřebujete řídit / vést sama sebe tak, abyste dokázali vyprodukovat dostatek výsledků, abyste se dokázali uživit…
Jestliže chcete mít neomezený úspěch v podnikání, musíte mít způsob, jak svůj osobní čas, svou energii, znalosti, dovednosti a peníze násobit.
Jednoduše…
 

Ve více lidech se toho udělá více. Nikoliv jednotlivec, ale týmová spolupráce je to, co vyhrává šampionáty…

 
Neomezený úspěch můžete vyprodukovat v případě spolupráce s druhými lidmi.

Jestliže jste schopni sebeřízení, pak máte potenciál, abyste dokázali vést druhé…

Naopak nemůžete druhé vést a vedení Vám nikdy nebude umožněno, dokud nedokážete vést nejdříve sama sebe.
Dovednost sebeřízení je tedy jedna ze základních dovedností, kterou potřebujete pilovat, chcete-li se stát dobrým manažerem či lídrem.
 

Jak sebeřízení do svého života aplikovat? Jak začít?

Nejprve je potřeba se rozhodnout, že chcete řídit sama sebe, svůj čas, své myšlenky a v konečném důsledku svůj život.
Většina lidí celý život nepřijde na dostatečně dobrý důvod, proč by k sebeřízení měli přistoupit a proč by měli být disciplinovaní. Také jim většina života proteče mezi prsty a oni sami se nikdy nevymaní z průměrnosti či prostřednosti.
Pro většinu lidí pak ráno vypadá tak, že třikrát zamáčknout budík v mobilu, pak vyletí z postele, hodí do sebe kávu a utíkají do práce / školy.
A je to také spolehlivý způsob, jak být celý den ve stresu, věčně nestíhat, cítit se ve vleku situací / událostí / okolností a ostatních lidí a nakonec si uhnat infarkt…
 

Abyste udělali rozhodnutí:

 1. v prvé řadě potřebujete vizi, nebo alespoň představu toho, kam se chcete dostat [dostatečně dobrý důvod PROČ byste sebeřízení do svého života měli aplikovat] a
 2. následně si potřebujete vytvořit plán denních úkonů, tzv. plán denní rutiny, která Vás k této vizi / představě postupně dovede.

 
Vizi či představu žádaného stavu musíte mít také proto:

 • abyste svou denní rutinu začali praktikovat, protože je velká propast mezi tím, něco si naplánovat a začít se podle daného plánu řídit a vykonávat jednotlivé kroky denně a
 • abyste se své denní rutiny dokázali držet a praktikovat ji v dlouhodobém horizontu na každodenní úrovni.

 
Vize či představa žádaného stavu tak slouží jako motivační pomůcka k uskutečnění prvního kroku, stejně tak jako motivace k tomu, abyste pokračovali každý den dále.
Průměrnost a uspokojenost s tím, co máte, v tomto případě nezafunguje.
 

Víte, mě se taky nechce vstávat v 5:30 nebo v 6:00, ale dělám to, protože je to součástí mé rutiny, která vede k naplnění mé vize a pomáhá mi dosahovat více…

 
Když budete mít svou vizi, bude toho také schopni.
 

Sebeřízení a denní rutina…

Nikdo nemůže být dlouhodobě úspěšný bez hlubokého uvědomění si hodnoty času. Podle toho, jak s časem nakládáme a jak si jej vážíme, do jisté míry určuje, jak budeme úspěšní.
A k maximálnímu využití Vašeho času a efektivnímu sebeřízení nám poslouží denní rutina.
 

Bude pro Vás jednodušší řídit / vést na každodenní úrovni sama sebe, jestliže budete mít vytvořenu denní rutinu, které se budete držet.

 
Denní rutinou mám na mysli to, že každý jednotlivý den máte rozkouskovaný do určitých bloků, ve kterých se věnujete určité specifické činnosti.
 

Sebeřízení a lidé zaměstnaní…

Jestliže jste zaměstnaní, tak takovou denní rutinu máte pravděpodobně stanovenu Vaším pracovním plánem od zaměstnavatele – máte popis činností, kterým se v průběhu dne věnujete.
Jestliže však chcete vytvářet něco nad rámec svého zaměstnaneckého poměru, stejně potřebujete vytvořit denní rutinu pro čas, kdy pracujete pro sebe sama – tedy pro 1 až 5 hodin, kdy nejste v zaměstnání a tvoříte nějaký svůj projekt.
 

Sebeřízení, OSVČ a podnikatelé…

Jestliže pracujete pro sebe sama, nebo vlastníte firmu, denní rutina by měla být vytvořena pro celý Váš den – ať už pracujete 8 nebo více hodin denně a měla by také zahrnovat čas na odpočinek.
 

Co si dát jako cíl, čeho byste v sebeřízení mohli dosáhnout?

Jako skvělý cíl sebeřízení, kam se i Vy můžete dopracovat, Vám může posloužit příklad mého mentora, který pracuje z domu pouhé 3 dny v týdnu a to již dlouhých 35 let.
 

V pondělí začíná, v úterý se mu lomí týden a ve středu ve čtyři odpoledne končí. A ano, zapomenul jsem dodat, že je velmi úspěšný.

 

 • Každý týden v pondělí ráno v 8 hodin vstane. Dopřeje si hodinu na snídani.
 • Od devíti hodin do jedenácti plánuje na celý třídenní pracovní týden – zapisuje si postupně úkoly, které vedou k jeho dlouhodobým cílům. Jednotlivé úkoly zapisuje postupně, jak jej napadají do svého papírového diáře.
 • Když při psaní vidí, že se mu den začíná plnit, přestane a začne psát do dalšího dne.
 • Jakmile má takto naplněný třídenní pracovní týden a nějaké úkoly mu ještě zbývají, tak otočí listy a plánuje další týden a zapisuje si úkoly na příští pondělí.

 
Pracuje tři dny v týdnu a čtyři dny se věnuje rodině, přátelům, chodí na vycházky, cestuje, přemýšlí nad novými podnikatelskými koncepty a čerpá energii na další pracovní týden.
Když o svém pracovním týdnu vypráví, vždy dodává:
 

Myslím, že to dokáže kdokoliv. To byl hlavní důvod, proč jsem začal žít tímto životním stylem, abych dal lidem najevo, že to také dokážou…

 
No nebylo by to skvělé, kdybyste takto mohli žít?
Můžete. Než však budete na jeho úrovni, nejdříve se musíte naučit sebeřízení v tom čase, který Vy máte k dispozici.
 

Jak by také mohla vypadat Vaše denní rutina?

Pro další příklad sebeřízení jsem nešel příliš daleko a tak s Vámi bude sdílet svou vlastní denní rutinu.
Pamatujte však na to, že Vaše denní rutina se bude lišit v závislosti na Vaší vizi, stejně jako na tom, co si můžete / nemůžete v průběhu dne dovolit dělat a rovněž na tom, jaký jste typ člověka – zda jste ranní či spíše noční tvor.
Upravte si tedy tuto rutinu podle svého uvážení.
 

6:00 – 8:00

Ať se vám to líbí, nebo ne, to, jak si své ráno zorganizujete, udá tempo celému dni.
Když budete vstávat brzy, budete mít dost tichého a klidného času pro sebe a svou práci a také budete chodit dříve spát a využijete tak ke spánku hodin, kdy máte hlubší a zdravější spánek – tedy dříve před 12-tou hodinou noční.
Proto většinu týdne vstávám v 6 ráno. Někdy přesně v 6, někdy v 5:30 – pokud nemohu dospat a někdy až v 6:30, pokud se cítím s předchozího dne příliš unaven.
Uvařím si čaj, který mě probere. Variantou může být studená voda, pokud je Vám to bližší
V době, kdy se mi vaří voda na čaj, vyjdu na zahradu a chvíli stojím na chladném vzduchu v županu, dívám se na hvězdy a medituji a zároveň tak chladným vzduchem startuji své tělo a mysl. Pokud jste věřící, tady je první příležitost pomodlit se.
Pak jdu ke svému PC a začnu pracovat na svých projektech – jedná se zejména o kreativní práci. Nikdy však v této hodině nevyřizuji emaily, protože mě to hned po ránu zbaví schopnosti kreativně myslet.
Tvořím cca do 7:45, kdy je má rodina vzhůru a je čas na společnou snídani.
 

8:00 – 9:00

V této hodině se dá stihnout hodně.

 • Společná snídaně s rodinou,
 • studium knihy,
 • ranní hygiena,
 • strečink & fyzické cvičení.

Proč číst ráno, i kdyby to bylo jen na 10 až 15 minut?
Jednoduše připravíte sama sebe na celý den tím, že do své mysli vložíte kus pozitivní informace a něco nového se dozvíte či naučíte.
Nikdy však nečtěte noviny nebo se nedívejte na zprávy / zábavní pořady v televizi, nedozvíte se nic pozitivního a navíc nebudete stíhat.
Proč strečink a fyzické cvičení?
Ranní strečink Vás spolehlivě probudí a rozehřeje před nadcházejícím dnem, stejně jako se do mozku vyplaví endorfin, který se vyplavuje při svalové zátěži a způsobuje dobrou náladu, pocity štěstí, tlumí bolest.
A už zbývá jen odchod do školy s mým synem.
 

9:00 – 10:00

Po návratu ze školy se věnuji vyřizování emailů, zveřejňování článků, různým úpravám či opravám, které nepotřebují příliš kreativity a jedná se spíše o mechanickou stránku věci.
Prostě a jednoduše kancelářská práce, která je potřeba vyřídit z minulého dne či z rána.
 

10:00 – 11:00 (někdy třeba až do 11:30)

Je čas na vyřízení telefonátů tohoto dne:

 • volám potenciálním zákazníkům, obchodním partnerům a domlouvám schůzky.
 • v závěru tohoto časového bloku vyřizuji různé záležitosti s úřady, účetním, apod., které vyžadují telefonický kontakt.

 

11:00 (11:30) – 13:00

V této době také realizuji rozhovory s druhými lidmi – někdy se jedná o konzultace, jindy o koučink a nebo prezentace.
Stejně tak se však práce může točit okolo web projektů, článků, nebo ujasnění a promyšlení strategie či sestavení různých systémů či procesů práce.
Záleží na konkrétním dni a plánu.
 

13:00 – 13:30 (14:00)

Obědová pauza.
Někdy se protáhne na celou hodinu, jestliže je potřeba, abych si i něco osobně připravil.
 

13:30 (14:00) – 15:00

Pakliže mám nějaké zmeškané hovory z rána, pak volám nazpět.
Jinak je zde časový blok, kde mohu tvořit, psát, myslet, plánovat, rozhodovat se nebo případně realizovat rozhovory konzultace, koučinky a či prezentace.
 

15:00 – 17:00

V této době to záleží na konkrétním dne týdne.
První polovina týdne pro mně vypadá jinak než druhá.
Spadá zde:

 • vyzvednutí syna ze školy a strávení kvalitního společného času a prohloubení vztahu,
 • fyzická aktivita – vyjít ven do přírody, parku, lesa či vystoupit na nejbližší kopec,
 • osobní rozvoj – poslech audio nahrávek při chůzi a dělání poznámek a zápisků,
 • meditace & rozvoj vize,
 • když je hezké počasí, může zde spadat i opalování se a čtení…

Ke konci tohoto časového bloku svačina či malá večeře.
 

17:00 – 21:00

Časový blok, který mám vyhrazen pro rozvoj mého network marketingového podnikání.
Tzn. zejména se jedná o realizaci prezentací, setkávání se s novými lidmi nebo mentoring.
Mezi mítinky je zde zpravidla prostor pro svačinu či večeři.
Jestliže nemám mítinky, trávím čas s rodinou nebo zábavou a svými koníčky.
 

Po 21:00

Veškeré pracovní záležitosti dne jsou ukončeny a je čas na zklidnění.
Jen velmi zřídka se stává, že přetahuji 21 hodinu, jestliže je to však nezbytné, může tomu tak být.
Pak zde spadá večerní hygiena, někdy hezký film či dokument.
 

Mezi 22:00 a 23:00

Odchod do postele. Večerní studium knih. Spánek.
 

Pátek & Víkendy

Tuto denní rutinu dodržuji stejnou od pondělí do čtvrtku.
V pátek je situace trochu jiná v tom, že pátek mám více volný den a nejsem v rutině tak striktní a v 6 ráno zpravidla nevstávám.
Podobně i víkendy, kdy se spíše věnuji rodině, odpočinku, poznávání okolí či památek či zábavě.
 

Závěrem k sebeřízení a denní rutině…

Začněte být více disciplinovaní. Začněte více řídit sama sebe a svůj den.
Najděte dostatečně dobrý důvod, proč sebeřízení začít praktikovat, stanovte si denní rutinu a začněte ji naplňovat.
Jestliže se budete své rutiny držet, pak je to jistá cesta na vrchol.
Sejdeme se tam.
Přeji skvělý den a těším se na naše osobní setkání.
 
 

PS: Chcete svého života bez hranic dosáhnout dříve než ostatní? Kontaktujte mě…

Hledám další 3 rodiny či jednotlivce, kterým pomohu dosáhnout finanční a časové nezávislosti a žít život podle svých snů a přání – Život bez Hranic. Tedy dosáhnout příjmu 50 000 – 100 000 CZK / měsíc ke svému současnému příjmu.
Objevil jsem způsob, jak člověk může “ŽÍT Život bez hranic” tím, že vybuduje podnikání vedené z domu a mám systém, který je tak jednoduchý, že to zvládne doslova každý, kdo má sen a chce jej naplnit.
Nezahrnuje to prodávání a nejlepší na tom je, že to nevezme ani moc času – asi tak 30 minut soustředěného úsilí / den.
Chtěl/a byste o tom vědět více? Kontaktujte mě…

 
 

Jestliže je článek nápomocný, dejte mi to prosím vědět…

 • Sdílejte článek na sociálních sítích se svými přáteli…
 • Zašlete odkaz na článek emailem svým nejbližším nebo spolupracovníkům
 • Rozdělte se o své myšlenky níže v diskuzi.
 • Klikněte na tlačítko “Děkuji” níže pod tímto článkem…