Jaké najdete přesvědčení, když se ztišíte a jak se zbavit těch omezujících?

přesvědčení přesvědčení ebook, magická slova, magická slova mistrů života, mistr života, omezující přesvědčení, přesvědčení Jaké najdete přesvědčení, když se ztišíte a jak se zbavit těch omezujících?Jaké najdete přesvědčení, když se ztišíte a jak se zbavit těch omezujících?

Když se ztišíte, najdete odpověď na jakoukoliv otázku, najdete řešení většiny problémů, najdete způsoby a kreativní přístupy k čemukoliv, co potřebujete vyřešit, či dosáhnout.
Pokud budete schopni odejít jednou za pár dní do ústraní, oprostit se od hluku a lomozu světa, ztišit se a pozornost své mysli zaměříte směrem dovnitř místo ven, najdete mnohé…
A také najdete přesvědčení, která Vás omezují a které Vás oddělují od Vašich snů…

Odhalte i Vy tento báječný způsob, jak vždy najdete cestu ke svému mistrovství a životu bez hranic

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hezký den či večer…
Mnoho lidí si často stěžuje na to, že:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 • nejsou dostatečně kreativní,
 • je nenapadají žádné velké, skvělé či vůbec jakékoliv myšlenky, které by jim dovolily postoupit v jejich životech kupředu, a začít tvořit,
 • neví jak vyřešit svůj problém či problémy,
 • nejsou schopni meditovat a relaxovat,
 • nejsou schopni se napojit na svou duchovní podstatu…

Věříme tomu, že všechny tyto problémy mají jedinou společnou příčinu: Neustálý hluk a lomoz světa, bez dostatku prostoru a času o samotě…
Dnes se tedy zaměříme na to, co najdete a získáte, pokud strávíte několik dní, nebo alespoň hodin o samotě a v tichu – nejlépe někde v přírodě, kde nebudete rozptylováni hemžením světa…
Proč byste to vůbec měli dělat?

Proč byste měli odcházet někam do ústraní a klidu?

 • Pokud skutečně rozumíte principům, které mistrům umožňují vytvořit jejich život bez hranic,
 • pokud chápete, co je to mistrovství života a kde se bere,
 • tak si prostě a jednoduše uvědomíte, že mistrovství je v každém z nás…

.

Mistrovství je tedy i UVNITŘ VÁS SAMOTNÝCH…

.
A hádejte co se stane, pokud se ztišíte, přestanete vnímat svět kolem sebe a svou pozornost místo ven (tam, kam se většinu svého života dívá převážná většina lidí), upřete dovnitř sebe sama?

 • Chápeme – pro někoho to může dost divná první zkušenost.
 • Pro někoho, kdo je zvyklý pracovat se svým nitrem, je to běžná záležitost.

Pokud se však skutečně zklidníte, pokud navážete komunikaci se svým hlubším já, pak najdete skutečně hodně věcí, které jsou v průběhu běžného dne skryty před Vaším zrakem…
Běžně Vám unikají, protože jsou přehlušeny lomozem světa…
A tak když se ztišíte, najdete mnoho různých odpovědí, které možná právě v tuto chvíli hledáte – zejména tehdy, pakliže je budete hledat a budete prosit, abyste je objevili….
To, co v této tiché a pokorné chvíli také můžete objevit, je, že mnoho z věcí nebo situací, které v životě máte a nelíbí se Vám, si způsobujete sami.

Hádám, že se Vám pravděpodobně předchozí věta nelíbí, že?

 • Možná, že se Vám to nelíbí,
 • možná Vás to nemotivuje,
 • ale na druhou stranu,

když pochopíte to, co najdete v následujících odstavcích, tak Vás to osvobodí a zbaví spousty bolesti, kterou ve svém životě možná máte…
Budete se moci zbavit:

 • nefungujících vztahů, nedostatku lásky,
 • neprosperujícího přístupu k podnikání,
 • nedostatku prosperity ve svém životě,
 • nedostatku naplnění,
 • nedostatku radosti a štěstí,
 • opakujících se zdravotních problémů…

A mnoho dalšího…

Ano, často jsme to my samotni, co způsobuje, že v některých okamžicích našeho života (a někdy hodně dlouho) bojujeme a trpíme.

My jsme často tou hlavní příčinou…
Jak to vůbec můžeme říct?
Zkuste si odpovědět na toto:

 • Co je společným jmenovatelem všech situací, které zažíváte a které se Vám třeba nelíbí…?
 • Kdo je tím jednoznačným podezřelým, který se vyskytl na všech “místech činu”…

Pokud budete upřímní, pravděpodobně najdete jednoho jediného společného jmenovatele: Vás samotné…

Přijmeme-li to, budeme s tím něco moci udělat.

To co v našem životě zažíváme na dennodenní úrovni, to je výsledkem tří věcí:

 • míry naší osobní odpovědnosti, kterou jsme převzali,
 • úsilí a aktivity, které vkládáme do toho, co je důležité,
 • souhrn přesvědčení, prostřednictvím kterých se na svět kolem nás díváme…

V tomto článku se příliš nebudeme bavit o odpovědnosti a aktivitě, které jsou důležité, abyste začali směřovat v životě tam, kam chcete…
Dnes se zaměříme více na přesvědčení…
Odhalíte-li své přesvědčení, najdete klíče k mnohým pozitivním změnám ve svých životech…
Přesvědčení mohou být různá a mohou být…

 • o nás samotných,
 • o našem životě,
 • o našich vztazích,
 • o tom jak způsobem je dobré vydělávat peníze a kolik,
 • o zdraví,
 • o radosti, štěstí, lásce,
 • o ostatních lidech,
 • o různých situacích a
 • o světě obecně.

Naše přesvědčení, určují to, jak se náš život bude vyvíjet…
Přesvědčení jsou v podstatě vžité způsoby, jak se na věci díváme nebo jak k nim přistupujeme.

 • Mnoho z nich jsme převzali od lidí, se kterými jsme byli v kontaktu v průběhu dospívání, kteří pro nás byli důležití – jako například rodiče či učitelé, či prostě osoby, kterých jsme si vážili…
 • Jiné jsme si vytvořili my samotni jako důsledek reakce, na nějakou konkrétní situaci, která se nám v životě přihodila…

Je jedno, zda jsme naše přesvědčení v průběhu života pouze vyzvedli, zkopírovali je a zosobnili si je, nebo jsme si je vytvořili sami.

 • Důležité je na přesvědčeních úplně něco jiného…
 • Důležité je to, zda nám pomáhají žít život bez hranic, nebo nám naopak vytvářejí hranice a omezení, které jsme nuceni překonávat…

Naše přesvědčení totiž mohou náš životní prostor roztahovat a stejně tak jej mohou zužovat…
Podle toho, zda jsou to přesvědčení omezující či přesvědčení, které nám pomáhají překonat těžkosti, se kterými se ve svém životě setkáváme…
A pokud chceme žít život svých snů, je potřeba se těch přesvědčení, která nás omezují, jednoduše zbavit a nahradit je takovými, které jsou pro náš život, pro naše sny a pro naše cíle užitečnější…

Kdykoliv se cítíte bídně, cítíte bolest, nebo něco jiného…

Vaše tělo se Vám něco snaží říct…
Poslouchejte ho tedy.
Když trpíme, naše tělo nám říká, že jdeme špatným směrem.
Říká nám, že to, v co věříme, to, čeho se držíme, není úplně správné…
Ale protože většina lidí není zvyklá komunikovat se svým nitrem, poslouchat své tělo, zpravidla také neposloucháme a držíme se svých přesvědčení navzdory zprávám, které nám tělo posílá…

A to vytváří stav, kdy trpíme…

Příklady přesvědčení, která nás omezují a která způsobují mnoho trápení a utrpení?

 • Nejsem dost dobrý/á.
 • Svět není bezpečné místo.
 • Nikdy se nebudu mít dobře.
 • Bude to jen horší.
 • Život je boj.
 • S penězi je problém.
 • Nikdy nenajdu toho pravého/pravou.
 • Nezasloužím si lásku.
 • Nestojím za nic.
 • Pokazím na co šáhnu…
 • apod.

Každé z těchto přesvědčení má důvod, proč jej vlastníme:

 • je to pozůstatek nějaké události v minulosti, která se nás osobně dotkla.
 • Nebo je toto přesvědčení dílem nějaké autority, která nás ovlivnila v dětství.

Problém je, že jsme těmto výrokům uvěřili tak hluboce, že se tato stala našimi životními pravdami a jsou naší součástí natolik, že se podle nich rozhodujeme, aniž bychom si jich byli vědomi – a to na každodenní úrovni.
Tato přesvědčení pak doslova tvoří naší každodenní realitu jako podle kopíráku…
A tak stále zažíváme ty stejné situace, ty stejné věci, se kterými nejsme spokojeni…

Ve skutečnosti jsou však tato přesvědčení tak falešná, jak jen mohou být!

Nyní si představte,

 • jak můžete cokoliv dokázat,
 • jak se můžete cítit bezpečně,
 • jak se můžete mít dobře,
 • jak můžete zažívat klid a mír,
 • jak můžete cítit lásku,
 • pokud se některého z výše uvedených přesvědčení držíte?

To jednoduše není možné…

Nezáleží na tom…:

 • jak vypadá svět venku,
 • jak hodně máte peněz,
 • kolik máte přátel,
 • jestli momentálně máte partnera/partnerku…

Dokud se držíte falešného přesvědčení, stále budete cítit nespokojenost, zranitelnost, či se budete trápit…
Je jen velmi málo pravděpodobné, že najdete kdykoliv cestu z tohoto začarovaného kruhu ven, dokud:
nezměníte své přesvědčení a
nezačnete se na sebe sama, na svůj život a své možnosti dívat jiným úhlem pohledu…
Ale pokud to uděláte, změníte svůj život navždy…
Už nebudou žádná přesvědčení, která by Vás omezovala.
Už nebudete zažívat situace, které Vás možná v tuto chvíli trápí…
Představte si ten život…

Když se ztišíte, najdete cestu jak změnit svá přesvědčení…

Začnete-li na sobě pracovat a uchopíte-li principy, které v tomto článku a v ebooku Magická slova Mistrů života najdete cestu, která Vám umožní postupně přetvořit ta přesvědčení, která Vás z jakéhokoliv úhlu pohledu omezují…
Co tedy potřebujete udělat? Potřebujete:

 • se ponořit sama do sebe,
 • si klást hluboké otázky,
 • zkoumat své nitro, své pocity,
 • pozorovat odpovědi, které se začnou objevovat a srovnat je s principy, které v ebooku uvádíme,
 • si rozvzpomenout z čeho Vaše přesvědčení pocházejí (vzpomenout si na situace, při kterých vznikla),
 • odpovědět si na otázku, proč se jich držíte (jaké výhody to má – možná jste rádi oběti a dělá Vám dobře, pokud Vás ostatní mohou politovat).

A až ty omezující přesvědčení, kterých se držíte, najdete, pak se jich budete moci dobrovolně zříci…
Umožnit si vidět, jak jsou hloupá a už nepotřebná pro Váš život – sloužily Vám možná po určitou dobu, ale teď chcete jít ve svém životě dále…
Teď chcete kráčet k vlastnímu mistrovství, kde na ně jednoduše není místo…
Absolutním základem pro Váš vlastní život bez hranic by měla být láska k sama sobě, přijetí sama sebe – a to odstartuje příliv pozitivní energie.

Užijte si své dnešní velikosti…

Pokud už jste to dlouho nebo taky nikdy neslyšel/a, tak vězte, že na Vás a na Vašem životě hodně záleží…

Jste tady proto, abyste tomuto světu něco dal/a.

Chceme Vám říct, že máte obrovskou hodnotu.
Nezáleží na tom, čím momentálně procházíte, nebo s čím se potýkáte…
Váš život a Vy samotni máte nějaký hlubší význam, který ještě možná v tuto chvíli sami nevidíte, nebo mu ještě nerozumíte…
Hledejte jej však…
Pohrávejte si s těmito myšlenkami ve své mysli a uvěřte sama v sebe a svou hodnotu…
Staňte se svým největším fanouškem a obohaťte svou jedinečností stále více se rozšiřující kruh lidí kolem sebe…
Věřte tomu, a do Vašeho života přiteče hodně radosti a požehnání.
Pamatujte si to – od dnešního dne už navždy…

Tak to prostě je! Od teď už to víte, použijte to!

Cokoliv se pro Vás může stát skutečností – ať už se ve svém životě nacházíte kdekoliv a momentálně prožíváte cokoliv.
Buďte pozorní!

 • Vstřebávejte, učte se, používejte své schopnosti, a uspějte v čemkoliv chcete.
 • Dosáhnete jakéhokoliv života, o jakém sníte a jste ochotni věřit.
 • Můžete vyšlapat cestu, která nikdy předtím neexistovala.

Jestliže chcete ještě dnes číst dalších 37 inspirací nabitých kapitol Magických slov Mistrů života, pak běžte na tuto stránku…
 
ziskatviceinfo přesvědčení ebook, magická slova, magická slova mistrů života, mistr života, omezující přesvědčení, přesvědčení Jaké najdete přesvědčení, když se ztišíte a jak se zbavit těch omezujících?