Je správné toužit po bohatství? Je správné toužit po penězích?

Je správné toužit po bohatství? Je správné mít rád peníze? To jsou otázky, které mnoho lidí vnitřně trápí, ale málokdo si najde ten čas, aby si svou odpověď našel.

peníze, finance, Je správné mít rád peníze,Je správné toužit po bohatství, toužit po bohatství
 

Sám jsem neměl jasno v tom, zda je správné toužit po bohatství…

Když jsem byl ještě hodně mladý, mým hlavním směrem v životě bylo získání poznání ve smyslu:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 • Proč jsme tady? Má život nějaký vyšší smysl?
 • Existuje Bůh?
 • Jak být šťastný?

 

Odpovědi jsem hledal hlavně v knihách.

Hodně mě oslovil spisovatel a duchovní učitel Paul Brunton a jeho duchovní krédo 16ti svazkové Zápisky Paula Bruntona.
Z jeho díla jsem hodně načerpal a získal velkou šířku i hloubku poznání, které mi pomohlo při studiu různých duchovních, filosofických a náboženských systému.
Jak jsem tehdy vnímal peníze ? Moc jsem je neřešil, výdajů mnoho nebylo a vždycky to nějak vyšlo. Postupem času jsem se oženil, mám dvě krásné a chytré dcery a z dřívějšího vztahu dnes už dospělého a samostatného syna.
 

Pak jsem na svou otázku našel odpověď…

Před několika lety jsem se dostal do unikátního prostředí lidí, které pomáhá lidem vyrůst, rozvinout svůj potenciál a uspět v životě nejen finančně, ale i v rodině a osobním životě.

Nedílnou součástí pro osobní rozvoj a růst jsou samozřejmě vybrané knihy, z nichž jedna mě velmi zaujala.

 

Jmenuje se Jistou cestou k bohatství autora Wallase D. Wattles.

Je to nauka o tom, jak zbohatnout za pomocí správného myšlení a jednání. Dá se shrnout do několika vět, ale samozřejmě doporučuji si knihu přečíst celou.

 1. “Existuje MYSLÍCÍ PODSTATA, ze které jsou vytvořeny všechny věci a která ve svém původním stavu proniká, prostupuje a vyplňuje meziprostory vesmíru”
  .
 2. “Myšlenka přenesená do této substance podnítí vznik věci, která je obsahem myšlenky “
  .
 3. “Abyste to dokázali, musíte přejít ze soupeřivé mysli na tvořivou. Jinak se nedostanete do souladu s Beztvarou inteligencí, která je vždy v duchu tvořivá a nikdy soupeřivá
  .
 4. “S Beztvarou substancí můžete být v plném souladu jen tak, že budete cítit živou a upřímnou vděčnost za požehnání, která od Ní dostáváte. Vděčnost sjednocuje vaši mysl s inteligencí Substance tak, že Beztvará Substance vaše myšlenky přijme. Na tvořivé úrovni dokážete zůstat tak, že se spojíte s Beztvarou inteligencí prostřednictvím hlubokého a neustávajícího pocitu vděčnosti.
  .
 5. “Musíte si vytvořit jasný a přesný mentální obraz věcí, které chcete mít, co chcete dělat nebo čím se chcete stát a tento mentální obraz musíte držet ve svých myšlenkách, zatímco jste vděční Svrchovanému, že se vám plní všechna přání. “
  .
 6. “Přejete-li si zbohatnout, musíte v době svého odpočinku meditovat o své vizi a upřímně děkovat, že se stává skutečností. Důležitost častého rozjímání o mentální představě, násobené neochvějnou vírou a upřímnou vděčností nelze nikdy dostatečně zdůraznit.
  .
 7. “Každý den musíte dělat to, co ten den uděláno byt musí, tak, že každou činnost vykonáte úspěšně. Všem lidem musíte dát větší užitkovou užitkovou hodnotu výměnou za peníze , které dostanete, takže každý obchod učiní život bohatší. Musíte se držet myšlenky růstu tak, že si růst uvědomí všichni kdo s vámi přijdou do styku. “
  .


Také se v této knize píše o tom, že představa nedostatku je iluzorní.

Viditelné zásoby jsou takřka nevyčerpatelné a neviditelné zásoby je nemožné vyčerpat.

Neexistuje limit, kolik Beztvará podstata neboli Původní substance může dodat.

Příroda je nevyčerpatelnou zásobárnou bohatství. 

A tak jsem si začal uvědomovat, že bohatství není na úkor někoho jiného, protože je dost pro všechny. Záleží na našich snech, myšlení a jednání.

 
Jestliže Vás toto téma zajímá, propojte se se mnou přes LinkedIn.

Mějte plodný den 🙂

.
.