Je “vždy vyhrát” i vaše životní motto?

Velmi mne zaujal „Dopis editora” uveřejněný v únorovém čísle společenského magazínu Vanity Fair, ve kterém Graydon Carter píše o povahách a jednání dvou někdejších amerických prezidentů. Jeho tématem je schopnost vyhrát i unést neúspěch. Přinutil mě se zamyslet.
Když podle Cartera hraje Bill Clinton golf, často střílí dvěma míčky na každou ránu a akceptuje lepší z obou.
George Bush je znám pro svůj odmítavý postoj k prohře. Když bylo zřejmé, že se tenisová hra nevyvíjí v jeho prospěch, trval na změně počítání z lepšího ze dvou zápasů na nejlepší ze tří zápasů.
V dětství musel být dokonce fyzicky odvlečen z golfového hřiště kvůli svému nadávání a chování, když rány nešly správným směrem.

Jak čelíte stavu, kdy nemůžete vyhrát?

Jak se zachováte, pokud je zřejmé, že nemůžete vyhrát nebo nezískáte to, po čem toužíte? Jste schopni brzy překonat své prohry a podívat se na problém z jiného úhlu?
Umíte přijmout svou prohru s grácií?
Dokážete čelit následkům svého jednání nebo čekáte, že ostatní budou tolerovat vaše přehmaty a řídit se vámi změněnými pravidly?
Tolerujete ty, kteří porušují pravidla? Porušujete pravidla vy sami.

Definice vítězství…vždy vyhrát

…mnoho mých klientů s ní zápasí. Plán, podle kterého měli vyhrát a který jim doposud dobře sloužil, byl založen na jednoduchých pravidlech:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

  • dobře se učit,
  • dostat se na vysokou školu,
  • držet se dál od problémů,
  • mít dobrou práci v dobré firmě,
  • nedostat nikoho jiného do problémů)

Ale tento plán v nové ekonomické realitě bledne. Podepsáni pod ním totiž nejsou oni, ale jejich rodiče. Vše končí dosažením jen průměrného úspěchu a nejistotou, jak dál.

Pro mnohé se nabízí až příliš možností, jiní nevidí žádné.

Na našich sezeních se klienti spolu se mnou snaží pojmenovat úspěch, vytvořit si vizi a stanovit cíle, kterých by chtěli dosáhnout. Pokud uvíznou, přemýšlíme o scénářích, hodnotíme rizika a přínosy a podnikáme přiměřené změny.
Mnoha lidem slouží kouč – objektivní člověk, který jim v jejich nejlepším zájmu pomáhá vyhrát – jako katalyzátor pro jejich vlastní nápady a jednání.

Váš úkol na tento týden:

1.    Pozorujte, jak se chováte, máte-li vyhrát, a jaké je vaše chování v případě, že věci nejdou podle plánu. Co očekáváte od sebe a ostatních v takových situacích?
2.    Můžete se zamyslet nad situací, kdy to, co vypadalo jako prohra, ve skutečnosti znamenalo vyhrát? Jak k tomu došlo? Nesprávný odhad? Komplikující okolnosti? Chamtivost?
3.    Jaký je váš plán? Pracuje pro vás? Ujistěte se, že je opravdu váš.