Jediná cesta…

Uvědomil jsem si na cestě, kterou jsem kráčel a na rozhodnutí, která jsem na ní činil, že cesta je jen jedna…

Naše svobodná volba je používána pouze tehdy, pokud se potřebujeme rozhodovat, jelikož ještě neumíme jít a být v proudu.

Každé naše rozhodnutí je tím nejlepším, které činíme a v momentě, kdy toto poznání v srdci otevřeme, již nemáme potřebu se rozhodovat.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Síla víry činí vědomí. Věříme méně, více a pak víme. Víme, že každý náš krok je naplněn láskou, světlem a vděčností…

Mé kroky jsou vedeny, tak jako každého z vás…

Již o nich nerozhoduji, již jen kráčím a raduji se… 🙂