Jedinečné období teď

Všichni se nacházíme v jedinečném období.

Na každém z nás je, jak této příležitosti využije.
Pro jednoho čas končí a již slyší, jak ho opět doma vítají, pro druhého se čas zhušťuje a tím i jeho problémy a potíže sílí.
Každý má možnost volby.
Teď už je to jen o nás.
Poznání duše se scelilo.
Lidstvo je na pokraji sjednocení.
Sjednocení je návratem do jednoty.
Jediný kdo tomu brání je jedinec, každá osoba, naše jedinečnost a osobnost.
Jedinečnost je opak jednoty.
Proto volí každý osobně, jedinečně buď v zájmu lásky, jednoty a celku nebo v zájmu strachu, bolesti a utrpení.

Láska je v každém z nás, někdo ji již vnímá a jiný blokuje svojí volbou. Proto všechny její bloky budou postupně, však se vzrůstající razancí, uvolněny.

A já s veškerou silou lásky mé toto uvolnění posiluji. Otevírám své srdce dokořán, rozsvěcuji jeho paprsky vše co žádá býti rozsvěceno. Léčím a ozdravuji jednou pro vždy veškeré nemoce a velící emoce, veškeré bolesti, utrpení a strasti. Všechny miluji a povolávám je opět do srdce svého. Jelikož skrze ně nám bylo dáno božské poznání, bez nich bychom nebyli a já jim za to projevuji obrovskou vděčnost, vděčnost za poznání lásky, za poznání úcty, za poznání radosti i pokory, kterých pouze přes tyto prožité strachy si mohu tak vesmírně vážit.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Kdo žádá bude vyslyšen a může se připojit. Každý může tyto své strasti též do srdce přijmout. Kdo se takto svobodně rozhodne může se mnou se v lásce propojit a já každému volajícímu vší svojí projevenou silou pomohu vše ozdravit a přijmout.

Vše krom lásky je iluzí, rakovina v posledním stadiu nebo schizofrenie a panické ataky. Je na každém zda přijme s poznáním vděčnosti tyto své průvodce či nikoliv.

Jsem s vámi stejně jako sám v sobě. Jsme jedno.

Uzdravuji-li sebe, uzdravuji i vás. Uzdravujete-li sebe, uzdravujete i mě.

Posilme proto společně naši víru a žijme v našich zdravých srdcích.

To mé je otevřeno jak nejlépe jsem v tady a teď jeho paprskům schopen naslouchat.

A vím…

Je v něm místo pro všechny mé i vaše bolesti a utrpení, které byli již vámi pochopeny a též s láskou přijaty.