Jste dobře pojištěni?

Jste dobře pojištěni?

Dobře pečovat o své zdraví patří k výsadám (a mělo by patřit i k povinnostem) každého z nás. Je však rozumné se připravit i na situace, kdy zdraví není zcela optimální a kdy vám kvůli vzniklému stavu hrozí dlouhodobé finanční potíže.

Předtím, než jsem se v rámci své praxe začal zabývat oblastí pojištění, měl jsem za to, že nemůže být zas tak velký rozdíl mezi nabídkami jednotlivých pojišťoven a že rozdíl bude daný především cenou jednotlivých připojištění. Dnes už vím, že jsem nemohl být dál od pravdy. Abyste stejné povědomí získali i vy a zvolili tak zodpovědně pro sebe to nejlepší možné zajištění, rozhodl jsem se napsat tento článek. 

Zaměřím se v něm zejména na životní pojištění, ale obecná fakta o rozdílnosti nabídek platí pro jakýkoli druh pojištění, které jste si schopni vybavit. Většina lidí, když srovnává nabídky různých pojišťoven, dívá se především, kolik stojí jednotlivá připojištění, ať již jde o připojištění smrti, invalidity, trvalých následků úrazu, vážných onemocnění apod. Rozhodují se podle výše celkového pojistného, jež budou každý měsíc platit. To je ten lepší případ. V tom horším jdou do první pojišťovny, o kterou zavadí, a nechají si sjednat pojištění zde bez ověření konkurenčních nabídek.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 Málokterý klient se ptá, v čem jsou jednotlivé nabídky pojišťoven jiné kromě samotné ceny. A je mezi nimi vůbec rozdíl? Je a pořádný…

 

Rozsah krytí

Už v samotném rozsahu krytí u životního pojištění se nabídky pojišťoven velmi liší. Například v připojištění invalidity. Některé kryjí 1. až 3. stupeň invalidity. Některé přidávají 4. Některé nemají 1., ale mají 2., 3. a 4. Některé jsou schopny klientovi vyplnit nejnižší stupeň, pak připojištění vypovědět a už mu neplnit při přestupu do stupně vyššího. Jiné plní při každém zhoršení stupně. Řekněte sami – chcete být odškodněni pouze jednou, nebo pokaždé, když se vám stav zhorší a vy se dostanete do vyššího stupně invalidity? Některé pojišťovny jsou schopné pojistit klienta pro případ invalidity na nemoc, kterou měl již před začátkem pojištění, pokud mu zatím invalidita přiznána nebyla. Většina to ale neumí. Opět je nutné znát, kterou zvolit.

 Podobné je to u připojištění vážných onemocnění. Ne každá pojišťovna nabízí stejný rozsah krytí, co se týče počtu onemocnění. V rámci smluvních podmínek je u každé pojistky jasný výčet nemocí, které připojištění kryje. A že jsou mezi nimi rozdíly, to si můžete být jisti. Většina pojišťoven kryje 4 v ČR nejčastější nemoci – infarkt, mrtvici, selhání ledvin a rakovinu. Skutečné rozdíly nastávají v dalších nemocech. Chcete být kryti na nemoci, které přenáší v Čechách tolik běžné klíště? Ne všechny pojišťovny jej nabízí. Chcete mít kryty i mírnější formy vážných nemocí? Opět – ne každá pojistka to umí. 

 

Výše plnění

Velké rozdíly jsou samozřejmě i ve výši výsledného pojistného plnění. Dobrým příkladem je  připojištění trvalých následků úrazů. U toho pojišťovny uplatňují tzv. progresi. Podle stupně závažnosti trvalého poškození těla jsou schopny pojistnou částku násobit. Ve výsledku tak můžete dostat mnohem větší peníze, než se na první pohled zdá. Víte ale, že v progresi je mezi pojišťovnami neskutečně velký rozdíl? Na trhu patrně nejhorší nabízená progrese je čtyřnásobná.  Při určitém poškození těla tak máte nárok až na čtyřnásobek pojistné částky daného připojištění. Nejlepší pojišťovny však umí i osminásobek. Je přecejen rozdíl dostat 4 nebo 8 milionů Kč pojistného plnění. Nebo ne?

U tohoto připojištění pojišťovny také uplatňují tzv. oceňovací tabulky. V těch je jasně uvedeno, jakým procentem oceňují konkrétní úraz. Například ztráta pravé ruky u praváka pro pojišťovny znamená poškození těla někde mezi 30 – 50 %. V kombinaci s různou mírou progrese se tak dostáváme k opravdu velkým rozdílům výsledného plnění. Kolik chcete od pojišťovny při úrazu dostat vy? Méně nebo spíše více? 

 

Doba plnění 

Slyšeli jste již někdy o tzv. karenční době? Osobně doufám, že ano. Je to ochranná lhůta používaná v případě životního pojištění u připojištění souvisejících s vážnými onemocněními. Pokud pojištěný v karenční době nahlásí pojistnou událost v podobě nějaké vážné nemoci, pojišťovny mají právo neplnit. Chrání se tak proti těm, kteří mají podezření na nějakou vážnou nemoc, případně už ji mají diagnostikovanou, a tak se pro každý případ pojistí, aby z případného výskytu nemoci aspoň něco měli. Pojišťovny jsou podnikatelské subjekty, a tak se logicky snaží vyhnout případům, kdy je stoprocentní jistota, že budou muset plnit. Rozdíl u karenční doby je mezi pojišťovnami i více než rok. Některé mají u připojištění invalidity z důvodu nemoci karenční lhůtu pár měsíců, většina však 2 roky. 

A takto bychom mohli pokračovat. Nechci vás v rámci jednoho článku ubít nudnými podrobnostmi životního pojištění. Chystám proto celý seriál o pojistné matematice, kde si na konkrétních příkladech ukážeme, jak si správně nastavit pojistné částky a které pojišťovny nabízí nejlepší krytí. Seriál najdete na mém FB profilu .

Chci zde pouze naznačit, že půjdete-li k zástupci jedné konkrétní pojišťovny, bude vám prezentovat parametry jím nabízené pojistky. Už vám ale neřekne, že toto připojištění plní lépe konkurence a že u tohoto připojištění mají všechny pojišťovny srovnatelné podmínky, ale konkurence je levnější. Z tohodo důvodu považuji osobně za morální hazard zastupovat jednu konkrétní pojišťovnu, protože mám velkou šanci, že klientovi nemohu nabídnout skutečně to nejlepší. 

Na závěr mám pro vás dvě rady:

1) Dejte si tu práci a nechoďte do první pojišťovny, kterou potkáte. Vyhledejte skutečného nezávislého odborníka – pojišťovacího makléře či finančního poradce, který má možnost pracovat s širokým spektrem pojišťoven a bude pro vás schopen sestavit nejvhodnější kombinaci pojištění tak, abyste byli kryti co nejlépe.

2) Prověřte si znalosti daného makléře či finančního poradce. Zeptejte se ho na to, jaké karenční doby nabízí jednotlivé pojistky či jakou míru progrese u připojištění trvalých následků úrazů. Poproste ho, zda by byl schopen pro vás srovnat oceňovací tabulky a říci vám, která pojišťovna nabízí nejlepší plnění. Zeptejte se ho, která pojistka pokrývá i mírnější stádia nemocí a která nabízí jak připojištění boreliozy, tak encefalitidy. 

Pokud vám nebude schopen na obě otázky odpověď nebo alespoň připravit odpověď do příští schůzky, zavřete mu raději dveře před nosem. Takový člověk pro vás neudělá dobrou službu.

Jde o vaše peníze a o vaše zdraví. Chtějte pro sebe to nejlepší. Máte na to právo.