K ČEMU JE DOBRÁ TERAPIE KYSLÍKEM?

Jednou takovou terapií je biooxidační terapie, která se používá už víc jak 100 let.

Peroxid vodíku se účastní všech životně důležitých procesů a musí být v těle přítomen, aby dobře fungoval jeho imunitní systém.

K čemu všemu tedy tato terapie slouží?

Peroxid vodíku produkují buňky, které bojují proti infekci první obrannou linii proti útočným organizmům jako jsou paraziti, viry, bakterie a kvasinky.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Peroxid vodíku je ale potřebný i pro jiné účely. Například pro metabolizmus bílkovin, sacharidů, tuků, vitaminů a minerálů..

Pomáhá také regulovat hladinu cukru v krvi a působí při tvorbě energie v buňkách

Ozon je forma kyslíku s vyšší energetickou úrovní a původně byl používán k desinfekci ran. Později se zjistilo, že do membrán virů, kvasinek, bakterií a buněk některých tkání může ozon „vypalovat díry“ a tím je může zabíjet.

Další využití ozonu.

Během třicátých let se ozon úspěšně užíval k léčbě pacientů trpících záněty střev, Crohnovou chorobou a chronickým bakteriálním průjmem.

Existují důkazy, že ozon může ničit mnoho virů, jako jsou viry související s hepatitidou, s chorobou Epstein- Barrové, rakovinou, opary, cytomegalovirem a HIV.

Kyslík je podstatný pro život. Jeho sloučeniny vytvářejí větší část všech živých bytostí.

Utváří 65% prvků našeho těla včetně krve, orgánů, tkání a kůže. Účastní se všech tělesných funkcí a k přežití potřebujeme jeho nepřetržitý přísun.

K čemu vede jeho nedostatek?

Nerovnováha či porušení tvorby a toku této látky má za důsledek únavu, nemoc a poruchy včetně imunitní nerovnováhy, rakoviny, srdečních chorob a všech degenerativních procesů, jež spojujeme se stárnutím.

Proč to tak je?

Protože mnohé patogeny vegetují v prostředí chudém na kyslík. Mezi ně patří i rakovinné buňky. Klíčovou podmínkou k rozvoji rakoviny je nedostatek kyslíku na buněčné úrovni.

Jak dochází u lidí k nedostatku kyslíku v těle?

Především je to vlivem znečištěného ovzduší – výfukové plyny, tovární emise.

Dále vařené potraviny, které obsahují velmi málo kyslíku. Pokud jíme hodně čerstvé zeleniny a ovoce, dostává se nám i více kyslíku a cenných minerálů a vitaminů.

A v neposlední řadě je to špatné, mělké dýchání.

Hlavním účinkem, který má dýchání na tělo, je oxidace.

Je to přírodní proces, kdy se kyslík sloučí s jinou látkou. Oxidaci a její produkty naše tělo využívá jako první obrannou linii proti škodlivým bakteriím, virům, kvasinkám a parazitům. Oxidující molekuly napadají patogenní buňky a ty se pak normálním procesem z těla vyloučí.

Dýchání kyslíku je velkým zdrojem oxygenace.

Pokud je proces oxygenace v těle slabý nebo nedostatečný, tělo nemůže adekvátně eliminovat jedy a může dojít k toxické reakci. V mírnějším případě to může vést k únavě, skleslosti a apatii.

Co z toho vyplývá?

Ozon zabíjí bakterie protržením buněčné stěny. Je dokonalým ničitelem bakterií.

Je také důležitým regulátorem imunity. Léčí celou řadu chorob jako je například alergie, astma, artróza, bércové vředy, cirhóza jater a dokonce i AIDS a celá řada dalších onemocnění.

Pokud tedy chceme být zdraví a cítit se dobře, je zapotřebí dodat tělu potřebný kyslík a to nejenom správným dýcháním, cvičením a procházkami na čistém vzduchu, ale i dodáním kyslíku pomocí kyslíkového generátoru v podobě kyslíkové terapie. A to obzvláště, pokud člověk žije ve městě s větším znečištěním vzduchu.