Ke všem duchovním průvodcům…

Veškerá naše činnost a působení souvisí se stavem našeho rozpomenutí, se stavem našich emocí a se stavem naší víry.
Energie, kterou takto vysíláme se zobrazuje do naší tvorby, do slov i do prostoru pouze tím, že jsme.
Čím více  se rozpomínám na svoji schopnost tvoření, tím více  ji umožňuji otevírat v každém.

Nedávno jsem se přestal nazývat léčitelem. Začal jsem v každém vidět úžasnou božskou bytost, která je zdravá a stačí ji jen tuto přirozenost opět připomenout. Proto jsem se začal označovat za duchovního průvodce.

Každá činnost a tvorba je stejně důležitá.

Symbióza, která je nastavena mezi všemi bytostmi, je přirozeně dokonalá. Přirozeně proto, že každý má v ní zachovánu možnost svobodné volby a tak se svobodně může uvolňovat ze zbytků omezení na tělesné a rozumové úrovni.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Jakmile jsem tuto skutečnost procítil každou buňkou svého těla, věděl jsem, že už nechci nikomu radit. Natolik si každého vážím, že mu ponechávám tak, jak to nejlépe dokáži, možnost svobodné volby. Proto, pokud jsem požádán o terapii nebo uvolnění, mluvím často o sobě, jelikož pouze svým osobním příkladem mohu ponechat prostor i druhému k jeho rozhodnutím. Tak mu otevírám vědomí jeho důležitosti, osobitosti a schopností, které při tomto zvědomění mohou být uvolněny a působit přirozeně léčivě a ozdravně, resp. si na tuto vždy přítomnou skutečnost opět vzpomenout.

Tyto energie jsou velmi živé, jelikož tvoří vně. Proto lidé mohou docházet k rozhodnutím, které považují za své a tím si uvědomují svoji tvořitelskou ozdravnou schopnost.

Léčitelství i klasická medicína jsou velmi důležitými prostředky ozdravění a sebeuvědomění. Jelikož nebýt jich, nemohli bychom se rozpomenout na svoji schopnost být sami sebou a spoléhat se pouze na ozdravnou sílu našich srdcí.

Duchovno a esoterika jsou pouhá označení pro proces transformace vědomí. Není podstatné, zda-li touto cestou kráčíme vědomě či nikoli. Důležité je být v sobě, nenechat se rozptylovat a na vše pohlížet z upřímnosti k sobě.

Čím více lidí bude ode mě odcházet s pocitem, že se pro něco rozhodli nebo něco změnili sami za sebe bez mého vlivu, že jsem jim řekl pouze to, co již sami v sobě věděli, tím mé poslání bude naplněnější a vděčnější…

S úctou a láskou ke všem projeveným i neprojeveným duchovním průvodcům, s úctou a láskou k vám všem… 🙂