Koučink formou doprovázených poutí

Koučink formou doprovázené pouti je metoda koučování spojující putování v přírodě se strukturovaným koučovacím rozhovorem a intuitivním posloucháním. Smyslem této metody je nahlédnutí do sebe sama za účelem lepšího pochopení vlastního životního příběhu, současné situace, ve které se klient nalézá a stanovení vize osobního života a rozvoje osobnosti do dalších let.

Moje inspirace k této metodě

K této metodě koučování mne dovedla především moje vlastní aktivní účast na spirituálních poutích a to především účast na projektu Půjdem spolu do Santiaga aneb za 7 let u hrobu svatého Jakuba. V rámci tohoto projektu každý květen putujeme dva týdny, urazíme asi 220 km a postupně se přibližujeme do Santiaga de Compostela. V roce 2005 jsme začínali v Le Puy an Valey ve střední Francii a měli před sebou 1600 km. Nyní již máme ujito přes 1200 km.

Druhou inspirací pro mne byla moje práce průvodce na outdoorových zájezdech CK Adventura. Od roku 1993 jezdím s klienty po horách, pouštích a pralesech celého světa. Při těchto cestách jsem si všiml, že lidé se při delším treku v přírodě dostávají do zvláštního stavu vědomí, jakéhosi slabého transu, během kterého se krásně pročistí a zklidní.

Třetí inspirací pro mne byla práce ředitele CK Adventura, kde jsem řídil 40 zaměstnanců a asi 250 externích průvodců, kterým jsem nemohl přímo nařizovat, ale musel jsem je spíše koučovat.

Proč chůze v přírodě?

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Chůze v přírodě uvolňuje tělo, nutí poutníka mít rovná záda a dostatečně dýchat, díky tomu dochází k dobrému prokrvení mozku a snadnějšímu přemýšlení. Delší chůze pomáhat „vyčistit hlavu“ a přerušit denní rutinu myšlenek a starostí. Aktivní chůze především v lesním prostředí výrazně zvyšuje hladinu mentální energie. Tím, že se člověk pomalu pohybuje, automaticky dosahuje stavu neulpívání na pěkném ani ošklivém. Současně může chodec hluboce vnímat krásu a harmonii přírody.

Formy poutě

Nabízím klientům několik forem poutí. Základní variantou je jednodenní pouť nejčastěji v Brdech poblíž Prahy. Tuto variantu považuji spíše za ochutnávku, co může doprovázená pouť přinést.
Hlubší ponoření do sebe sama představuje dvou až čtyřdenní pouť. Při ní je již dost času projít detailně životním příběhem klienta, namalovat si mapu jeho života, zjistit co mu do života předali jeho rodiče a pokusit se definovat jeho hlubší vizi. Velmi často pracujeme s energií, učíme se vidět vlastní energetické tělo, vidět energii jiných osob, stromů a lesa. Ukazujeme si základní strategie, jak si lidé navzájem „kradou“ mentální energii. Velmi často se bavíme o rozhodování a odpovědnosti, o využití zákona přitažlivosti při práci se záměrem, o vlastních dohodách, které jsme uzavřeli sami se sebou. Hledáme vhodné techniky pro osobní pročištění a pro léčení sebe i druhých. Ukazujeme si, jak pracovat s Ho’oponopono, jak jej používat pro „zahlazení vlastní minulosti“ i pro léčení druhých. S lidmi z businessu si povídáme i o tom, jak duchovní věci a metody převést do jejich práce.
Vyvrcholením jsou jedno až třítýdenní intenzivní poutě, které se mohou odehrávat v Čechách nebo třeba na svatojakubské cestě ve Španělsku či ve Francii, v písku Sahary, v Himaláji, v pralese Jižní Ameriky nebo na stolových horách Venezuely. Během těchto cest nejde tolik o exotické prostředí, ale především o hluboké ponoření do sebe sama a transformaci svého vědomí.

Většinu poutí se snažím zarámovat nějakým tématem jako třeba vize mého života, moje vnitřní dohody, které jsem uzavřel sám se sebou, moje dětské sny a co z nich jsem realizoval, moje vztahy, moje práce, můj vztah k tomu co nás překračuje, moje vnitřní motivace, energie, jak ji přijímám a vydávám, a další. Necháváme si ale svobodu změnit téma na to, co nám cesta sama přinese.

Příkladem může být pouť s jedním vysoce postaveným manažerem. Jeho téma byla druhá polovina života. Během poutě jsme se začali zabývat energií. Ukázal jsem mu, jak může vidět svoje energetické tělo, pak si nahmatal svoje čakry. Při zjišťování, kdy je mu energeticky dobře si uvědomil, že je to tehdy, když může někomu pomoci. Odtud byl již jen krůček k vizi do druhé poloviny života, jejíž součástí je pomáhání druhým.

Na pouť můžeme s jedním klientem vyrazit i vícekrát. Další poutě navazují na předchozí a pokaždé jsou úplně jiné. Většinou již chodíme do větších hloubek osobního příběhu i do větších hloubek osobního rozvoje. Pokračujeme v práci s energií a často zkoušíme i meditace a náročnější dechová cvičení.

Doprovázené poutě lze doplnit i koučovacími sezeními, ve kterých se věnujeme podrobněji některým tématům z poutí.

Co může doprovázená pouť přinést

Doprovázené poutě jsou zaměřeny především na osobní rozvoj a mohou přinést třeba osvobození od vlastních představ „úspěchu“, objevení „skutečného sama sebe“ jakým klient vždy podvědomě chtěl být a jakým ve skutečnosti je, nové předefinování žebříčku osobních hodnot a priorit, objevení nových zdrojů energie a vnitřní motivace. Častým výstupem je zjasnění osobní vize, co chce klient udělat se svým životem a svojí prací, vytvoření strategie a plánu k této vizi.

Osobní bezpečnost klienta

Osobní bezpečnost klienta je pro mne prvořadou starostí. Bezpečnost vnímám v rovinách fyzické, psychické a spirituální. Při práci dodržuji tato pravidla:

  • Chalange by choice – klient si sám nastavuje úroveň, co chce zažít. Platí, že kdykoliv na moji nabídku aktivity či otázku může odpovědět “Stop, dále nechci” bez udání jakéhokoliv důvodu.
  • Klient si sám vybírá, co mi řekne a co ne. Pracujeme pouze s informacemi, které mi sám řekne.
  • Pracujeme především s pozitivními částmi osobního příběhu. Rozvíjíme především to, co klient umí, v čem je dobrý a na co má talent. Negativních částí osobního příběhu se dotýkáme pokud možno jemně a jen v té míře, kolik klient sám nastaví.

Pro koho jsou doprovázené poutě vhodné

Doprovázené poutě jsou vhodné pro každého, koho zajímá jeho osobní růst a chce na něm dále pracovat.

Vhodné jsou pro vrcholové manažery, kteří mohou propojit svoji osobní vizi s vizí firemní nebo mohou hledat nové směry zaměření firmy v současném turbulentním prostředí.

Doprovázené pouti, především v delší variantě, jsou vhodným nástrojem na zvládnutí „bodu zlomu“ – krize středního věku, ztráta zaměstnání, ukončení víceletého projektu, narození dítěte, úmrtí v rodině, rozvod, odchod do důchodu, prožití vážné choroby nebo úrazu, celkové vyčerpání a vyhoření apod. Pro hluboké zpracování „bodu zlomu“ je důležité moje intenzivní, soustředěné poslouchání, které umožňuje dosáhnout  „efektu vrby“.

V současné době mám velmi různorodou skladbu klientů – od nejvýše postavených manažerů nadnárodních společností, přes majitele středně velkých firem, střední management, programátory, učitele, ženu na mateřské dovolené, nezaměstnané až po člověka v invalidním důchodu.

Obchodní model

Protože při tomto způsobu práce není dopředu jasné, co vše se stane a jak se naše pouť povede, nabízím velmi nestandardní obchodní model. Po klientovi chci zaplatit bezprostřední náklady na cestu – obvykle náklady na dopravu a ubytování. Po skončení cesty klient sám ocení svůj růst a úspěch. Pokud si bude myslet, že se jen pěkně prošel, ale osobní růst nevidí, nezaplatí mi nic navíc. Pokud ale posoudí, že jeho pokrok je velký, zaplatí mi třeba milion. Výše mojí odměny představuje míru vlastního osobního pokroku. Jakákoliv odměna od nuly výše je dobře a já ji přijmu s díky.

Firemní využití

Doprovázené poutě jsou skvělým nástrojem pro budování firemní vize. Začínáme individuálními dvoudenními poutěmi se členy vrcholového vedení firmy. Tématem je osobní vize a její promítání do firmy. Jednotliví manažeři sdílejí informace z poutí dle svého uvážení.

Následuje jednodenní společná pouť celého vrcholového vedení, jejímž smyslem je vzájemné vyladění a výuka skupinové práce s energií pro dosahování maximální synergie.

Třetím článkem je jednodenní indoor setkání, na kterém se formuluje či upravuje firemní vize, firemní hodnoty a základní kameny firemní kultury.

Poutě je možno doplnit přednáškami z oblasti dopadů nových objevů ve fyzice, kognitivní vědě a neurologii na celkové společenské vědomí a tím i na oblast podnikání.

Hezký den

RNDr. Jan Bím

V současné době kouč a lektor. Do konce roku 2008 ředitel CK Adventura, ve které řídil i sekci teambuildingu, průvodcoval zájezdy do vysokých hor, pouští a pralesů celého světa. Vedl výpravy na Aconcaguu (6961 m), Kilimanjaro (5895 m), Elbrus (5600 m), Damavand (5600 m). Působil jako lektor outdoorového teambuildingu. Ve volném čase se zabývá horolezectvím  a fotografováním.