Krajina promlouvá

Zamyšlení po návratu z jižní Anglie
Když jsem před několika lety učila na střední průmyslové škole stavební architekturu, netušila jsem, co nám všechno může krajina i v dnešní době (hlavně v dnešní době), přinést a prozradit.
Začínali jsme vždy megalitickými stavbami. Učili jsme se o tvarech, hmotnosti, uspořádání, zkrátka pouze o vnější stránce věci, ne o její podstatě. Studenti např. měli umět nakreslit půdorys Stonehenge, měli znát výšku kamenů, způsob jejich uložení i začepování, průměr vnitřního kruhu i okolního valu s příkopem apod.
Dnes bych jim tento předmět určitě představila zcela jinak, na základě osobních prožitků.

Místa energeticky silná, chrámy, vrcholy kopců, jeskyně, historická sídla dávných králů, územní celky atd., v nás mohou nejen nastartovat proces očisty a jistého karmického vyrovnání, ale také umožnit komunikaci s matkou Zemí, s duchovními bytostmi, s astrály zemřelých významných osobností, s přírodními astrálními bytostmi, s draky apod.

Člověk se dozvídá, jak působili staří druidové, jak má „fungovat“ určitá oblast pro hojnost i ochranu všech jejích obyvatel, lidí, zvířat, rostlin i přírodních bytostí.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Když se v krajině ztišíme, obdržíme informaci, odpověď na položenou otázku, či požehnání nebo i zasvěcení. Někdy taky informaci, co je třeba vykonat. To, co bývá vykonáno, na základě pokynů od duchovních bytostí, které v místě k člověku přistupují nebo od astrálů druidů, střežících určité místo, mívá význam někdy pro jednotlivce, jindy pro skupinu lidí, národ nebo pro dobré fungování místa

Nastává čas spolupráce elfů a lidí, s pomocí Boží a požehnáním matky Země. Blíží se návrat starých časů.