4 kroky k odpuštění

Jsem si jistý, že o významu odpuštění už jste toho slyšeli mnoho. Možná vám i bylo řečeno, že odpuštění je zásadní pro uzdravování se a že nedostatek odpuštění ublíží mnohem více vám, než ostatním osobám. Odpuštění je ale ještě mnohem víc než jen to. Odpuštění je nedocenitelné.

Odpuštění musí být opravdové

Odpuštění v původním významu znamená „přeříznout lano“. Webster říká, že to znamená zapomenout, omluvit, nechat minulost minulostí. Problém s odpuštěním ale je, že mnoho lidí říká, že někomu odpustili, i když v sobě stále nesou reziduální zlobu, pocit poraněnosti a smutek, které se v nich hromadí a stávají se silnějšími.

Pokud nastane tenhle případ, přijde doba, kdy se to projeví masivním výbuchem směřovaným na někoho, popřípadě nemocí.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Pamatuji si, jak mne rodiče, když jsem byl malý, nechávali sedět v pokoji, dokud jsem se neomluvil za nějaký svůj čin. To jsem praktikoval i u svých dětí. Ale kolikrát to bylo skutečné ‘promiň’ od srdce? Umím si představit, že jen velmi zřídka. Většinou to bylo řečeno jen pro to, aby trest už konečně skončil. 

Stáváte se obětí

Pokud neodpouštíte, stáváte se obětí. Oběti si vždy připadají malé a dominují jim pocity založené na strachu. Navíc, pokud jste oběť, ostatní nad vámi mají navrch. To je děsivá myšlenka, nebo ne? Kdo chce, aby nad ním měl moc někdo, kdo mu ublížil? Přesto to funguje právě takhle.

Pokud získáte nějaký nepříjemný zážitek, první věc, která vás napadne, je přejít do defenzivy. Ego převezme kontrolu a řekne vám, ať se chráníte, anebo ať bojujete. Chcete mít pravdu, a tak se necháte vtáhnout situací.

Tím to ale nekončí

Jako další se dostaví obviňování. Někdo vás urazil a vy jste naštvaní, popřípadě zranění. Tak by to nemělo být, a tak začnete obviňovat. Chcete se pomstít a ospravedlnit se a často z obviňování sebe sama zcela vyloučíte. Nakonec vám ublížili a to jste si přece nezasloužili! V této chvíli se stáváte obětí se vším všudy. Nechali jste ostatní, aby vás nakazili jejich nízkou energií.

Po absolvování vícero kurzů, přečtení mnohých knih a článků a i díky vlastním zkušenostem jsem našel čtyři kroky, které umožní každému odpustit, i Vám samým.

Zde jsou:

  1. Musíte prostě přijmout situaci jako fakt, který se stal. Nepříkládejte vinu nebo nějaké soudy, ani vám, ani ostatním. Nepřidávejte žádné emoce.
  2. Analyzujte emoce, které vám tato situace přinesla. Musíte se identifikovat s těmito pocity, aby jste se jich mohli účině zbavit, nebo ve vás zůstanou.
  3. Jak jste přijali skutečnost, že se to stalo a pocítili všechny negativní emoce, odevzdejte je Bohu (vyšší síle). Odhoďte potřebu mít pravdu a pochopte, že pro tento zážitek byl nějaký konkrétní důvod. Jakmile tento problém předáte, už nemusíte plýtvat jakoukoli další energií na jeho řešení.
  4. Nakonec máte možnost volby, se kterou jste byli už zrozeni. Můžete si vybrat jestli chcete zažít harmonii a klid anebo něco zcela opačného. Pokud si vyberete to druhé, budete zatažení do nekonečného procesu neodpouštění a ať už si to přiznáte nebo ne, budete to vy, kdo trpí.

Proč potřebujeme odpouštět sami sobě anebo ostatním? Neznamená to, že souhlasíte s tím, co udělali nebo s důsledky jejich činů, znamená to, že odmítáte nést vinu za jejich provinění na vašich ramenou. Odpuštění nás osvobozuje!