Láska k sobě: Je zdravá?

Znáte pořekadlo, že sdílená radost je dvojnásobná, sdílený smutek je poloviční? A souhlasíte s ním?
V životě můžete vytvořit velké dílo, vydělat spoustu peněz, dosáhnout vynikajících sportovních výkonů…, ale když Vám bude scházet láska, nebudete mít nikoho, s kým byste svoji radost sdíleli a kdo by Vám pomohl snášet okamžiky nezdaru, Váš život bude prázdný a chladný.

A to není žádný život bez hranic…To jste prostě “jen” úspěšní.

Proto Vám chci v tomto seriálu o lásce přiblížit své postoje, které

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 • mi pomohly nastolit fantastický vztah s mou životní partnerkou,
 • přinesly mi úžasnou práci,
 • ocenění lidí v mém okolí,
 • a v neposlední řadě také vnitřní klid.

Doufám, že mou osobní zkušenost využijete ve svůj prospěch a rozvíjením lásky přinesete hojnost do svého vlastního života…

Proč právě láska k sobě je prvním dílem seriálu?

Letěli jste někdy letadlem? A vzpomínáte si na bezpečnostní instruktáž letušek a na kartičky, které popisují, jak se máte zachovat v případě jakékoliv havárie?

V případě dekomprese nejdříve nasadit dýchací masku sama sobě, a pak teprve pomáhat dětem a ostatním spolucestujícím…

Láska se také řídí tímto principem: Teprve když jsme schopni plnohodnotné lásky k sobě samým, můžeme lásku plnými hrstmi rozdávat své rodině, svému okolí, celému světu.
Sebe-láska je nutnou podmínkou!

Sebe-láska vs. Egoismus

láska k sobě

Hned na počátku vytyčme zřetelnou dělící čáru mezi tím, co je láska k sobě a egoismem!
Mnoho lidí tyto dvě věci ztotožňuje. Je to však správné?

Kdo je egoista-sobec?

Člověk, který přehnaně zdůrazňuje vlastní kvality a zájmy, a ve jménu těchto zájmů jedná sobecky, až na úkor druhých.

V podstatě se jedná o zvýšenou potřebu se prosadit. Sobec přemýšlí v jednoduchém paradigmatu:
“Napřed jsem já, pak dlouho nic, a pak teprve zbytek světa. Jedině moje touhy, potřeby a cíle jsou podstatné. Na ostatním mi nezáleží.”

Člověk s vysokou měrou sebelásky však takto nejedná. Nepotřebuje to. Nemusí pokořovat druhé, neboť jeho láska k sobě mu přináší vědomí důležitosti sama o sobě a nepotřebuje si něco dokazovat na úkor druhých.

Tam, kde egoista hledá potvrzení ve vítězství nad druhým a aplausu okolí, člověk, jehož láska k sobě samému je na správné úrovni, stojí klidně s vědomím vysoké vlastní hodnoty.

Sebe – láska a hodnocení

Stejně škodlivé, ne-li ještě horší, než přehnané zdůrazňování sebe sama, je sebeponižování. Stojí na opačné straně pomyslného spektra od sobectví, ale úplně stejně daleko od lásky. K vnitřní rovnováze nepřispívá ani náhodou.

Nízké vědomí vlastní hodnoty má obvykle kořeny hluboko v našem dětství. Nejobvyklejší příčinou je, že lidé s nízkým sebehodnocením nebyli dostatečně často upřímně oceňováni. Tím, že nezažili úspěch, vyvinul se v nich předsudek, že nejsou v ničem dobří a tím pádem si lásku ani nezaslouží…

Nechme stranou už tak dost pokroucenou logiku této úvahy – jako by láska musela být zasluhována. Podívejme se raději na to, jak mezi sobectvím na jedné straně a mizerným sebehodnocením na té druhé – touto Skyllou a Charybdou lásky – úspěšně proplout!

Jak vybudovat a upevnit lásku k sobě?

I v lásce, a tím spíše v lásce k sobě samým, platí klíčová premisa osobního rozvoje: Jestliže chcete docílit jakékoli změny ve svém životě, musíte začít na jediném místě, které máte doopravdy pod kontrolou – tedy u sebe samotných…

Zde jsou kroky, které jsem provedl s úspěchem sám, když jsem hledal, která sebe-láska je ta “správná”:

1. Přijměte se

Smiřte se s tím, že nějak vypadáte. Přijměte jako fakt, že máte nějakou – jakoukoliv – úroveň talentu, schopností, inteligence.

To může být obzvlášť těžké, pokud jste nedostávali v raném věku dostatek ocenění. No, ale víte jak to je: Pochválit se musíte sami, nikdo jiný to za Vás neudělá.

Ano, přijetí může být obtížné.
Ale je absolutně klíčové, abyste to zvládli.
Nemusíte se zrovna začít rovnou obdivovat. Zvlášť jestli se teprve odrážíte ode dna.
Prostě se s tím vyrovnejte. Jste, jací jste.

 • Asi bychom našli někoho, kdo Vás předčí inteligencí.
 • Patrně také bude existovat někdo, kdo bude atraktivnější pro opačné pohlaví ve větší míře než Vy.
 • Dost možná jsou lidé s větším majetkem.

A teď ty dobré zprávy: Na ničem z toho nezáleží.
???
Ještě jednou: Na ničem z toho nezáleží.
Jak je to možné, ptáte se?

Protože klíčem k sebelásce je přestat se srovnávat s ostatními lidmi. Tedy, srovnávat se samozřejmě můžete (já třeba rád závodím), ale s vědomím, že na tom vůbec nezáleží.
Můžete být třeba nejlepší a nejtalentovanější horolezec v historii, ale prvovýstup na Matterhorn už prostě mít nemůžete. To místo už je zabrané. Jednoduše tam někdo byl dřív díky tomu, že byl dřív na světě.
Co na tom?

Proto se přijměte takoví, jací jste dnes, v tomto čase. Bez srovnávání s ostatními. To je první krok k lásce.
Tento krok – pokud ho zvládnete – Vám přinese úžasný vnitřní klid. Zbavíte se frustrace, a to je první stupínek k tomu, abyste dokázali svůj život změnit k lepšímu.

2. Pracujte na sobě

Jeden člověk, s kterým byste se ale srovnávat naopak MĚLI, tu přece jenom je. Ano, jste to VY SAMI.
Jestliže je sebe-láska potřebuje ocenění, je třeba mít něco, co lze ocenit. Proto na sobě potřebujete neúnavně pracovat.

Co to znamená pracovat na sobě? Je tolik oblastí, kde se dá začít:

 • Vzdělání.
 • Fyzická kondice.
 • Mentální schopnosti. (Ano, inteligence je z podstatné části věcí cviku!)
 • Kariéra.
 • Umění…

Vyberte si věc, u které jste sami se sebou nejméně spokojeni. Třeba jste chtěli vždycky malovat, ale jako profesi jste si zvolili něco jiného a teď si to vyčítáte – tak s tím začněte alespoň jako s koníčkem.
Ano, bude to od Vás vyžadovat jisté (leckdy nemalé) úsilí. Ale tato usilovná práce Vám přinese nevýslovné uspokojení, protože si dříve či později (spíš dříve) všimnete prvních dílčích úspěchů a zlepšení.
Třeba – ač jste jinak nesmělí – sklidíte úspěch ve společnosti, protože dokážete poutavě přiblížit ostatním knihu, kterou jste právě dočetli.

A jakmile začnete pracovat, pokládejte si klíčovou otázku: Jsem dnes lepším člověkem, než jsem byl/a včera?
To je totiž jediné srovnání, na kterém skutečně záleží. Každý, byť malý pokrok, pootevře stavidla, kterými láska proudí do Vašeho života. A každá taková drobná věc, která se vám povede, nejenže přinese uspokojení sama o sobě – jako ozvěna se k vám vrátí také uznání a ocenění zvenčí, od lidí, na kterých Vám záleží:

 • Partner/ka vás pochválí, že vypadáte lépe.
 • Získáte zpětnou vazbu od zákazníka, u kterého jste odvedli vynikající práci.
 • A tak dále…

A tato ozvěna znovu povzbudí vaši motivaci pracovat na sobě ještě usilovněji, a hlavně otevře nové příležitosti, o kterých jste dosud neměli ani tušení. Tak jen do toho!

3. Pečujte o sebe

Říkám-li pečujte o sebe, nemám tím na mysli hédonické požitkářství, které je nám mnohdy cíleně podsouváno jako součást “moderního životního stylu” v reklamách a příkladech pochybných vzorů mediálních celebrit.

Je to jinak:
Představte si, že máte oblíbenou věc, na které vám velmi záleží. Pro někoho to může být třeba kniha pohádek, která se v rodině dědí po generace. Nebo auto, které jste si koupili čistě pro radost. A podobně…

Jak se k takové věci budete chovat?
Jistě s péčí řádného – možná až úzkostlivého – hospodáře. Budete se o ni starat, aby co nejdéle vydržela. Dopřejete jí tu nejlepší péči. Knihu budete otvírat málem v rukavicích. Auto budete garážovat, použijete jen to nejkvalitnější palivo a provozní kapaliny.
Jistě si to dovedete představit.

A přesně takto se musíte začít dívat na sebe.
Slyšeli jste už, že “tělo je chrámem duše”? Tak je třeba se podle toho k němu začít chovat. A pokud se s nejlepší péčí budeme věnovat svému tělu, co teprve své mysli.
Takové pečování o sebe sama je vskutku projevem lásky.

Pravý mistr sebelásky skoro až žárlivě střeží vše, co vstupuje do jeho/jejího těla a mysli. Dbá o sebe a žije střídmě, protože ví, že jiné tělo už nedostane – tak se podle toho k němu chová.
Je si vědom toho, že jeho mysl má za úkol tvořit – tak ji chrání před přívalem informačního balastu a naopak ji zásobuje kvalitní “mentální stravou”. To mu pomáhá soustředit se jen na to, co je opravdu důležité.

Nepochopte mne špatně – rozhodně nejsem zastáncem nějakého asketického života. Ale fakt je, že to nejlepší víno také oceníte po doušcích. Prostě “dobrého pomálu”:-)

4. Prosaďte se

Láska k sobě je úzce spojena s vědomím vlastní hodnoty a osobní důležitosti. Co více toto vědomí podpoří, než úspěch?
Nemusí jít o nic velkého. Ono na olympijské stupně vítězů je stejně docela fronta.

 • Co takhle vymyslet pro rodinu či přátele zajímavý program na víkend?
 • Co tak se stát jednoduše užitečným pro ostatním lidi – lidi ve své komunitě, přátelé, či známé – místo toho, abyste jen čekali, s čím kdo jiný přijde?
 • Nebo na poradě zkusit pro jednou prosadit svůj dobrý nápad, namísto papouškování toho, co řekne vedoucí?

Mnoho lidí trpí chorobným strachem z negativního mínění okolí – mají obavy ze selhání. Proto raději pouze “proplouvají”, aby nemuseli s kůží na trh…
V těchto situacích osvědčíte, jak jste zvládli předchozí kroky:
Jestli jste se sami se sebou smířili, tak už víte, že se nemusíte s nikým srovnávat. Je proto lhostejné, co si o Vás kdo myslí – Vás se to vůbec nemusí dotýkat, pokud se k tomu takto postavíte.
Zároveň, pokud jste na sobě zapracovali, tak jste připraveni prověřit sama sebe a vystavit svou tvář, myšlenky a to, čemu věříte, světu…

Nyní je třeba učinit krok další, a vystoupit z řady. Správná míra sebelásky totiž také znamená, že se nepotřebujete schovávat a dokážete stát sami za sebe.

Jestliže sebe-láska má na líci samostatnost a svobodu, jejím rubem je zodpovědnost za vlastní rozhodnutí a jejich důsledky.

S vysokou sebeláskou vám nezbývá, než unést všechno, co vyplyne z vašich činů – i následky těch opravdu mizerných rozhodnutí.

Ale pokud to dokážete, odměna je veliká. Na tomto pojetí lásky totiž dokážete vystavět ty nejpevnější vztahy. Když totiž lidé vidí, že je vlastně až tak moc nepotřebujete, jsou k vám neodolatelně přitahováni.
Vám se tak otevře neuvěřitelné množství příležitostí pro partnerské vztahy, přátelství, obchodní spojenectví.
Odměna je veliká proto, že mnoho lidí to nedokáže. Buďte jedněmi z nich. Buďte Mistry.

5. Dejte něco dál

Láska je zvláštní věc. Je nevyčerpatelná. Neexistuje nic jako konečné množství lásky, kterou jste schopni cítit.
Není proto důvod ji žárlivě střežit. Naopak!
S láskou se to má tak, že chcete-li nějakou dostat, musíte ji nejprve dát. A to platí i u lásky k sobě.

 • Je snad něco – cokoli – co by Vám bránilo projevit laskavost Vašemu okolí?
 • Je nějaká překážka, jež by Vám znemožňovala vykonat dobrý skutek?

Nemusíte se hned začít chovat jako Matka Tereza. Například, já chodím každý den se psem běhat. Ve všední dny obvykle do lesoparku nedaleko mého domu, jindy si uděláme výlet někam dál.
Pravidelně s sebou nosím igelitovou tašku, do níž příležitostně sbírám odpadky, které tam nechali jiní lidé. Čas od času uděláme větší akci tohoto typu, např. v rámci hry Geocaching.

Každý moment, kdy takto pošlete kousek své lásky dále do světa, Vás naplní skvělým pocitem uspokojení. Uvědomíte si, že jste právě udělali svět o něco lepším místem.
To je odměna, kterou získáte, když něco nezištně dáte dál.

Máme se rádi – a co dál?

Jakýkoli čin, který od této chvíle podstoupíte, nechť vychází z vysokého vědomí Vaší vlastní hodnoty a je veden Vaší láskou k sobě samým.
Dokážete-li probudit lásku k sobě, bude pro vás mnohem snadnější získat také lásku druhých. I Vy ji budete schopni snadněji a častěji projevovat.

Láska k druhým lidem je tématem dalšího dílu našeho seriálu. Láska je také jedním z “magických slov”, o kterém do podrobna píšeme v novém českém ebooku Magická slova Mistrů života.
Chcete-li se dozvědět více, navštivte přímo stránky této knihy.