Láska – základní esence života

Láska, důvěra a odpuštění jsou nezbytnými složkami života

Já vím, že tyto tři ingredience k životu potřebuji a taky vím, že vy je potřebujete také.

Zjistila jsem, že žít uvnitř rodiny je obrovským darem a milujícím závazkem.

Pokud má rodina fungovat, každý člen musí nabídnout dar být fyzicky, emočně a duševně dostupný všem členům rodiny.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Jako pojistka je růst propojení mezi námi tak hluboce a silně, že láska, důvěra a odpuštění k nám dorazí v čase a přes vzdálenost, aby vzájemně živili naše srdce a duše.

Téměř geneticky, schopnost milovat, důvěřovat a odpouštět je předávána z generace na generaci.

Jak se ale ujistíme, že ti, kdo milují a závisí na nás, jsou v bezpečí a rostou se schopností milovat bez omezení a budou projevovat důvěru v sebe samého, které říká:

„Ano, já můžu“?

Tady je to, co jsem se naučila a chtěla bych s vámi sdílet..

1) Poznejte se

Musíte vědět, co je pro vás opravdu důležité a co vás naučí nastavit si priority tak, že budete mít čas pro důležité základy.

2) Smějte se u příležitosti, a když není, tak si ji vytvořte

Smích zvedne vaši náladu, rozhoupe molekuly a nakopne náš imunitní systém.

3) Když dáte někomu své slovo, dodržte jej

Vaše slovo, vaše čest. Bez cti jste ztraceni sobě i světu. Se ctí je možné vše.

4) Láska nic nestojí

Důvěra a odpuštění zakoření a rostou v půdě bezpodmínečné lásky.

5) Když někoho opravdu milujete, řekněte jim to

Láska - základní esence života

Pokud to uděláte, váš život bude štědřejší, více naplňující a více radostný.

Láska se vám vrátí a vy budete vyživování láskou, kterou dáváte stejně jako láskou, kterou dostáváte.

6) Pokud uděláte chybu, přiznejte ji

Odpusťte si a nechte to ze sebe spadnout, abyste se mohli hnout dál.

Když udělají chybu ostatní, odpusťte jim a podpořte jejich cestu upřímností, jasností a soucitem.

7) Žijte přítomností

Je zde spousta výzev, které vás zaměstnává. Pokud si však budete všímat jen těch přítomných, váš zítřek bude jasnější a včerejšek zase pěknou vzpomínkou.

8) Věřte procesu života

Přijměte to, co je, a pokud jste s tím nešťastní, změňte to na skutečnost, se kterou už žít můžete.

9) Věřte ve skutečnost Univerzální Moudrosti

Pokrok je proces, takže buďte trpěliví sami se sebou a žijte pohodě uvnitř procesu života.

Univerzální moudrost je 100% důvěryhodná. Když obdržíte zprávu od svého srdce nebo vaší duševní rodiny průvodců, učitelů, strážných andělů, můžete věřit této zprávě. Věřit v moudrost vašeho srdce a komunikace z duše vás bude vždy vést pozitivním směrem.