Lídr [Leader] a Následovník [Follower] – 3 rozdíly, které je oddělují…

leadership3 lídr follower, leader, leadership, lídr, následovník, vedení lidí Lídr [Leader] a Následovník [Follower] - 3 rozdíly, které je oddělují...V jakémkoliv odvětví lidského počínání k největším odměnám přicházeji ti, jež jsou na daném trhu, v daném segmentu či oblasti lídry.

Níže naleznete 3 rozdíly, které vytváří propastný rozdíl mezi lídry a následovníky – jestliže si z daných rozdílů vezmete ponaučení, pak Vám to pomůže udělat další krok k tomu, abyste se jedním z lídrů mohli stát a mohli pobírat odměny, které jsou s leadershipem (vedením lidí) spojeny…

Pojďme si je nejdříve lehce definovat pojmy…

Lídr [leader]

Lídr je člověk, který je v popředí nějaké lidské činnosti.

 • Když je v popředí, pak zná, umí či udělal (má zkušenost) něco, co ostatní nikoliv.
 • Když je v popředí, potřebuje mít kuráž dělat nepohodlné či neprobádané věci a být ochoten podstoupi riziko nejistoty.
 • Když je v popředí, pak také chtě nechtě jde příkladem.

Lídr je člověk, který musí být hoden následování.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Lídr musí být ztělesněním hodnoty pro ty, kteří jej zvažují následovat.

 • “Když se daného člověka budu držet a budu jej následovat – co mi to přinese?”
 • Kam se posunu a co se naučím?
 • “Jak to zlepší moje znalosti, dovednosti, společenský statut?”

Tyto a jim podobné otázky si lidé kladou – a když ne vědomě, tak podvědomě, pakliže mají někoho začít následovat.
Jestliže tedy někdy chcete lídr být, potřebujete se stát pro potenciální následovníky stát ztělesněním hodnoty.
Budou-li k Vám ostatní vzhlížet, budou-li schopni si Vás vzít za příklad a učit se od Vás – budete jako lídr následován.

Následovník [Follower]

Následovník je člověk, který někoho následuje.
Nemá zatím dostatek znalostí, dovedností, zkušeností, kuráž – nepřináší takovou hodnotu, aby mohl být následován a mohl vést.
Chytrý následovník, jehož cílem je se v budoucnu  být lídr, proto potřebuje být jedním z nejlepších následovníků…
Potřebuje se učit, být loajální, být v akci.

Následovník, který je loajální, velmi záhy najde další lidi, kteří jej budou ochotni následovat. Následovník se tak bude postupně dostávat do leadership (vedoucí) pozice.

Loajalnímu následovníku je navíc lídrem pomoženo na cestě – získá svého mentora a je mentorován – může tak postupovat rychleji než by toho byl schopen pouze na základě svého vlastního studia oblasti, ve které se lídrem chce stát, svých vlastních zkušeností.
Následovník může s pomocí svého mentora násobně rychleji dosáhnout svého cíle, protože komprimuje čas a energii nutnou k tomuto přerodu.

Být lídr a být v leadership (vedoucí) pozici, není zadarmo…

Leadership a vedení lidí je práce – někdy pěkně náročná….

Leadership a mnohonásobná odměna za něj je absolutně zasloužená.

 • Jestliže jdete příkladem. Jestliže sloužíte. Jestliže jste loajální myšlenkám, které hlásáte.
 • Jestliže máte integritu – tedy je v souladu to, co si myslíte a říkáte s tím, jak se chováte a jednáte…

Pak jste hodni toho, že Vás někdo bude následovat.

Leadership (vedení lidí) v Network Marketingu

Jestliže se budeme bavit konkrétně o Network Marketingu pak zde neexistuje tzv. poziční leadership – nejste v zaměstnání a tak nemáte žádný způsob jak někoho donutit, aby udělal něco, co chcete – tak, jak to mají lidé ve vztahu – nadřízený a podřízený v klasickém korporátním světě.
Network marketing je “armáda dobrovolníků” a jediné co funguje je:

 • milovat a povzbuzovat druhé,
 • investovat do nich svůj čas, energii a znalosti,
 • inspirovat je svou vlastní aktivitou a akcí…

Vydělávají lídři na lidech, kteří příjdou do systému Network Marketingu později?

Mnoho lidí žije v zkresleném přesvědčení, že lídři vydělávají na těch, kteří do systému Network Marketingu přijdou později.
Ano, pravdou je, že lídři vydělávají největší odměny.
Nikoliv však na lidech, které do systému přijdou.
Odměny jsou ve správném Network Marketingu vypláceny z ceny produktů…

Vezměme tento příklad:

Jestliže produkt stojí 100 CZK v koncové ceně zákazníka, pak:

 • 30% (tedy 30CZK) je odměna pro toho, kdo prodej uskutečnil – tedy distributor a je to vlastně rozdíl mezi velkoobchodní (distrubutora) a maloobchodní (zkaznickou) cenou, jakou má každý podnikatel v jakémkoliv podnikání na každém zboží…
 • 30% z koncové ceny jde zpátky k mateřské firmě, která daný produkt vyrobila.
 • A 40% se rozděluje mezi lidi, kteří mají leadership (vedení lidí) a tato odměna se rozděluje v různém poměru podle velikosti (nebo významnosti) leadershipu.

Lídr je ve skutečnosti Investor

Dobrý lídr, kterého lidé budou chtít následovat, je ve skutečnosti Investor – investuje svůj čas, energii, znalosti do svých svěřenců a jejich vlastního podnikání – je jim mentorem a pomáhá jim dosáhnout jejich výsledků rychleji.

Má srdce na dlani.
A ve zdravém Network Marketingu nevydělává dříve do té doby, než pomůže ostatním vydělat peníze.
Je tady tudíž záruka toho, že poskytuje ty nejlepší a nejeefektivnější rady, taktiky a strategie, které zná, aby pomohl svým svěřencům dosáhnout cílů, které si stanovili.

Jaké jsou tedy 3 rozdíly, které odlišují lídra od následovníka?

Rozdíl I: Lídr má úspěch

Tento rozdíl není něco, čeho byste si sami nevšimli.
Jeden z největších rozdílů je ten, že lídr zažívá masivní úspěch, a následovník pouze částečný…
Se zvětšujícím se leadershipem (vedoucím postavením) přichází zvětšující se úspěch, který doslova nezná mezí.
Proto, pokud si chcete sáhnout na skutečně velké šeky – ať už v Network Marketingu (bavíme se o příjmech nikoliv několik stovek korun, ale desítky tisíc) nebo v jiné oblasti, které se věnujete, potřebujete se nutně stát lídrem.
Tomuto úspěchu však něco předchází…
A to něco jsou dva následující rozdíly, které až tak patrné nejsou…

Rozdíl II: Lídr má odpovědnost

Druhým rozdílem, který úspěchu a vlastně i leadershipu samotnému, naopak předchází, je odpovědnost.
Což už tak populární není.

Každý chce mít úspěch. Ne ovšem každý je ochoten za něj zaplatit cenu – ne každý je ochoten převzít odpovědnost za výsledky. Většina lidí se raději veze…

Lídr projevuje větší odpovědnost než následovník.
Lídrovi není odpovědnost žádným způsobem předána.
Prostě si dobrovolně zvolí, že odpovědnost převezme a udělá nějaké nepohodlné či nepopulární věci, které následovníci jednoduše nejsou ochotni udělat.
Odpovědnost je u lídra a následovníka zcela na jiné úrovni…
A proto si lídr zaslouží svou odměnu.

Lídr je ochoten převzít odpovědnost v daleko širším měřítku:

 • za svůj život,
 • za své činy,
 • za své výsledky,
 • za své vzdělání,
 • za své úspěchy i neúspěchy,
 • za svůj tým,
 • za to, že jeho Network Marketingová skupina poroste,
 • a že poroste obrat této skupiny.

Lídr svou odpovědnost přebírá z vlastní iniciativy, z vlastního rozhodnutí…

Oproti tomu následovník se převzetí odpovědnosti brání a hledá způsoby, jak se vyšší odpovědnosti vyhnout.

Prozatím totiž žije uvězněn v myšlení:

 • Co když se to nepovede?
 • Já nemám takový vliv.
 • Já nevím jak to udělat.
 • Lidé mě neposlouchají…
 • Nechci se měnit a učit se.
 • Nelíbí se mi, co musím dělat.
 • Nedokážu to.
 • Existuje příliš mnoho vlivů, které nekontroluji, než abych mohl převzít odpovědnost, že se stane to, co by se mělo stát…
 • Nevím kde mám začít…
 • A další…

Následovník však nemusí navždy zůstat v roli následovníka.

Může změnit své přesvědčení, když se pro to rozhodne a vykročit na cestu ke svému leadershipu.

 • Lídr se rozhoduje a určuje, co se bude dít v jeho životě.
 • Lídr vidí sama sebe jako lístek ke své skvělé budoucnosti…
 • Následovník žije ve světě, který je spíše určován vnějšími událostmi, než aby je sám vytvářel…

Rozdíl III: Lídr má zaměření, má fokus

Třetím rozdílem je zaměření…
Lídr, stejně jako následovník, rovněž nemá pod kontrolou všechny věci, které se v jeho životě, v jeho businessu dějí, ale neláme si s tím příliš hlavu.

Lídr se soustředí na to, na co má v dané chvíli či situaci vliv.

Lídra neodradí od každodenní aktivity to, že na něco nemá 100% vliv, nebo že nemá 100% vliv na lidi ve své organizaci nebo mimo ni.
Ví, že má 100% vliv na svou akci – a to je dostatečné k tomu, aby se dostal tam, kam se chce dostat…
Lídr si zvykl na to, že ne všechno má pod kontrolou.
Zaměřuje se na to, co pod kontrolou má a zbytek nechává být.

Lídr má svou vizi, ví kam se chce dostat, ví, co je jeho cílem, ale na druhou stranu si uvědomuje, že k této vizi či výsledku vedou nějaké kroky.

Láme si hlavu s tím, jak co nejrychleji, nejlépe či nejefektivněji ujít cestu (udělat dané kroky), které k žádaným výsledkům vedou.

Rychlost skupiny určuje rychlost lídra…

Lídr je tedy v prvé řadě zaměřen na svou vlastní aktivitu, na svou vlastní produktivitu a činnost, nikoliv na činnost někoho jiného…
Stará se, aby se udály věci, které se udít mají nejdříve na jeho vlastní úrovni a pak se stará teprve o to, co by se mělo udít na úrovni jeho následovníků….

LÍDR JDE PŘÍKLADEM…

A nezáleží na tom, jak velké podnikání v tuto chvíli má…

 • Pokud zatím není dostatek těch, kteří by chtěli převzít svůj vlastní kus odpovědnosti, pak se lídr stará o to, aby jich našel více…
 • Pokud lídr chce zvýšit příjmy celé své organizace, je si vědom, že potřebuje být sami produktivní, potřebujete být v akci – prospektovat, ukazovat prezentace, sponzorovat nové lidi, učit další…

Jen tak jde správným příkladem a lidé, kteří jej následují si toho všimnou a začnou zvyšovat své tempo, svou rychlost, své počty zákazníků, své počty lidí v týmů, své obraty a tak naroste obrat celé skupiny jako celku a lídr navýší své odměny za leadership.
Vlastně to tedy jsou z určitého pohledu “odměny za správný příklad”.

Můsíte být na vlastní misi za svou vlastní svobodu a musí Vám být jedno, zda se k Vám někdo v danou chvíli přidá…
Jakmile budete, ti správní se přidají.

Nemůžete však nikoho inspirovat a zvednout ze židle, pokud sami sedíte…
Nejdříve musíte vyrazit do akce samotni a ukázat výsledky – pak se k Vám přidají i ti zdrženlivější.

Závěrem k leadershipu (vedení lidí):

Rozdílů mezi lídrem a následovníky je samozřejmě více.
S těmito však můžete směle začít a budou pro Vás znamenat obrovský posun kupředu…
Nebudete chápat jak rychle se věci začnou hýbat.

Musíte však být konzistentní a vytrvalí.

Nestačí něco udělat pouze jednou. Ani dvakrát.
Budete muset být konzistentní v průběhu celého měsíce po následující 3-6 měsíců a lépe rok.
Pak uvidíte mnoho změn ve svém Network Marketingovém podnikání
Stanete-li se lídrem, dosáhnete vrcholu odměňovacího plánu ve Vaší společnosti MLM, ale tady Vaše odměny nekončí, ty skutečné teprve začínají… a stropem bude skutečně pouze nebe…
Přeji Vám hezký den
 

PS: Získejte ode mne plný košík ebooků zcela zdarma, nebo si udělejte TEST, jak na tom jste

 • Mohu Vám pomoci, napište mi email: robert [zavináč] zivotbezhranic.cz

 • Nebo mi zavolejte na skype:  robert_slovak

 

Byl pro Vás tento článek přínosný? Našli jste užitečné informace?

Přidejte své myšlenky do diskuze níže a sdílejte článek na sociálních sítích…

8 Comments

  Já nejsem ani lídr, ale ani následovník, myslím, že jsem individualista, který se nedokáže zařadit a jít v zástupu nebo se podřizovat lídrům. Ale na druhou stranu za mnou by nikdo nešel. Takže nic pro mě. Naštěstí jsem se dožila důchodu a už si můžu dělat skoro, jen co chci a hlavně nemusím nikoho vést a starat se o nějaké zástupy lidí. Jednání s lidmi a jejich přesvědčování je pro mě mor.

   Hezký den, Zdenko,
   děkujeme za Váš komentář o tom, jak to v životě máte. Mnoha lidem to jistě pomohlo na jejich cestě životem.
   Užívejte svého důchodu a přeji skvělý den

    Díky moc za odpověď! Určitě jsou lidé, kteří míří vysoko a mají takové schopnosti nebo by chtěli mít, takže pro ty je to určitě dobré! Já hledám něco, kde by byl omezen přímý styk s lidmi na minimum. Možná něco přes internet. Ať se Vám daří!

     Ještě jednou hezký den, Zdenko.
     1) schopnosti – leadership – vedení lidí je dovednost a může být postupně naučena každým, pro koho je to důležité, není to něco, s čím se člověk narodí. Musí se to naučit.
     2) omezený sty s lidmi – ukazuje mi to na nějakou Vaši osobní nejistotu či špatnou zkušenost s lidmi.
     V každém případě bez týmu lidí, kteří jsou za společným cíle, v čemkoliv dosáhnete pouze částečného úspěchu a k cílům se budete posouvat značně pomaleji.
     Samozřejmě máte právo volby.
     Pokud chcete, napište mi osobní zprávu na https://zivotbezhranic.cz/kontakt/ co přesněji hledáte a možná Vám dám pár tipů.
     Přeji skvělý den.

  Děkuji za výborný článek. Líbí se mi, jak umíte výstižně popsat základní principy, které jsou zřejmé v jakémkoli odvětví lidského počínání.
  Na rozdíl od Zdenky mi moje letitá zkušenost ukazuje, že jsme buď lídři nebo následovníci nebo obojí podle naší životní etapy a oblasti, kde se zrovna rozvíjíme. Začíná to už v dětství, kdy jsme pod vlivem dospělých, ať si to uvědomujeme či nikoli. Článek hezky poukazuje na základní princip přírody – rozvoj a rozkvět potenciálu a na to, že jsme to my, kdo dělá volbu. Souhlasím i s tím, že za typem “individualismu”, který Zdenka popisuje, se často skrývá vnitřní nejistota nebo zranění. Přeji Vám i Zdence hodně radosti ze života na Vaší cestě, ať už je jakákoli. Jarmila 🙂

  Hodně inspirující, zbytek Vám pošlu v emailu. Asi jste člověk co by mohl pomoci. Krásný den Hanka