Léčení fyzického těla duchovními prostředky

„Kde není zdraví, nerozvíjí se moudrost, umění nedochází vyjádření, neprojeví se síla. Bohatství se stává zbytečným a rozum bezmocným.“

Herophilus – řecký lékař a anatom, žijící převážně v Alexandrii kolem r. 300 př.n.l.

Na začátku mé praxe ke mně přišla klientka, která měla již několik let na méně viditelném místě na těle tuhou bouli, velikou jako pěst. Nic ji sice nebolelo, ale boule jí znemožňovala jízdu na kole a byla i jinak docela nepříjemná. K lékaři se jít neodvažovala, tak zvolila raději alternativní metodu – návštěvu u mě s duchovním léčením.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Již po několika hodinách tentýž den se boule zmenšila na polovinu původní velikosti a změkla. Začala se zkrátka vstřebávat. Celý proces jsem měla možnost doslova si „osahat“ .

Se stejnou klientkou jsem při jiném sezení zažila uvolnění traumatického zážitku z minulého života přes její nynější fyzické tělo. Jednalo se tehdy o ukřižování a prostřednictvím metody duchovního léčení – SRT ( Spiritual response therapy), jsme čistili celé trauma. Během terapie se objevil klientce na nártu v oblasti vedle kotníku bolestivý výron, i když seděla na židli a nijak se nepohybovala. Dotazováním jsme zjistili, že bolest pomine za několik hodin. Klientka sotva odešla domů a druhý den mi vyprávěla, že bolest ustala v jednom okamžiku ten den večer a stejně tak zmizel i výron.

Prožívání utrpení v minulých životech vytváří program silné negativní energie v podvědomé mysli, který může v přítomném životě způsobovat nemalé zdravotní problémy. Léčení probíhá právě uvolněním a vyčištěním těchto nežádoucích energií z podvědomé mysli a ze záznamů duše. Vyčištění programů pomůže klientovi vyléčit sám sebe, pokud chce. Celý proces je na jeho svobodné vůli i vůli duše.

A ještě příklady z praxe mých kolegů. Můj známý Honza měl kamaráda Jirku. Jirka byl  vzhledem ke svému zdravotnímu stavu v invalidním důchodu a  docházel k Honzovi na terapii SRT. Díky těmto sezením se začal Jirkův stav rapidně zlepšovat a to tak, že hrozilo, že o invalidní důchod přijde. Této metodě totiž nemusíme věřit a i tak může dojít ke zlepšení zdravotního stavu. Protože Jirka vyléčení nečekal, přišel Honzovi vynadat za to, že ho připraví o peníze.

V dalším případě se jednalo o zlepšení zraku u mladé dívky. Dívka docházela na SRT k mé kolegyni. Po terapii se jí vyléčily oči o několik dioptrií. Její matka ale přišla terapeutce vynadat. Pořídila dceři drahé brýle a teď jsou k ničemu.

Nabízí se otázky : Chceme se vyléčit? Získáváme s pomocí nemoci nějakou výhodu, třeba pozornost, či lásku našich bližních? Chceme, aby nás ostatní litovali? Je nemoc jen návrat k našim starým programům?

Zažívám s klienty různé situace a pokud spolupracují, léčení se daří

Jedna známá si tímto způsobem nechala pomoci s ekzémem, kde jsme zkoumáním zjistili zahynutí v ohni a to ve více životech. Kožní projevy se dočasně zhoršily a pak došlo i k fyzickému vyléčení.

Snažím se klientům poradit tak, aby si byli sami schopni udržet svoji vibraci alespoň na přijatelné úrovni. Klíčem ke zdravému a šťastnému životu je, kromě jiného, také úroveň naší energie. Dostatečně vysoká vibrace zajišťuje nejen naše zdraví, ale také odstranění mnohých nežádoucích událostí ( nebo alespoň jejich zmírnění) z našeho života.

Chceme převzít zodpovědnost za svůj život? Tvoříme si ho, ať už o tom víme nebo ne. Naše duše si vybírá, jaký prožije život a v tom se projevuje její – naše svobodná vůle. Terapie SRT nám umožňuje jít po cestě naší vlastní duše a objevit tak náš životní cíl, účel, smysl.

A ještě jedna zajímavost – metoda SRT se dá použít i na domácí mazlíčky. Naše kočka se letos v létě dožívá 17 let. Dotazováním jsme zjistili, že má možnost se dožít ve zdraví požehnaného věku 20 let. Kdo ví ???