Mandala dětem – Hrajte si a pomáhejte

“Hrajeme si a tím pomáháme” je podtitul charitativního výtvarného programu Mandala dětem, který pořádá Cenrum Mandala o.s.
Projekt byl vyhlášen v pondělí 1. 10. 2012 a jedná se o druhý ročník.
Stručně řečeno, jedná se o výtvarnou akci zakončenou výstavou 50 děl a jejich prodejem. Výtěžkem z prodeje obrázků podpoří Občanské sdružení Janus, jenž se věnuje dětem, mládeži a mladým dospělým, kteří vyrůstali, nebo stále vyrůstají v náhradní péči.

Projekt Mandala dětem navazuje na první ročník soutěže, která proběhla v druhé polovině školní roku 2011/2012 a do které se zapojilo 16 školních zařízení, dva jednotlivci a sešlo se 143 děl.

Letošní projekt, s podtitulem tak trochu jiná výtvarná soutěž, je pořádán Centrem Mandala o.s. ve spolupráci s dalšími organizacemi jako je Eduwork, CES Media, dětské hřiště Mraveniště, Jungle park lanové centrum, Lanové centrum PROUD, Jitka Martinkovičová a Občanským sdružením Janus.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Projekt Mandala dětem je určen dětem MŠ, ZŠ a SŠ, kolektivům autorů i jednotlivcům a jejich učitelům.

„Zábavnou, kreativní a jednoduchou formou chceme povzbudit děti a dospívající k hravému způsobu získávání informací, společné tvorby, zapojení fantazie, prohloubení vztahů ve třídě, potvrzení vlastní důležitosti a svých schopností – v rámci výtvarných aktivit ve škole, školce nebo ve svém volném čase,“ popisuje projekt její organizátorka Markéta Bártová.

V rámci projektu je podpořena zejména skupinová práce dětí.

Myšlenkou celého projektu je nabídnout tvořivou práci do škol a podpořit děti i jejich učitele v kreativním tvoření bez hodnocení dobře – špatně. Učitelé, kteří se přihlásí proto zdarma absolvují tří týdenní korespondenční kurz „jak pracovat s mandalou“.

Do projektu se mohou do konce října přihlásit jednotlivci i kolektivy autorů. Z přihlášených děl bude on-line hlasováním vybráno 50 nejlepších, která budou vystavena na putovní prodejní výstavě.

„Chceme, aby se škola stala hrou a učitelé získali důvěru ve schopnosti dětí, které vedou. Pedagogům chceme tímto nabídnout podnět pro zajímavou činnost a formu zatraktivňující běžnou výuku,“ doplňuje k projektu jednatelka Centra Madnala o.s.

Mandala je nadkulturním symbolem jednoty a celistvosti.

Ačkoli je často spojována s východními náboženstvími, je k vidění v mnoha kulturách všech kontinentů, včetně té naší.

V posledních několika letech je používána také jako prostředek k psychohygieně a terapii. Tvoření kruhových obrazců přináší klid a harmonii. I hyperaktivní děti je rády v klidu tvoří, apatické děti ožijí a děti s různou mírou postižení se zapojí do dění.

Více o projektu na www.mandaladetem.cz

Hezky den