Máte k sobě zdravý vztah?

V našich myšlenkách se ukrývá velká síla. Mají moc utvářet naši realitu, a to dokonce mnohem více, než si myslíme.
Když se nám podaří změnit své myšlení (a to hlavně způsob, jakým přemýšlíme sami nad sebou) a svá slova, dokážeme tím změnit i naši skutečnost, naše zkušenosti a vztahy, kterých jsme neoddělitelnou součástí. A tím rozvíjíme svou osobnost
Kolik si myslíte, že projde denně naší myslí myšlenek? Je to více než 60.000. Víte, na co vlastně myslíte?
Nebojte se přiznat, že vlastně ne. Ačkoliv je to zajímavé, většina z nás netuší, na co myslí, čemu přikládá ve své mysli důležitost, čemu věří a jaká přesvědčení ovlivňují náš život.

Udělejme si tedy malý test.

Vezměte si papír a tužku a začněte intuitivně psát vše, co vás jako první napadne, když se řeknou tato témata:

 • já…
 • vztahy…
 • muži…
 • ženy…
 • mé zdraví …
 • sex…
 • práce…
 • peníze…
 • úspěch…
 • rodiče…
 • mé schopnosti…

Seznam si někam uložte a dopřejte mu čas. Po několika dnech se na svůj seznam znovu podívejte.
Našli jste v něm myšlenky, které vám ubližují? Pak je vyškrtněte.
Pokud si například myslíte, že navázáním vztahu ztratíte svoji svobodu, je velice pravděpodobné, že se vám ani žádný kvalitní vztah vybudovat nepodaří. Navíc je zde předpoklad, že budete potkávat samé manipulativní typy partnerů, díky nimž se ve vztazích budete cítit stísněni.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 • Myslíte, že nemůžete být zdraví, šťastní nebo že peníze mohou zkazit charakter?
 • Díváte se na sebe do zrcadla a říkáte si, že jste oškliví a že zhubnout je nad vaše síly?
 • Přepadají vás myšlenky o tom že nejste dost chytří, úspěšní nebo oblíbení?
 • Napadá vás dokonce, že jste špatní?
 • Myslíte si, že jste špatní?
 • Domníváte se, že nejste dost dobří?…
 • Jak vypadá vaše životní realita v těchto souvislostech?

Nyní ze svého seznamu vyškrtejte všechno, co vám škodí…

Tyto škodlivé myšlenky nahraďte novými proklamacemi, které vám budou prospívat.
Svou cestu k vnitřní svobodě začněte tím, že si řeknete a neustále si to opakujte: „Mám se rád/ráda.Vážím si sebe samého/sama.“
Uvnitř sebe jste mnohem silnější, než se v tuto chvíli domníváte. Vy sami dokážete vytvořit svou vlastní realitu.
Svá nová přesvědčení formulovaná v přítomném čase si opakujte každý den, opakujte si je pokaždé, když si vzpomenete.
Zde uvádím několik možností, jak by mohla vaše nová přesvědčení znít:

 • Přijímám se.
 • Takový/á, jaký/á jsem, jsem dokonalý/á.
 • Sám/sama se rozhoduji o svém životě.
 • Jsem si vědom/a své síly.
 • Jsem spokojený/á a šťastný/á.
 • Rozvíjím svůj potenciál.
 • Žiji v harmonii se svým okolím.
 • Mám mnoho energie. Jsem zdravý/á.
 • Vše je tak, jak má být.
 • Cítím klid.
 • Oceňuji se za všechno, co jsem dokázal/a.
 • Neřeším minulost, žiji přítomností, svou budoucnost aktivně vytvářím.
 • Každý den se cítím po všech směrech lépe a lépe.

Možná se budete při opakování těchto vět zpočátku cítit divně. Možná se budete cítit trapně, možná vás bude tato činnost rozčilovat. Vytrvejte.
Jednoho dne zjistíte, že se na sebe do zrcadla při pronášení těchto vět usmíváte.
V tuto chvíli před sebou uvidíte někoho, koho si hluboce vážíte, a koho máte rádi.
Vím, že tuto techniku znáte. Vím, že jste o ní četli, slyšeli. Ale kolikrát jste ji však skutečně dělali?
TIP: Přijďte na některý z mých kurzů osobního rozvoje a naučte se zlepšovat svůj život.
Markéta Hamrlová, www.marketahamrlova.cz