Pro třísky nevidíte les nebo jste připravení žít mimo box? Pak neztraťte z očí své sny…

Je tomu jen několik dní zpátky, kdy jsem mluvil  s jedním svým potenciálním obchodním partnerem a ukazoval mu možnosti, které mu naše spolupráce může zajistit a jaké změny to v jeho život může vyvolat – včetně toho, že si může splnit ty sny, po kterých tak touží…
První naše schůzka byla skvělá a po jejím skončení byl velmi nadšený…
 
trisky les mimo sny box, les, třísky, vliv Pro třísky nevidíte les nebo jste připravení žít mimo box? Pak neztraťte z očí své sny...
 
Domluvili jsme se, že to necháme 2 dny uležet a následně se spojíme a probereme další podrobnosti, které se daného tématu a příležitosti týkaly…
V průběhu těchto 2 dní, které dělily tato naše dvě setkání, mi od něj přišlo pár emailů o tom, jak je rozhodnutý podstoupit nezbytné kroky, díky nimž ziská to, o co usiluje…
Když jsme se však setkali podruhé, tak na místo člověka, který si za něčím stojí, jsem před sebou viděl “uzlíček nervů”, který byl až příliš nejistý, než aby mohl udělat krok kupředu…
 

To se stane vždy, když z očí ztratíte své sny a žijete uvnitř boxu…

Víte až příliš mnoho lidí se zaměřuje na to, co nejde, na svá omezení, strachy a nejistoty, místo aby přemýšleli o svých snech… 
Stejně tak v případě daného člověka, o němž jsem psal výše.
Místo toho, aby se soustředil na to:

 • proč udělat kroky, které jsou nezbytné, nebo případně
 • co k nim potřebuje zabezpečit a nebo,
 • aby si představil to, jak dané kroky udělá…

a bude si tak moci splnit jakékoliv sny, které má a posune takovým způsobem myšlení o první nezbytný kus…

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

…začal se intenzivně soustředit a přemýšlet nad tím, proč nepůjde vlastně udělat vůbec nic a své sny dal úplně stranou, takže mu zmizely zcela z očí…

Zbyly mu jen oči pro pláč a spoustu nepřekonatelných problémů…
A tak jediné nabízející se řešení v takové situaci bylo vzdát se a odmítnout nabízenou pomocnou ruku…
Je to však skutečně nutné či nezbytné?
 

Je to řešení, které nás povede k životu bez hranic?

strach, omezení boxu a sny
Vzdát se a opustit své sny nikdy není řešení…
Alespoň ne takové, které by nás dlouhodobě dovedlo k uspokojení…
Možná tím získáme to, že:

 • nebudeme muset překonávat překážky,
 • nebudeme muset růst,
 • nebudeme setkávat s nepřízní a odmitnutím,
 • nebude potřeba udělat něco, co nebude až tolik pohodlné,
 • nebude po nás vyžadováno vystoupit za svou zónu pohodlí a jistoty,

ale z dlouhodobého pohledu nám to na štěstí či dlouhodobém uspokojení nikdy nepřidá…
Nebudeme muset vystoupit z omezujícího boxu do zóny nepohodlí a nejistoty, která však slibuje neomezené příležitosti a způsob, jak si splnit mnohé své sny…
Zatímco pronásledovat své sny a velkou část z nich uskutečnit, to přinese štěstí i uspokojení a zároveň i nebývalé finanční ohodnocení.
 

Pro třísky nevidí les…

Úsloví pro třísky nevidí les, přesně vyjadřuje situaci, kdy:

 • přeceňujeme detaily na úkor celkového pohledu, nebo prostě
 • přehlížíme podstatu, protože se zaměřujeme jen na jednotlivosti…

A to přesně se stalo, když jsem danému člověku nabízel několik možností řešení, které by pro něj byly jednoznačně řešením, pokud by skutečně chtěl něco ve svém životě změnit…
Místo toho jsem však dostal na každou možnost, kterou jsem mu ukazoval 3-4 katastrofické scénáře, které mluvily proti…
A v takovém případě není síly na světě, která by jej přesvědčila o opaku.
Jestliže něco hledáme, vždy to najdeme. Jestliže intenzivně očekáváme, že se něco pokazí či nepovede, pak máme dozajista pravdu….
Buďme tady upřímní: Každá změna k lepšímu, o kterou se v našich životech budeme snažit přináší:

 • nějaké nepohodlí,
 • nějaké riziko,
 • nějaký strach,

pravděpodobně dokonce přinese dočasné zhoršení stávající situace, potřebu řešit něco, co jsme ještě neřešili…

Ale to by nemělo být důvodem k tomu, aby nás to zastavilo…

 

Neočekávejte tedy, že to bude příliš snadné…

Budete-li to očekávat, při sebemenším náznaku odporu se vzdáte…
Počítejte spíše s tím, že když si chcete proklestit cestu hustým lesem, za kterým leží to, po čem toužíte, budete muset použít přinejmenším mačetu a zpravidla budou lítat třísky…
Stejně jako že je pravděpodobné, že utržíte pár šrámů či dokonce lehkých zranění…
Na druhou stranu: Jakmile les přejdete, pravděpodobně se budete cítit skvěle, bez ohledu na zranění a zkušenosti, kterými jste museli projít…
Položte si tedy následující otázku:

Chcete uvíznout pohledem na letící třísce (řešit na začítku všechny možné detaily), nebo se chcete dostat na druhou stranu lesa (splnit si své sny)? 

Co Vám osobně příjde důležitější?
 

Chápu, že to může být těžké myslet v intencích splnitelnosti svých snů…

Zejména tehdy, pokud je Vaše myšlení uvězněno v boxu a pokud jste byli vychováváni v bludu, že sny se většinou neplní – nebo alespoň ne ve Vaší rodině…
Mnoho lidí žije v boxu.
Mají své myšlení omezené, okleštěné, nepřemýšlí o tom, jak si splnit své sny…
Místo toho se soustředí se spíše na to, co nemohou, nebo co nelze, nebo co se jim nepovede nebo pokazí…
Jejich život je určován okolím a situacemi, které se v jejich životech dějí… 
Daný člověk žije způsobem života, kdy je spíše určován svým okolím (takzvaný reaktivní způsob nazírání na svět) a zná pouze a jen tento pohled.
Neměl-li možnost vystoupit z toho “boxu”, ve kterém má své myšlení uvězněné, je velmi těžké představit si možnosti, které mohou skýtat různé životní cesty…
Je-li Vám to povědomé, chápu Vás, že se takto možná cítíte v bezpečí…
Pakliže však chcete změnit svůj život k lepšímu, naplnit svůj život smyslem a splnit si své sny, pakliže někdy vůbec chcete zažít život bez hranic a vše, co to obnáší, není jiné možnosti, než se rozhodnout a dovolit sami sobě a svému myšlení opustit “bezpečí boxu” a vyjít ven…
 

Život bez hranic začíná vně boxu…

 • Zprvu to může být strašidelné, udělat krok mimo box…
 • Zprvu to může být děsivé, vykročit do neznáma…
 • Zprvu to může být hrůzostrašné, převzít odpovědnost…

 
Ale potřebujete to udělat, toužíte-li po zlepšení… 
Začít svou životní pozici a náhled na svět posouvat z reaktivního nastaveni (my a náš život je určován z vnějšku ostatními lidmi, situacemi) do nastavení proaktivního (Vy určujete, jak bude vypadat Váš život a to zcela).

Uděláte-li tento krok do neznáma, bude Vám to připadat, jako že stojíte na okraji propasti a právě jste se rozhodnuli udělat krok, který pro Vás jistojistě bude znamenat krok poslední…

když jej však učiníte, Vaše noha najde pevný kus cesty, která se přes propast klene, ale ještě před chvíli byla zahalena hustou mlhou…

Pokud tento posun uděláte, neznamená to, že se Vám, nebudou dít žádné situace ve Vašem životě, se kterými se nechcete setkávat, že nebudete zažívat žádné těžkosti, že se nebudete setkávat s odmítnutím nebo dočasnými nezdary…
Nicméně konečně budete v pozici, kdy budete disponovat doslova nekonečnými možnostmi, ze kterých budete moci vybírat…
 

PONAUČENÍ: Jaké je řešení?

Pokud s podobným (výše popsaným) člověkem jednáte, máte několik možností… 
1. Použít techniku ztotožnění: “Chápu Vás, v podobné situaci jsem také byl / znám někoho, kdo v podobné situaci, také byl, tehdy jsem to řešil / tehdy to řešil takto a takto a nakonec se nám podařilo dosáhnout >konkrétního< výsledku…
2. Odpovídejte logicky, transparentně a buďte sebevědomí: Budete-li si jisti tím, o čem mluvíte, budete sebejistí a nápomocní, bez toho, abyste se doprošovali, je velká pravděpodobnost, že s daným člověkem pohnete…
3. Vracejte se s daným člověkem k jeho důvodu PROČ – poukažte znovu na jeho sny – zkuste jeho pohled přesměrovat z “třísek” k představě, kdy “vystupuje z hustého lesa na druhé straně”, kdy má možnost spatřit své sny – vymalujte je v živých barvách…
 

Existuje pořád určité riziko, že s daným člověkem nepohnete…

Proč?
Popravdě, je nutné si uvědomit, že pokud daný člověk není otevřen možnostem a lpí na svých problémech a překážkách (byť mohou být jen domnělé) a nic jiného není schopen či ochoten vidět, či vnímat, tak se Vám to prostě jednoduše nemusí podařit…
Nebuďte z toho smutní…
Je to jeho volba.
A na Váš život bez hranic to nebude mít žádný vliv.
 
PS: Pokud se reaktivní životní nastavení týká Vás osobně, pak začněte přemýšlet o tom, jak byste mohli začít vytvářet svůj život, začněte být více aktivní, staňte se člověkem, u kterého to všechno začíná…
Mohly by Vám pomoci další články na mém osobním webu
 
Hezký den