Myslite a jednajte ako bojovník, nie ako obeť

 

“99 % všetkých neúspechov pochádza z toho, že ľudia majú vo zvyku vymýšľať si výhovorky. “(George Washington Carver)
Ak sa chcete pohnúť z miesta, kde ste, na miesto, kde chcete byť, je nevyhnutné prevziať kontrolu nad myšlienkami, ktoré púšťate do svojej mysle, nad predstavami, ktoré vám myšlienky utvárajú, nad postojmi, ktoré zaujímate voči sebe, okoliu, či situáciám a nad činmi, ktoré na základe myšlienok a predstáv vykonáte.
To, ako tieto veci uskutočňujete, určuje všetko, čo zažijete. Jedine ak uznáte, že ste tvorcom všetkého, čo doteraz máte a čím ste, sa môžete pustiť do vytvárania budúcnosti, po akej túžite.

Ako povedal Jim Rohn: „Nemôžete meniť okolnosti, ročné obdobie ani vietor, ale môžete meniť seba.“

Je načase prestať hľadať odpovede na to, prečo nežijete vysnívaný či kvalitný život tam, kde nie sú, teda mimo seba. Zapamätajte si, že za kvalitu vášho života je zodpovedná iba jediná osoba. Tou osobou ste VY.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 Väčšina ľudí žije v presvedčení, že ak sa niečo nepodarí, zodpovedný je niekto iný, na koho treba zvaliť vinu. Ak sme s čímkoľvek v našom živote nespokojní, našou prvou reakciou je –  často – rozhliadnuť sa okolo seba a spýtať sa: „Koho je to vina?“

Nikdy nezažijete úspech, pokiaľ budete obviňovať niekoho iného alebo niečo iné z vášho neúspechu. Ak chcete uspieť, musíte si priznať, že ste to VY, kto je autorom myšlienky, kto vytvoril pocity, zaujal postoj a spravil rozhodnutie, ktoré vás dostalo tam, kde ste teraz.

Jednajte ako BOJOVNÍK, teda proaktívne.

Zoberte svoju budúcnosť do vlastných rúk. Uskutočňujte veci, namiesto toho, aby ste čakali a dúfali, že sa uskutočnia samé. Ak ste nespokojní s nejakou časťou svojho života, vy nesiete zodpovednosť za to, aby sa to zmenilo.

Zdvihnite zadok, pustite sa do práce a niečo s tým urobte. Buďte bojovníci a nie obete, ktoré čakajú, až sa im nejaká budúcnosť prihodí. Je načase prijať úplnú zodpovednosť za všetko, čím ste a čím sa stanete.

Bojovník je človek, ktorý prevzal zodpovednosť za svoj vlastný život. Na jeho chovanie majú vplyv hodnoty, ktoré uznáva. Je nezávislý, to čo chce, získa vlastným pričinením. Zaoberá sa tým, s čím môže niečo urobiť, čo dokáže ovplyvniť. Verí v seba a v svoje schopnosti.

Obeť je typ človeka, ktorý zvaľuje vinu za svoje chovanie na okolnosti, ľudí a podmienky, ktorým bola vystavená (na jej chovanie má vplyv fyzické prostredie a názory iných). Jedná na základe svojich momentálnych pocitov (nie na základe hodnôt).

Je závislá, potrebuje niekoho, kto jej zaistí to, čo chce. Sústreďuje sa na slabé stránky druhých ľudí, na problémy vo svojom okolí a na okolnosti, ktoré nijak nemôže ovplyvniť. Zbavuje sa zodpovednosti.

 Typická veta obete začína slovami…Keby som len bol / mal / vedel / mohol……atď.

„Len VY ste zodpovední za svoje myšlienky a pocity.
Len VY rozhodujete o tom, čo hovoríte a robíte.
Len VY ste zodpovední za to, čo vstupuje do vašej mysle.
Každú svoju činnosť máte pod kontrolou.“
(Jack Canfield)

To najužitočnejšie, čo môžete pre seba urobiť kedykoľvek, je opakovať si vetu: „Zodpovedný/á som ja“. Je to najrýchlejší a najspoľahlivejší spôsob, ako sa zbaviť negatívnych emócií.

Je nevyhnutné vzdať sa obviňovania iných a sťažovania si na okolnosti, vzdať sa výhovoriek, príbehov, v ktorých vystupujete ako obeť, všetkých dôvodov prečo niečo nemôžete alebo ste doposiaľ nemohli a všetkého zvaľovania viny na vonkajšie okolnosti.

Zbavte sa hnevu, výčitiek, závisti a sebaľútosti. Dokonca, aj keď nie ste priamo zodpovední za nejakú udalosť, ste zodpovední za svoje postoje, reakcie, za to, čo urobíte a poviete.

Čím viac cítite, že máte kontrolu nad tým, čo sa vám v živote deje,
tým máte väčší pocit osobnej sily, sebadôvery a sebavedomia.
Keď začnete prijímať zodpovednosť za všetko, čo sa vám v živote stane,
začnete v sebe vidieť víťaza, architekta vlastného života, a nie obeť.