“Změň své myšlení, změníš svůj život.”

Připadá Vám snad toto tvrzení povědomé? Ano? Není divu. Každý, kdo se alespoň okrajově zabývá oblastí osobního rozvoje, s ní musel dříve či později přijít do styku. A co vím, málokdo se o její pravdivosti pokusí polemizovat.

Jak je potom možné, že je mezi námi tolik negativně naladěných lidí? Možná se jich málo zajímá o osobní rozvoj, možná to nemyslí se změnou úplně vážně, možná na tento princip zapomínají a možná, že cesta ke změně není zas tak snadná…

Ať tak či onak, pojďme si společně projít nejběžnější toxické myšlenky, pro které není v našich hlavách místo. Pokud se jich dokážete zbavit, čeká Vás sladká odměna – Váš život se znatelně zkvalitní. A to za to stojí, nemyslíte?

1. Myslíte si, že jste oběť

Nejste žádná oběť! Přestaňte s obviňováním ostatních a okolí z problémů, které máte. To, že se Vám nelíbí, kde se svým životem momentálně jste, ještě neznamená, že za to nemůžete převzít osobní zodpovědnost a něco s tím udělat.

Zbavte se takového nastavení mysli – sebelítostí neprospíváte nikomu. Ve skutečnosti Vám to jen brání v dosažení skutečného úspěchu. Uvědomte si, že vy a jedině vy jste těmi, kdo jsou odpovědní za vlastní osud.

2. Myslíte si, že můžete druhé změnit

Nemůžete. Můžete se sice snažit inspirovat a motivovat lidi, aby se stali tím nejlepším, co je v jejich možnostech. Nakonec však zjistíte, že jediní, kdo je může změnit, jsou oni sami.

Jestliže se změnit nechtějí nebo nevědí, jak na to, budete akorát ztrácet čas. Zkuste se méně soustředit na okolí a zaměřte svou pozornost více na sebe. Jestliže se Vám tolik nelíbí, jací jsou, budete se s nimi pravděpodobně muset rozloučit a najít si lidi, kteří Vám sedí lépe. Nemáte právo je měnit.

3. Neustále vzdorujete faktům

Některé věci změnit můžete. Ve skutečnosti můžete změnit jejich drtivou většinu.

  • Můžete zhubnout.
  • Můžete si najít lepší práci.
  • Můžete se vrátit do školy a studovat.
  • Můžete zapracovat na vztahu a vdát se.

Některé věci naopak nezměníte. A ani je změnit nemůžete. Jsou to zkrátka fakta – stavy dané a Vámi neovlivnitelné.

Nemůžete změnit, že Váš šéf je blbec. Můžete změnit zaměstnání, ale nemůžete změnit šéfovu povahu. Nemůžete změnit fakt, že musíte platit nájem nebo hypotéku (chcete-li bydlet). Můžete se tomu ale přestat bránit.

Vzdorovat věcem, které nemůžete změnit, přináší pouze frustraci a mizerné pocity. Změňte, co změnit můžete, a přijměte, co změnit nelze.

4. Myslíte si, že „tráva na druhé straně je vždy zelenější“

“Kdybych tak jenom byla krásná jako tamta a tamta, byla bych šťastná.” “Kdybych tak jenom vydělával stejně jako tamten a tamten, byl bych šťastný.”

Myšlenky tohoto typu jsou nejenom pro Vaši mysl toxické, ale jsou hlavně mylné.

To, že se domníváte, že je na tom někdo jiný lépe, ještě neznamená, že tomu tak skutečně i je.

Co když ta pěkná dívka byla v dětství zneužívána, a teď si nemůže uspořádat svůj partnerský život? Co když ten bohatý chlapík tráví v práci tolik času, že pomalu neví, jak vypadají jeho děti?

Tráva někoho jiného není zelenější. Važte si té, co máte – je Vaše. Mějte ji rádi.

Zamyslete se nyní nad prvními 4 myšlenkami, co náš často tíží a podtrhují náš osobní rozvoj a budování kvalitních vztahů. Příště si povíme, jak je to například s našimi očekáváními a pravdou.

Napsat komentář