Jak napsat životopis na úrovni? A zvýšit svou úspěšnost při výběru?

Personalisté, kteří denně procházejí desítky až stovky žádostí, věnují v prvním kole každému životopisu sotva pár vteřin.
Vytvoření kvalitního CV je tedy základním faktorem, který vám pomůže se dostat do užšího výběru. Zároveň bude hrát velkou roli při osobním pohovoru.
Může vám velmi pomoct nebo také prozradit všechny vaše slabé stránky.
Při tvorbě životopisu si tedy vždy dejte velmi záležet – může to totiž ovlivnit vaši budoucí kariéru.
 

Pro každou pozici vlastní životopis

Máte jeden univerzální životopis, který posíláte na každou pracovní pozici?
Pak věřte, že ve výběrovém řízení nejspíš neuspějete. Nad každým vypsaným inzerátem se poctivě zamyslete a pokuste se vcítit do role personalisty, který daného uchazeče vybírá.

  • Koho personalista pravděpodobně hledá?airjobs-01
  • Co je pro něj stěžejní informací?
  • Co ho určitě nebude zajímat?

 
Tyto a další důležité otázky mějte na paměti při sepisování vašeho životopisu.
Pokud si dáte záležet a zároveň se nebudete chlubit něčím, co ve skutečnosti neumíte, vaše šance na úspěch se mnohonásobně zvýší.
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Vyhněte se zdlouhavým popisům a frázím

Zaujměte na první pohled. Životopis by měl být faktickým a jasným soupisem vašich zkušeností a dovedností.
Můžete si být naprosto jistí, že personalisté rozhodně nebudou číst dlouhé věty, které složitě popisují vaši dosavadní kariéru.
Buďte struční, dejte si pozor na pravopisné chyby a především – nikdy se nesnažte životopis „okořenit“ nepravdivými nebo zavádějícími informacemi. Personalisté mají s životopisy nemalé zkušenosti.
Pokud se tedy vaše pracovní zkušenosti budou překrývat nebo budou působit málo věrohodně, pak vám ani dlouhý výčet získaných dovedností ve výběrovém řízení nepomůže.
 

Poraďte se s někým nezaujatým

Potlačte své sebevědomí a poraďte se. Vaši blízcí, ať již jsou to kolegové, kamarádi nebo váš partner, si určitě váš životopis rádi přečtou.
To vám pomůže odhalit případné nevhodné formulace, nejasná vyjádření a zavádějící informace, které by personalistu mohly odradit.
Nezaujatý pohled může vašemu životopisu prospět více, než si možná myslíte.
Ať již píšete životopis na dělnickou nebo manažerskou pozici, vždy buďte upřímní.
V každé komunikaci totiž platí, že pokud se člověk snaží udělat přehnaně dobrý dojem, ve skutečnosti příliš neobstojí.
Stále mějte na paměti, že personalisté raději zaměstnají pokorného a schopného člověka, než permanentního chlubiče, který ve skutečnosti nikdy nic nedokázal.
Zjistěte své silné a slabé stránky pomocí osobnostního testu
 

Bonus: Kdo nese odpovědnost za výsledek pohovoru?

Mnoho uchazečů o zaměstnání neví, co přesně by měli napsat do životopisu nebo jak by se měli prezentovat na osobním pohovoru.
Často se potom mohou uchylovat k ne zcela optimálním řešením.
Někdo se rozhodne používat žargon, kterým mluvil na předchozí pozici. Jiní se snaží mluvit přesně tak, jak se domnívají, že to jejich budoucí zaměstnavatel ocení.
I to má samozřejmě nějaké výhody, když se ale snažíte říci příliš mnoho anebo se příliš soustředíte na to, jak zníte, zaměstnavatel bude zmatený a nebude si jistý, co mu vlastně můžete nabídnout.
 

Mluvte krátce a jasně

Žijeme ve velmi rychlé době. Informace přijímáme v krátkých větách a ne v dlouhých květnatých proslovech. Tohle je obzvlášť platné v situaci, kdy se představujeme jen jako jeden z mnoha. Proto je zcela zásadní učinit vaše představení stručným a jasným.
 

Jak ale na to?

Zaprvé musíte převzít plnou odpovědnost za to, co říkáte. Ujistěte se, že pevně věříte tomu, co budete říkat. Pokud tomu tak není, bude pro vás mnohem obtížnější tyto informace přesvědčivě sdělit.
Další, za co máte odpovědnost, je, že o svých slovech nebudete ani trošku pochybovat. Pokud jste jeden z nejlepších prodejních a marketingových expertů, řekněte to. V těchto situacích se vždy objeví obavy, aby tohle sdělení nebylo interpretováno jako chvástání.
Pokud je ale to, co říkáte, skutečně pravda a budete schopni toto své tvrzení v další konverzaci podepřít, jde o pouhý fakt a z chvástání vás nikdo nemůže podezírat. Vašeho budoucího zaměstnavatele zaujmete už jen tím, že jste dokázali spojit to, kdo jste, s tím, jak chcete aby vás vnímal.
 

Čím chcete pokračovat?

Když už jste jednou převzali odpovědnost, rozhodněte se jaká je nejdůležitější informace, co chcete posluchači předat. Měla by to být první věc, kterou zmíníte. Pokud jste mluvčí zákaznického servisu, řekněte, že jste mluvčí zákaznického servisu.
Nepopisujte dlouze, co jste dělali v minulém zaměstnání. Na to bude čas, až se rozhodnou vás poznat blíže. Pokračujte druhou nejvýznamnější věcí, kterou chcete, aby o vás věděli. Ideálně to je něco, co vás odliší od ostatních, co vás udělá unikátními.
Třeba jste v něčem dobří a navíc to můžete vyučovat ostatní. Tyto první dvě informace, které o sobě sdělíte, umožní osobě, která vás poslouchá, si vás přestavit na konkrétní pozici.
 

Dejte si záležet i na závěru

První dvě informace o vás ještě doplňte několika důkazy o tom, že to, co děláte, děláte dobře. Pokud to nedokážete vyjádřit v jedné nebo dvou větách, už jste se pustili do přílišných podrobností.
Pokud to je opravdu pravda, dokážete to vyjádřit v několika bodech nebo pár větách. Pokud nemáte tyto úspěchy, ukažte jak dobře jste dělali vaši minulou práci a jak vás to bavilo.
Nakonec ukažte, jak nesmírně vás práce zajímá a baví a jak moc je pro vás důležité, dělat svou práci dobře a tím pomáhat celé korporaci.
.

Další doporučené informace na téma Životopis?

.