Narození člověčenství

Chci se s vámi podělit o část svého osobního příběhu.

Jelikož vše vytváříme skrze vlastní poznání, je pohled do našich niter tím, co nám přináší nejupřímnější poznatky, které se odráží ve vnějším prostoru.
10.02.2011 tomu byly 3 roky, kdy se má duše zrodila v mém vědomí.
Tehdy jsem se potkal s bytostí, která mě otevřela bránu zapomění. Numerologicky ke mně toto datum promlouvalo tím, že mám nalézt sebe sama ve spojení s karmickými prožitky.

V noci z 10.02. na 11.02.2011 jsem spal u nohou svojí mamky na zemi a zdály se mi intenzivní sny. Ráno jsem cítil, že jsem se znovu narodil – tak jako když jsem matčino lůno opouštěl.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

18.02. mám narozeniny fyzické a já pochopil…

Tento týden se v nás všech rodí nové poznání, nový život.

Zrození vědomého ducha se propojuje se zrozením fyzického těla. Rodí se oduševnělé tělo…

Konečné propojení ducha s hmotou vnímám 14.02., tudíž přesně uprostřed týdne, symbolizujícího stvoření, zrození vědomého ducha a těla fyzického mého. Na svátek valentýna, svátek zamilovaných. V pondělí, počátku nového týdne. A proto i má duše párová je vetknuta do tohoto data. 4 je den jejího narození a 2 je měsícem narození mého.

Milenci se spojili, duch prostoupil hmotu.

Navíc v den mých fyzických narozenin…

18.02. je měsíc v úplňku, tudíž vše je zesíleno a ukotveno.

Ve snech zmiňované noci se opakovalo stále 14E, 14E… Pro mě symbolické, však nechám každého těmto symbolům naslouchat.

Tento den jsem se také setkával s četnými fyzickými narozeninami, dokonce je připomínal. 🙂 Setkal jsem se s očekáváním nově na svět příchozího děťátka, které si nese atributy tohoto sloučení v jeho rodičích. Pro mě zprávy, že se rodí něco významného a nového.

Než jsem se v roce 2008 rozpomenul, pracoval jsem v Německu a vyráběl krmivo pro psy a kočky. Zadával jsem práci ruským exilantům a občas čelil násilí a poznával 8 let velmi hutné energie.

Než jsem se nyní “opět narodil”, prošel jsem abstraktními prožitky v propojení na pránu a v odloučenosti od hmoty a materiálních požitků.

Potřeboval jsem si projít obojím, abych to dokázal propojit v jedno. Sloučil jsem tak ducha s hmotou a našel v tomto sloučení harmonii.

Necelý týden před tím jsem měl potřebu na přednáškách i v blozích stále přijímat nepřijaté. Očisťoval jsem tak tělesné a mentální vzorce. Kráčel k duchovnímu světlu.

10.02.20011 jsem však spontánně přijal i nepřijetí samotné, tudíž přijal hmotu s veškerými jejími podmíněnnými stavy a potřebami. A tak jsem spojil duchovní světlo s hmotou.

11.02.2011… 11-0-22-0-11… propojení obou polarit, duchovní i materiální a sloučení jich v našich tělech

Zrodilo se člověčenství…

Miluji vás, lidé… 🙂