Naše myšlení a finanční gramotnost

Finanční gramotnost lze definovat jako: „Soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů nezbytných k tomu, abychom ve stavu, ve kterém se nachází společnost, dokázali sebe finančně zabezpečit a aktivně vystupovali na trhu finančních produktů a služeb.“ Této definici nelze příliš vytknout a potřebné základní a obecné informace se dají najít v řadě knih a odborných článků. Většina těchto knih a článků se však nezaměřuje na myšlenkové postupy finančně gramotného člověka. Přitom správné myšlení a schopnost ovládnou emoce je základem úspěchu všech, kteří chtějí dobře zvládnout své finance.

Dva základní rozdíly v myšlení o financích:

A) Postup člověka, s nesprávným finančním myšlením, vypadá takto:

 1. Má potřebu a chce jí uspokojit.
 2. Pokud na to nyní nemá dostatek peněz, vypůjčí si.

Potřeba je na chvíli uspokojena a splácí dluh.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Pak však vznikne potřeba nová.

Takže tedy:

 1. Má další potřebu a chci jí uspokojit.
 2. Nemá stále dostatek peněz na její uspokojení, vypůjčí si (třeba za zvýšený úrok, hlavně aby byl uspokojen nebo vyřešil konkrétní momentální problém, který jej tlačí).

Potřeba je uspokojena, má další dluh a začíná se bát, že nebude schopen své závazky splácet. Tento člověk se postupně stává předluženým a celý život je frustrován z nedostatku peněz.

B) Postup člověka, se správným finančním myšlením, vypadá takto:

 1. Má potřebu a chci jí uspokojit.
 2. Pokud na to nemá nyní dostatek volných peněz, nevypůjčí si.

Zbývají-li mu každý měsíc nějaké volné peníze. Investuje do aktiv, přinášejících výnos. 

 1. Po nějaké době jsou výnosy natolik velké, že může uspokojit a zvyšovat své potřeby.

Tento člověk je bohatý a celý život vytváří dostatek peněz na uspokojování svých  potřeb. Tento člověk žije v klidu, bez stresu a může život vychutnávat. Žije život bez hranic.

Správně nastavené myšlení o financích umožní užívání luxusu bez nutnosti si půjčovat a v některých případech i bez nutnosti pro uspokojování běžných potřeb více pracovat.

Použité příklady správného myšlení jsou očividně jednoduché, ale je z nich zřejmé jak důležité jsou volné peníze a jak nebezpečné je si peníze neuváženě půjčovat.

Ukazují, že volné prostředky jsou dobré ne jen k uspokojování potřeb, ale tak, že je lze využít i tak, aby přinášely další peníze a také to, že jakákoliv půjčka vyčerpaná na pokrytí osobních momentálních potřeb může být začátkem celoživotních potíží a stálého nedostatku peněz. 

Vedle způsobu myšlení je rozdíl mezi předluženým a bohatým i v ovládání emocí

 • Chudý člověk potřebuje vždy nutně a hned něco koupit, po uspokojení naléhavých potřeb mu často zbývá bezcenná věc a dluhy. 
 • Bohatý a finančně gramotný člověk je při uspokojování svých potřeb obezřetný. Dokáže své potřeby odložit a na jejich uspokojení vytvořit volné peníze tak, že  mu ještě zbývají volné prostředky na investice, které přinášejí další peníze.

Jací chceme být?

 • Bohatí? Naučme se tedy správně myslet, buďme obezřetní ve svých požadavcích, vytvářejme volné prostředky a investujme je tak, aby přinášely nové peníze.
 • Chudí? Uspokojujme své potřeby okamžitě s využíváním různých úvěrů, půjček, hypoték, leasingů a splátkových kalendářů. Z tohoto všeho plaťme v té lepší variantě jen úroky, ale většinou i různé nemalé sankce, penále, smluvní pokuty a peníze vyhazujme z okna.

Pokud se na cestu k dosažení finanční gramotnosti, ke změně myšlení a k ovládnutí emocí vydáme, tak mějme na mysli, že to není jen cesta k dosažení dostatku peněz, ale i cesta která přispívá k rozvoji naší osobnosti.

Buďme optimističtí, trpěliví a připraveni na úspěchy i nezdary. 

K velkým změnám nedochází snadno, ani přes noc.

Další potřebné informace lze získat na kurzech, které jsem pro vás připravil. Dostanete se na ně prokliknete-li se na můj profil průvodce.