NEBEZPEČNÁ KYSELOST

Vzhledem k tomu, jakým stylem dnešní lidé žijí, tak předčasně stárnou a umírají.

K tomu, aby se člověk dožíval tak vysokého věku a ve zdraví, mělo by mít vnitřní prostředí organismu mírně zásaditý charakter.
Bohužel špatné stravovací návyky, vysoký podíl stresu v životě dnešních lidí působí tak, že zásaditost v těle člověka se stále snižuje a dochází tak k překyselení organismu.
Překyselení je pak důvodem většiny nemocí.  Je proto velmi nutné, aby každý člověk dokázal sledovat míru kyselosti ve svém těle a upravil svůj způsob výživy a života tak, aby kyselost co nejvíce snížil.
 

Co všechno může kyselost způsobit?

Je jasné, že překyselený organismus NEMUŽE  být zdravý. A čím větší je kyselost, tím závažnější je onemocnění. Překyselení má několik stupňů od skrytého, přechodného, chronického až po smrtelné, kdy se jedná o velmi vážný stav ohrožující život člověka.

V překyselených částech těla se často najednou zhroutí celý systém zásobování kyslíkem a živinami.

Náhlost takového stavu je způsobena ztuhlými shluky červených krvinek a to je způsobeno právě vysokou kyselostí krve. Krvinky totiž rozvádějí do tkání životně důležitý kyslík.
Jestliže jsou ale zatěžovány kyselými látkami, postupně ztrácejí pružnost, až nakonec zcela ztuhnou a ucpou kapiláry a pak nemohou ani dopravovat potřebné množství kyslíku do tkání.
To má za následek poškození buněk a dále se zvyšující kyselost, což nakonec vede třeba například k infarktu nebo jiné závažné nemoci. Tuto situaci je naštěstí možné zvrátit.
Jakým způsobem, to se můžete dozvědět v našem Centru moderní diagnostiky. Objednat se můžete na zdraviaprevence.cz. Pro každého člověka je velmi důležité vědět, jak může uvést stav svého těla do rovnováhy, protože vysoká kyselost usmrcuje nejen buňky našeho těla, ale každý život.
 
zdraví, zdravý životní styl, zásady, skupina zdraví, facebook zdraví
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Kyselé látky způsobují v organismu tři různá poškození.

  1. Úbytek minerálních látek, který následně způsobuje lámavost kostí a praskání cév, což vede ve finále k osteoporóze, infarktu a mrtvici.
  2. Uskladňování látek, které by měly být vyloučené z těla. Čím více škodlivin je v těle uloženo, tím snáze vznikají onemocnění z těchto uložených škodlivin jako jsou například revma, dna, záněty kloubů, tvoření kamenů, ale i přetížení ledvin s řadou následků – což je narušený krevní oběh, poškození sluchu a zraku, zákal a aterioskleróza. Potom už následuje jen „konečná stanice“   -infarkt a mozková příhoda.
  3. Ztráta přirozené imunity proti běžným infekčním chorobám. Do této skupiny spadají všechna infekční onemocnění, počínaje jednoduchým nachlazením a konče smrtelnými infekcemi. Ani ty však často nejsou typickými nemocemi, nýbrž důsledkem překyselení, jemuž se dalo snadno předejít. Pozitivní důsledky odkyselení jsou ohromné a trvalé. Při odkyselování organismu lze dosáhnout účinku velmi rychle.

Je velmi mnoho nemocí, které vznikají v důsledku překyselení. Mezi nejrozšířenější civilizační nemoci patří v současné době cukrovka a rakovina.
 

Cukrovka 

Zaujímá nejvyšší příčku stupnice nemocí, jež způsobuje překyselená strava. Slinivka břišní totiž potřebuje ke své správné činnosti dostatek zásad a překyselením bývá trvale poškozována.
Postupně se pak projevují následky cukrovky, jako je například onemocnění nervů, oslepnutí, špatné hojení ran a odumírání buněk. Obnovená rovnováha kyselin a zásad přináší u této nemoci často neuvěřitelný úspěch.
 

Rakovina 

I v tomto případě je překyselené tělo živnou půdou pro vznik této nemoci, která potřebuje kyselé prostředí, protože v alkalickém se nemůže rozrůstat. Jediná účinná obrana proti této nemoci je strava prostá kyselin.
Všechno, co nás dělá kyselé, vzdaluje nás od života a nakonec nás to života zcela zbaví. Dbejte tudíž na to, abyste se do stavu vysoké kyselosti vůbec nedostali, protože k nejnebezpečnějším civilizačním chorobám patří právě překyselení organismu.