Nebojte se požádat o pomoc druhé

Jak se cítíte, když máte někoho požádat o pomoc?

Všiml jsem si, že pro mnoho z nás, včetně mě, to může být docela zábavné.

Zatímco jsme všichni odlišní a každý z nás má svoji vlastní a unikátní perspektivu, schopnost reagovat a zpracování, pokud se jedná o k oslovení druhých, zdá se to být trošku choulostivá záležitost pro mnoho lidí, které znám a pracuji s nimi.

Já mám poněkud bipolární vztah, pokud mám žádat o pomoc.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Můžu rozhodně být „osamělý revírník“ a často, obzvláště když se cítím ve stresu nebo pod tlakem, snažím se dělat vše sám.

A také protože se cítím nejistě, abych žádal o pomoc, nebo si myslím, že já jsem ten, kdo to může udělat správně.

Na druhou stranu, jsem občas docela ctižádostivý, energický a troufalý se svými požadavky o pomoc.

Nicméně, jak jsem také osobně zažil a viděl mnohokrát u ostatních, existuje nádherné místo rovnováhy mezi tím dělat vše sám a vyžadováním pomoci od ostatních protivným způsobem.

Tohle vše vyplývá z naší schopnosti opravdově žádat a vděčně obdržet pomoc od ostatních lidí.

Celá ironie tohohle fenoménu, je, že mnoho z nás rádo pomáhá ostatním, zatímco mnoho z nás má velké problémy žádat ostatní o pomoc.

Přijetí podpory v nás může často vyvolat pocit zranitelnosti.

Často se (nějak mylně) domníváme, že bychom měli být schopni dělat vše sami nebo, že naše žádost o pomoc je jakýmsi projevem slabosti.

Navíc, mnoho z nás je citlivých na odpověď „ne“ a pokud žádáme ostatní o pomoc, vystavujeme se riziku být odmítnuti.

Co kdybychom měli více svobody žádat o to, co potřebujeme a o podporu druhých lidí?

Co kdybychom mohli tvořit požadavky sebejistým, pokorným a povzbuzujícím způsobem?

Co kdybychom si pamatovali, že stojíme druhým lidem za jejich pomoc a naše schopnost žádat a přijímat pomoc nepomáhá pouze nám, ale také dává ostatním šanci přispět (což mnoho lidí opravdu chce).
Stále to je možná  být trochu děsivé, ale může nás to čas od času bolet.

Někdy mají lidé kolem názory nebo reakce na to, o co nebo jak to je žádáme.

Ovšem pokud si dáme slib a připomeneme si, že není pouze v pořádku, ale je také nezbytné ptát se o pomoc – můžeme vytvořit skutečný smysl svobody, podpory a povzbuzení v našich životech a ve vztazích.

Zde je pár věcí, které můžete praktikovat, abyste dosáhli více svobody a sebejistoty, když budete žádat o pomoc.

Otevřete se a přijímejte pomoc od okolí

 

Utvořte si skutečné požadavky.

Skutečné požadavky mohou být přijaty nebo zamítnuty bez jakéhokoliv následku.

Jinými slovy, jakmile se naštveme, pokud obdržíme odpověď ne, znamená to, že to nebyla skutečná prosba ale požadavek.

Pokud požádáme o to, co chceme, bez toho aniž bychom byli nějak svázáni odpovědí, budeme mít více svobody ptát se o pomoc a šance, že ji obdržíme, se hodně zvýší.

Usnadněte ostatním podporování.

Například:Zde jsou některé specifické věci, které můžeme praktikovat a které usnadní ostatní jejich podporování.

  • Být otevřený ke koučování a zpětné vazby od ostatních.
  • Děkovat ostatním za jejich podporu
  • Nechat lidi vás podporovat jejich způsobem.
  • Dovolit ostatním vás podpořit, pokud vám to sami nabídnou.

Podporujte štědře ostatní

Pokud soustředíme naši pozornost na podporování ostatních lidí, vždy se nám to vrátí.

Může, ale nemusí se to vždy vrátit k nám od lidí, kterým jsme pomohli, ale to je v pořádku.

Chceme dělat nejlépe, jak umíme a ne „udržovat skóre“, jak to mnoho z nás často dělá.

Místo toho hledejte příležitosti opravdu pomoc ostatním kolem nás.

Pokud to uděláme, připomeneme si sílu podpory a zažijeme to, jak to u skutečné metody „win- win“ je.