Nebuďte obětí Cargo Kultu – 7 kroků, jak se tohoto falešného vyznání zbavit…

cargo kult cargo cargo, cargo kult, kult, mentor, mentoring, osobní rozvoj, úspěch Nebuďte obětí Cargo Kultu - 7 kroků, jak se tohoto falešného vyznání zbavit...
Dnes se s Vámi podělím o myšlenku, kterou se mnou před časem rozebíral můj osobní mentor a která by mohla pomoci většině z Vás v tom, co děláte…
Ta myšlenka je o cargo kultu…
Nevím, jestli jste měli kdy možnost něco o cargo kultu slyšet, ale v krátkosti se k ní váže tento příběh…
Ač tento příběh vychází ze skutečného života, už si přesně nejsem jist, kde se to konkrétně stalo, ale to nakonec není až tolik důležité, důležitá je pointa…
Takže předpokládejme, že se to stalo někde, kde byla jednoduše možnost, aby se doslova střetly dva světy:

  • Vyspělý a technický
  • Přírodní a spíše náboženský

 

Cargo Kult a příběh, jak vznikl…

Na nejmenovaném místě obklopeném neprostupným pralesem, byla doslova a do písmene vyrvána z chřtánu džungle relativně rovná mýtina, na které se mohla postavit vojenská základna a také samozřejmě krátká přistávací dráha…
Toto místo nebylo zvoleno náhodně, ale tvořilo určitý strategický bod pro zásobování a možnost realizovat bojové výpady jednotek, které mělo na starosti dané území…
A blízko této vojenské základny žila ještě jedna skupina lidí…
Nebyli to vojáci. Byli to lidé, kteří žili v souladu s přírodou a uctívali celou řadu božstev…
A tak si samozřejmě nemohli nevšimnout, že v blízkosti jejich dosud ničím nerušeného života a klidu, je najednou mnohem více rušno…
Na nebi se objevují dost divní ptáci… A často začíná být slyšet dunění nebo dusod z dálky… Prostě něco se děje…
A tak usedla rada starších a shodli se na tom, že je potřeba vyslat nejstatečnější zvědy, aby zjistili, co se děje a přinesli zpátky zprávy.
I vydala se skupina zvědů směrem, ze kterého se divné zvuky šířily a po několika dnech chůze hustým lesním porostem se dostali na místo a spatřili něco nevídaného…
Do té doby nevídaný ruch, hluk, lomoz.
Divné zvířata na zemi, která vydávala dost divné zvuky a čas od času ještě divnější zvířata, která se snášela z oblohy…

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Nevídaná, ale magnetizující podívaná…

A vrátili se tedy ke svému kmeni, aby vylíčili vše, co viděli… A to velmi barvitě…
Rada starších byla zprávámi znepokojena a tak rozhodli, že bude pro všechny lepší a bezpečnější, pokud se s celým kmenem přesunou o několik kilometrů dále od místa, které vyluzovalo ty divné zvuky a kde se pohybovala ta divná zvířata…
Jak rozhodli, tak se stalo. Nicméně sestavili skupinu, která měla pozorovat ono místo a v případě hrozícího nebezpečí vyslat varování, aby byly ochráněny ženy a děti…
A tak se většina kmene přesunula pryč, kdežto “pozorovací” skupina zůstala na místě starého ležení…
Uběhlo několik měsíců, ve kterých “pozorovací” skupina pozorovala dané místo a zaznamenali jeden velmi zajímavý způsob “modlení se” k Bohům…
Opakovaně byli svědky toho, že se jeden z těch divných lidí, co vydávají tu spoustu hluku postaví doprostřed plošiny a začne mávat tyčemi na konci zakončenými světly a po chvíli se na obloze objeví ten divný pták a rovnou na mýtinu balíček…
Někdy se dokonce ten divný obrovský pták sám snese rovnou na mýtinu a přinese balíčků hned několik…
Po dalším pozorování zjistili, že to něco, co přinese, je jídlo nebo další užitečné věci…
A tak tuto zprávu podali radě starších, kteří se snažili podobné sekvence pohybů uplatnit v novém ležení…
Ale nedařilo se. Kladli si otázku, co dělají špatně, proč to nefunguje…
Proč k nim bohové nejsou stejně tak štědří jako k těm divným lidem, co dělají tak strašný hluk…
Ač se snažili, jak se snažili, stále nedostávali ty výsledky, které chtěli

Uběhlo několik dalších měsíců…

Mýtina a místo jako takové přestalo být pro vojáky strategické a tak postupně přesunuli svou jednotku tam, kam potřebovali…
Rada starších dostala od pozorovatelů zprávu: “Divní lidé, kteří vydávali ten hrozný hluk odešli… I se svými divnými zvířaty a ptáky…”
Jen mýtina zůstala. Najednou opět tichá a opuštěná.
A tak se kmen mohl bezpečně vrátit na své původní místo, kde dříve sídlili a po kterém se jim tolik stýskalo.
Byli trochu roztrpčeni a zklamáni, že se jim nepodařilo úspěšně “přesvědčit” Bohy o tom, aby jim také zasílali jídlo z nebes…
Ale zároveň žili v naději, že místo, které opustili bude k těmto modlitbám a rituálům vhodnější: “Vždyť na mýtině, daný obřad fungoval těm divným lidem, kteří vydávali ty hrozné zvuky…”
A tak se přesunuli a ti největší a nejváženější mágové se snažili přijít na správnou sekvenci pohybů, která by jim umožnila, aby jídlo přistálo na plošině…
Marně.
Nikdy se jim to nepodařilo…

Co je to tedy Cargo Kult?

Cargo kult (z angl. cargo cult) je jev, kdy po setkání dvou kultur – vyspělejší a primitivnější – začne primitivnější kultura uctívat tu vyspělejší a napodobovat některé aspekty, které se s ní vážou…
Příslušníci cargo kultů jsou přesvědčeni, že průmyslové zboží není vyráběno, ale tvořeno dobrými duchy, kteří je jen nedopatřením věnovali bělochům.
Domnívají se, že opakováním rituálů bílých návštěvníků získají sami hodnotné zboží…

Jakou souvislost má Cargo Kult s Vámi?

Víte, někdy se chováme tak, že si vezmeme k ruce knihu, poslechneme si nějaké CD nebo si přečteme článek na internetu a pak děláme všechno přesně tak, jak jsme se dočetli…
A ono to jaksi ne zcela úplně funguje.
A my si klademe věčnou otázku: Co dělám špatně?
A začneme sama sebe dostávat do nekonstruktivního cyklu, protože tato otázka není správně položená.
Je potřeba položit si otázky lepší a konstruktivnější…
Například:

  • Proč to nefunguje?
  • Co nevidím?
  • Čemu nerozumím?
  • Co nechápu?

 
Víte napodobovat chování někoho jiného nemusí přinášet tytéž výsledky, které žádáte…

pochopení toho, proč se daný člověk chová tak jak se chová, Vám přinese ty výsledky, které má Váš příklad a které byste také chtěli…

A proto: Vždy se zajímejte o podstatu, o principy, které za daným jednáním či aktivitou stojí…
Nenapodobujte! Nebuďte slepí a nenásledujte jen z toho důvodu, že to vypadá, že něco funguje.
Snažte se pochopit. Najděte hlubší podstatu… Ono důležité proč.
 

7 způsobů, které Vám pomohou najít podstatu…

1. Nebuďte těmi, kdo ničemu nerozumí a jen “praktikujete rituály”…

… které jste jen někoho viděli dělat, nebo jste o nich slyšeli…
Nezajímejte se pouze o “jak” něco dělat, ale pátrejte po podstatě. Hledejte dané “proč” se něco dělá, co je ukryto za danou činností.
Snažte se pochopit, proč je to děláno takovým daným způsobem. Hledejte souvislosti, hledejte podstatu…
Nekopírujte druhé, úspěšné lidi bez toho, aby Vám zároveň unikala podstata věci – proč jim něco funguje tak, jak jim funguje…

2. Zjistěte kdo jste Vy sami sebe uvnitř.

Kdo jste? Kým byste chtěli být? Najděte svou podstatu bytí tady na zemi.
Poznejte svou osobnost, poznejte své silné i slabé stránky, tak abyste mohli dané “proč” aplikovat pro svou osobnost správně.
Dovolte si být sami sebou… Nepotřebujete být stejní, jako ti, od kterých se učíte.
Stačí když vezmete dané “proč” a uplatníte s ohledem na svou osobnost, své silné a slabé stránky, talenty.
Začněte s poznáváním sama sebe tak, že začnete sami něco vytvářet. Že začnete být aktivní, místo toho, abyste jen pozorovali a snažili se jen něco bezmyšlenkovitě okopírovat…

3. Snažte se více myslet

Používejte to, co máte na krku. Má to nějaký důvod, proč to tam je.
A tím není to, abyste se jen slepě “napapouškovali” něco, co musíte někde odvykládat…
Život v tomto ohledu není škola. Nemusíte umět či znát všechno, abyste uspěli. Potřebujete se spíše naučit přemýšlet a tvořit…

4. Dávejte věci do praxe…

To, co někde přečtete nebo se někde naučíte, převeďte do praxe a odzkoušejte to.
Ale to neznamená, že to zkusíte jednou či dvakrát a přestanete. Takto se k podstatě většinou nedostanete.
Potřebujete se tomu věnovat intenzivně minimálně 90dní, lépe 180 nebo rovnou rok, či rok a půl. Záleží na tom, o co konkrétně se jedná…
Nicméně po této době, budete schopni vygenerovat své výsledky, které můžete dále pozorovat, srovnat s něčím příkladem, zlepšit…
Takže ano, je potřeba se něco naučit, když s něčím začínáte, ale mnohem více se naučíte a pochopíte, když s něčím začnete a začnete to dělat a uplatňovat…

5. Buďte více odpovědní

Vyznáváte-li Cargo kult, pak to ukazuje na to, že nejste odpovědní…
Své výsledky očekáváte od toho, že přijdou odněkud z vnějšku, či od “božstev”, ať už je jimi ve Vašem případě kdokoliv či cokoliv…
Zapracujte na postoji: Má-li se to stát, pak se postarám o to, aby se to stalo.

6. Přestaňte úspěch považovat za něco nadpřirozeného či nedosažitelného…

Respektive dosažitelného pouze za předpokladu, že budete dodržovat určité rituály…
Úspěch je něco, co vytváříte krok za krokem, je to proces, který bude čím dál tím více vědomý a jednodušší, pokud začnete a nevzdáte se příliš brzy.

7. Mějte mentora, se kterým dané věci už po cestě můžete konzultovat…

Nemusíte tedy nutně čekat s vyhodnocením o 3, 6 nebo 12 měsíců později, pokud máte někoho, kdo v dané oblasti dosáhl něčeho, čeho chcete Vy a tak Vás již v průběhu může upozornit na něco, na co byste si měli dát pozor…
Jste-li připravení mít mentora, popište v jaké oblasti jej hledáte.
Rozdělte se o své myšlenky níže v diskuzi.
Přeji Vám hezký den