Neurolingvistické Programování: Jak Funguje Kotvení V Kruhu?

Neurolingvistické programování NLP: V čem Vám pomůže? & Jak funguje technika kotvení v kruhu? (sč)

nlp, neurolingvistické programováníV současné době poměrně oblíbená zkratka NLP, která znamená právě neurolingvistické programování.
Zajímá vás, co s jeho pomocí můžete ve svém životě změnit a jak efektivně?

 

Úvod do NLP (Neuro – Lingvistického Programování)

NLP znamená:
• neuro – mozek a nervový systém
• lingvistické – jazyk (verbální a neverbální), který používáme ke komunikaci
• programování – způsob jakým jazyk a myšlenky společně tvoří chování.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Lidé obvykle fungují na “autopilota”, na základě podvědomých impulsů často po mnoho let, automaticky reagují na vnější podněty, které se naučili a nacvičili.

NLP (Neurolingvistické Programování) vám nabízí převzetí kontroly – přesun z místa pasažéra za volant.

Někdy jsou úspěšní lidé považovaní za ty, co měli štěstí, a neúspěšní lidé za ty, co štěstí neměli. Velmi často však úspěch záleží na způsobu, jakým lidé myslí.

Lidé, kteří vyvinuli NLP, se zajímali o rozdíly v myšlenkových vzorcích mezi úspěšnými a neúspěšnými lidmi, a to, co objevili, bylo základem dnešního NLP. Štěstí má málo co do činění s úspěchem – můžete si vybrat, že převezmete kontrolu.

NLP zkoumá vztahy mezi tím, jak myslíme (neuro), jak komunikujeme (jazyk) a našimi vzorci chování a emocemi (programy).

Přesněji řečeno, NLP je o způsobu, jakým jsou objekty a situace jednotlivci mentálně reprezentovány. Vezměte si jednoduchý příklad, kdy se NLP často používá jako řešení – fobie.

Lidé s fobií často “vidí” předmět jejich fobií (například pavouka, hada nebo cokoliv) kompletně nepřiměřeným způsobem – když si promítnou obraz objektu na jejich duševní obrazovce, může být neúměrně velký nebo blízko, některé vlastnosti mohou být zvětšené nebo příliš zkreslené.

Nebo mohou být s obrazem spojené hlasité nebo děsivé zvuky, a tak dále.

Osoba bez fobie si bude promítat úplně jiný mentální obraz, a nalezením tohoto normálního obrazu se osoba s fobií naučí obraz promítat jiným způsobem. NLP je pozoruhodně úspěšná při léčbě fobií ve velmi krátké době (asi 30 minut). Roky terapie a hypnóza nejsou nutné!

NLP (Neurolingvistické Programování) je velmi praktické – je to o tom, co funguje.

V průběhu let byla vyvinuta velká sada účinných technik, které slouží k řešení různých problémů:

Zlepšení komunikace
• Překonávání obavy z mluvení na veřejnosti
• Být více zdravý
• Zlepšení sebevědomí a sebedůvěry
• Osvobození z nudy

Tím, že učí přepracovat obrazy, které nosíme v našich hlavách, se náš život může magicky změnit. NLP je způsobem, jak převzít zpět kontrolu a žít život, který si vyberete, ne jen nechat věci náhodě.

 

V čem spočívá NLP (Neurolingvistické Programování)?

Pokud bychom se chtěli zaobírat definicí, najdeme nejčastěji v učebních textech takové označení, kde NLP znamená studii struktury osobní zkušenosti.
Tato zkušenost se zaměřuje na vzorce vytvořené vzájemnou interakcí mezi mozkem, jazykem a tělem.
Z pohledu neurolingvistického programování přitom taková interakce produkuje efektivní i neefektivní chování.
TIP: Zaměřte se na zlepšení komunikačních dovedností s pomocí kurzu osobního rozvoje.

Co může Neurolingvistické programování změnit

NLP v sobě zahrnuje širokou škálu technik, které si dokáží poradit s uvolněním potenciálu člověka i odstranění jeho bariér.
Dále s jeho pomocí můžete odstranit i vliv negativních zkušeností, zlepšit náladu a komunikační napojení.

Neurolingvistické programování: Základní pravidla

Pokud vás NLP zaujalo, je důležité se zaměřit na některá základní pravidla a jejich dodržování.
Těchto pravidel přitom existuje obrovské množství. Především je třeba si uvědomit, že naše vnímání světa je vždy subjektivní. Žádné dva mozky totiž nikdy nepřemýšlí zcela stejně.
Každé naše chování má pozitivní úmysl. I to, které se jeví jako negativní, je vždy konáno s nějakým pozitivním úmyslem. I dítě, které například často vyrušuje při vyučování, to může dělat jen z nedostatku lásky a pozornosti.
Dále je důležité myslet i na správnou komunikaci s ostatními. Vždy uzpůsobte to, co říkáte, komu to říkáte a jak to říkáte.
Díky tomu budete mít jistotu, že druhý člověk přesně pochopí, co mu chcete sdělit. Smyslem komunikace je totiž reakce. Pokud se nedočkáme pochopení, musíme to zkusit říct jinak.
Nezapomeňte, že neexistuje neúspěch. Vše je jenom zkušenost a každá se dá využít k našemu posunu. Učíme se celý život. V případě, že máte pocit, že umíte všechno, rozhodně na něco důležitého zapomínáte.
Snažte se zůstat pozitivně naladění. Pokud chcete, aby se druhý člověk cítil dobře, začněte u sebe. Štěstí je nakažlivé. Usmívejte se na ostatní a oni se budou na oplátku usmívat na vás.
Neberte své problémy příliš vážně, jinak je budete zbytečně zvětšovat. Většina problémů není problémem sama o sobě. Věřte, že strach a obavy nás většinou děsí mnohem více než samotná realita.

NLP: Jak funguje technika kotvení v kruhu?

Víte, že své pocity můžete v určitých okamžicích modelovat?
Stresovou situaci tak rázem můžete převést do naprosto pohodové chvíle. Stačí se naučit ovládat techniku označovanou jako kotvení v kruhu. V čem spočívá?

Technika Kotvení v Kruhu: O co se jedná?

Jedná se o mimořádně efektivní techniku klasického neurolingvistického programování. S pomocí jejich principů se můžete naučit prakticky kdykoliv a kdekoliv namodelovat vámi chtěný stav nebo pocit.
Nastartujete tak svůj osobní rozvoj.
Celá technika spočívá v tom, že si vytvoříte podmíněný reflex. Jedná se o naučenou reakci organismu, kdy určitý podnět vyvolá patřičnou odezvu.
Pokud například slyšíme cinkání příborů, náš organismus již předpokládá, že brzy přijde čas pro konzumaci jídla. A při technice kotvení v kruhu vám půjde právě o to, aby si vaše tělo nový podmíněný reflex zapamatovalo.

Řiďte se správným postupem

V prvním kroku si vybavte určité období ve vašem životě, kdy jste se cítili přesně tak, jak se chcete naučit cítit. To využijete ve stresových situacích – například před důležitou zkouškou, prezentací v práci nebo třeba na prvním rande.
Vybavte si vzpomínku na to, kdy jste byli šťastní, spokojení a nic vás netrápilo a zaměřte se i na ty nejmenší detaily.
Následně si vyberte místo na svém těle, kterého se můžete kdykoliv dotknout. Nejlepší bude nejspíše nějaký bod na hřbetu vaší dlaně. Poté si zvolte jedno slovo, které daný vytoužený pocit symbolizuje a je sladěno s takovým pocitem, kterého chcete dosáhnout.
Dále si na podlaze před vámi představte kruh. V mysli se vraťte k tomu danému pocitu a okamžiku, který jej doprovázel.
Představujte si, že vstupujete do svého tehdejšího těla a vnímáte vše, co jste vnímali i předtím. Jakmile to budete mít, vstupte do pomyslného kruhu.
Jakmile cítíte, že váš zážitek v emoční rovině dosáhl svého maxima, řekněte předem vymyšlené charakteristické slovo a dotkněte se vybraného místa na vašem těle (například bodu na hřbetu ruky).
Vystupte z kruhu a myslete na něco úplně jiného, dopřejte si krátkou procházku.
Následně celý proces několikrát zopakujte. Tím dojde k ukotvení všech pocitů a jakmile se někdy budete opět cítit nepříjemně, stačí vyslovit dané slovo a dotknout se daného místa. Rozdíl bude až neuvěřitelný.

 

NLP: Tajemství odhaleno – Převezmi Kontrolu nad svým ŽIVOTEM

Lingvistické odkazuje na způsob, jak lidské bytosti používají jazyk, aby dali světu smysl, zachytili a vnímali zkušenosti a sdělili tyto zkušenosti ostatním. V NLP je lingvistika o studiu toho, jak slova, která volíte, ovlivňují vaše zkušenosti.

Programování významně těží z teorie učení a zabývá se tím, jak kódujeme nebo mentálně reprezentujeme naše zkušenosti. Vaše osobní programování se skládá z vašich interních procesů a strategií (vzorce myšlení), které slouží k rozhodování, řešení problémů, učení se, hodnocení a dosahování výsledků. NLP ukazuje lidem, jak překódovat své zkušenosti a organizovat své vnitřní naprogramování, aby dosáhli výsledků, které chtějí.

NLP vysvětluje, jak definujeme a prožíváme realitu na základě našich neurologických filtrů. Tyto filtry jsou naprogramovány v naší mysli jako výsledek naší společenské výchovy a vzdělávacího systému, jakož i našich významných životních zkušeností.

Naše osobní filtry (jako přesvědčení a hodnoty) určují, jak naše mysl vnímá všechny naše zkušenosti. Tyto vjemy ovlivňují náš mentální a emocionální stav – vede k souvisejícímu chování.

 

Takže je to naše vnímání, které určuje kvalitu každého okamžiku našeho života.

NLP vám umožňuje mít kontrolu nad vaší myslí prostřednictvím efektivní změny vašeho vnímání.

Změníte-li vaši vnitřní mapu reality, změníte také vaši externí zkušenost vnímání reality.

NLP může být popsáno různými způsoby. Formální definice říká, že NLP je: “studie struktury naší subjektivní zkušenosti”.

Zde jsou další běžně používané (podle lékařů NLP a instruktorů) odpovědi na otázku: “Co je NLP?”

• “Umění a věda komunikace”
• “Klíč k učení”
• “Je to cesta k získání požadovaných výsledků ve všech oblastech vašeho  života”
• “Ovlivňování ostatních pomocí integrity”
• “Příručka pro váš mozek”
• “Tajemství úspěšných lidí”
• “Způsob, jak vytvořit svou vlastní budoucnost”
• “NLP pomáhá lidem dát smysl jejich realitě”
• “Sada pro osobní a organizační změny”

NLP vzniklo počátkem 70. let minulého století, když Richard Bandler PhD a Dr. John Grinder PhD studovali chování lidí. Od této doby NLP zasáhlo do mnoha oblastí v mnoha zemích po celém světě.  NLP je velmi praktické a nachází dnes uplatnění mezi kouči a terapeuty, lékaři, obchodníky, manažery, učiteli atd.

NLP nás učí, že rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými lidmi není v tom, kolik zdrojů mají k dispozici, ale v tom, jak myslí, jak mluví, a na způsobu, jak jednají.

Způsob, jakým myslíte, vytváří váš vnitřní svět. Způsob, jakým mluvíte a jednáte, je to, co vyjadřujete navenek. Pokud chcete být úspěšný, je třeba uspořádat své myšlenky, slova a činy, a uplatňovat 5 následujících základních principů:

1. Znát výsledek
Jaký je váš požadovaný konečný výsledek? Zaměřte se na to, co chcete.

2. Jít do akce
Jaký je další malý dosažitelný krok, který vede k požadovanému výsledku?

3. Používat své smysly
Použijte všechny vaše smysly, abyste si všimli znamení, která potvrzují, že jste na správné cestě, nebo vás upozorní, že jste sešli z cesty.

4. Být flexibilní ve vašem chování
Zkoušejte nové přístupy, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.

5. Pracovat tak, abyste využili to nejlepší, co vaše fyziologie a psychika umožní.
Buďte osoba, kterou se chcete stát prostřednictvím dosažení svého výsledku.

Některé z oblastí, kde se používá NLP (neurolingvistické programování).

Obchod:

Koučování, školení, vyjednávání, prodej a rozvoj vůdcovství.
NLP poskytuje návody, jak na to, pro všechny techniky potřebné k efektivnímu vedení lidí.

Vzdělání:

školní management; začleňování konceptu různých učebních stylů: vizuálního, auditivního a kinestetického, včetně hodnot a dalších hlubokých strukturálních “filtrů”, které ovlivňují zájem každého jednotlivce a jeho schopnost učit se; technika rychlo čtení, pravopis a další strategie na podporu studia.

Terapie:

Vysoce účinné modely „Jednoduché terapie“ k léčbě: fobií, traumat, post-traumatických stresů, závislosti na kouření, alergických reakcí, problémů ve vztazích, smutku, deprese, negativních emocí, a další.

Sportovní výkonnost:

NLP je proslulé díky své schopnosti zvýšit výkonnost v golfu, tenise a potápění. NLP je také používáno ke zvyšování sportovního výkonu, jak u sportovců amatérů, tak u profesionálů. Jak jednotlivci, tak týmy mohou mít značný prospěch z NLP principů při jejich tréninku.

V oblasti osobního rozvoje vám NLP umožní:

Užít si mnohem větší kontrolu a svobodu nad vaším vlastním stavem mysli a při interakci s ostatními.

Zjistíte, že je mnohem jednodušší ujasnit si své sny o budoucnosti a identifikovat překážky, které vás mohou držet zpátky.

Změnit nežádoucí návyky a chování, které vám stojí v cestě. Pochopit potřeby partnera a dětí a různé komunikační styly.

Zlepšit porozumění a komunikaci s ostatními. Rozpoznat, jak ostatní používají jazyk, aby vás ovlivnili.

Zjistíte, že je jednodušší dosáhnout vašich osobních a profesních cílů, protože získáte lepší přístup k vašim vnitřním zdrojům.

 

.

.
.