NLP: Tajemství odhaleno - ŽivotbezHranic.cz

NLP: Tajemství odhaleno

Lingvistické odkazuje na způsob, jak lidské bytosti používají jazyk, aby dali světu smysl, zachytili a vnímali zkušenosti a sdělili tyto zkušenosti ostatním. V NLP je lingvistika o studiu toho, jak slova, která volíte, ovlivňují vaše zkušenosti.

Programování významně těží z teorie učení a zabývá se tím, jak kódujeme nebo mentálně reprezentujeme naše zkušenosti. Vaše osobní programování se skládá z vašich interních procesů a strategií (vzorce myšlení), které slouží k rozhodování, řešení problémů, učení se, hodnocení a dosahování výsledků. NLP ukazuje lidem, jak překódovat své zkušenosti a organizovat své vnitřní naprogramování, aby dosáhli výsledků, které chtějí.

NLP vysvětluje, jak definujeme a prožíváme realitu na základě našich neurologických filtrů. Tyto filtry jsou naprogramovány v naší mysli jako výsledek naší společenské výchovy a vzdělávacího systému, jakož i našich významných životních zkušeností.

Naše osobní filtry (jako přesvědčení a hodnoty) určují, jak naše mysl vnímá všechny naše zkušenosti. Tyto vjemy ovlivňují náš mentální a emocionální stav – vede k souvisejícímu chování.

Takže je to naše vnímání, které určuje kvalitu každého okamžiku našeho života.

NLP vám umožňuje mít kontrolu nad vaší myslí prostřednictvím efektivní změny vašeho vnímání.

Změníte-li vaši vnitřní mapu reality, změníte také vaši externí zkušenost vnímání reality.

NLP může být popsáno různými způsoby. Formální definice říká, že NLP je: “studie struktury naší subjektivní zkušenosti”.

Zde jsou další běžně používané (podle lékařů NLP a instruktorů) odpovědi na otázku: “Co je NLP?”

• “Umění a věda komunikace”
• “Klíč k učení”
• “Je to cesta k získání požadovaných výsledků ve všech oblastech vašeho  života”
• “Ovlivňování ostatních pomocí integrity”
• “Příručka pro váš mozek”
• “Tajemství úspěšných lidí”
• “Způsob, jak vytvořit svou vlastní budoucnost”
• “NLP pomáhá lidem dát smysl jejich realitě”
• “Sada pro osobní a organizační změny”

NLP vzniklo počátkem 70. let minulého století, když Richard Bandler PhD a Dr. John Grinder PhD studovali chování lidí. Od této doby NLP zasáhlo do mnoha oblastí v mnoha zemích po celém světě.  NLP je velmi praktické a nachází dnes uplatnění mezi kouči a terapeuty, lékaři, obchodníky, manažery, učiteli atd.

NLP nás učí, že rozdíl mezi úspěšnými a neúspěšnými lidmi není v tom, kolik zdrojů mají k dispozici, ale v tom, jak myslí, jak mluví, a na způsobu, jak jednají.

Způsob, jakým myslíte, vytváří váš vnitřní svět. Způsob, jakým mluvíte a jednáte, je to, co vyjadřujete navenek. Pokud chcete být úspěšný, je třeba uspořádat své myšlenky, slova a činy, a uplatňovat 5 následujících základních principů:

1. Znát výsledek
Jaký je váš požadovaný konečný výsledek? Zaměřte se na to, co chcete.

2. Jít do akce
Jaký je další malý dosažitelný krok, který vede k požadovanému výsledku?

3. Používat své smysly
Použijte všechny vaše smysly, abyste si všimli znamení, která potvrzují, že jste na správné cestě, nebo vás upozorní, že jste sešli z cesty.

4. Být flexibilní ve vašem chování
Zkoušejte nové přístupy, dokud nedosáhnete požadovaného výsledku.

5. Pracovat tak, abyste využili to nejlepší, co vaše fyziologie a psychika umožní.
Buďte osoba, kterou se chcete stát prostřednictvím dosažení svého výsledku.

Některé z oblastí, kde se používá NLP.

Obchod:

Koučování, školení, vyjednávání, prodej a rozvoj vůdcovství.
NLP poskytuje návody, jak na to, pro všechny techniky potřebné k efektivnímu vedení lidí.

Vzdělání:

školní management; začleňování konceptu různých učebních stylů: vizuálního, auditivního a kinestetického, včetně hodnot a dalších hlubokých strukturálních “filtrů”, které ovlivňují zájem každého jednotlivce a jeho schopnost učit se; technika rychlo čtení, pravopis a další strategie na podporu studia.

Terapie:

Vysoce účinné modely „Jednoduché terapie“ k léčbě: fobií, traumat, post-traumatických stresů, závislosti na kouření, alergických reakcí, problémů ve vztazích, smutku, deprese, negativních emocí, a další.

Sportovní výkonnost:

NLP je proslulé díky své schopnosti zvýšit výkonnost v golfu, tenise a potápění. NLP je také používáno ke zvyšování sportovního výkonu, jak u sportovců amatérů, tak u profesionálů. Jak jednotlivci, tak týmy mohou mít značný prospěch z NLP principů při jejich tréninku.

V oblasti osobního rozvoje vám NLP umožní:

Užít si mnohem větší kontrolu a svobodu nad vaším vlastním stavem mysli a při interakci s ostatními.

Zjistíte, že je mnohem jednodušší ujasnit si své sny o budoucnosti a identifikovat překážky, které vás mohou držet zpátky.

Změnit nežádoucí návyky a chování, které vám stojí v cestě. Pochopit potřeby partnera a dětí a různé komunikační styly.

Zlepšit porozumění a komunikaci s ostatními. Rozpoznat, jak ostatní používají jazyk, aby vás ovlivnili.

Zjistíte, že je jednodušší dosáhnout vašich osobních a profesních cílů, protože získáte lepší přístup k vašim vnitřním zdrojům.

 

 

O autorovi:

Jevon Dengali je certifikovaný NLP trenér, kouč a hypnoterapeut. Vede jednotlivce a učí skupiny jak překonat vědomé překážky, omezující přesvědčení, nechtěné negativní reakce, tak aby si více uvědomili sami sebe a zažili vyšší úroveň radosti, vynalézavosti a produktivity v osobním a profesním životě. Více na jeho webu jevondangeli.com.

Originální článek: