Nová perspektiva – nový život!

Moje perspektiva se změnila

Nedávno jsem jel autem se svou manželkou. Projížděli jsme kolem cyklisty, jedoucího po krajnici. Jel stejným směrem, tedy po stejné straně jako já. Vím, že dřív bych k němu nebyl moc ohleduplný, prosvištěl bych kolem něj a ještě přidal pár nelichotivých komentářů o tom, co na silnici vůbec hledá.

Přesto bych se teď zachoval jinak. Žena sedící vedle mě je totiž také cyklistka. Přemýšlel jsem o tom, že by to také mohla být moje žena jedoucí přede mnou. Najednou jsem chtěl, aby se osoby řídící auta chovaly ke všem cyklistům ohleduplně, právě tak, jak jsem se tomuhle cyklistovi choval já. Přemýšlel jsem o tom, jak se věci změní pro člověka, který získal novou perspektiva.

Energetické perspektivy

Několik mých klientů mne nedávno požádalo, abych jim zprostředkoval metodu dosahování vyšších energetických stupňů. Když jsem s nimi začal pracovat, sdílel jsem s nimi možnost sedmi energetických perspektiv, které můžeme mít v jakékoli situaci, která nás potká.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Mnoho klientů je spokojených a žijí svůj život tak, že se zaměřují na racionalitu anebo zkoumají perspektivu ostatních. Další můžou dosáhnou stupně oportunistů, kde se snaží vyhledávat situace win-win pro všechny zúčastněné. Ale existuje jen málo těch, kteří se chtějí dostat na úroveň vizionáře a tvůrce.

Můžeme přemýšlet dvěma způsoby

Nová perspektiva - i to je cesta.

Při přípravě pro mé klienty jsem si osvěžil znalosti z Energy Leadership kurzu, který se zabývá právě dosahováním vyšších úrovní a který jsem absolvoval v rámci mé přípravy na koučovské zkoušky. Připomněl jsem si, že každý máme dvě strany mozku a dva typy přemýšlení.

  • Mnoho z nás používá levou část logickým způsobem. Dokonce i většina našich škol a postupů v zaměstnání je vhodnější pro levou stranu mozku.
  • Ale nesmíme zapomínat že máme i pravou část mozku. Tato strana nám umožňuje myslet výrazně kreativněji. Na rozdíl od levé strany, která vnímá věci jako sled kroků nutných k jejich vyřešení, vidí vizi toho, co by z tohoto problému mohlo být. Dívá se na svět jako by všechno bylo možné.

Ničí přístup není správný nebo špatný.

Čím víc člověk přemýšlí pravou stranou mozku, tím víc se snižují jeho předsudky a je otevřenější k příležitostem, které ho obklopují.

 Pokusit se o změnu se vyplatí

Není snadné změnit naši perspektivu. V mnohých z nás je hluboce zakořeněna už dlouhý čas. Možná jsme ji zaujali už ve velice mladém věku. Může být produktem výchovy a vzdělání. Ostatní mohou být ovlivněni okolnostmi, které prožili nebo jejich ochotou přijímat co je pravda.

To krásné na perspektivách ale je, že mohou být změněny.

Třeba to bude jako v mé situaci s cyklistou, kdy se částí vašeho života stane někdo, kvůli komu přijmete něco, co jste dříve třeba nepřijímali. Nebo si vybudujete pozornost skrze materiály, kterým jste vystaveni. Ostatním může změnit perspektivu něco, co prožijí. A další touží mít stále stejnou perspektivu.

Perspektiva je vaše volba a vždycky bude.

A jaká je perspektiva kterou jste zvolil pro váš každodenní život?