Novoroční předsevzetí: Chcete trvalý úspěch? Změňte hodnoty!

Začátek roku je obdobím, kdy si lidé dávají všemožná předsevzetí a kdy chtějí ve svém životě něco změnit a získat úspěch. A přestože je změna dobrá a přínosná věc a napsal jsem o ní již mnohé, zarazil mě výrok, jenž doplňoval lednový obrázek mého kalendáře roku 2012.

Zachycoval zalesněnou krajinu podobnou jednomu z našich národních parků, všechny stromy pokrýval sníh a v pozadí se tyčila majestátná hora. Bylo patrné, že tato krajina musí vypadat již řadu let naprosto stejně. Nad obrázkem jsem četl nápis: Principy a pod ním pak následující slova: „Pevně uchycené hodnoty poskytují silné základy pro trvalý úspěch.”

Úspěch klientů – živé důkazy

Když jsem se zamyslel nad svou praxí kouče, došlo mi, jak moc tahle věta pro mou práci s klienty znamená. Zaměřuji se především na kariérní koučink a většina mých klientů chce změnit svou profesi takovým způsobem, aby pro ně postupně nabývala většího smyslu a docílili osobní úspěch. Jiní bývají tou dobou buď nezaměstnaní, nebo do té doby, než si najdou stálé zaměstnání naplňující jejich očekávání, pracují na částečný úvazek.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Ať už je jejich výchozí situace jakákoli, všiml jsem si, že jsou nejvíce odrazováni představou nějakého rychlého řešení, které jim přinese přesně to, po čem touží. Na druhou stranu je pak nejvíce motivuje proces postupného budování dlouhodobých základů nutných pro dosažení budoucího dlouhodobého úspěchu.

Při práci s klienty, ať se jedná o ty, kteří usilují o kariérní posun, nebo ty toužící spíše po kvalitnějším osobním životě, vždy stavím své přípravy k sezením na znalostech, jež jsem získal během svých vlastních studií.

 • Kariérní koučink chystám dle výzkumem ověřené metodologie, jenž během posledních 30 let pomohla tisícům členů Five O’Clock Club.
 • Pro klienty, kteří mají zájem o životní koučink, využívám závěrů „Energy Leadership“, kterým jsem se naučil na Institute for Professional Excellence in Coaching a které prošly dlouhým 20letým vývojem.

Skutečně fungují – ověřeno

úspěch

Oba přístupy jsou průběžně hodnoceny přímo ze strany klientů, kteří se kurzů osobně zúčastnili a kteří poté poskytují zpětnou vazbu o tom, jak jim reálně provedené změny pomohly či pomáhají posunout se dál.

Nemusí však být vždy jednoduše aplikovatelné a mnohdy se může zdát, že jsou dokonce v rozporu s přirozenou intuicí. Pro řadu nezaměstnaných není například zrovna snadné přistoupit na to, že je dobré zúžit oblast zájmu a být při hledání zaměstnání více konkrétní. Máme přirozenou tendenci reagovat na každou nabídku práce, s kterou se setkáme. Pokud tak činíme dlouhodobě, ve výsledku se akorát cítíme neupřímně a propadáme při hledání zaměstnání zoufalství.

Hodnotová inventura

Udělejte si se začátkem roku čas a zhodnoťte si sami pro sebe, jakým způsobem přistupujete k životu.

 • Čeho chcete v nadcházejícím roce skutečně dosáhnout?
 • A také jak toho plánujete dosáhnout?
 • Jestliže jste se o to již v minulosti někdy pokoušeli, jaké úspěšné kroky jste pro to již učinili?
 • Využili jste svých silných stránek a staly se tyto kroky součástí toho, co v životě znamenáte? 

Dokázali jste si na všechny tyto otázky uspokojivě odpovědět? Pokud ano, pak byste měli na těchto silných stránkách dále stavět a posouvat se tak dál a dál na cestě k vašim cílům.

Zbrklost není na místě

Ano, přijde chvíle, kdy budete muset zvážit změnu vašeho životního postoje. Nicméně předtím, než tak učiníte, uvědomte si, jestli je ta změna ve shodě s vašimi hodnotami a jinými zásadami, které vyznáváte.

 • Není to čistě náhodou jen výstřelek, který fungoval pro jednoho či dva jedince a vy doufáte, že u vás bude taky?
 • Znamená tato změna vytvoření trvalého vztahu s novým člověkem popřípadě skupinou?
 • Pokud ano, chcete na tomto vztahu skutečně pracovat a upevňovat ho, nebo chcete dotyčného pouze využít pro svůj účel a pokračovat dál svou cestou?

Budovat jakoukoli změnu bez zapouštění hlubších kořenů může sice znamenat dočasný úspěch, je ale velmi pravděpodobné, že se budete pouze potácet od možnosti k možnosti a nakonec dosáhnete jen velmi málo z toho, oč jste usilovali.

Než začnete v příštím roce s jakýmikoliv změnami, zavažte se sami sobě, že věnujete pozornost správnému směřování svých snah a úsilí. 

 • Čím pevněji se vaše činy odvíjejí od toho, kým jste a čeho chcete dosáhnout, a
 • čím lépe si jste schopni uvědomit, že toho nemusí být dosaženo tak rychle, jak byste si možná přáli,

tím větší je pravděpodobnost, že jste na správné cestě a Váš úspěch bude dlouhodobý.