Oddělte výsledek od cesty!

Je lidskou přirozeností, že když začínáme nějaký projekt nebo jiné úsilí, především to, které vyžaduje, abyste podnikli více kroků k jejich vyplnění nebo ty, které jste dosud nikdy nedělali, jsme skeptičtí o výsledku úsilí ještě před tím, než o něm cokoliv víme.
Během mé práce se zájemci o práci jsem zjistil, že jedna z největších překážek, které jim stojí v cestě je začít smysluplnou a trvající akci v jejich hledání.

Strach nás brzdí!Oddělte výsledek od cesty!

Většina tohoto chování je, víc než čímkoliv jiným, poháněna strachem.
Existuje strach z toho, že nebudou mít dostatek věcí na životopisu, nebo že nebudou umět prezentovat tak, jak by bylo vhodné.
Strach se také objevuje, když dojde na přijímací pohovor především, když přijde na to, aby si ujasnili, jak by hypoteticky odpovídali na otázky od personalisty.
A i když je to skvělá charakterová vlastnost chtít, aby přijímací proces probíhal dobře a aby vše udělal dobře, nebo tak, jak věříme, že by ostatní chtěli, aby probíhal, tak když tahle vůle zastaví vaše schopnost jednat, pak začínáte pracovat proti sobě.

Nezaujatá angažovanost

Pamatuji si, že při mých studiích koučinku mi byl představen koncept jmenující se „nezaujatá angažovanost“.
Není to vždy jednoduché tento koncept zahrnout do svého života.
Předpoklad tohoto konceptu je jednoduše vložení toho nejlepšího z vás a užívání si kroků vpřed, které podnikáte bez hodnocení těchto kroků na základě výsledků, kterých jste dosáhli.
Každé úsilí, do kterého jsme byli zapojeni, ať už se vyvinulo tak, jak jsme si přáli, nebo dopadlo obráceně, než jsme čekali, je pozitivní, protože jsme se poučili a posunuli se tak dále.
Neaktivita nebo ochromení v posouvání se dále je nepřítel, se kterým musíme bojovat.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Nalezněte svou setrvačnost!

Při práci s mými klienty jsem přišel na to, že v jejich hledání práce a kariérní pokrok je zásadní v celém procesu nalezení a udržení určité setrvačnosti.
Ať už jde o hodnocení sám sebe, vymezování možných oblastí vašeho kariérního zájmu, přípravu životopisu a motivačního dopisu nebo samotné hledání práce je potřeba tyto procesy dělat kontinuálně a tak, aby hledání zůstávalo „naživu“.
Čím více se klienti koncentrují na každou z cílených oblastí, tím více je to posouvá vpřed, i když se někdy cesta nakonec jeví jinak, než původně doufali.

Co znamená to nejlepší?

Ano, člověk chce pro sebe udělat to nejlepší.
Ale to se nestává tak, že se stresuje výsledkem, nechce riskovat nebo prostě jen doufá v to nejlepší.
Když je celý proces postaven na dobré přípravě a výzkumu, pokračujícím soustředění na posun k dalšímu kroku, dělání kroků, které mohou být nepříjemné, ale víte o nich, že je potřeba je udělat na cestě k úspěchu bez toho, abyste se obětovali pro výsledky, to znamená opravdový pokrok.

Zamyslete se nad svou cestou!

Pokud se cítíte zaseknutí dlouhou dobu v jednom bodě toho, co děláte, nebo že vaše šance na úspěch jsou beznadějné, zamyslete se nad tím, jak se k cíli blížíte.
Pokud zjistíte, že se soustředíte pouze na současnou situaci nebo se soustředíte na výsledek, který chcete, který se zdá být vzdálený, zeptejte se sami sebe, jaké jsou kroky, které musíte učinit, abyste získali to, co chcete.

Všichni chceme pro sebe ten nejlepší výsledek!

Ano, všichni chceme pro sebe to nejlepší.
Ale pokud jsme schopní oddělovat kroky, které při svém pokroku vpřed podnikáme a přijmout je jako dary, které pro nás v životě jsou, můžeme sami sebe pouze překvapit štěstím a spokojeností, které jsme nakonec dosáhli, ať je to to, co jsme očekávali nebo ne.