ODMIETNUTIE je len ILÚZIA, nie dôvod aby ste sa vzdali

„Odvaha sa právom považuje za najpoprednejšiu z cností,pretože od nej závisia všetky ostatné.“
(Winston Churchill)
Predchádzajúci príspevok som venoval téme odvaha verzus strach. Písal som o tom, aké je dôležité sa strachu postaviť tvárou v tvár a prekonať ho.
Príspevok som zakončil myšlienkou: „Ak si navyknete, postaviť sa tvárou svojmu strachu, robiť to, čoho sa bojíte a v ťažkej situácii sa správať, akoby ste žiaden strach nemali, váš strach sa oslabí a vaša odvaha vzrastie. Odvážny je ten, kto sa napriek svojmu strachu rozhodne konať.“
Najčastejšie máme strach z odmietnutia,
z toho, čo si pomyslia druhí a že budeme pred nimi vyzerať hlúpo, ale aj z neúspechu. Uvedomte si, že nemusíte urobiť to, čo nechcete, a dokážete urobiť čokoľvek, čo naozaj chcete.

Bojíme sa predstavy. Strach si väčšinou vytvárame z obavy, že sa v budúcnosti dostaví nejaký negatívny dôsledok. Často je to predstava začínajúca slovami „Čo ak..?“ Naše pocity a skutočnosť sú dve rôzne záležitosti. Často cítime obavy, strach, hrôzu, smútok či skľúčenosť, ale nikto kvôli nim predsa neumrel. V skutočnosti býva to najhoršie, čo sa nám môže stať, len zriedka také zlé, ako si to maľujeme vo svojich predstavách.

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Jeden zo spôsobov ako sa zbaviť strachu je opýtať sa sám seba: „Aká predstava ma vlastne desí, z akej predstavy to mám obavy?“ Niekedy stačí naozaj len odpoveď na otázku: „Čo najhoršie sa môže stať?“. Veľmi rýchlo zistíte, že máte obavy z predstavy toho, čo si ako výsledok fabulujete vo svojej hlave.

 

 „Chcete sa vyhnúť riziku a byť dobrí,alebo chcete využiť príležitosť a byť skvelí?.“

(Jimmy Johnson) 

Strach z odmietnutia

Jeden z hlavných dôvodov zlyhania či už v profesionálnom alebo osobnom živote je strach z odmietnutia. Mnohí ľudia sa na ceste za svojimi cieľmi zastavia a nedokážu sa pohnúť ďalej. Cítia, že potrebujú pomoc, že by mali niekoho požiadať, ale neurobia to, pretože majú strach z odmietnutia. Majú pocit, že odmietnutie znižuje ich hodnotu.

Pamätajte si, že odmietnutie je len ilúzia. Ak chcete byť úspešní, musíte sa naučiť vysporiadať sa s odmietnutím. Neberte to osobne, slovo „nie“ nie je ponižujúce. Na ceste k úspechu sa stretnete s množstvom odmietnutí. Nevzdávajte sa. Ak niekto povie „nie“, choďte ďalej a požiadajte niekoho iného.Je mnoho dverí, ktoré sa pred vami otvoria, keď ste pripravení požiadať a nevzdať to.

Je veľmi dôležité naučiť sa žiadať a pýtať sa. Svet reaguje na tých, ktorí sa pýtajú alebo o niečo žiadajú. Ak sa opýtate, dostanete rôzne druhy informácií, myšlienok, mien vplyvných ľudí a dokonca aj peniaze. Žiadanie je veľmi dôležité, je to silný nástroj k dosiahnutiu úspechu. Riskujte a požiadajte o čokoľvek, čo potrebujete alebo čo chcete. Žiadajte o informácie, o biznis, o dobré tipy, o vyjasnenie nedorozumení, o spätnú väzbu, o čokoľvek.

Ak aj budete počuť NIE, čo najhoršie sa môže stať? Nič.

Ostanete presne na tom istom mieste, ako keď ste požiadali. Situácia sa nezhorší, ostane rovnaká ako predtým.. Ak však dostanete kladnú odpoveď, ste na tom lepšie a môžete sa posunúť dopredu.

Zbavte sa predsudkov a zábran, majte zo seba dobrý pocit a pochopte, že život nie je dokonalý. Je normálne, že musíte prekonávať prekážky. Nevzdávajte sa. Ako hovorí herec Sylvester Stallone: „Odmietnutie vnímam ako zatrúbenie do ucha, ktorým sa ma niekto snaží prebudiť, nie ako dôvod, aby som sa vzdal .“