Osobní odpovědnost: 7 tipů pro osobní odpovědnost, jež Vám umožní dosáhnout svých snů…

Osobní odpovědnost Vás předurčuje k úspěchu – cokoliv to pro Vás znamená…
Bez převzetí osobní odpovědnosti jen těžko dosáhnete svých snů, cílů, vize, poslání a jen těžko naplníte svůj život smyslem
odpovědnost, osobní odpovědnost
 

Proč je nutná zrovna osobní odpovědnost? Je to jednoduché…

Osobní odpovědnost je nezbytným základním životním postojem či přístupem všech úspěšných lidí, protože umožní, aby se stalo možným vše, o čem jen dokážou snít.
Převzetí osobní odpovědnosti znamená, že se člověk nevymlouvá a nedívá se kolem sebe, kdo by mohl “zaskočit”, ale sám se stará o to, aby uskutečnil změny, o které usiluje a posunul se v životě z místa, kde momentálně je, na místo kam chce jít… 
A to bez ohledu na jeho současnou situaci, nebo na jeho současné výsledky, okolnosti, vzdělání nebo cokoliv jiného…
Převezmete-li i Vy osobní odpovědnost, uvědomíte si totiž velmi záhy to, že se o posun ve svém životě musíte postarat Vy sami, protože prostě stejně není nikdo jiný, kdo by mohl místo Vás uskutečnit Vaše sny.
Je to Vaše osobní odpovědnost, jestliže své sny a cíle míníte vážně a opravdu jich chcete dosáhnout…
Proto je dobrý nápad převzít osobní odpovědnost, vytyčit si cíl/e, dát si dohromady plán cesty a podstoupit nezbytné kroky a aktivitu, které k naplnění tohoto plánu a cíle vedou.. 
V článku se tedy podíváme na 7 kroků, jež Vám pomohou převzít větší osobní odpovědnost.
 

Stručný obsah článku:

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

 

Vaše odpovědnost je udělat nezbytné změny….

Abyste mohli dosáhnout toho, po čem opravdu a upřímně toužíte (ať už to nazveme sen, cíl, touha, ambice, vize, poslání), tak bude potřeba udělat určité změny… 
A často jsou tyto změny spojeny nejen s tím, že budete něco tvořit a dělat vně sebe sama, ve vnějším světě…
Tyto změny jsou často nezbytně nutné udělat uvnitř nás samotných
 

Ve skutečnosti toužit po vnějších změnách bez toho, abyste zapracovali na rozvoji sama sebe a přát si, aby tyto vnější změny byly trvalého rázu, je tak trochu bláhové…

 
Protože jak uvnitř, tak vně. Jak nahoře tak dole.
Což je jeden z hermetických zákonů, jež byly objeveny na smaragdové desce už 350 let před naším letopočtem. 
Přesto i dnes se někteří lidé snaží dosáhnout vnějších změn ve svém životě, bez toho aby se paralelně s tím snažili zapracovat sama na sobě, na svém mentálním vybavení, očistili své podvědomí od nefunčkních programů vzorců a přesvědčení…
cíl
Nechtějí měnit sama sebe, ale přesto by chtěli dosáhnout změn v životě… 
A rapidně tak snižují pravděpodobnost, že se jim svých snů a cílů povede dosáhnout. 
 
V tomto světě však vždy funguje něco za něco…
Bez ohledu na to, jak to nazveme, vždy tady existuje jistá výměna:

 
Chtít něco získat bez toho, abychom něco dali výměnou, většinou nefunguje.
Na druhou stranu pakliže dáme energii a práci do změny sama sebe, svého mentálního nastavení, rozvoje dovedností… 
Automaticky se tím přesuneme z pozice, kdy v něco doufáme a něco potřebujeme (taháme za kratší část provázku) a dostaneme do pozice, kdy přirozeně můžeme obdržet a získat (pozice síly).
 

Slibte sama sobě a převezměte odpovědnost za to, že se začnete rozvíjet a stanete se takovým člověkem, který může dosáhnout svých snů, cílů, ambicí a tužeb…

 
Vaší odpovědností je udělat nezbytné změny…
Vaší odpovědností je udělat ty změny, které potřebujete udělat, abyste se stali takovým člověkem, jež svých snů může dosáhnout
Protože popravdě – všichni mají nějaké sny, všichni si něco přejí…
V tom není nic vyjímečného ani zázračného. 
Existuje však jen zlomek těch, kteří převezmou osobní odpovědnost a sami sebe dostanou či klidně dotlačí k tomu, aby svých snů dosáhli…
Existuje jen málo těch, kteří jsou ochotni zapracovat sama na sobě, vyrůst, zlepšit se a rozvinout své myšlení a moudrost…
Rozhodněte se, převezměte svou osobní odpovědnost nad svým rozvojem osobnosti a mějte v tomto směru výhodu.
 
2 efektivní způsoby osobní rozvoj odpovědnost 100% odpovědnost, 100% zodpovědnost za svůj život, jak dosáhnout snů, odpovědnost, odpovědnost za výsledek, osobní odpovědnost, osobní rozvoj Osobní odpovědnost: 7 tipů pro osobní odpovědnost, jež Vám umožní dosáhnout svých snů...
 

Cestou za Vašimi cíli bude nejspíše potřeba…

Na cestě k vlastnímu životu bez hranic bude pravděpodobně potřeba:

 • zlepšit způsob myšlení a nazírání na svět,
 • osvojit si určitou životní filozofii, která Vám pomůže,
 • udělat něco navíc, co jste doposud nedělali,
 • dát závazek něčemu, čemu jste doposud nemuseli,
 • vykročit a udělat něco, co pro Vás nemusí být úplně pohodlné…

 
Bude to jednoduché? Nejspíše nikoliv… 
Když o tom však budete přemýšlet, tak Vám s plnou vážností dojde, že jste stejně ti jediní a přitom ti praví, kdo s tím může něco udělat… 
Pokud jsou pro Vás Vaše cíle a jejich dosažení opravdu a skutečně důležité, uvědomíte si svou vlastní odpovědnost… 
A když svou osobní odpovědnost budete zároveň ochotni převzít, ve Vašem životě konečně nastanou pozitivní změny.
 
odmitnuti odpovědnost 100% odpovědnost, 100% zodpovědnost za svůj život, jak dosáhnout snů, odpovědnost, odpovědnost za výsledek, osobní odpovědnost, osobní rozvoj Osobní odpovědnost: 7 tipů pro osobní odpovědnost, jež Vám umožní dosáhnout svých snů...
 

Téměř každý člověk v průběhu svého života prochází dvěmi stavy…

Pro většinu lidí není osobní odpovědnost přirozená, ale musí se jí naučit převzít… 
Nebo možná mají odpovědnost jen v určité oblasti, ale v jiné oblasti svého života ne.
Čím dříve se svou odpovědnost naučí převzít nad celým svým životem a výsledky, tím dříve se danému člověku začne dařit…
Protože se přestane vymlouvat, přestane odkládat, přestane svalovat vinu na někoho jiného a začne pracovat na tom, aby se věci, které se mají stát, opravdu staly…
 
Téměř všichni lidé projdou v životě 2mi základními nastaveními…

 1. oběť bez vlastní odpovědnosti – oběť světa, okolností, situací, ostatních lidí, atd.
 2. odpovědný tvůrce – člověk, který si bez jakýchkoliv výmluv uvědomuje, že jen on sám je odpovědný za svůj život a to, jak vypadá, stejně jako za své výsledky, které má a každý den pracuje na tom, aby si svůj život tvořil k obrazu svému…

 
Pokud už jste v pozici odpovědného tvůrce a převzali jste odpovědnost za každou jednotlivou oblast svého života a za své výsledky, pak Vám gratuluji… 
Tento článek pro Vás pravděpodobně dále nebude…
Pokud však máte pocit, že Vás život zkouší, že na Vás kuje pikle, pak jste pravděpodobně ještě stále ve stavu oběti… 
Potřebujete tedy mentálně vyrůst a naučit se převzít více odpovědnosti.
Dříve než si projdeme kroky, které povedou ke zvýšení Vaší osobní odpovědnosti, zkuste si nejprve tento malý test…
 
test odpovědnost 100% odpovědnost, 100% zodpovědnost za svůj život, jak dosáhnout snů, odpovědnost, odpovědnost za výsledek, osobní odpovědnost, osobní rozvoj Osobní odpovědnost: 7 tipů pro osobní odpovědnost, jež Vám umožní dosáhnout svých snů...

Malý test: Máte dostatek osobní odpovědnosti?

Odpovězte si v duchu pro sebe sama na těchto několik jednoduchých otázek… 

 • Máte pocit, že za to, co se ve Vašem životě děje, může někdo jiný?
 • Máte pocit, že se situace ve Vašem životě prostě dějí a že je nemůžete moc ovlivnit?
 • Obviňujete ostatní a sami sebe tak dostáváte z obliga – ospravedlňujete se?
 • Když se má něco stát, díváte se po tom, kdo by to mohl udělat? 
 • Máte pocit, že by Vás někdo jiný měl učinit šťastným? 

 
Pokud jste na otázky výše povětšinou odpověděli ANO, ukazuje to na to, že nemáte příliš velkou osobní odpovědnost.
Pravděpodobně více přemýšlíte jako oběť či chudinka žijící v nepřátelském světě…
Místo toho, abyste žili jako odpovědný tvůrce, který tvoří svůj život, svou vlastní budoucnost a tím žije v čím dál více příjemnějším a přátelštějším světě…
odpovědnost
 

Proč je dobré převzít odpovědnost a být odpovědný?

Jaký má smysl snažit se převzít odpovědnost?
V pozici oběti se alespoň můžu vymlouvat na ostatní lidi, na situace a okolnosti, můžu svalovat vinu na někoho druhého a nemusím za to nést odovědnost… 
Když jsem obět, tak za nic nemohu a nemusím se o nic starat, za nic nezodpovídám…
Nemohu ovlivnit své výsledky a nemohu dopředu říct jak dopadnou činnosti, které dělám. A tím pádem ani nenesu žádný podíl na následcích.
To je přece skvělé…
Tak proč se snažit o to, převzít osobní odpovědnost? 
Není ten život bez odpovědnosti náhodou jednodušší? 
 

Převzít odpovědnost je náročnější a také méně pohodlné…

Ano, máte pravdu – převzít odpovědnost je složitější, náročnější a také méně pohodlné…  V mnoha případech to nahání hrůzu.
Nejspíše je mnohem jednodušší neprojevovat žádnou odpovědnost, díky čemuž na nás nikdo v ničem nebude spoléhat a my budeme kompletně z obliga…
Možná tímto způsobem budeme dokonce bez starostí…
Na druhou stranu ale také bez možnosti cokoliv ve svém životě ovlivnit… 
Budeme bez mnoha voleb odkázáni na to, co nám kdo dá nebo co na nás zbyde… 
Budeme jako děti, které jsou povinovány poslouchat rodiče nebo jako nevolníci.
Což není moc velká zábava… 
 
Převzít osobní odpovědnost za celý svůj život, není to jednoduché ani pohodlné…
Nicméně dostaneme se tím do pozice, kdy se nám věci přestanou jen tak “dít”… 
A začneme se starat o to, aby se věci děly tak, jak my potřebujeme a chceme…
 

Začneme hledat příčiny, které vedly k nynějším výsledkům, pochopíme vzájemné souvislosti a také díky tomu získáme možnost tyto příčiny (pokud se Vám nelíbí výsledek) změnit.

 
Převezmete-li svou osobní odpovědnost, postavíte se do středu svého života… 
A sami před sebou si v tichosti přiznáte, že častou příčinou všeho, co ve svém současném životě řešíte a nejspíše s tím nejste spokojeni, jste prostě Vy sami.
 
Ano, možná je to hořká pilulka a dost možná, že Vás teď píchlo u srdce, nebo se cítíte rozčarováni či dokonce naštvaní…
Nicméně to jen poukazuje na to, že si to sami hluboko uvnitř sama sebe už nějakou tu dobu uvědomujete a jen jste si to sami nechtěli přiznat.
Protože je prostě nepohodlné a obtížné si to přiznat…
uspech vitez vyhra sebevedomi 6 odpovědnost 100% odpovědnost, 100% zodpovědnost za svůj život, jak dosáhnout snů, odpovědnost, odpovědnost za výsledek, osobní odpovědnost, osobní rozvoj Osobní odpovědnost: 7 tipů pro osobní odpovědnost, jež Vám umožní dosáhnout svých snů...
 
To, že se Vám v některé oblasti (vztahů, financí, seberealizace, osobního rozvoje, zdraví…) nedaří tak, jak byste chtěli, má to častou příčinu u Vás samotných:

 1. U způsobu, jak o dané konkrétní záležitosti přemýšlíte,
 2. jak se následkem toho ve skutečnosti chováte,
 3. jaký máte postoj a jaké máte reakce,
 4. čemu věříte a jaké máte přesvědčení…

 

Když osobní odpovědnost převezmete, co vlastně získáte?

Konečně a jednoznačně sami sebe přesunete do pozice, kdy s tím trápením, které ve svém životě máte, budete moci něco udělat a zbavit se jej jednou provždy.
A budete to moci udělat hned, nebudete muset čekat na vládu, partnera, sourozence, rodiče, nadřízené, sousedy nebo tchýni než se ve Vašem životě cokoliv změní.

Přestanete čekat – tak jak to dělá většina lidí celý svůj život, ale začnete jednat. 
Začnete podnikat akci, protože si uvědomíte, že svůj život skutečně držíte v rukou Vy sami a jste opravdu ti jediní, kdo to, co chcete změnit, změnit ve skutečnosti může… 
Uvědomíte si také, že nepotřebujete měnit ani ostatní lidi, ani situace či okolnosti, že ve skutečnosti potřebujete pracovat na tom jediném – na sobě samém a růst…
A takovým způsobem se změní celý svět kolem Vás…
 

Když jsem byl mladší, byl jsem hloupý a snažil jsem se změnit celý svět…

Teď už jsem starší a moudřejší a došlo mi, že změním-li sama sebe, svůj vnitřní svět, změní se tím svět kolem mně…
A přímým důsledkem bude, že se změní svět mnoha dalších lidí, což může nastartovat skutečnou změnu…

 
Převezmete-li odpovědnost, pak

 • vezmete svůj vlastní život a osud do svých vlastních rukou…
 • “plivnete” si do dlaní, vyhrnete si rukávy a pustíte se do akce (změny)…
 • začnete mít postupně zvětšující se vliv na vše, co se ve Vašem životě děje a odehrává a budete to také moci změnit, pokud se Vám to nelíbí…
 • budete v jedinečné výchozí pozici, kdy budete moci dosáhnout života svých snů, života bez hranic…

 
odpovědnost
 

Jak tedy vlastně převzít tu osobní odpovědnost?

Úplně prvním (nebo možná nultým krokem) by mělo být, že se prostě rozhodnete, že odpovědnost převezmete… 
Jestliže chápete, co Vám to přinese, pak také chápete, že je prostě potřeba, abyste odpovědnost převzali. 
A dobrovolně se rozhodnete, že si svou odpovědnost vezmete a postaráte se o to, aby se staly věci, které se mají stát… 
 
Je to podobné jako s leadershipem. 
Leaderem Vás nikdo nemůže udělat. Leadership Vám nikdo nemůže dát.
Leadership si musíte vzít – dobrovolně se pro leadrovství rozhodnout..
Pro leaedership se potřebujete rozhodnout a pak dělat ty správné věci, které povedou k tomu, že Vás druzí lidé začnou dobrovolně následovat.
 
Podobně je to s odpovědností – nikdo Vás k osobní odpovědnosti není schopen donutit, pakliže ji nechcete převzít. 
Ale když najdete svůj důvod proč si ji převzít a rozhodnete se ji převzít, pak ji budete mít.
Nic víc v tom není potřeba hledat.
 

1. Uvědomte si: Za svůj život jste odpovědní pouze Vy sami…

Pokud chcete zlepšit svůj život, dosáhnout pozitivních změn, dosáhnout úspěchu nebo život bez hranic, pak je potřeba, abyste si za to převzali odpovědnost. 
Protože za Váš lepší život jste odpovědní pouze Vy samotní – nikdo jiný.
Nikdo jiný nezodpovídá za to, jak se Vám daří, kolik vyděláváte peněz, jaký vztah máte s partnerem, či zda vůbec nějakého máte.
To je Vaše záležitost.
 
Může to být tak skvělé, či tak hrůzostrašné, jak si zvolíte a jak si to také zařídíte.

 • Buď se této odpovědnosti můžete zříkat, bránit se jí, nebo se před ní schovávat a
 • nebo ji uchopíte a něco se svým životem uděláte…

Volba je na Vás, ale uvědomte si, že tato volba ovlivní Vaše výsledky.
 
Takže co vlastně chcete? 
Jestliže se chcete mít lépe než se v tuto chvíli máte, pak ve skutečnosti volbu nemáte… 
Musíte převzít odpovědnost, abyste změnu, která zapříčiní výsledky, které hledáte, uskutečnili.
 

2. Rozhodněte se věci řešit a neodkládat…

Rozhodněte se, že cokoliv se dnes a v následujících dnech stane a bude to mít co do činění s Vámi, postaráte se o to, aby to bylo zdárně vyřešeno a dokončeno tak, jak se sluší a patří… 
Rozhodněte se, že přestanete záležitosti, které volají po vyřešení odkádat.
Rozhodněte se, že začnete řešit problémy, které máte a přestanete je přehlížet a zametat pod kobereček… 
Rozhodněte se, že proaktivně vyřešíte nedorozumění či neshody s lidmi kolem sebe… 
 
Jakmile najdete něco, co byste rádi ve svém životě změnili, změňte to.
Je jedno zda se jedná o oblast Vašich vztahů, o Vaši kariéru o Vaše zdraví či cokoli jiného.
Nepotřebujete nikoho požehnání, nepotřebujete čekat až to za Vás udělá někdo jiný.
Prostě to udělejte!
 
Od dnešního dne se postarejte o to, abyste nesvalovali vinu nebo nepřehazovali práci či úkoly, jež potřebujete udělat, na někoho druhého.
Přestaňte strkat hlavu do písku, jestliže se jedná o nějakou záležitost, která potřebuje být vyřešena – přeipravte se na to a běžte ji vyřešit.
Ukažte svou odpovědnost dnes.
Uvidíte, jak se před Vámi pojednou začnou otvírat dveře příležitostí.
 

3. Ukažte svou odpovědnost. Držte své slovo.

Je spousta lidí, kteří naslibují hory doly a potom skutek utek… 
Z nějakého důvodu mají pocit, že: Slibem nezarmoutíš… 
Na druhou stranu slibovat něco, co předem víte, že nemužete dodržet, nevytváří dobrý obraz Vás samotných v očích druhých lidí a není něco, co Vám dlouhodobě pomůže… 
Proto:

 • Kdykoliv někomu něco slíbíte, dodržte to.
 • Kdykoliv řeknete, že něco uděláte, udělejte to.
 • Kdykoliv slíbíte, že někde budete, postarejte se o to, že tam skutečně budete.

To ukáže Váš skutečný charakter a odpovědnost vůči svému slovu.
 
Vaší osobní mantrou by mělo být: 
Co je slíbeno, je dodrženo. Slíbeno je jen to, co je možné splnit.
Příslib je pokládán za závazek.
Měli byste se každý den probouzet s nezlomným přesvědčením, že Vaše práce a Vaše vystupování a to jak hrajete v tomto světě, stojí na pevných základech splněných slibů…
 
Zároveň držte své slovo, kdykoliv slíbíte něco sami sobě…
Protože nejde jen o odpovědnost vůči ostatním, ale také sama k sobě.
 

4. Přestaňte se vymlouvat či svalovat vinu na druhé…

Svalovat vinu na druhé, to dělají malé děti, dokud ještě nepobraly dost rozumu.
Dospěli lidé, zvláště pak chtějí-li dosáhnout osobního mistrovství ve svém životě a života bez hranic, toto nedělají.
 
Chyby dělají všichni – jsme lidé, všichni jsme omylní.
Ve skutečnosti jen ten, kdo nic nedělá, nedělá žádné chyby… 
Takže chyby dělat budete a čím více toho dělat budete nebo čím více budete usilovat o dosažení čehokoliv, tím více jich bude. 
Přijměte to a mějte se i přesto rádi. 
 
Je však potřeba, abyste se chyby nebáli přiznat a určitě není dobrý nápad svalovat vinu či chyby na někoho druhého.. 
Chyby jsou omluvitelné a také jsou napravitelné…
 
Co však omluvitelné a napravitelné není?
Když se snažíte utéct před svou odpovědností a nemáte dostatek odvahy k tomu, abyste uklidili “nepořádek”, který jste vytvořiili.
Nedělejte to. Jakkoliv lákavě to může vypadat, svalováním chyb na druhé jen ztratíte. 
 

5. Nezoufejte nad minulostí… Vemte odpovědnost za přítomnost.

Je jen ztráta času, když si zoufáte nad svými minulými zážitky, chybami jež jste udělali či zkušenostmi, na které příliš rádi nevzpomínáte.
Poučte se ze svých chyb a přestaňte se trápit minulostí… 
I když převezmete jakkoliv velkou dávku odpovědnosti, minulost stejně nezměníte. 
 
Naopak vězměte odpovědnost za to, co se stalo a pokud to má ještě význam, zaobírejte se následky své minulosti a vyřešte či opravte, co můžete… 
Převezměte odpovědnost a začněte jednat dnes s nejlepšími možnými úmysly tak, abyste se za rok otočili a mohli si říct:
“Toto byl den, kdy jsem převzal/a svou odpovědnost a odrazil/a jsem se ode dna.”
Protože přesně rozpoznáte ten den, kdy se Váš život začal měnit k lepšímu. 
 

6. Začněte se na sebe sama dívat jako na tvůrce svého života

Vezměte odpovědnost za každý jeden den, každý okamžik… a rozhodujte o tom, co budete tvořit.
Nečekejte na to, co k Vám přijde zvenčí… Nebuďte reaktivní.
Nečekejte na to, až Vám někdo něco doporučí nebo až Vám dá signál, že byste něco měli udělat…
 
Proaktivně udělejte první krok sami. Aktivně tvořte svůj život. 
Vytvořte si obrázek toho, kam v životě chcete kráčet a čeho chcete dosáhnout a vytvořte si plán a tento plán začněte krok po kroku naplňovat. 
Ve skutečnosti k tomu nikoho dalšího nepotřebujete. 
Nebo alespoň ne k tomu, abyste si svou představu vytvořili a pak se hnuli z místa a vydali se na cestu. 
Možná budou období, kdy si nebudete jisti a nebudete vědět, co by bylo nejlepší udělat, ale to můžete vyřešit až poté… 
Začněte tedy tvořit svůj život dnes. Nečekejte.
Nebude lepší doba, nebude lepší okamžik. Ten nejlepší je dnes. 
 

7. Plánujte!

Prokažte svou odpovědnost za svůj život a výsledky tím, že začnete plánovat.
Začněte tak, že si stanovíte jeden, dva, tři, pět nebo deset cílů, kterých chcete dosáhnout.
Tyto si rozdělte na podcíle a rozplánujte si, co přesně každý den musíte udělat, aby se tyto cíle staly skutečností.
Vytvořte si strategii, mapu nebo plán, jak by se tyto cíle mohly uskutečnit… 
Každý den večer či ráno kontrolujte, zda se svého plánu držíte.
A případně udělejte potřebné změny.
 

Další články ode mně na téma odpovědnost…

head zzjc odpovědnost 100% odpovědnost, 100% zodpovědnost za svůj život, jak dosáhnout snů, odpovědnost, odpovědnost za výsledek, osobní odpovědnost, osobní rozvoj Osobní odpovědnost: 7 tipů pro osobní odpovědnost, jež Vám umožní dosáhnout svých snů...

DÍL4: Kdo za toto nese odpovědnost?

Dívejte se na sebe jako na samostatného podnikatele, pokud už tak nečiníte.
Možná, že budete namítat, že nepodnikáte. Na tom ale nezáleží. Více čtete zde.

 

kurzrisorgimento 1 odpovědnost 100% odpovědnost, 100% zodpovědnost za svůj život, jak dosáhnout snů, odpovědnost, odpovědnost za výsledek, osobní odpovědnost, osobní rozvoj Osobní odpovědnost: 7 tipů pro osobní odpovědnost, jež Vám umožní dosáhnout svých snů...

DÍL12: Jak převzít Plnou Odpovědnost?

Přeměňte svou Bezmoc v Moc Aneb Jak převzít Odpovědnost…
Nezbytnou ingrediencí pro dosažení života bez hranic, kterou však většina lidí bohužel není ochotna přidat k své aktivitě, je převzít osobní odpovědnost…
Více čtete zde.

 
 
Doufám, že je to nápomocné…
Pokud ano, článek prosím sdílejte.
Přeji Vám hezký den
 
PS: Cítíte-li, že potřebujete jít v tématu odpovědnosti více do hloubky, pak si stáhněte nového ebook – Průvodce života bez hranic…