Porod z pohledu novorozence a jak to ovlivní jeho následující život…

Ráda bych se s Vámi podělila o zkušenosti s porodnictvím z trochu jiného úhlu pohledu, než je tradičně zvykem.
Několik let se zabývám poradenstvím v oblasti osobního rozvoje a úspěšně využívám nekonečné možnosti metody One Brain, kineziologie, Reiki a techniky ho’o ponopono.
V poradně se setkávám s řadou lidí, kteří přicházejí řešit různé problémy. Poruchy učení, dyslexie, strachy, fobie, závislosti, problémy se vztahy v rodině a zaměstnání, příčiny neúspěchu v osobním životě, sportu a podnikání.
Společně s klienty vždy hledáme příčinu jejich bloku a abychom člověka zbavili jeho problému trvale, hledáme i věk příčiny vzniku problému.
Velmi často je věkem příčiny řady problémů právě porod případně prenatální období.

Proč prenatální období a porod?

Zkusím Vám popsat tuto problematiku z pohledu kineziologie.

V době početí je naše vědomí nebo uvědomování si úplné a čisté. Naše vědomí si uvědomuje všechno mnohem skutečněji a pravdivěji, protože nemáme vyvinuté fyzické orgány, kterými bychom přijímali zkreslené informace o světě. Prožíváme harmonii a jednotu se sebou samými, ale i s nekonečným vesmírem.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Jak se začne utvářet naše fyzická forma, začne se měnit i naše poznání.

Neohraničené poznání v době početí se začíná vytrácet a začínáme se zabývat tím, jak to bude v tom našem životě asi vypadat. Začínáme prožívat emoce, které jsme si schopni i po letech uvědomit při věkových regresích.

Pociťujeme pochybnosti i strach našich rodičů v tom momentě, kdy si oni uvědomí, že možná jsme. Vnímáme všechno, co si přejí, jestli se na nás těší nebo chtějí naši smrt.

V maminčině lůně si klademe řadu otázek. Tou nejpodstatnější je otázka: „Jak ten náš život bude vlastně vypadat a jak to tam venku všechno zvládnu?“

Objevují se první strachy a obavy…

  • Jaká bude moje rodina? 
  • Vytvoří mi moji rodiče harmonické prostředí pro můj život a umožní mi naplnění mého životního cíle? Nebo se naše rodina rozpadá a JÁ  budu OSAMĚLÝ? 
  • Budou mně vůbec chtít? Chtějí holku, ale JÁ jsem kluk!
  • Co když jsem si nevybral ty správné rodiče, pravou chvíli přijatelné místo pro tuto inkarnaci?
  • Bude mít můj život smysl?

Ano, i dítě před porodem má svoji VOLBU – žít nebo zemřít, narodit se nebo nenarodit. Ne matka volí potrat, ale dítě si volí, jestli chce zemřít na základě svých emocí v lůně.

Překonáme–li tyto pochybnosti a přijmeme zodpovědnost za náš život, pak se narodíme do nového světa a zvolíme si bolest jako cestu k životu. Přesto, že volíme život, život plný bolesti, volíme i smrt.

Při bolestivém porodu prožijeme smrt.

Zemře naše jednota s maminkou a svobodně ukončíme život v maminčině lůně.

Celý proces porodu je doprovázen fyzickým nepohodlím, bolestí a řadou nepříjemných emocionálních zážitků. Bolest neprožívá jen maminka, ale bolest prožívá především nově narozené dítě.

Porod byl pro většinu z nás největší bolestí, jakou jsme kdy prožili a podstatným způsobem ovlivnil náš život. Prožitá bolest a její důsledky se tak stávají základem našich budoucích reakcí, při jakémkoliv setkání s bolestí.

Přestože nikdo z nás není schopen si pamatovat průběh svého porodu, náš mozek a naše buňky dokáží všechny prožitky zaregistrovat a uložit. Vytvoříme si v sobě programy, jak se vypořádat s bolestí.

Dítě, které přichází na svět, vnímá své okolí a je schopno jej vyhodnocovat. Bohužel, ne všichni toto víme, nebo si to neuvědomujeme, co od nás dítě, které právě přichází do našeho světa očekává. Hned při narození se tak setkává s negativními pocity a prožívá tak první emocionální problémy.

Je třeba si uvědomit, že nejen maminka prožívá bolest, ale i to dítě.

Ale pocity dítěte si nikdo neuvědomuje, všichni běhají kolem maminky a dítě se samo musí vypořádat s novou změnou.

Narodí se do chladu, ostrého světla, nikdo se s ním nepomazlí, všichni s ním zacházejí jako s věcí, natahují jej (9 měsíců mělo svou pohodlnou polohu), aby ho mohli hned po porodu změřit a zvážit (studená váha).

O všechny své potřeby se musí hlásit.

Jaké asi emoce prožíváme při porodu?

Roztrhneme tělo maminky, které bylo naším útulným domovem, slyšíme křik maminky, vnímáme její emoce, strach, bolest a ONA (maminka) neslyší naše němé reakce a nevnímá naše emoce.

Cítíme se opuštění a … .

  • Obviňovali jste se z toho, že mámě způsobujete bolest?
  • Cítili jste žal a pocit viny za způsobenou bolest?

Tyto a řadu dalších emocí prožívají klienti při odblokování jejich současných problémů, které mají příčinu v době porodní.

Pokud je některá emoce, kterou jsme prožili při porodu, příliš silná, může nás v určitých oblastech, situacích nebo vztazích v našem dalším životě nepříjemně ovlivňovat.

Dnes existuje spousta technik, jak se od těchto bloků osvobodit. Kineziologická metoda One Brain je jednou z nich. Je jemná a účinná. Důležité je, abychom si svá omezení uvědomili a převzali vlastní zodpovědnost za jejich vyřešení a přestali obviňovat okolí z našich neúspěchů.

 

Přeji Vám lásku, klid a pochopení.