Postihla vás ztráta práce? Zůstaňte v kontaktu s okolím!

Za poslední dva roky jsem potkal několik jedinců, kteří hledali práci. Mnoho z nich předtím dlouho pracovalo a tak – i když i předtím byli bez práce – si neumí představit jak je těžké v dnešní ekonomice být bez práce. Na pracovním trhu, kde nabídka výrazně převyšuje poptávku, si personalisté mohou dovolit být opravdu velmi vybíraví.
Tento článek je o třech z těchto lidí – Patovi, Mary a Johnovi. Všichni byli bez práce. Všichni předtím několik let pracovali a, upřímně řečeno, byli ve věku kdy je obtížné (ne-li přímo nemožné) najít práci. Všichni tři ale nakonec našli práci, která odpovídala jejich schopnostem a znalostem. Já se rozhodl přijít na to, jak toho dosáhli.

 Zkusili to jinak

Pat, Mary a John všichni pochází z doby, kdy se ke hledání práce používaly hlavně inzeráty, popřípadě personální agentury. Rychle ale pochopili, že tohle už v dnešní době nefunguje. Co se taky naučili rychle bylo, že je potřeba se ukázat. To znamenalo navštěvování co nejvíce skupinových akcí. Taky se rychle naučili, že je potřeba znovu navázat kontakty s bývalými kolegy, zákazníky a nadřízenými a dát jim vědět, že hledají práci.

Když rodina nerozumí

Krutou zkušeností pro ně bylo nepochopení od rodiny a přátel, kteří delší dobu pracovali na jednom místě. Tito lidé nemohli pochopit, proč nehledají práci „tradičními“ metodami. Pat, Mary a John po čase pochopili, že v době hledání práce je nejlepší stýkat se s ostatními lidmi, kteří hledají zaměstnání. To znamenalo chodit na sezení, kde každý účastník sdílel detaily svého hledání včetně kritických resumé, nacvičování na pohovory a celkově si byli oporou při znovunavazování perspektivních kontaktů se známými z minulosti.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Tím to ale nekončilo

Jak jsem již říkal, všichni tři jsou teď plnohodnotně zaměstnáni. Přesto nezapomněli na množství lidí co stále hledají. Pat a Mary jsou pořád ve spojení se skupinami, které jim během hledání pomáhali. Oba stále rádi informují o nových volných místech, o článcích týkajících se hledání práce, u kterých ví, že ostatním něco přinesou.

Johnův projekt

John se vydal jinou cestou, cestou, která je však nesmírně inspirující. Skoro před dvěma lety, když byl uprostřed hledání, zašel do místní knihovny. Zeptal se, jestli nemají volnou místnost a jestli by nemohl na nástěnku vyvěsit plakátek o schůzce lidí, co hledají práci. Skupina měla jednoduchá pravidla. Pokud jste hledali práci, přišli jste na schůzku zhodnotit jak jste minulý týden hledali práci, diskutovat o tom, co budete dělat příští týden a kde budete potřebovat asistenci skupiny. Jediné pravidlo, na kterém John trval, bylo, že je zakázáno jakkoli bědovat. Záměr byl takový, že skupina pomůže svým členům být proaktivní při hledání práce.

Fungovalo to

Pomalu ale jistě začali členové skupin získávat místa. Byli schopni na nová místa doporučovat své známé, kteří se na ně hodili. Mohli si navzájem poskytovat doporučení a návrhy na zlepšení životopisů. Sezení se začalo účastnit víc a víc lidí.

Mezitím si John uvědomil, že to, že našel práci, není důvod skupinu opouštět.

Požádal proto i ostatní, kterým se to povedlo, aby ve skupině zůstali a podporovali ostatní a nabízeli jim pomoc.
Brzy se zpráva o “Neighbors Helping Neighbors“ (název skupiny) rozšířila. Ostatní okolní města se začala pokoušet o vlastní verzi  těchto sezení. Dnes se skupiny “Neighbors Helping Neighbors“  schází v 9 okrscích státu New Jersey. Už dokonce existují pobočky v jiných státech. Je to neuvěřitelný příběh toho, jak snaha jednoho člověka splatit, co mu bylo dáno, pomohla tolika lidem.

 Možná i vy máte co nabídnout!

Ano, Pat, Mary a John jsou velmi speciální lidé. Prošli si těžkým obdobím, ale nikdy nezapomněli jak se v této době cítili. Namísto aby na tyhle časy zapomněli, snaží se pomáhat ostatním prožít tyto emoce a vyrovnat se s nimi. V jaké těžké situaci jste byli vy? Co jste si z ní odnesli? Jste připravení sdílet s ostatními to, co jste se naučili? Splácení je nejlepší cestou jak podporovat ty okolo vás a pomoci jim otevřít novou kapitolu jejich života.