Pozitivní myšlení a dalších 5 důležitých podmínek jako nutný předpoklad pro Váš úspěch…

Asi už jste si také všimli, že lidé, kteří praktikují pozitivní myšlení, mají otevřenou mysl a jsou velkorysí, mají mnohem lepší startovní pozici, co se týče dosažení úspěchu v jakékoliv oblasti lidského počínání než ti, kteří pozitivní myšlení nepraktikují a otevření nejsou…
 
pozitivní myšlení, osobní rozvoj, ochota makat
 

Máte správné předpoklady pro úspěch?

Možná jste si také někdy kladli otázky týkající se toho, zda máte opravdu ty skutečně správné předpoklady pro úspěch…
Většina lidí se dívá zcela nesprávným směrem…

 • Řeší to, jestli jdou na správnou vysokou školu,
 • jestli vůbec nějakou vysokou školu vystudovali,
 • jestli se narodili “správným rodičům” do “správné rodiny”,
 • jestli se narodili nebo žijí ve správném místě, či zemi,
 • jestli znají ty správné lidi… a jestli mají dost kontaktů, 
 • jestli mají dost peněz do začátku svého projektu,
 • jestli mají dostatek času na to, aby něco začali, 
 • jestli mají dostatek znalostí a dovedností… 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Stručný obsah článku: 

 
I když všechny tyto výše uvedené položky mají na úspěch určitý a někdy docela velký vliv, nejsou to ty hlavní faktory, které člověka předurčují k tomu, aby měl úspěch…
Jasně že, pokud máte ty správné kontakty, nebo Vaší rodiče mají vliv ve Vaší komunitě, může Vám to pomoci dostat se k tomu, k čemu se chcete dostat dříve a rychleji…
Podobně, pokud máte dostatek peněz k tomu, abyste si rozjeli něco svého… 
Většina lidí však nemá takovou výchozí pozici – není to však důležité, protože.. 
 

Můžete svými výsledky doslova převálcovat lidi, kteří mají vysokou školu, kteří se narodili do “správné rodiny”, ve správném místě a zemi a mají i známosti, kontakty a dost peněz a času do začátku…

 
Všechny výše uvedené položky nemusíte mít a nebo Vaše současná situace a realita může být zcela proti Vám a přesto i tak můžete uspět, zvítězit a dosáhnout čehokoliv, čeho ve svém životě chcete…
A dokonce můžete předběhnout i ty, kteří z vnějšího pohledu mají mnohem lepší startovní pozici než v tuto chvíli máte Vy osobně… 
Závisí to hodně na tom, jestli naplňujete důležité podmínky, které jsou k Vašemu úspěchu opravdu potřeba. A o tom si řekneme dále v článku… 
 

Naplňujete důležité předpoklady pro svůj úspěch…?

Jaké jsou tedy správné předpoklady a charakteristiky pro to, že někdo bude úspěšný a že dosáhne svých snů, zatímco jiný ne?
Je potřeba si uvědomit, že každý výsledek či následek v životě má nějakou příčinu

Věci se nedějí náhodně, ale následují logickou a přirozenou strukturu – mají určitou a zpravidla také často jasnou návaznost. 
 

Každá příčina má svůj následek,
stejně jako určitý následek je výsledkem nějaké příčiny…

 
Když se na tuto příčinu zaměříme a zabezpečíme ji opakovaně, tak by mělo být možné dosáhnout podobného (nebo stejného) výsledku… 
Pojďme se tedy podívat na 6 charakteristik, které naznačují, že někdo úspěšný bude, zatímco někdo druhý nikoliv. 
 

#1 Pozitivní myšlení jedince jako předpoklad pro úspěch?

 
Lidé, kteří dosahují úspěchu praktikují pozitivní myšlení každý den…
Jsou do života obecně více pozitivně naladěni a očekávají, že je pravděpodobnější, že se stanou pozitivní věci, než ty negativní či tragédie…
Věří, že mají štěstí a očekávají, že ho budou mít v jakékoliv situaci, do které se dostanou a díky tomuto svému předpokladu opravdu štěstí mají… 
Pozitivní myšlení a pozitivní očekávání jde ruku v ruce a přináší pozitivní výsledky… 
Když se však díváte na většinovou část populace, často zjistíte, že jsou naopak mnohdy pohlceni negativními událostmi – ať už jejich vlastními, nebo těmi, které se staly někomu druhému a docela se v tom babrají, jako by jim to mohlo pomoci…
 

Mnohdy se dívají na televizní noviny a čtou negativní zprávy…
Nejsilnější a nejrozšířenější nástroj pro to, jak masově lidi zaměřovat na negativitu a díky tomu je vmanipulovat je do rozpoložení strachu a obav…. 
Vystrašená mysl je konsternovaná, bez schopnosti tvořit, je pasivní…
Snadný způsob, jak zvýšit sledovanost médií a také způsob jak ovládat druhé, kontrolovat jejich mysl…
Tak aby byli zkrátka dobře ovladatelní…

 
Protože když je mysl člověka vystrašená, není schopna užívat selský rozum a rozumně uvažovat, tvořit, převzít odpovědnost a postarat se sama o sebe…
Taková mysl se stane v podstatě závislá. Není proaktivní, ale spíše reaktivní – stejně tak člověk, u kterého toto rozpoložení mysli převládá…
A asi není překvapující, že člověk s vystrašenou myslí není schopen vytvořit nějaký zásadní úspěch…
 

Pozitivní myšlení tedy pomáhá, abyste mohli uspět.

Začněte být pozitivní a budete v lepší pozici pro úspěch, než kdykoliv dříve…
Jestliže je pro Vás výzvou myslet pozitivně, bude potřeba, abyste tomu pomohli. 
Zbavte se negativních vlivů, které kolem sebe máte… 
Zbavte se televize, zpravodajství, novin, negativních internetových zpráv a diskuzí, rádiových zpráv a rozhodně také negativních lidí, které kolem sebe v životě máte…
 
Začněte usilovat o to, abyste začali praktikovat pozitivní myšlení…
A obklopte se pozitivními zdroji informací, které Vám pomohou…

 
Jestliže do sebe začnete dostávat informace, které ve Vás vzbuzují dobré pocity a zlepšují pohled na Vás samotné, budete se automaticky cítit dobře… 
Jestliže začnete aktivně vyhledávat a přijímat pozitivní informace, postupem doby převáží ty negativní. 
 
Je to podobné, jak když máte láhev s octem… 
Samo o sobě láhev s octem nikdo z nás nevypije..
Ale můžeme to zvládnout, když láhev s octem začneme ředit vodou… 
Postupně se můžeme dostat k takové koncentraci, která pro nás již bude stravitelná a budeme ji schopni vypít.. 
Podobně s pozitivními informacemi – jestliže nejste přirozeně pozitivní, tak udělá velký rozdíl to, že se odpojíte od negativních zdrojů informací a také začnete ředit negativní nastavení přísunem pozitivních informací.. 
 
Zároveň je potřeba hlídat sama sebe a udržet si nebo zaujmout pozitivní postoj a pohled na věci a situace, které se Vám v životě dějí. 
Ne vždy je to jednoduché, ale je to možné. 
Respektive – nějakou dobu se klidně můžete rozhodnout, že se budete litovat, že si budete foukat rány, že si budete pofňukávat, ale je také potřeba se rozhodnout, kdy se zvednete ze země, napřímíte se a půjdete si znovu za svým… 
Když se na to zaměříte, časem se stane to, že se pozitivní myšlení stane Vaší přirozenou součástí…
 

Co si vlastně představit pod pojmem pozitivní myšlení?

Pozitivní myšlení je mentální životní přístup a my se mu musíme učit právě tak, jako jsme se učili chodit, mluvit, jíst, číst nebo plavat.
Je pravdou, že v životě kráčí nejjistěji vpřed ten, kdo je nejlépe připravený.
Podobně ten, kdo zvolí pozitivní myšlení a pozitivní přístup, bude kráčet mnohem jistěji ke svým snům a cílům.
 
Pozitivní myšlení znamená poznání, že všechno, co je, nám má sloužit a pomáhat.
Každý problém je jenom úkolem – darem od života, neboť v jeho řešení se vždy skrývá poznání, když jej hledáme a zkoumáme.
Nejlepší čas na řešení úkolu je právě okamžik, kdy se objeví v našem životě.
Příští okamžik nám totiž přinese nový úkol.
Životní okolnosti jsou zrcadlovým obrazem našeho bytí.
 
Chcete změnit svůj život? Změňte sebe!
Protože, každá myšlenka mění naše vnitřní mentální rozpoložení a náš pocit a pakliže se ji držíme dostatečně dlouho, a tak v konečném důsledku i náš osud…
Protože každá naše myšlenka v dlouhodobém horizontu způsobuje buď štěstí nebo trápení, buď úspěch nebo smůlu, buď zdraví nebo nemoc.

 

Výzvou však je, že negativní věci nás obvykle nebývale přitahují…

Je pro nás mnohem jednodušší myslet negativně než pozitivně…
Většina z nás inklinujeme více k tomu, že nás přitahuji negativní věci…
Jen si vzpomeňte, kdy jste naposledy jeli kolem nějaké autonehody a co jste dělali…
Předpokládám, že jste sledovali nehodu a byli jste pohlcení tím, co se tam děje… 
 
Noviny a zpravodajství obecně o tomto fenoménu, kdy jsme přitahování negativitou, vědí, protože zaměstnávají týmy psychologů, aby zvýšili svou sledovanost a délku sledování na jednoho člověka… 
Chtějí si získat Vaší pozornost, protože hodnota médií jako firmy se odvíjí od toho, jakou mají sledovanost.
A proto neustále negativitu rozviřují..
Jako by nemohli najít nikoho, kdo by něco dělal dobře…
Skutečným důvodem, proč je tato negativita v médiích tolik zveličovaná, je již výše uvedený fakt – negativita nás přitahuje.
A proto je ji v médiích takové množství – potřebují zvednout sledovanost
Protože když budou mít vyšší sledovanost, získají více peněz z inzerentů – firem, které si platí reklamy. 
 
Bohužel tato negativita v médiích jen zvyšuje negativní obsah každého člověka, který médiím a zvláště pak zpravodajství věnuje nějakou svou pozornost. 
Někteří lidé, mají pocit, že potřebují být informovaní a proto se dívají na každé zprávy…
Jako by se ty opravdu důležité věci, které se týkají jich osobně, nedozvěděli i jinou cestou než z médií.. 
 
A tak to, co tak ve skutečnosti dělají, je, že vlastně jen zaneřáďují negativním obsahem svou mysl a jejich myšlení se stává více a více negativní až toxické.
Smutným faktem navíc je, že se to tak v mnoha případech děje od peřinky (kolik dětí je od svých nevinných let odloženo někde v blízkosti televize).

Dávejte tedy pozor na to, co sledují Vaše děti…
 

PAMATUJTE:
Naše životní okolnosti existují díky našim myšlenkám.

Naše myšlenky a způsob, jakým myslíme, vedou k určitým rozhodnutím, na základě kterých jednáme.
Tyto činy vytvářejí naši veškerou realitu a skutečnost.

 • Výzvou často je, že mnoho našich myšlenek se držíme a jednáme podle nich zcela nevědomě.. 
 • Často se jedná o různé vzorce, přesvědčení či archetypy, které máme uloženy velmi hluboko v podvědomí.. 

Myšlenky z dětství, mínění ostatních, které denně slyšíme a nevědomě přejímáme nebo slovní obraty, které jsme zvyklí používat, dál neustále a každý den programují naše podvědomí.
Nejsme si jich často vůbec vědomi na vědomé úrovni, dokud skutečně nezačneme vědomě pozorovat naše myšlenky a myšlení, ale i přesto, že si jich nejsme vědomi, tak se podle nich utváří naše životy. 
Protože naše podvědomí řídí většinu našeho dne, protože nejsme neustále vědomí, ale často jedeme na autopilota.
A v takových chvílích je za volantem naše podvědomí se všemi vzorci, přesvědčeními a archetypy. 
A všechno toto dál utváří naši realitu, naše životy.. 

 

Naučte se praktikovat pozitivní myšlení…

Je potřeba, abychom vědomě usilovali o pozitivní myšlení a pozitivní životní přístup. 
Potřebujeme se naučit zacházet se svým nástrojem na myšlení (mozkem) – potřebujeme se naučit pozitivnímu myšlení
Pakliže to pro nás není přirozené, je potřeba, abychom si tento přístup osvojili – prostě se rozhodněte a začněte žít tak, že k věcem začněte přistupovat pozitivně.
Někdy to nebude úplně jednoduché vzhledem k neustálému konstantnímu přísunu negativity z okolního světa, ale dá se to zvládnout…
 
Rovněž Vám k praktikování pozitivního přístupu a myšlení může pomoci uvědomění, že vše, co se nám v průběhu dne přihodí, je ve skutečnosti pro nás dobré a nezbytné pro náš růst. 
Když si uvědomíte, že se věci a situace přihodily proto, aby nám to nějakým způsobem sloužilo a pomáhalo, bude to pro Vás jednodušší přijmout. 
Každý z nás by měl přijmout úkoly života a splnit je, protože jinak je osud nucen lekci opakovat tak dlouho, dokud úkol není vyřešen.
S tímto přístupem k životu, dokážete předejít tomu, aby Vás jakákoliv událost “semlela” a místo toho, se budete soustředit na to dobré, co v životě máte a budete vděční
Místo toho, abyste zůstali uvězněni v negativním myšlení…
 

Pozitivní myšlení a pravidelná psychohygiena.

Každé ráno se můžete rozhodnout, že začnete tím, že pronesete motlitbu nebo si projdete afirmace, nebo si napíšete seznam vděčnosti. 
A nebo můžete udělat všechny 3 doporučené věci každý den. 
Během dne setrvávejte více u pozitivních myšlenek a večer si zkontrolujte, jak jste uspěli a mentálně předělejte to, co se úplně nepovedlo.
Tak očistíte myšlenkové energie dřív, než se stihnou projevit.
 
Neúspěchy jsou jen  vedlejší produkty na cestě ke konečnému úspěchu.
Pozitivní myšlení znamená, naučit se mít myšlenky, jejichž důsledky byste rádi viděli ve svém životě.
Nezapomínejte, že to, co je neviditelné, není zdaleka neúčinné!
Skutečně pozitivní člověk je ze svého vnitřního přesvědčení pozitivně naladěn i tehdy – a právě proto, když se objeví těžkosti, protože si uvědomuje, že je to zkouška jeho charakteru.
A také v nich poznává úkoly, možnosti a šance, které mu život nabízí.
 

Vyvíjet se člověk může vždy jen ve vztahu k nějakému cíli…
U problému je to řešení. U přání je to jeho splnění. U života je to jeho smysl!

— Kurt Tupperwein

 
Tip na závěr: Dalším zajímavým způsobem, jak aktivovat pozitivní myšlení ve vašem životě je pravidelný poslech relaxačních audií na pozitivní programování mysli. Tyto audia vám vytvoří nastavení mysli, jaké mají optimističtí, pozitivní a úspěšní lidé.
 
pozitivní člověk positive person girl 1722402 640 pozitivní myšlení makat, maloměšťáctví, mistrovství, osobní rozvoj, otevřená mysl, podmínky, pozitivní myšlení, pracovat, štědrost, úspěch, velkorysost Pozitivní myšlení a dalších 5 důležitých podmínek jako nutný předpoklad pro Váš úspěch...

#2 Úspěšné lidi charakterizuje otevřená mysl…

 
Kromě toho, že úspěšní (nebo potenciálně úspěšní) lidé praktikují pozitivní myšlení na každodenní bázi, rovněž jsou také mnohem více otevření…
Otevření novým věcem, zkušenostem, zážitkům, otevření poznat se s novými lidmi, otevření nápadům, projektům…
 

Otevření lidé často praktikují pozitivní myšlení mají tendenci vyzkoušet více nových věcí…
Očekávají méně, že se něco špatného stane, méně se také bojí, a díky tomu se do více věcí pouštějí, získávají více zkušeností a postupují ve svém životě kupředu rychleji
Ne vždy se jim všehno povede, ale i přesto mají v životě mnohem větší úspěch.
Lidé, kteří pozitivní a otevření nejsou, prostě a jednoduše stojí na jednom místě, po dlouhou dobu a bez mnoha zkušeností…
Nevyvíjejí se jako lidé a jako osobnosti a prostě ztrácejí…

 
Sir Richard Branson o tom často mluví ve svých knihách… richard branson pozitivní myšlení makat, maloměšťáctví, mistrovství, osobní rozvoj, otevřená mysl, podmínky, pozitivní myšlení, pracovat, štědrost, úspěch, velkorysost Pozitivní myšlení a dalších 5 důležitých podmínek jako nutný předpoklad pro Váš úspěch...
Zmiňuje se často o tom, že zbohatl díky tomu, že v podstatě neumí říct ne. 
A když se k němu dostane projekt, málokdy jej odmítne a často jej spustí i když o tom nic moc neví a i když není všechno perfektní…
Jak také chcete vychytat všechno v situaci, kdy nemáte vlastní zkušenost než tím, že to prostě vytestujete na trhu..?
Není to tak, že by měl všechno vyřešené na počátku svého podnikatelského projektu. 
Není to tak, že by měl vše dokonalé a naleštěné… 
Často je to spíše tak, že to prostě zkusí a uvidí se, co se stane. A z toho se poučí.
V prvé fázi je však otevřen to vyzkoušet a pak se uvidí.. 
A díky tomuto možná trochu bláznivému přístupu má dnes značku Virgin, pod kterou se ukrývá přes 300 společností…
 

Úspěšní lidé se dostanou dále proto, že myslí pozitivně, očekávají, že se stanou pozitivní a dobré věci a mají otevřenou mysl, pokud se jedná o cokoliv nového, co ještě neznají…

 

Úspěšní lidé jsou obecně mnohem více otevření novým příležitostem…

Úspěšní lidé se rádi podívají na novou příležitost. Zajímají se, co nového se děje na trhu.
Nemusí příležitost vždy využít, pokud s ní nejsou v souladu nebo se jim nehodí k tomu, co dělají nebo kam chtějí ve svém životě směřovat, ale rádi se podívají a zkoumají…
 
Lidé, kteří jsou neúspěšní, jsou také velmi často uzavření.
Neúspěšní lidé nejsou moc otevření poznat nové věci, získat nové zkušenosti, zážitkům, poznat se s novými lidmi, poznat nové nápady, projekty a příležitosti…
 
Neúspěšní lidé mají uzavřenou mysl, nejsou otevřeni poznat něco nového a apriory předpokládají, že se něco špatného stane…
Automaticky předpokládají…

 • Že je někdo okrade,
 • že je někdo podvede,
 • že budou muset čelit ponížení či zesměšnění,
 • že je někdo odmítne,
 • že něco nebude fungovat…

 
A tím, že to očekávají, přitahují do svého života mnoho takových lidí a situací a tak se často s takovou výsledkem a zkušeností setkávají.
 

Říká se tomu sebenaplňují proroctví – čím více myslíte na to,
že se něco špatného stane, tím větší pravděpodobnost je,
že se to stane, protože tomu svými myšlenkami dáváte energii
a jako by to do svého života přitahujete.
Naštěstí to platí i v případě pozitivních očekávání a myšlenek.

 
Problém a zároveň klíč k vyřešení, je však jinde, než mnoho z nich očekává…
Úspěšní lidé nemají pořád jen štěstí, nebo jen samé pozitivní zkušenosti, ale tím, že praktikují pozitivní myšlení jednak negativní zkušenosti neberou tragicky nebo fatálně, ale jako další zkušenost.
A stejně tak jim jakákoliv negativní zkušenost nebrání v tom, aby pokračovali ve své cestě a zkusili něco nového a poznali se s dalšími novými lidmi a získali další zkušenosti.
Neuzavřou se a nezačnou se litovat. A nebo možná ano, ale jen na nějakou chvíli a pak se vzpamatují a jdou dále kupředu.
Nespadnou do postoje oběti trvale, ale dále pokračují ve své cestě za svými sny.
 
pozitivní myšlení, osobní rozvoj, ochota makat

#3 Úspěšní lidé jsou velkorysí, štědří a netrpí maloměšťáctvím…

 
Mám známou. Dobrá to žena, ale má neuvěřitelně malé myšlení…
Je předpojatá vůči mnoha novým věcem, mnoha ideám a myšlenkám, mnoha lidem.
Často odsuzuje a ukazuje na to, co ten a ta dělají špatně, jak se oblíkají, co by neměli, nebo co by měli – na všem a na všech vidí něco špatného – kritizuje…
Místo toho, aby se starala o sebe a sama se někam ve svém životě posunula…
Takoví jí podobní lidé existují a je jejich docela hodně.
 
Neříká se ale snad: Nejprve zameť před svým prahem?
Popravdě, nikdo z nás není dokonalý – každý má své chyby.
Každý z nás (včetně mě) máme mnoho věcí, které potřebujeme zlepšit, tak proč neustále ukazovat na chyby druhých a nevidět své vlastní?
Je potřeba se naučit přehlížet nedostatky druhých a povznést se nad chyby ostatních… 
Je potřeba hledět si svého a více se zaobírat zlepšení u jednoho jediného člověka, u kterého na to máme vliv – u nás samotných…
 
Je potřeba abychom všichni 

 • přemýšleli trochu velkoryseji.
 • přemýšleli v rámci možnosti, nikoliv toho, co nelze nebo nemůže být uděláno…
 • přemýšleli více v kontextu většího obrázku a větší vize…

 
To, co můžete, je, že začít pomáhat druhým lidem, místo toho, abyste se hrabali v tom, co vše je špatně a ukazovali na jejich chyby a nedostatky…
Pomozte druhým lidem: 

 • svými znalostmi a zkušenostmi,
 • začnete investovat čas do druhých,
 • a pokud můžete investujte i peníze.

 
Buďte štědří a velkorysí. Vrátí se Vám to.
Možná ne od toho člověka, kterému jste konkrétně pomohli, ale vesmír funguje tak, že prostě nepříjdete zkrátka.
 

pozitivní myšlení
Na změnu myšlení směrem k velkorysosti Vám doporučím knihu od Davida J. Schwartze..
Myslete Velkoryse. Budete mít úspěch.
Sežeňte si ji ještě dnes a studujte.
Najdete v ní cenné perly, které Vám pomohou…
Je to sice starší kniha, nicméně pravdy, které v ní najdete platí i dnes.
David Schwartz byl americký psycholog, který se dlouhodobě zabýval pozitivním a velkorysým myšlením a vím, že tato kniha byla pro spoustu lidí klíčem, který jim pomohl dosáhnout velkých věcí…

 
rozvoj osobnosti, osobni rozvoj, selfdevelop

#4 Úspěšní lidé opravdu milují osobní rozvoj
a usilují o skutečné vnitřní mistrovství…

 
Jak už bylo výše zmíněno – nemusíte mít žádnou školu a přesto můžete zvítězit, pokud se k tomu rozhodnete… 
Když se rozhodnete, že je to to, co opravdu chcete, tak i přesto, že žádné školy nemáte, můžete o stovky kilometrů předběhnout ty lidi, kteří mají 2 nebo i 3 vysoké školy a tituly před jménem a za jménem…
Na titulech nezáleží – pakliže nechcete svůj úspěch vystavět ve vysokoškolském akademickém prostředí nebo třeba ve státních institucích, případně v některých korporátních podnicích…
Jestliže toužíte po úspěchu v běžném životě, v podnikání, tak to co potřebujete, je přinášet hodnotu druhým lidem
 
Jinými slovy musíte:

 • usnadňovat, zlepšovat a zkvalitňovat život druhých
 • a musíte toto zlepšení poskytovat velkému množství lidí…

Uděláte-li to, budete úspěšní a časem třeba i bohatí za Vaše nejdivočejší sny
 

TO VŠAK NEZNAMENÁ, ŽE BYSTE NEMUSELI STUDOVAT…
Naopak. Musíte na sobě makat, musíte na sobě pracovat, rozvíjet se a zamilovat se do svého osobního rozvoje.
Jen to nutně neznamená, že úspěch ve škole předznamenává úspěch na trhu a v podnikání.

 
Jestliže chcete vytvořit udržitelný úspěch, musíte pracovat na sobě samých – rozvíjet své silné stránky a umenšovat své slabiny…
Protože jedině tak se stane Váš úspěch udržitelný – musíte vyrůst vnitřně a výsledek (úspěch) se jednak objeví, ale i zůstane.
 

 
Na základech tradičního vzdělávání ve školském systému, který nás často učí pouze tomu, abychom se stali dobrými zaměstnanci, většinou není možné vystavět nějaký zásadnější úspěch v podnikání…
Abyste uspěli za hranice akademického světa a zaměstnání, potřebujete vsadit na sebevzdělávání a osobní rozvoj.
 
pozitivní myšlení, osobní rozvoj, ochota makat

#5 Úspěšní lidé jsou opravdu ochotni tvrdě pracovat…

 
Úspěch je o práci. Velkém množství práce.
Jestliže chcete mít úspěch, nevybrali jste si nejsnadnější cestu, jak jít životem.
Mnohem jednodušší cesta je být průměrný, nic moc nechtít, nevyčuhovat z řady… 
Proto si to volí tak velké množství lidí.
Nemusí se tolik snažit, stačí, když se spokojí s málem.
 
Chcete-li být úspěšní, možná budete muset pracovat intenzivněji než kdokoliv, koho znáte.
Občas bude také potřeba, abyste byli šílení ve svém pracovním nasazení a pracovní etice a morálce…
 
Jak říká Will Smith – jeden z nejúznávanějších Hollywoodských herců současnosti…

 • Když ostatní jí, já pracuji, když ostatní spí, já pracuji…

 

 
Mnoho lidí si přeje, aby to bylo jednodušší…
Ale práci, kterou pro dosažení svého úspěchu potřebujete odvést, prostě nelze žádným způsobem obejít, nejde ji vynechat či zkrátit si to…
Nikdo za Vás nemůže a není schopen postavit tu zeď, o které Will Smith ve videu mluví, a každý den přidat tu cihličku, tak dobře, jak jste schopni, místo Vás…
K tomu se musíte rozhodnout pouze Vy samotni… 
 

To co lze, je multiplikovat Vámi odvedenou práci,
Váš vložený čas, úsilí a případně peníze skrze práci,
čas, úsilí a peníze druhých lidí…

 
Není však žádný způsob, jak se práci vyhnout.
Kdyby takový způsob existoval, každý by byl úspěšný, ale rozhlédněte se kolem sebe…
Každý úspěšný není.
Je to o tom, že prostě makáte, makáte dlouho, makáte více a delší dobu než všichni ostatní a díky tomu se dostanete dále…
A když tuto svou práci spojíte s osobním rozvojem zmíněným výše, nakonec překonáte veškeré omezení, které Vám bránily v posunu kupředu.
 
Ale pozor – nemakáte jen pro to, abyste makali – to nedává smysl.
Musíte přinášet již zmíněnou hodnotu na trh, na kterém působíte, musíte pomáhat lidem, kterým sloužíte, aby se jejich život usnadnili a zlepšili…
Pakliže to děláte, pak máte nárok na to, abyste získali odměny, o kterých druzí jen sní…
Vyhrňte si tedy rukávy a pusťte se do toho… 
 
vnitřní síla pozitivní myšlení makat, maloměšťáctví, mistrovství, osobní rozvoj, otevřená mysl, podmínky, pozitivní myšlení, pracovat, štědrost, úspěch, velkorysost Pozitivní myšlení a dalších 5 důležitých podmínek jako nutný předpoklad pro Váš úspěch...

#6 Úspěšní lidé vědí, kam se chtějí dostat
– mají sen, cíl, představu či vizi…

 
Úspěšní lidé mají svou vlastní představu o tom, kam se ve svém životě chtějí dostat a jak by to mělo vypadat až se na to místo dostanou.
Ve skutečnosti – všechno kolem nás, všechny domy, věci, auta, služby, produkty – všechno to jsou zmaterializované představy a myšlenkové obrazy někoho, kdo si dal tu práci, přemýšlel o tom a poté tuto svou představu zrealizoval.
Podobně to platí ohledně Vašeho života a Vaší vlastní životní vize… 
Jaké jsou představy toho, kam se chcete dostat Vy?
 

Protože je úplně jedno, odkud pocházíte a přicházíte.
Důležité je vědět, kam se chcete dostat!

 
Budete-li to vědět a půjdete-li si dlouhodobě za tím, pak postupně přijdete na způsoby, jak tuto svou představu zrealizovat… 
Možná Vám pomůže nějaká konkrétní kniha, audio či video. 
Možná se setkáte s lidmi, kteří již podobnou vizi zrealizali nebo jsou přinejmenším na cestě a mohou Vás inspirovat nebo třeba rovnou pomoci. 
 
Bez představy o tom, kam se chcete dostat nebo co chcete dokázat či co chcete zrealizovat, máte, budete se točit a přešlapovat na místě… 
Takže je možná dobrý čas na chvíli se zastavit a popřemýšlet o tom, co vlastně chcete… 
Co opravdu chcete? Co je pro Vás opravdu důležité? 
Stravte nějaký čas sama se sebou, běžte sama se sebou na rande a přijděte na to.
Popište si to někde na papír nebo si to nakreslete… 
Udělejte cokoliv, co Vám pomůže, abyste si v sobě samých udělali jasno ohledně toho, co vlastně chcete… 
Protože tak mnohem rychleji naleznete to, co potřebuje k tomu, abyste se tam mohli dostat…
 

Doporučené články k Vašemu dalšímu studiu…

 
 

Jestliže se Vám článek líbí, sdílejte jej se svými přáteli na sociálních sítích a nebo emailem.

Přidejte si mě také do kontaktů na facebooku nebo linked in.
Přeji hezký den
 

.