Poznej sama sebe – více…

Po mnoho let jsem si myslel, že “znát sám sebe”, znamená vědět o sobě (tzn. můj “příběh,” mé otázky, má dramata, kde jsem byl, čím jsem si prošel, atd.). I když je důležité znát se, je to jen malý kousek toho, kdo skutečně jsme.

 

Být si plně vědom sám sebe znamená podívat se hlouběji do sebe. To může být pro některé z nás, včetně mě, náročné, matoucí a děsivé.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Často si nejsme jisti, kam směřovat, co dělat nebo jak se vypořádat se svými stránkami, kterým nerozumíme, nebo se nám dokonce nelíbí.

Jsou momenty, kdy se přistihnu, že se chci vyhnout nebo popřít určité své stránky, místo abych je konfrontoval a vypořádal se s nimi přímo, na základě mého vlastního strachu nebo vlastního úsudku.

Nicméně, jak Eckhart Tolle říká ve své knize Nová Země, “Jedině pravda o tom, kdo jsme, když si ji uvědomíme, nás osvobodí.”

Jak tedy můžeme hlouběji poznat sami sebe?

Poznat sám sebe je postupný proces, nikoliv konečný stav. Je mnoho způsobů, které ti pomohou porozumět a uvědomit si, kdo skutečně jsi. Zde je několik z nich:

Buď pozorný/á – Zvyš své povědomí o sobě tím, že budeš věnovat pozornost tomu, co děláš a říkáš, jak komunikuješ s ostatními, jaké myšlenky a pocity máš, jak se projevuješ, a tvé intuici a vnitřnímu vedení. Čím větší máš vědomí o sobě – v současnosti a neodsuzujícím způsobem – tím větší budeš mít možnost poznat a pochopit sám/a sebe.

Přijmi sePřijetí se je důležitým aspektem poznání toho, kdo jsi. Oceň se za řešení výzev, se kterými ses ve svém životě setkal (nebo stále setkáváš). Také si uvědom, co nejvíce svých silných a slabých stránek, pozitivním a soucitný způsobem. Přijetí se není o tom dělat vše “správně”, ignorováním nebo popíráním aspektů, kdo jsi, nebo jakýmkoliv způsobem  rezignovat – je to o tom klidně přijmout, kdo jsi, jak své světlé, tak temné stránky, a rozhodnout se vážit si sám sebe.

Získej zpětnou vazbu – Umožni lidem, aby ti dali upřímnou zpětnou vazbu – rodinným příslušníkům, přátelům, kolegům a dalším. Buď otevřený k tomu, co o tobě lidé říkají, a požádej je, aby byli upřímní. To vyžaduje skutečnou odvahu, ale pokud jsi ochotný/á vyslechnout si opravdovou zpětnou vazbu od ostatních, můžeš získat hlubší povědomí a porozumění o tom, kdo jsi, jak se projevuješ v životě, a jak ovlivňuješ ostatní – jak pozitivně, tak negativně. A nezapomeň na paradox – nic z toho, co o tobě ostatní lidé říkají, nevypovídá o tom, kdo “skutečně“ jsi (je to jen jejich názor), ale může to být poučné a motivující získat vnější pohled na to, kdo jsi a jak se projevuješ.

Poznat sám sebe je probíhající proces, ke kterému se zavazujeme tím, že prohlubujeme naši touhu být v našem životě opravdový. Není to vždy snadné a naše ego má připraveno hodně pastí, na které si musíme dát pozor, ale když dáme závazek sami sobě, našemu životu a našemu růstu – poznání toho, kdo jsme, je zásadní a vždy bude.

 

 

Přeloženo z anglického originálu Know Yourself, autor Mike Robbins.

Mike Robbins je vyhledávaný motivační řečník, trenér, a autor bestselleru Focus on the Good Stuff (Wiley) a Be Yourself, Everyone Else is Already Taken (Wiley).

Více info – www.Mike-Robbins.com