Pravá motivace – kde ji vzít a jak si ji udržet? Plus 3 příklady z praxe – Motivace zaměstnanců, Motivace k hubnutí, Motivace k učení…

Hledáte motivaci? Hledáte energetickou vzpruhu?

Hledáte něco, co by Vám pomohlo konečně udělat věci, do kterých se Vám nechce?

Hledáte motivaci, která Vám pomůže přestat odkládat a pomůže Vám zkoncovat s prokrastinací (chorobným odkládáním)?

V dnešním článku si ponoříme do hloubky motivace a podíváme se na toto téma z několika úhlů pohledu tak,

 • abyste pro sebe našli pravou motivaci, která Vám vydrží dlouhou dobu a
 • abyste dosáhli čehokoliv, čeho byste v tomto roce, příštích dvou či pěti letech chtěli dosáhnout.

Nejprve: Co je motivace?

Nejdříve suchá poučka:

Motivace je proces, při kterém dochází k naladění a energetizaci mysli – jedno zda se jedná o mysl jednotlivce či skupinu.

Motivace je způsob, jak:

 • určit směr,
 • zvýšit sílu, rozsah a trvání

našeho jednání čímž můžeme snadněji a rychleji dosáhnout určitého cíle.

Jsme-li motivováni, práce nám jde od ruky, snadněji, rychleji.

Pojďme se podívat na motivaci selským rozumem:

Rozdělíme-li slovo MOTIVACE na dvě části, pak získáme:

 • MOTIV-ACE
 • MOTIV = vnitřní pohnutka chování nebo hodnocení uváděné jako důvod pro určité jednání
 • ACE – pokud zabrousíme do angličtiny, pak je překladem “ESO” – a motivace je rozhodně určité “eso v rukávu”. Pokud však zůstaneme v češtině, a přidáme do slova písmeno K, pak získáme slovo AKCE.

A to je pravá podstata motivace.

MOTIVACE = MOTIV k AKCI

Motivace je tedy pohnutka či důvod k určitému chování a akci. 

A to je nakonec i to, co potřebujete najít – motiv / důvod, který Vás natolik motivuje, že předčí veškerá negativa spojena s prací či jinou aktivitou, kterou potřebujete odvést, abyste se dostali tam, kde chcete dojít.

Pojďme se tedy podívat na druhy motivačních faktorů – tedy motivů či důvodů k jednání…

Druhy motivačních faktorů (motivátorů) – Motivace a Maslowova pyramida potřeb

Maslowova pyramida (potřeb) je hierarchie lidských potřeb, kterou definoval americký psycholog Abraham Harold Maslow, podle které má každý člověk pět základních potřeb:

 1. fyziologické potřeby – nejzákladnější lidské potřeby – být v teple, mít dostatek jídla a vody, dostatek odpočinku & spánku, možnost vylučovat, být zdravý, možnost tělesného pohybu, apod.
 2. potřeba bezpečí, jistoty – jistota zaměstnání, jistota příjmu a přístupu ke zdrojům, fyzická bezpečnost – ochrana před násilím a agresí, jistota rodiny, apod.
 3. potřeba lásky, přijetí, sounáležitosti – každý z nás má určité sociální potřeby, každý z nás potřebuje naplnit potřebu sounáležitosti – potřebujeme mít přátelské & partnerské vztahy a rodinu.
 4. potřeba uznání, úcty – touha být respektován a přijímán druhými je přirozená – a pokud lidé trpí nízkým sebevědomím, nízkou sebeúctou, pak jejich sociální vazby nejsou vyrovnané a celý jejich život trpí.
 5. potřeba seberealizace – instinktivní potřeba naplnit své schopnosti a snaha být nejlepším jakým jen člověk může být – škoda, že velká většina lidí tuto potřebu nikdy ve svém životě nenaplní, protože často v průběhu života zapomenou realizovat své sny a pohřbí veškeré své naděje na osobní realizaci.

Podle Maslowovy teorie nás příliš nezajímají vyšší motivátory do té doby, dokud nemáme uspokojeny nižší…

Jinými slovy: Dokud nemáme dostatek jídla, spánku nebo nejsme zdraví, pak nás prostě moc nezajímá, že nám někdo vyjadřuje úctu a uznání, protože jsme v takové fyzické nepohodě, že prostě toužíme po základním zabezpečení našich fyzických potřeb.

Maslowova pyramida potřeb se hojně využívá v prodeji – každý produkt / služba uspokojuje určitou lidskou potřebu a pokud si výrobce / prodejce uvědomuje jakou, pak celá prodejní komunikace směřuje k zvýraznění toho, že daný produkt / služba onu potřebu umně naplňuje…

A její pochopení bude fungovat i pro Vaši osobní motivaci či překonání odkládání – pokud přijdete na to, jak činnost, která musí být vykonána, naplňuje  Vaše vyšší motivační faktory a budete si to dostatečně často připomínat, nebo si to případně přidáte na svou nástěnku snů.

Hygienické a Motivační faktory (motivátory) a motivace

Psycholog Frederick Herzberg zjistil, že motivátory se dají dále rozdělit na:

Hygienické faktory – Jejich absence (nedostatek) v našem životě způsobuje pocit nespokojenosti. Jejich přítomnost však nevede ke spokojenosti.

Nejsou tedy z dlouhodobého horizontu dostatečně motivující pro nikoho z nás.

Jakmile se v našem životě objeví, téměř vždy dojde k dočasnému zvýšení naší produktivity, nakonec se však naše produktivita vrátí do stejných zajetých kolejí jako před změnou.

Příklady Hygienických faktorů

 • finanční ohodnocení,
 • zdravotní a penzijní příplatky,
 • peněží příspěvky a bonusy.

Téměř každý člověk touží po zvýšení svého příjmu – a pro toto zvýšení jsme ochotni dočasně více pracovat, podávat lepší výkon a výsledky – jakmile se to však stane a náš příjem se zvýší, přestane to pro nás být motivující.

Ještě nějakou dobu jsme schopni udržet své tempo, ale to se postupně vrátí na naší původní úroveň – takovou, kterou jsme měli před zvýšením našeho příjmu.

Motivační faktory  – Jejich absence nezpůsobuje nespokojenost. Jejich přítomnost vede ke dlouhodobé spokojenosti.

Jakmile se v našem životě objeví, cítíme se šťastnější a výkonnější v dlouhodobějším horizontu.

Příklady Motivačních faktorů

Pakliže tedy chcete sama sebe (nebo někoho jiného) dostatečně efektivně motivovat, a chcete aby daná motivace fungovala dlouhodobě, je potřeba se více zaměřit na skutečné motivační faktory a ty hygienické použít spíše pro okamžité nabuzení a rychlé rozjetí.

Tedy zabývat se vizí toho, co se může stát, až dosáhneme určitého cíle, splníme si sen…

A tedy zaměřit více na důvod “PROČ” něco udělat než na “CO” a “JAK” to něco udělat.

Častá chyba však je, že lidé na svůj důvod “PROČ” a tedy na svůj “MOTIV”, důvod či potřebu zcela zapomenou…

Nájednou se ocitnou v situaci, kdy něco dělají a dělají to skoro automaticky a bezmyšlenkovitě, že se zastaví, protože je přepadne pocit zbytečnosti vyúsťující v otázce: “Proč já to vlastně dělám?”

A nemohou si vzpomenout na odpověď.

Zapište si svůj důvod “PROČ”:

Budete-li mít dostatečně dobrý důvod “PROČ” pro jakoukoliv změnu, zvýšenou aktivitu, nebo dočasné nepohodlí a budete jej mít napsán, abyste jej nezapomenuli, pak budete mít dostatečnou dlouhodobou motivaci k tomu, abyste přišli na odpověď “JAK” něco udělat, nebo jak to udělat správně.

Thomas Alva Edison měl například vizi (dostatečně dobrý důvod) ohledně čisté městské dopravy…

A zaměřil se proto na výzkum elektrických pohonů, které by mohly být pro tuto dopravu užity a tato vize pro něj byla natolik důležitá, že byl schopen na svých výzkumech trávit celý den a spát pouze 4-5 hodin denně.

Tato vize, tento důvod “PROČ”, byla natolik silná, že jednak Edisonovi dodávala velké množství energie a způsobovala jeho nízkou potřebu spánku, ale rovněž inspirovala další lidi a dnes kolem sebe můžeme vidět množství elektromobilů a hybridních automobilů a tento trend bude mít vzrůstající charakter.

Tady je přepis toho, co Thomas Alva Edison napsal již v roce 1921, co odhaluje jeho postoj k spánku:

Většina lidí jen nedělá to, co dělají rádi – přehánějí to o 100%. Většina lidí se o 100% přejídá a o 100% dlouho spí, protože se jim to líbí. A těchto extra 100% je činí nezdravé a neefektivní.

Osoba, která v noci spí 8 nebo 10 hodin denně, vlastně nikdy úplně nespí a zároveň není nikdy plně při vědomí – většina lidí má jen různou úroveň dřímoty v průběhu 24 hodin.

Já osobně nemám potřebu spát více než 4 nebo 5 hodin v průběhu 24 hodin. Nesním. Je to skutečný spánek. Když náhodou spím déle, probudím se tupý a líný.

Často lidi slyšíme naříkat nad ztrátou spánku – měli by to raději nazývat ztrátou času, vitality a příležitostí…

Motivace Vnější a Vnitřní…

Poslední důležitá informace, o které se v souvislosti s tématem motivace zmíním, je motivace Vnější a Vnitřní…

Vnější Motivace – Jak už název napovídá, je ta, když někdo motivuje Vás z vnějšku.

Jedná se tedy o proces, který můžete zažít na firemních setkáních, trénincích či seminářích – přednášející řekne něco, co Vás nadchne, spustí určitou chemickou reakci ve Vašem mozku a následně zažijete vlnu emocí.

Troufnu si tvrdit, že Vnější Motivaci mají všichni rádi.

Problém je však v tom, že Vám nevydrží dlouho – někdy Vás nabudí na jeden, dva dny – možná dokonce na týden, následně je však pryč.

Vnitřní Motivace – Ta je naopak mnohem důležitější než vnější.

Chcete-li totiž dosáhnout života bez hranic, života podle svých ideálů, termínů a pravidel, pak jednoduše potřebujete mít něco více, než se jen spoléhat na to, že Vás něco nebo někdo namotivuje zvenčí.

Jestliže jste si stanovili určité cíle pro tento rok a chcete je naplnit, pak asi tušíte, že to bude často osamocená cesta.

Nebude nikdo, kdo by Vám fandil, motivoval Vás, dodával Vám kuráž, či foukal rány.

Potřebujete mít v ruce něco, co Vám pomůže jít kupředu a daný den udělat další krok i v době, kdy se Vám zrovna nedaří, kdy se Vám nechce, kdy se cítíte zastrašení nebo máte pochyby.

Kde tuto vnitřní motivaci získat?

Jak už název napovídá – potřebujete něco, co Vás motivuje vnitřně – něco, co je určitým způsobem Vaší součástí.

Jedná se o jednu z těchto dvou věcí:

Jak tedy najít správnou motivaci pro sebe sama? Jak se motivovat?

Dejme dohromady všechny dosud prezentované informace…

Zde je stručné shrnutí…

Abyste mohli motivovat sama sebe pro každodenní kroky tak, abyste dosáhli svých cílů na tento rok, potřebujete:
 1. najít svou vnitřní motivaci,
 2. která bude Vaším snem či vizí (nebo obojím zároveň) [ne snem někoho jiného – např. rodičů],
 3. a navíc tak, abyste uspokojovali svou vlastní potřebu na úrovni 4 nebo 5 podle Maslowova – tedy potřebu uznání, úcty nebo potřebu seberealizace případně obojí 
 4. a zároveň byste měli mít stanoveny odměny, kterými se oceníte v průběhu (dosažení dílčího cíle), stejně jako na konci celého procesu (tedy při dovršení konečného cíle)…

Jiná cesta neexistuje pro dlouhodobou a efektivní motivaci neexistuje…

Proto najděte svůj sen.

Začněte zase znovu snít.

Znovu objevte své PROČ.

Pojďme se podívat na několik příkladů uplatnění motivace v reálném životě…

Příklad #1: Motivace zaměstnanců

Pokud máte nějaké zaměstnance, můžete je motivovat několika různými způsoby.

Před časem jsem měl možnost pracovat na franchisingovém konceptu wellness salónu a to konkrétně na odměňovacím systému.

Požadavkem bylo, aby byl odměňovací systém co možná nejvíce motivační, a stejně tak měl podpořit týmovou spolupráci ve wellness studiu, kde pracovalo v malém kolektivu 5 až maximálně 8 lidí.

Proto byl systém nastaven tak:

 1. aby povzbuzoval (motivoval) každého jednotlivce k tomu, aby podával větší výkon osobně – čím více daný člověk osobně odvedl práce, která generovala zisk, tím více rostla jeho finanční odměna, na druhou stranu dostával nefinanční poukázky na různé zážitkové či vzdělávací aktivity, pokud dané úsilí dosáhlo určité předem stanovené úrovně (obratové úrovně).
 2. Neméně důležitou součástí motivace bylo ocenění jednotlivce před celým týmem jednou za měsíc.
 3. Stejně tak však mělo docházet ke zvýšení výkonu celého týmu, stejně jako spolupráci – a zde jsme měli stanoveny obratové různé úrovně, které když byly dosaženy, celý tým byl odměněn.

Mimo to, se nám velmi osvědčilo vzít celý tým jednou za 3-6 měsíců na outdoorový zážitkový seminář, kde si každý jednotlivec mohl sáhnout na dno svých sil při fyzické aktivitě a celý tým se tak mohl více stmelit a zpřátelit a zároveň se mohla komunikovat / znovu komunikovat vize a poslání celého projektu, stejně jako vzájemně sdílet vize jednotlivců ohledně své vlastní pozice a role v týmu.

V celém motivačním systému tak byly zapojeny různé motivační faktory a úrovně.

Pokud tuto oblast řešíte, pak mi dejte vědět, znám několik skvělých odborníků, kteří Vám mohou s celým nastavením motivačního systému pomoci.

Příklad #2: Motivace k hubnutí

Nikdo nechce držet dietu jen proto, aby držel dietu…

Všichni chceme ten výsledek – tedy mít krásnou postavu.

Ale ani to vlastně není ta pravá motivace.

Ve skutečnosti chceme mít krásnou postavu, protože chceme naplnit potřebu 3 a 4 z Maslowovy pyramidy potřeb – tedy potřebu lásky, přijetí, sounáležitosti a nebo potřebu uznání, úcty.

 • Chceme se cítit dobře,
 • chceme cítit dostatečné sebevědomí kdykoliv jsme na koupališti či bazénu,
 • chceme být středem pozornosti v pozitivním slova smyslu – nikoliv tak, aby na nás každý poukazoval prstem a říkal o nás, jak jsme v určitých partiích nehezcí…

A to vše je v pořádku.

Budete-li si toho vědomi a budete se zabývat onou vizí, jak bude vypadat Vaše vysněná postava a co vše Vám to umožní a přinese do Vašeho života – tedy:

 • Jak konkrétně se zlepší Váš život?
 • Co si asi budou říkat Vaši přátelé, známí a Vaše rodina, když dosáhnete své vysněné váhy?
 • Co Vám Vaše vysněná váha umožní dělat?
 • Jak se budete cítit celkově?
 • Jak se to projeví na Vašem zdraví a fyzických schopnostech?
 • A co budete pravděpodobně zažívat?

Pak pro Vás bude mnohem snadnější dodržovat jídelníček, pravidelně cvičit a být disciplinovaný na každodenní úrovni.

Příklad #3: Motivace k učení (Jak se motivovat k učení)

Položte si otázky:

 • Proč se vlastně učíte?
 • Proč studujete?

Někteří studují pro to, že to je přání rodičů, někteří pro to, že si myslí, že je to vstupenka k lepšímu životu.

A pravděpodobně potřebujete mít lepší motivaci, abyste uspěli a dosáhli titulu před či za svým jménem.

Pakliže skutečně studujete něco, co Vás osobně přitahuje, láká, baví a zajímá, pak je to skvělé…

Přidejte k tomu svou vizi toho, jak se budete cítit, podobně jako v příkladu o hubnutí a pak pokračujte a podávejte ty nejlepší výkony, kterých jste schopni.

Pokud však studujete něco, co Vás až tolik nebaví a nezajímá, je těžké najít motivaci “dokopat” se k učení.

Raději najděte oblast, pro kterou máte nadšení a vnitřní zapálení – takové, že uplynou hodiny a Vy stále studujete a sedíte nad knihou.

Ano, chápu – je to horší na základní škole, ale střední a vysoká škola skýtá možnost zvolit jiný obor, nebo rovnou jinou školu.

Udělejte to, pokud to shledáváte jako nezbytné.

Pokud Vás Obor, který studujete, baví a jen se nemůžete “přinutit” k učení….

Pak se na chvíli zastavte a:

 • vraťte se ke svým důvodům, proč studujete
 • představte si obrázek toho, kým budete a jaké budete mít možnosti, až dostudujete.
 • Kam si myslíte, že Vám studium pomůže?
 • Jak se budete cítit, až se tam dostanete?
 • Co budete zažívat?
 • Co řeknou Vaši rodiče, až toho dosáhnete?
 • Jaký bude Váš pravděpodobný příjem?
 • Jak s tímto příjmem naložíte?
 • Jak budete moci žít?

Zapište si to někam na papír nebo rovnou na svou nástěnku snů pro případ, že byste znovu zapomenuli.

 

PS: Ověřte si, že směřujete k životu, jaký skutečně chcete žít

 • Mohu Vám pomoci, napište mi email: robert [zavináč] zivotbezhranic.cz

 • Nebo mi zavolejte na skype:  robert_slovak

 

Byl pro Vás tento článek přínosný? Našli jste užitečné informace?

Přidejte své myšlenky do diskuze níže a sdílejte článek na sociálních sítích…

Tipy a nabídky 5v1

Rozšiřte Informace sdílené v článku: Zanechte Komentář...

4 komentáře
 1. Děkuji za tento zajímavý článek, dal mi zase trochu jiný pohled na život. 🙂

  • Hezký den Kájo rádo se stalo.
   Co jste shledala jako nejvíce život měnící informaci v tomto článku?

   • Potřebovala jsem najít opravdu dobrou motivaci, která by mě pomohla k uskutečnění svých snů a vizí. Zatím to totiž bylo vždy tak, že po počátečním nadšení jsem to vždy brzo vzdala. Tento článek mě nakopnul k tomu, abych se nevzdávala, ať to bude jakkoliv těžké a že věci z minulosti, pády a zklamání jsou tu pro to, abych se z těch chyb mohla poučit, obohatily mě a teď je na čase to změnit a znovu ty samé věci neopakovat. Moc děkuji za tento článek, nástěnka snů je taky dobrej nápad, jsem odhodlaná jít do toho a uskutečňovat své sny! 🙂

Napsat komentář