Pravá Motivace: Jaká Je Skutečná Motivace? Kde Ji Vzít A Jak Si Ji Udržet?

Pravá Motivace: Jaká je skutečná motivace? Kde ji vzít a jak si motivaci udržet?

Aneb co je důležité vědět, když přijde na otázky ohledně motivace
+ 3 příklady motivace zaměstnanců, motivace k hubnutí a k učení

motivace jak se motivovat motivace druhy motivace, jak motivovat sama sebe, jak motivovat zaměstnance, jak na motivaci, motivace, Motivace k hubnutí, Motivace k učení, Motivace zaměstnanců, vnitřní motivace Pravá Motivace: Jaká je skutečná motivace? Kde ji vzít a jak si motivaci udržet?

Na úvod tohoto článku, bych se Vás rád zeptal na několik jednoduchých otázek a protože spolu nekomunikujeme napřímo, jak je to na mých koučinkových setkáních, odpovězte si na ně tedy alespoň Vy samotni… 

 • Hledáte motivaci? Hledáte energetickou vzpruhu?
 • Hledáte něco, co Vás osobně nebo někoho ve Vašem okolí pohne kupředu
 • Hledáte motivaci, která Vám pomůže přestat odkládat?
 • Hledáte motivaci k tomu, abyste byli vytrvalí
 • Hledáte motivaci k tomu, abyste byli disciplinovaní?
 • Hledáte motivaci, která Vám pomůže zkoncovat s prokrastinací
  (chorobným odkládáním)?

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Hledáte něco, co by Vám pomohlo konečně udělat věci,
do kterých se Vám moc nechce?

V dnešním článku si ponoříme do hloubky motivace – co to je a jak s ní pracovat… 
A podíváme se na toto téma z několika úhlů pohledu tak,

 • abyste pro sebe našli pravou motivaci, která Vám vydrží dlouhou dobu a
 • abyste dosáhli čehokoliv, čeho chcete letos, nebo příštích 2 či 5ti letech dosáhnout…

 

Ano, motivace je skutečně důležitá…

Lidé se potřebují motivovat doslova každý den – potřebují určitý druh motivace…

Motivace je jako sprcha. Potřebujete ji každý den…

— Zig Ziglar

Na druhou stranu, je potřeba rozlišovat, jaký druh motivace je ten skutečný, pravý a dlouhodobě motivující, protože namotivovat se jen krátkodobě moc nepomáhá k dlouhodobým výsledkům…
A toto si rozebereme v následujícím článku – pokračujte tedy ve čtení… 

Stručný obsah článku: 

 

Nejprve: Co je to tedy vlastně ta motivace?

Položili jste si někdy otázku ohledně toho, co je to vlastně motivace? 
Přemýšleli jste někdy o tom, jak byste motivaci definovali? 
Než budete číst dále, zkuste si to pro sebe určit… 
Máte? Skvěle, tak pokračujte dále ve čtení…

Nejdříve suchá poučka motivace:

Motivace je proces, při kterém dochází k naladění a energetizaci mysli k určitému cíli…
Jedno zda se jedná o mysl jednotlivce či skupinu myslí (tým).

Jinými slovy – motivace je proces nebo technika:

 • jak nabudit mysl člověka určitým způsobem tak,
 • abychom určili směr, zvýšili sílu, rozsah a trvání určitého žádoucího jednání
 • čímž daný jedinec (skupina) může snadněji a rychleji dosáhnout vytyčeného cíle.

Protože jak Vám je jistě známo – pakliže jsme my lidé motivováni, práce nám jde snadněji od ruky, rychleji a baví nás.
Když jsme motivováni, tak nevnímáme čas, jsme zaměření a nepotřebujeme jíst, nepotřebujeme spát, jdeme si za svým…
Když jsme motivováni, tak jsme efektivnější, produktivnější, snadněji dosahujeme vytyčených cílů a dodáváme výstupy a výsledky v lepší než požadované kvalitě.

Oproti tomu jsme-li demotivováni (nejsme-li motivováni), práce či úkol, který máme odvést, neustále odkládáme a pustíme se do něj až pouze pokud není zbytí a jsme k tomu často donuceni nějakým vnějším podnětem… 
A i když se do dané činnosti pustíme, tak nás nebaví, děláme ji s nechutí, vleče se nám, protiví se nám a děláme ji často velmi nekvalitně… 
Nebo jen tak, aby se neřeklo – takže v nevalné kvalitě tak, aby to prošlo…
Tímto způsobem však opravdu nikdo nevyhrává…
Takže je opravdu vždy lepší najít něco, co nás motivuje, abychom vytvářeli výsledky, které za něco stojí… 

Protože je-li práce dostatečně důležitá na to, aby vůbec byla udělána, tak je potřeba, aby byla udělána dobře…
V opačném případě nemá smysl, aby se vůbec dělala… 

 

Pojďme se podívat na motivaci selským rozumem…

Rozdělíme-li slovo MOTIVACE na dvě části, pak získáme: MOTIV – ACE
Což nám může napovědět, proč je motivace vlastně důležitá… 

 • MOTIV
  Vnitřní pohnutka chování nebo hodnocení – důvod pro určité jednání…

  .
 • ACE
  Pokud zabrousíme do angličtiny, pak je překladem slovo “ESO”.
  A motivace je rozhodně “eso v rukávu”, protože když jej máte, dostanete se daleko.
  Pokud však zůstaneme v českém jazyce a přidáme do slova písmeno K, pak získáme slovo AKCE.

A to je vlastně celá pravá podstata motivace.

MOTIVACE = MOTIV k AKCI

Motivace je pohnutka či důvod k určitému chování či akci. 

 

A to je nakonec i to, co potřebujete najít…

Abyste byli motivováni (nebo jste mohli motivovat druhé), potřebujete najít motiv / důvod, který způsobí, že půjdete odvést požadovanou aktivitu bez otálení, vcelku rádi a v nejvyšší možné kvalitě, které jste schopni i když se Vám nechce… 

motivace, motivace k učení, motivace zaměstnanců, motivace k hubnutí

Motiv či důvod, který Vás motivuje natolik, že předčí veškerá negativa spojena s prací či jinou aktivitou, kterou potřebujete odvést, abyste se dostali tam, kam chcete dojít.
Motiv, který bude silnější a větší než to, že se Vám momentálně nechce nebo Vaše nynější pohodlíčko
Protože se Vám častokrát na Vaší cestě nebude chtít – to je normální, člověk je tvor líný a pohodlný… 
Budete muset najít důvod, který je větší než práce, která není pohodlná, máte z ní obavy či Vám zvyšuje hladinu stresu, nebo úkol, který není nikterak jednoduchý…
Jako třeba mluvit před druhými lidmi nebo třeba cizím lidem zatelefonovat… 
Důvod či dokonce životní smysl, který je větší než Váš strach, momentální uspokojenost či pohodlí… Něco, co je většího a přesahuje Vás samotné a problémy, se kterými se na své cestě setkáte… 
Protože cesta žádného člověka není bez problémů… 
Velikost člověka se však nepoměřuje tím s jakými problémy se setká, ale tím jaké problémy překonal vyřešil a dokázal se s nimi poprat… 
Ale jak se říká: Za živa se vždy něco stane… 

Hodnota člověka se neměří tím, za čím stojí, když je v pohodlí, klidu a bezpečí… Ale tím, za čím si stojí v dobách výzev, kontroverze a odporu…

— Martin Luther King, Jr.

motivace, motivace k učení, motivace zaměstnanců, motivace k hubnutí

Základní rozdělení motivace: Motivace Vnější a Vnitřní…

Základní rozdělení motivace je velmi jednoduché – motivace se dělí na vnější a vnitřní

#1 Vnější Motivace

Jak název napovídá, je to ta, když někdo / něco motivuje Vás z vnějšku.

Vnější motivace je proces, který například můžete zažít na různých firemních setkáních, školeních, trénincích či seminářích… 
Je pozván motivační speaker, nebo interní přednášející, který řekne něco, co Vás nadchne, spustí určitou chemickou reakci v mozku a následně zažijete vlnu emocí.
Nebo v podobné roli motivátora také vystupuje například trenér družstva na tréninku nebo vedoucí svého týmu, kteří systematicky pracují se stimuly (motivy / důvody) tak, aby jejich svěřenci dosáhli svého maxima.
Troufnu si tvrdit, že Vnější Motivaci mají všichni rádi – nebo alespoň téměř všichni a tak je často vyhledávána, protože má sílu určit směr jedince, energetickou úroveň a zvýšit rozsah a trvání jeho akce pro dosažení určitého cíle.
Vnější motivace má rozhodně své nezastupitelné místo z motivačního hlediska, protože motivovanému člověku (svěřenci) přináší nové nadšení, novou energii, novou sílu, nové očekávání, novou odvahu a nové rozhodnutí…
Vnější motivace má své nezastupitelné místo, protože my všichni občas prostě potřebujeme nějaký vnější stimul k tomu, abychom se rozhodli udělat změnu, vystoupit ze zajetých kolejí, vystoupit za svou zónu komfortu… 
A když tento stimul dostaneme, často nám to pomůže posunout se kupředu…
Protože vnější podnět / stimul způsobí, že najednou máme určitý důvod udělat věci jinak, pohnout se kupředu nebo prostě dosáhnout více…

Vnější motivace má mnoho různých forem…

Klasickým příkladem vnější motivace je například metoda “cukru a biče”.
Člověk se činnosti nevěnuje z toho popudu, že je pro něj daná činnost důležitá osobně, ale jen proto, že za ní bude odměněn – žene se za penězi či jinou odměnou.
Cukr a bič byly historicky velmi hojně používané motivační stimuly, ale postupně se zjistilo, že se její účinnost s postupem doby stále více snižuje – je účinná jen a pouze v případě, pokud je úkol jasně vymezen a vyžaduje jen rutinní postupy.
Navíc bylo zjištěno, že pokud s lidmi zacházíme jako s osly, budou se tak i chovat!
Což ve skutečnosti není žádoucí – nechcete mít v jakémkoliv svém týmu osly. 
To, co chcete ve svém týmu mít, jsou lidé, kteří jsou samostatní, přemýšlejí, mají drive a díky tomu dochází k větším a rychlejším posunům k cíli… 
Pokud jde ale o zvládání tvořivých, nejednoznačných a složitých problémů, motivace odměnami a tresty selhává. Podle psychologických výzkumů je v takovém případě vnitřní motivace mnohem účinnější.
Jinými slovy – lidé dosahují mnohem tvořivějších řešení, pokud jim jejich práce dává smysl a chtějí se na ní opravdu podílet.

Nejběžnější formy vnější motivace: 

 • Prostředí, ve kterém se pohybujeme
 • Motivační přednášky a semináře
 • Motivační knihy, audio nahrávky a videa
 • Pokrok v projektech, do kterých jsme se pustili
 • Výsledky, kterých jsme dosáhli, apod.

Někdy je formou vnější motivace například určitý náhled na konkrétní situaci nebo prostě nakažlivé nadšení jiného člověka…
Více informací o těchto vnějších motivačních podnětech najdete zde.

Jednou z forem vnější motivace, je takzvaná kvalifikace.

Jednoduše jde o to, že když splníme předem stanovené podmínky, kvalifikujeme se na nějakou předem určenou odměnu a získáme více, než když se nekvalifikujeme… 
Kouzlo je však v tom, že i když nesplníme všechny stanovené podmínky, tak se i přesto posuneme a nelze tedy ztratit… 
Výsledkem je často win – win situace (výhra – výhra).

Můžeme se například kvalifikovat:

 • na zvýšení platu,
 • pro nadstandardní ohodnocení,
 • pro projev ocenění a uznání
  (ocenění před nastoupeným týmem, plaketa na zeď, diplom)
 • pro získání nějaké hodnotného dárku či večeře, 
 • či na nějaké setkání s člověkem či lidmi, které není běžně dostupné
 • nebo také získat placenou dovolenou či nějaký jiný zajímavý zážitek…

Kvalifikovat se také můžeme k získání určité hodnotné věci nebo ocenění:

 • mobilního telefonu,
 • počítače, notebooku, tabletu,
 • firemního auta k použití k soukromm účelům
 • nebo placenou dovolenou na lodi,

Jedná se o takzvané incentivy, nebo-li pobídky, které nás mají motivovat k nějakému zvýšenému úsilí nebo k překonání svých hranic, omezení a přesvědčení.
Existuje celá řada vnějších motivací v podobě incentiv, které působí z vnějšku, ale přesto je nutno říct, že konečné rozhodnutí, abyste se v životě pohnuli vytouženým směrem, je a vždy bude jen a pouze na Vás.
Můžete se rozhodnout, zda se danou motivací necháte strhnout a uděláte to, co je po Vás žádáno a získáte předmět / zážitek, kterým jsme motivováni.
Vždy jde o to, zda Vám stojí za to, podstoupit zvýšené úsilí, které po Vás bude žádáno, či nikoliv. Ve své mysli budete vždy vážit, zda pro Vás má předmět motivace hodnotu a zda stojí za její získání a za Vaše zvýšené úsilí… 
V některých případech to tak bude, ale v některých ne…
Pravdou však je, že když se dané motivace zúčastníte, přestože třeba až tolik po získání odměny netoužíte, posune Vás to v tom, co děláte a čeho se chystáte dosáhnout… 
Otázka však je, zda incentiva, která Vás až tolik třeba nebere, bude dostatečným popudem k tomu, abyste byli disciplinovaní a vytrvalí…
A nejspíše to bude vždy záležet případ od případu a daných podmínkách kvalifikace.

austin distel jpHw8ndwJ Q unsplash coach mentor kouč motivace druhy motivace, jak motivovat sama sebe, jak motivovat zaměstnance, jak na motivaci, motivace, Motivace k hubnutí, Motivace k učení, Motivace zaměstnanců, vnitřní motivace Pravá Motivace: Jaká je skutečná motivace? Kde ji vzít a jak si motivaci udržet?

Tajemství dobrých koučů, mentorů, trenérů a učitelů…

Jak se odlišuje dobrý kouč, mentor, trenér či učitel od skvělého? Není to jen v odborných nebo nějakých technických znalostech…
Mnohem více je to v tom, že vynikající kouč, mentor, trenér či učitel umí své svěřence zapálit pro danou konkrétní věc (pro danou látku, učivo, téma).
Vynikající kouč, mentor, trenér či učitel přenést na své svěřence kus svého vlastního nadšení pro dané téma a vzbudit ve svých svěřencích pocit, že jde o něco důležitého, něco, čemu se vyplatí věnovat čas i energii.
Ve skutečnosti – kouč, mentor, učitel i trenér mají velkého pomocníka na své straně…
Přirozenou lidskou zvídavost.
Výzkumy ukázaly, že když jsou lidé zaujati tématem či probíranou látkou – dává jim smysl se v dané oblasti zlepšit (jsou motivováni – v tomto případě vnitřně)…
Což způsobí, že se v dané oblasti či tématu chtějí rozvíjet sami a to jim činí radost, která je udržuje v tomto směru a ochotě se rozvíjet a také v nezbytné aktivitě.
To je na první pohled v přímém rozporu s realitou mnoha škol, kde se děti o učení nemají zájem a kde si tolik učitelů stěžuje, jak moc je pro ně těžké své žáky motivovat.
Říkají to zejména učitelé, které sami nemají zápal pro probíranou látku. 
A také je příčinou metoda “cukru a biče“, protože známky ve škole jsou určitá forma této “vnější motivace” a výzkumy, které se tématem motivace zabývají, opakovaně dokázaly, že jakákoli hmotná odměna spolehlivě ničí vnitřní motivaci.
A protože dnešní školství i nadále jako před 200 lety předpokládá, že je třeba k učení nutit. Neumožňuje tedy vybírat si, čemu se budou věnovat a čemu ne, neprobouzí vnitřní tužbu po poznání a mnohdy rezignuje na to, vzbuzovat pocit smysluplnosti.
Není divu, že pokud jsou děti nuceny se učit, výměnou za úplatek v podobě známek, nevytvoří si k vztahu k učení samotnému. Spíše se stanou odborníky na „prolézání” nebo na rychlé vysypání informací na papír a jejich následné zapomenutí.

Dan Pink: Tradiční odměňování není také zas tak účinné…

Dan Pink – Analytik v oblasti lidských zdrojů se věnuje mnoho let zkoumání motivace.
Na řadě praktických zkušeností ukazuje jednoduchým způsobem fakta, která výzkumníci v oblasti personalistiky velice dobře znají a co stále uniká majitelům a manažerům firem:
Tradiční způsob odměňování není vždy tak účinný, jak si myslíme.
Podívejte se na jeho poučné příběhy obsahující inspiraci pro vlastní či týmový rozvoj.
Následující video je v anglickém jazyce s českými titulky, které zapnete kliknutím na:
VIEW SUBTITLES a výběrem jazyka Czech.

V polovině osmdesátých let započal výzkum, který se na vnitřní a vnější motivaci zaměřoval s velmi zajímavými výsledky…
Mimojiné také stanovil tři podmínky, které vnitřní motivaci umocňují.

Jaký je věčný problém s vnější motivací…?

Problém s vnější motivací je však nakonec vždy jeden a tentýž….
Vnější podnět, tato vnější motivace, vnější stimul a nebo pobídka nevydrží žádného člověka motivovat dlouho a trvale
Někdy člověka nabudí na jeden nebo dva dny – někdy na týden nebo třeba dva, ale často je tomu tak, že následně je motivace pryč.
Je nenávratně ztracena a to do té doby, dokud nedostaneme další impuls – podnět, díky kterému se znovu nadchneme a který způsobí, že se opět pustíme do akce…
Jak už jsem psal – vnější motivace má své nezastupitelné místo, ale není to něco, na co byste se dlouhodobě mohli spoléhat, pakliže chcete mít konzistentní aktivitu a dosáhnout tím konzistentních výsledků a chcete se v životě někam dostat…
Tady přichází ke slovu motivace vnitřní… 

motivace, motivace k učení, motivace zaměstnanců, motivace k hubnutí

#2 Vnitřní Motivace

Vnitřní motivace je z dlouhodobého hlediska mnohem účinnější než vnější.

Vnitřní motivace je stav, který je výsledkem určitých vnitřních potřeb, tužeb a osobních zájmů konkrétního člověka. 

Za každým lidským činem najdeme určitou vnitřní příčinu, budeme-li ji hledat. 
Vše co člověk dělá, dělá z nějakých svých vnitřních pohnutek či z nějakého pro sebe sama dobrého důvodu (pakliže to dělá dobrovolně, svobodně a není k tomu donucen z vnějšku např. metodou cukru a biče).

Vždy existuje nějaký určitý a konkrétní důvod, který možná ani není na první pohled zcela zřejmý náhodnému pozorovateli, který však způsobil určité rozhodnutí a spustil určitou akci daného člověka.
Tyto příčiny jsou vlastně určité vnitřní motivy, popudy či spouštěče, které způsobují určitý druh jednání – nejčastěji je těmito spouštěči nějaký náš sen, vnitřní touha či potřeba nebo naše osobní vize či životní poslání
Vnitřní motivace a energie, kterou sebou přináší, pochází zevnitř nás samotných
– často pochází z něčeho, co je pro nás velmi důležité a nezřídka kdy nás i převyšuje
a je větší než my samotni, ale i přesto jsme schopni vidět přínosy toho, když to získáme nebo dokážeme…
Takový druh vnitřní motivace a energie, kterou sebou přináší, je téměř nekonečná… 

Proč najít zdroj vnitřní motivace?

Když najdeme zdroj své vnitřní motivace: 

 • dokážeme méně spát a více pracovat, více toho uděláme,
 • dokážeme jít po mnoho let určitým směrem a být nekonečně disciplinovaní,
 • dokážeme dělat to, co by si jiní jen stěží dokázali představit, že by dělali, pokud nám bude dávat dostatečný smysl, že tím dosáhneme toho, po čem toužíme…

A tak s tímto druhem motivace nakonec dosáhneme všeho, čeho dosáhnout chceme.

Když si najdete svůj vlastní důležitý vnitřní motiv či pohnutku k činu, své vlastní

 • „proč“ byste něco měli udělat
 • “proč” byste něčeho měli dosáhnout,
 • “co” všechno Vám to přinese, když toho dosáhnete
 • tak budete vnitřně motivováni a získáte nekonečnou zásobu energie…

Tento vnitřní důvod “proč” například není to, že až něčeho dosáhnete koupíte si auto… 
Vnitřním a mnohem hlubším důvodem je zjistit, proč vlastně si to auto chcete koupit… 
Možná nakonec zjistíte, že auto není ten opravdu hluboký důvod, ale je to prostě Váš vlastní způsob vyjadření toho, že se chcete cítit uznávaně, důležitě a respektován.. 
Což se pojí s potřebami každého člověka – viz. Maslowova pyramida potřeb.
A když si to takto rozklíčujete můžete se sama sebe ptát, proč je důležité pro Vás cítit se důležitě a najít patřičnou odpověď… 
Nakonec se můžete propročovat k podstatě celé záležitosti. 
Udělejte to – jednak o sobě mnoho zjistíte a jednak také pochopíte, co je pro Vás opravdu důležité a co Vás opravdu motivuje… 
Pokud byste si s tím nevěděli rady, pomůže Vám dobrý kouč

energy energie motivace druhy motivace, jak motivovat sama sebe, jak motivovat zaměstnance, jak na motivaci, motivace, Motivace k hubnutí, Motivace k učení, Motivace zaměstnanců, vnitřní motivace Pravá Motivace: Jaká je skutečná motivace? Kde ji vzít a jak si motivaci udržet?

Najdete-li důležitý motiv, objevíte nekonečný zdroj vnitřní motivace.

Když pro sebe najdete opravdu důležitý motiv, důležitý důvod proč – najdete vůdčí sílu svého života a získáte pro sebe nekonečný zdroj vnitřní motivace, energie a inspirace… 
Najdete tak zároveň svůj vnitřní pohon, který je dostatečně silný, aby Vám pomohl dosáhnout čehokoliv, čeho v životě chcete dosáhnout… 

 • Když o něco budete stát dostatečně hodně silně,
 • když po něčem budete vnitřně toužit,
 • když to pro Vás bude opravdu důležité dosáhnout,

pak jste schopni díky tomu vyvíjet činnost, která je nad rámec Vašich běžných povinností po dlouhou dobu a ani tato činnost nemusí být nezbytně příjemná… 
Příliš se nepletu když řeknu, že Vám tato motivace k činnosti vydrží měsíce či roky.
A to je ten správný horizont k tomu, abyste dokázali cokoliv, co chcete…

Když se rozhodnete a najdete svůj důvod proč, mohli byste například:

 

Ale stejně tak to platí pro cokoliv jiného, po čem opravdu silně toužíte a toužíte po tom tak silně, že se nakonec odhodláte k činům, které ve Vás možná vzbuzují i určité obavy nebo dokonce strach… 

Pokud se však opravdu odhodláte k činům, tak tento počáteční strach překonáte a postupně se jej zcela zbavíte, protože se činnost, kterou potřebujete vykonávat, abyste dosáhli své touhy, pro Vás stane běžnou, normální až zcela rutinní
Když se ohlédnete zpět, dokonce se sami osbě pousmějete a řeknete sama sobě:
“Proč jsem se toho na začátku tolik bál?”
No a když v činnosti vydržíte dostatečně dlouho, tak nakonec dosáhnete toho, čeho chcete dosáhnout…

 • Bez ohledu na to, kolik toho v tuto chvíli (na začátku) umíte nebo neumíte, protože se vše můžete naučit, když se k tomu rozhodnete.
 • Bez ohledu na to, zda máte zpočátku strach nebo nemáte, protože i když strách máte, můžete jej překonat… 
 • Bez ohledu na Vaše současné znalosti, protože si je cestou doplníte.
 • Bez ohledu na to, kolik peněz máte nebo nemáte, protože důležitější je kreativita než samotné peníze pro realizaci Vašeho snu… 
 • Bez ohledu na to, koho znáte nebo neznáte, protože se s lidmi, které potřebuje poznat, seznámíte… 

V podstatě bez ohledu na cokoliv, když se rozhodnete za svou touhou jít a zrealizovat ji. 

Pakliže sen je dostatečně veliký, na faktech nezáleží…

— Dexter Yager

 

Chcete-li totiž dosáhnout života bez hranic, musíte mít důvod…

… a já to často parafrázuji, že jde o život, kdy žijete dle svých pravidel, termínů a přání
… pak jednoduše potřebujete mít něco více, než se jen spoléhat na to, že Vás někdo nebo něco jiného namotivuje, abyste se pustili do potřebné dlouhodobé aktivity, která Vám přinese výsledky.

Jestliže jste si stanovili určité cíle pro tento rok a chcete je naplnit, pak asi tušíte, že to bude často osamocená cesta.

Nebude nikdo, kdo by Vám fandil, motivoval Vás, dodával Vám kuráž, či foukal rány.
Potřebujete mít v ruce něco, co Vám pomůže jít kupředu a daný den udělat další krok i v době, kdy se Vám zrovna nedaří, kdy se Vám nechce, kdy se cítíte zastrašení nebo máte pochyby.

Vnitřní motivace – kolem toho se celý Váš život a výsledky točí…

Když máme svůj vlastní důvod, proč něco chceme udělat a tento důvod je vysoko v našich osobních životních prioritách, pak jsme schopni dělat a dokázat doslova nemožné. Ne nadarmo se říká…

Člověk, který má ohromný potenciál, nedosáhne ničeho pokud tento potenciál nevyužije… 
Má-li člověk potenciál uspět, ale nic moc pro to nedělá, protože nemá touhu, nemá sen, nemá důvod, nemá motivaci, nikdy nepůjde do velké akce a nic se v jeho životě nezmění – zůstane stát na místě… 
Na druhou stranu člověk, který je tzv. “vnitřně hladový“…
Má touhu, má chuť, má vnitřní oheň, má zápal, má ambici, tak ač třeba nemá takový veliký potenciál k úspěchu, nakonec uspěje a předběhne toho, kdo potenciál má, protože je prostě ochoten více makat… 
Důvodem je právě vnitřní touha, zápal, nadšení, chuť, ambice…
Protože právě to člověku s menším potenciálem umožní pracovat nad rámec stanovených norem ve svém volném čase a tak brzy strčí do kapsy toho, kdo má zhůry dáno a má potenciál… 

Vnitřní motivace, náš důvod proč, náš sen, naše ambice a touha – představa skutečnosti, které bychom chtěli dosáhnout – vysněný cílový stav.

Kvůli našemu vlastnímu snu a možnosti jej skutečně získat, jsme ochotni překročit různá svá omezení, naučit se něčemu novému a vyrůst, jsme ochotni překročit svou zónu pohodlí vyrazit do boje – jakkoliv je zastrašující.

Tato motivace je tou skutečnou a pravou.

Pokud máte svůj sen (touhu, ambici, cíl, vizi, poslání, zápal) a nenecháte si jej vzít, tak budete téměř nadobro motivovaní a budete se motivat sami.

Pokud budete dostatečně jasně vědět, proč chcete to, co chcete, pak se nezastavíte, dokud to nezískáte.

motivace, motivace k učení, motivace zaměstnanců, motivace k hubnutí

Thomas Alva Edison a jeho vize čisté městské dopravy

Thomas Alva Edison měl také svou vnitřní motivaci – měl svou vizi (dostatečně dobrý důvod) ohledně čisté městské dopravy…
A tato vize, tento interní motivátor, zápal, drive, jej vedl k tomu, že se zaměřil na výzkum elektrických pohonů, které by mohly být pro tuto dopravu užity a tato vize pro něj byla natolik důležitá a silná, že byl schopen na svých výzkumech trávit celý den a spát pouze 4-5 hodin denně…
Což je něco, co si většina lidí nedokáže představit, že by dokázali, protože jsou i po 8mi hodinách v posteli unavení a nemohou vstát.
Tato vize, tento důvod “PROČ”, byla natolik silná, že jednak Edisonovi dodávala velké množství energie a způsobovala jeho nízkou potřebu spánku, ale rovněž inspirovala další lidi a dnes kolem sebe můžeme vidět množství elektromobilů a hybridních automobilů a tento trend bude mít vzrůstající charakter.

Tady je přepis, který odhaluje postoj Thomase Alva Edisona ke spánku…
Následující poznámku si napsal již v roce 1921:

Většina lidí se o 100% přejídá a o 100% dlouho spí, protože se jim to líbí.
A těchto extra 100% je činí nezdravé a neefektivní.

Osoba, která v noci spí 8 nebo 10 hodin denně, vlastně nikdy úplně nespí a zároveň není nikdy plně při vědomí – většina lidí má jen různou úroveň dřímoty v průběhu 24 hodin.
Já osobně nemám potřebu spát více než 4 nebo 5 hodin v průběhu 24 hodin. Nesním. Je to skutečný spánek.
Když náhodou spím déle, probudím se tupý a líný.
Často lidi slyšíme naříkat nad ztrátou spánku – měli by to raději nazývat ztrátou času, vitality a příležitostí…

 

Vnitřní Motivace je důležitá. Ale kde tuto vnitřní motivaci získat?

O tom, že vnitřní motivace je tou skutečnou energií, která uvádí do pohybu náš složitý mechanizmus a je účinnější než vnější motivace, už asi nikdo nepochybuje.
Každý asi na vlastní kůži zažil situace, kdy nám opravdu o něco šlo, a byli jsme schopni podat nadlidské výkony naprosto přirozeně a jakoby bez námahy… 
A někteří si vzpomeneme i na dobu, kdy jsme, ať už díky ztrátě milované osoby, nebo něčeho hodnotného, měli pocit, že jsme doslova ztratili smysl svého života a bylo nám zatěžko dokonce i vstát z postele nebo se jít najíst.
Jakobychom přestali mít důvod žít. Ztratili jsme na pár momentů smysl svého života.

Kde ale vnitřní motivaci získat?

Jak už název napovídá – potřebujete něco, co Vás motivuje vnitřně – něco, co je určitým způsobem Vaší součástí.
Už to bylo mnohokrát zmíněno v tomto článku, ale pro jistotu krátká sumarizace.
Jedná se o jednu z těchto několika věcí:

motivace, motivace k učení, motivace zaměstnanců, motivace k hubnutí

Jak tedy zařídit, aby se člověk motivoval sám?

Jak tedy najít správnou motivaci pro sebe sama? Jak se motivovat?

(A stejně tak to odpovídá na otázku – jak motivovat druhé?)

Už víme, že mysl je klíčem k člověku samotnému, stejně tak i k motivaci.
Kde máme ale hledat klíč k lidské mysli?
Člověk se vědomě a mnohdy také nevědomě snaží naplňovat a uspokojovat své potřeby. Ty jsou samozřejmě člověk od člověka jiné, ale díky Maslowovi a jeho hierarchii potřeb je můžeme seřadit do příslušných skupin.
Dříve než se do tohoto tématu ponoříme hlouběji, v rychlosti si zopakujme doposud prezentované informace…

Zde je stručné shrnutí…

Abyste mohli motivovat sama sebe pro každodenní kroky a byli disciplinovaní tak, abyste dosáhli svých cílů na tento rok, potřebujete:

 1. najít svou vnitřní motivaci,
 2. která bude Vaším snem, vizí, touhou, ambicí (nebo vším zároveň)
  [ne snem někoho jiného – např. rodičů],
 3. a zároveň byste měli mít stanoveny odměny, kterými se oceníte v průběhu (dosažení dílčího cíle), stejně jako na konci celého procesu
  (tedy při dovršení konečného cíle)…

 

Motivace a Maslowova pyramida potřeb…

Druhy motivačních faktorů (motivátorů)

motivace, motivace k učení, motivace zaměstnanců, motivace k hubnutí
Maslowova pyramida (potřeb) je hierarchie lidských potřeb, kterou definoval americký psycholog Abraham Harold Maslow, podle které má každý člověk pět základních kategorií potřeb:

Pojďme si o každé z těchto 5-ti potřeb něco málo říct…

1] fyziologické potřeby – první skupinou nejdůležitějších základních lidských potřeb je potřeba: 

 • být v teple,
 • mít dostatek jídla a vody,
 • dostatek odpočinku & spánku,
 • možnost vylučovat,
 • být zdravý,
 • možnost tělesného pohybu, apod.

Jedná se o tzv. nejzákladnější lidské potřeby…
Tou úplně nejzákladnější je potřeba potravy a vody, která, pokud je zajištěna, je nahrazena potřebou ošacení, bydlení a bezpečí.
Před 100 lety mohly být tyto potřeby hodně aktuální. V dnešní době však většina lidí má tyto potřeby naplněny a proto jimi nejsou příliš motivováni, takže nejsou příliš efektivním prostředkem k motivaci do té doby, dokud o ně člověk nepřijde.
Jakmile by však došlo k tomu, že by měl člověk tyto potřeby nedostatečně naplněny, staly by se opět jeho životní prioritou…

[2] potřeba bezpečí, jistoty – jedná se například o tyto jistoty:

 • jistota zaměstnání,
 • jistota příjmu a přístupu ke zdrojům,
 • fyzická bezpečnost – ochrana před násilím a agresí,
 • jistota rodiny, apod.

Tato potřeba je rovněž velmi silná.. Tyto jistoty jsou pro lidi opravdu velmi důležité…
A jsou také jedním z důvodů, proč lidé nezačínají podnikat… 
Mají svou jistotu příjmu v zaměstnání natolik rádi, že i když touží vnitřně po tom mít něco svého, velká většina z nich tuto svou potřebu potlačí ve prospěch jistého příjmu, bezpečí a jistoty zaopatřit rodinu… 
Neříkám, že je to špatně. Rozhodně není moudré zbavit se svého příjmu a skočit rovnou do podnikání a ohrozit svou rodinu. 
Ale je rovněž také možné své podnikání rozjet bokem toho, co člověk dělá aniž by ohrozil sebe, svůj příjem, život a rodinu… 
Jakmile je potřeba po bezpečí a jistotě naplněna, pak přichází na řadu potřeba sounáležitosti… 

[3]potřeba lásky, přijetí, sounáležitosti – každý z nás má potřebu někam patřit… 

 • každý z nás má určité sociální potřeby,
 • každý z nás má potřebu být v kontaktu s lidmi, se kterými si rozumí, 
 • každý z nás potřebuje naplnit potřebu sounáležitosti 
 • potřebujeme mít přátelské & partnerské vztahy a rodinu.

Potřeba příslušnosti k určité skupině a potřeba sounáležitosti je rovněž jednou ze základních lidských potřeb.
Firmy a týmy, kde je dobrý kolektiv, mají v tomto případě rozhodně na vrch.
Chcete-li vytvořit něco skvělého, potřebujete uspokojovat tuto základní lidskou potřebu. 
Když se zaměříte na to, že budete budovat vztahy s lidmi, vytvoříte skvělé prostředí a atmosféru, způsobí to, že to k Vám bude přitahovat skvělé lidi…
A se skvělými lidmi dosáhnete skvělých věcí… 
Po čase, kdy je tato potřeba sounáležitosti naplněna, začne čím dále více sílit potřeba respektu druhých lidí.

[4]potřeba uznání, úcty – touha být respektován a přijímán druhými.
Jakmile je naplněna potřeba sounáležitosti, lidé okamžitě cítí potřebu po tom, aby je druzí respektovali a uznávali.

 • Ať už díky tomu, co dokázali (postavení v práci)
 • nebo proto, co získali, vytvořili či vybudovali.

Často je symbolem úspěch a postavení (drahé obleky, hodinky, velké domy, auta, apod).
Časem však tuto potřebu vystřídá méně nápadná potřeba vlastní sebeúcty.

Začneme si uvědomovat, jestli nám stojí auta a prestiž za to, co musíme podstupovat a mnohdy snášet.

Už nám méně a méně záleží na hodnocení druhých lidí a na tom, co si o nás myslí.

Důležitější se pro nás stane to, že dokážeme vyjít sami se sebou a mít se rádi.

Pak nastane chvíle, kdy se chceme seberealizovat.

[5]potřeba seberealizace – instinktivní potřeba naplnit své schopnosti… 
Stejně jako snaha stát se tou nejlepší verzí sebe sama, tím nejlepším člověkem jakým jen člověk může být – projevit své vnitřní mistrovství… 
Tato potřeba nás všechny žene k práci, která má smysl, která je užitečná a která naplňuje naše nejdůležitější vnitřní hodnoty.
Škoda jen, že celá řada lidí tuto potřebu nikdy ve svém životě nikdy nenaplní, protože se často zaseknou na potřebě uznání a úcty od druhých…
Protože trpí nedostatečným nebo nízkým sebevědomím a nízkou sebeúctou, mají nezdravou touhu po tom, aby je druzí oceňovali, a tak jejich sociální vazby nejsou vyrovnané a celý jejich život trpí a místo toho, aby se mohli realizovat, neustále hledají způsob, jak by se zalíbili druhým…
A tak jim často v průběhu života nezbyde čas na to, aby realizovali své sny a díky tomu pohřbí veškeré své naděje na osobní realizaci.

 

Podle Maslowovy pyramidy potřeb nás příliš nezajímají vyšší potřeby do té doby, dokud nemáme uspokojeny nižší…
Jinými slovy: Dokud nemáme dostatek jídla, spánku nebo nejsme zdraví, pak nás prostě moc nezajímá, že nemůžeme realizovat své sny, protože jsme v takové fyzické nepohodě, že prostě toužíme po základním zabezpečení našich fyziologických potřeb.

 

Následující obrázek zobrazuje Maslowovu pyramidu ještě více rozpracovanou… 

motivace, motivace k učení, motivace zaměstnanců, motivace k hubnutí

Maslowova pyramida potřeb se hojně využívá v prodeji…

Každý produkt / služba uspokojuje nějakou určitou lidskou potřebu a pokud si výrobce / prodejce uvědomuje jakou, pak celá prodejní komunikace směřuje k zvýraznění toho, že daný produkt / služba onu potřebu umně naplňuje…
A její pochopení bude fungovat i pro Vaši osobní motivaci či překonání odkládání…

Hygienické a Motivační faktory (motivátory) a motivace

Kromě Maslowovy pyramidy lidských potřeb, tu však hrají navíc ještě roli hygienické faktory a motivační faktory, které zkoumal psycholog Frederick Herzberg. 
Pan Herzberg zavedl dva základní faktory, které se používají zejména s ohledem na vytvoření motivačních podmínek na pracovišti, které nám odhalují vlivy, jež uspokojují lidské potřeby a aktivizující zájem a úsilí spopracovníků / zaměstnanců o zlepšení vykonávaných činností.

Pan Herzberg rozdělil faktory na:

 • Hygienické faktory – jsou pro zaměstnance nezbytné pro udržení jejich spokojenosti
 • Motivační faktory (motivátory) – jsou pro zaměstnance zdrojem motivace a inspirace.

Rozšířil tak Maslowovu pyramidu lidských potřeb o další rozměr.
Jaký je mezi nimi rozdíl? Podívejte se na následující obrázek…
motivace, motivace k učení, motivace zaměstnanců, motivace k hubnutí

#1] Hygienické faktory

Hygienické faktory či vlivy jsou činitele nebo podmínky, v nichž zaměstnanec pracuje, které ovlivňují jeho spokojenost nebo nespokojenost, ale nijak zvlášť jej nemotivují a tím ani nezvyšují výkon zaměstnance či spolupracovníka.

 • Jejich absence (nedostatek) na pracovišti způsobuje pocit nespokojenosti.
 • Jejich přítomnost však nezvýšuje pocit spokojenosti, štěstí ani motivace..

Při přiměřeném plnění hygienických vlivů je pracovníci příliš nesledují a jen velmi málo je motivují k vyššímu výkonu. Zato při nedosažení určité mezní úrovně dochází k výrazné nespokojenosti někdy i zlobě, která vede ke konfliktům na pracovišti a v týmu.
Jinými slovy: Z dlouhodobého hlediska nejsou dostatečně motivující.
Sice je potřebujeme a když je nemáme, nebo máme pocit, že tyto faktory nejsou v prostředí pracoviště či týmu dostatečně naplněny, tak jsme nespokojení… 
Jakmile je však naplníme, již se o ně nezajímáme a nezvyšují naši spokojenost, motivaci ani produktivitu…
Člověk je totiž bere něco jako samozřejmost a účinek jejich naplnění rychle vyprchá.
Příkladem je nevyplacená mzda, která spolupracovníka řádně rozzlobí, ale pokud je vyplacena, není to přímý motivační stimul k vyššímu výkonu, protože je to bráno jako samozřejmost.

 

Jakmile se v našem životě objeví, téměř vždy dojde k dočasnému zvýšení naší produktivity, nakonec se však naše produktivita vrátí do stejných zajetých kolejí jako před změnou.

 

Příklady Hygienických faktorů

 • finanční ohodnocení a platové podmínky,
 • zdravotní a penzijní příplatky,
 • peněží příspěvky a bonusy, 
 • systém podnikového řízení,
 • vybavení pracoviště,
 • pracovní podmínky,
 • dobré vztahy v kolektivu.

 

Téměř každý člověk touží po zvýšení svého příjmu – a pro toto zvýšení jsme ochotni dočasně více pracovat, podávat lepší výkon a výsledky – jakmile se to však stane a náš příjem se zvýší, přestane to pro nás být motivující.
Ještě nějakou dobu jsme schopni udržet své tempo, ale to se postupně vrátí na naší původní úroveň – takovou, kterou jsme měli před zvýšením našeho příjmu.
Hygienické faktory jsou tedy taková nezbytná podstava, ze které může odstartovat Váš “raketoplán k úspěchu”…
motivace, motivace k učení, motivace zaměstnanců, motivace k hubnutí

#2] Motivační faktory

Tyto vlivy se podle Herzberga nazývají motivátory a jsou to vlastně určité prostředky motivace, protože dokáží doslova nabudit motivaci.

 • Jejich absence nezpůsobuje nespokojenost.
 • Jejich přítomnost vede k dlouhodobé spokojenosti, zvyšuje motivaci a tím i výkon.

Jakmile se v našem životě objeví, cítíme se šťastnější, výkonnější a v dlouhodobém horizontu mnohem více motivovanější a tím i produktivnější… 
Oproti tomu naplnění motivačních faktorů (motivátorů) je nezbytnou podmínkou pro motivaci k vyšším pracovním výkonům a jejich účinek na motivaci je dlouhodobý a jejich nenaplnění nutně neznamená nespokojenost.
Příklady Motivačních faktorů (motivátorů)

 

Pakliže tedy chcete dostatečně efektivně motivovat sebe sama sebe ale rovněž také lidi ve svém týmu a chcete aby daná motivace fungovala dlouhodobě, je potřeba striktně se držet naplňování hygienických faktorů a doplnit je o motivační faktory, které poženou výkonnost Vašich spolupracovníků vpřed.
Pro každou profesi mohou být hygienické a zejména motivační faktory rozdílné.
Ale určitě nic nezkazíte, když budete lidi chválit a oceňovat a zabývat se vizí toho, co se může stát, až dosáhnou určitého cíle, splní si svůj sen…
Zaměřte se více na důvod “PROČ” něco udělat než na “CO” a “JAK” to něco udělat.
Dejte lidem určitou odpovědnost, projevte uznání a respekt, dejte jim smysluplnou náplň práce a pomozte jim dosáhnout úspěchu…
A už od Vás nikdy neodejdou a budou motivováni dlouhodobě…

 

Častá chyba však je, že lidé na svůj důvod “PROČ” a tedy na svůj “MOTIV”, důvod či potřebu zcela zapomenou…

 

motivace, motivace k učení, motivace zaměstnanců, motivace k hubnutí

Nájednou se ocitnou v situaci, kdy něco dělají a dělají to skoro automaticky a bezmyšlenkovitě, že se zastaví, protože je přepadne pocit zbytečnosti vyúsťující v otázce: “Proč já to vlastně dělám?”
A nemohou si vzpomenout na odpověď.

Zapište si svůj důvod “PROČ”:

 

Budete-li mít dostatečně dobrý důvod “PROČ” pro jakoukoliv změnu, zvýšenou aktivitu, nebo dočasné nepohodlí a budete jej mít napsán, abyste jej nezapomenuli, pak budete mít dostatečnou dlouhodobou motivaci k tomu, abyste přišli na odpověď “JAK” něco udělat, nebo jak to udělat správně.

 

3 hlavní podmínky, které motivaci spolupracovníků umocňují…

Jedná-li se zejména o práci na projektech, o zvýšení pracovního úsilí týmu spolupracovníků a dosažení cílů či výsledků, existují 3 hlavní podmínky, které vnitřní motivaci jednotlivce umocňují…
[1] První z nich je samostatnost, tedy možnost řídit svůj život a volit si, čemu se budu věnovat – stejně jako možnost zvolit si, jakým způsobem budu zadanou práci či úkol, který je nezbytné odvést, dělat…
.

[2] Další je touha a možnost se neustále zlepšovat a stále lépe svůj úkol zvládat – pokud má člověk prostor růst, může se posouvat, může se rozvíjet, cizelovat své dovednosti a pracovat na sobě, přináší to velmi uspokojující pocity…
Jestliže se však z práce stane běžná nudná rutina, bez jakékoliv výzvy a překážek, člověka přestane bavit a přestane ji chtít dělat.
.

[3] Třetí je pocit sounáležitosti s úkolem – pro člověka je důležité mít pocit, že je jeho snažení k něčemu – musí mít pocit součástí něčeho důležitého, smysluplného a často také velkého.
Stejně tak sounáležitost s pracovním prostředím, které často tvoří lidé (kolegové) – když se nám v tomto prostředí líbí, máme s lidmi kolem sebe dobré vztahy a je toto prostředí povzbuzující a inspirující, motivuje nás to.

teamwork 642633 1920 motivace motivace druhy motivace, jak motivovat sama sebe, jak motivovat zaměstnance, jak na motivaci, motivace, Motivace k hubnutí, Motivace k učení, Motivace zaměstnanců, vnitřní motivace Pravá Motivace: Jaká je skutečná motivace? Kde ji vzít a jak si motivaci udržet?

Příklady motivace z praxe, které mohou inspirovat.

Pojďme se podívat na několik příkladů uplatnění motivace v reálném životě…
Třeba povedou k nějaké inspiraci a namotivují Vás k tomu, abyste je někde použili… 

Příklad #1: Motivace zaměstnanců

V dnešní době hospodářských recesí se firmám čím dál méně dostává cukru, který uspokojí nižší potřeby a bič se stává z mnoha důvodů nepoužitelný.

V zeštíhlujících se organizacích ubývá i příležitostí k povýšení a tak i získání prestiže.

Také lidé se čím dál častěji začínají pídit po smyslu své práce, stylu řízení a chtějí, aby jejich práce byla užitečná, smyslupná a měla větší dopad než jen přahozování papírů z jedné hromádky na druhou nebo vyplňování excelových tabulek.

Plnit kapsy akcionářů penězi a neustále honit zvyšující se čísla, nehledě na důsledky, které to okolí způsobí, nepovažují za smysluplný cíl života.

Klíčem k efektivní motivaci svých lidí, je přidat k vnějším stimulům cukru i vnitřní stimuly.

Každý člen týmu bude efektivněji pracovat, když daná práce bude naplňovat rovněž jeho potřeby, hodnoty a životní poslání.

A jak zjistit o jaké potřeby a hodnoty lidem jde?

 • Můžete si pořídit křišťálovou kouli a zkusit věštit… 🙂
 • Můžete vyjít z Maslowovy pyramidy a zohlednit Herzbergerovu 2 faktorovou teorii
 • Můžete si najmout externího kouče, který to za Vás zjistí… 
 • Můžete se začít skutečně zajímat o své lidi, koučovat je sami a v těchto koučovacích rozhovorech se jich ptát a zajímat se o ně, což samo o sobě zvýší jejich motivaci.
 • Můžete vytvořit dotazník, ale toto není nejvíce efektivní řešení, lepší je si povídat a zajímat se, než nechat lidi jen tak něco vyplnit…

Koučujete-li své lidi, dáváte jim možnost volby, prostor pro vlastní rozhodování a uvědomování si klíčových hodnot, což naplňuje právě potřebu sebeúcty… 
A samo o sobě Vaše lidi motivuje a vytváří pocit spokojenosti… 

Pokud máte zaměstnance, motivujte je několika různými způsoby.

Před časem jsem měl možnost pracovat na franchisingovém konceptu wellness salónu a to konkrétně na odměňovacím systému.
Požadavkem bylo, aby byl odměňovací systém co možná nejvíce motivační, a stejně tak měl podpořit týmovou spolupráci ve wellness studiu, kde pracovalo v malém kolektivu 5 až maximálně 8 lidí.

Proto byl systém nastaven tak:
[1] aby povzbuzoval (motivoval) každého jednotlivce k tomu, aby podával větší výkon osobně jako jednotlivce

 • Čím více daný člověk osobně odvedl práce, která generovala zisk, tím více jednak rostla jeho finanční odměna,
 • ale na druhou stranu dostával nefinanční poukázky na různé zážitkové či vzdělávací aktivity, pokud dané úsilí dosáhlo určitého stanoveného obratu.

[2] Neméně důležitou součástí motivace bylo ocenění jednotlivce před celým týmem jednou za měsíc, kdy byli vyhlášení nejvíce produktivní jednotlivci v týmu v konkrétně předem stanovených kategoriích, aby se každý mohl zapojit a zúčastnit…
[3] Stejně tak však mělo docházet ke zvýšení výkonu celého týmu, stejně jako spolupráci – a zde jsme měli stanoveny různé obratové úrovně, které když byly dosaženy, celý tým byl odměněn jednak financemi, ale i nefinančními odměnami.

Mimo to, se nám velmi osvědčilo vzít celý tým jednou za 3-6 měsíců na outdoorový zážitkový seminář, kde si každý jednotlivec mohl sáhnout na dno svých sil při fyzické aktivitě a celý tým se tak mohl více stmelit a zpřátelit. 
A zároveň se mohla komunikovat / znovu komunikovat vize a poslání celého projektu, stejně jako vzájemně sdílet vize jednotlivců ohledně své vlastní pozice a role v týmu.
V celém motivačním systému tak byly zapojeny různé motivační faktory a úrovně.
Nezapomeňte na 3 hlavní podmínky, které vnitřní motivaci umocňují…
Pokud tuto oblast řešíte, pak mi dejte vědět a můžeme se společně zamyslet jak celý motivační systém nastavit.

gym room 1180062 1920 motivace motivace druhy motivace, jak motivovat sama sebe, jak motivovat zaměstnance, jak na motivaci, motivace, Motivace k hubnutí, Motivace k učení, Motivace zaměstnanců, vnitřní motivace Pravá Motivace: Jaká je skutečná motivace? Kde ji vzít a jak si motivaci udržet?

Příklad #2: Motivace k hubnutí

Nikdo nechce držet dietu jen proto, aby držel dietu…
Všichni chceme ten výsledek – tedy mít krásnou postavu.
Ale ani to vlastně není ta pravá motivace.
Ve skutečnosti chceme mít krásnou postavu, protože chceme naplnit potřebu 3 a 4 z Maslowovy pyramidy potřeb – tedy potřebu lásky, přijetí, sounáležitosti a nebo potřebu uznání, úcty.

 • Chceme se cítit dobře,
 • chceme cítit dostatečné sebevědomí kdykoliv jsme na koupališti či bazénu,
 • chceme být středem pozornosti v pozitivním slova smyslu – nikoliv tak, aby na nás každý poukazoval prstem a říkal o nás, jak jsme v určitých partiích nehezcí…

A to vše je v pořádku.

Zabývejte se zejména onou vizí…

Budete-li si vědomi onoho “proč” chcete zhubnout a budete se zabývat onou vizí,
jak bude vypadat Vaše vysněná postava a co vše Vám to umožní a přinese do Vašeho života, bude pro Vás snadnější zhubnout… 

 • Jak konkrétně se zlepší Váš život, když zhubnete?
 • Co si asi budou říkat Vaši přátelé, známí a Vaše rodina, když dosáhnete své vysněné váhy?
 • Co Vám Vaše vysněná váha umožní dělat?
 • Jak se budete cítit celkově?
 • Jak se to projeví na Vašem zdraví a fyzických schopnostech?
 • A co budete pravděpodobně zažívat?

Pak pro Vás bude mnohem snadnější dodržovat jídelníček, pravidelně cvičit a být disciplinovaný na každodenní úrovni.
Nemluvě o tom, že když dokážete ve svých představách (ať už zavřete oči nebo nikoliv) uvidět sama sama sebe, jak máte krásnou postavu…
Tedy dokážete si představit štíhlou postavu a na ni uvidt svůj obličej, pak budete mít mnohem blíže k dosažení tohoto cíle, protože… 

Lidská mysl dokáže uskutečnit cokoliv, co si dokáže představit a čemu uvěří…

— Napoleon Hill

A když si to dokážete představit, pak správným způsobem programujete svůj RAS a jste v půli cesty k tomu, abyste tomu uvěřili… 
Jakmile tomu uvěříte, pak se to pro Vás stane normálním stavem a když je pro Vás něco normálním stavem, pak se to stane v realitě… 

student 1 motivace druhy motivace, jak motivovat sama sebe, jak motivovat zaměstnance, jak na motivaci, motivace, Motivace k hubnutí, Motivace k učení, Motivace zaměstnanců, vnitřní motivace Pravá Motivace: Jaká je skutečná motivace? Kde ji vzít a jak si motivaci udržet?

Příklad #3: Motivace k učení (Jak se motivovat k učení)

Motivace k učení by neměla být problém, pakliže studujete něco, co je pro Vás důležité, zajímavé a chcete se v dané oblasti či tématu zlepšovat a posouvat….
Nemáte-li motivaci, tak pravděpodobně studujete něco, co vlastně nechcete nebo co Vás nezajímá… 

Položte si tedy tyto otázky:

 • Proč se vlastně učíte?
 • Proč studujete?

Někteří studují pro to, že to je přání rodičů, někteří pro to, že si myslí, že je to vstupenka k lepšímu životu a tomu, aby vydělali více peněz.
Jestliže to tak je, pak pravděpodobně potřebujete mít lepší motivaci, abyste uspěli a dosáhli titulu před či za svým jménem.

Pokud studujete něco, co Vás zajímá…

Pakliže skutečně studujete něco, co Vás osobně přitahuje, láká, baví a zajímá, skvěle.
Přidejte k tomu svou vizi toho, jak se budete cítit, podobně jako v příkladu o hubnutí, což způsobí, že budete více motivování a budete schopni podávat ty nejlepší výkony, kterých jste schopni.

Pokud však studujete něco, co Vás až tolik nebaví a nezajímá…

Pokud však studujete něco, co Vás až tolik nebaví a nezajímá, je těžké najít motivaci “dokopat” se k učení.
Raději najděte oblast, pro kterou máte nadšení a vnitřní zapálení – takovou oblast, která Vás opravdu zajímá a která Vás pohltí… 
A uběhnou doslova hodiny, bez toho abyste měli problém s tím, že studujete a sedíte nad knihou.
Ano, chápu – je to horší na základní škole, ale střední a vysoká škola postupně skýtá více a více možností zvolit si třeba jiný obor, nebo rovnou jinou školu.
Udělejte to, pokud to shledáváte jako nezbytné.

Pokud Vás Obor, jež studujete, baví a jen se nemůžete “přinutit” k učení…

Pak se na chvíli zastavte a:

 • vraťte se ke svým důvodům, proč studujete
 • představte si obrázek toho, kým budete a jaké budete mít možnosti, až dostudujete.
 • Kam si myslíte, že Vám studium pomůže?
 • Jak se budete cítit, až se tam dostanete?
 • Co budete zažívat?
 • Co řeknou Vaši rodiče, až toho dosáhnete?
 • Jaký bude Váš pravděpodobný příjem?
 • Jak s tímto příjmem naložíte?
 • Jak budete moci žít?

Zapište si to někam na papír nebo rovnou na svou nástěnku snů pro případ, že byste znovu zapomenuli.

Škola jako taková Vám úspěch nezaručí – osobní & profesní rozvoj ano.

Ještě jedna poznámka závěrem: Škola jako taková Vám úspěch nezaručí. 
To, co ano, je spíše o Vašem osobním rozvoji. 
Když si najdete oblast, která Vás zajímá tak, že jste jí doslova posedlí a budete ji studovat, tak se v daném směru budete velmi rychle posouvat, budete se zlepšovat a budete mít často mnohem větší rozhled než někdo, kdo danou oblast studoval oficiálně ve škole…
Vaše touha po vědění Vás požene k pochopení a moudrosti v dané oblasti více než někoho, kdo si daný obor zvolil proto, že mu někdo doporučil (rodiče nebo známí), že je výhodné daný obor vystudovat… 
I bez titulu můžete být vyhledávaným odborníkem, ale musíte mít skutečný zapál a touhu porozumět dané problematice. 
Škola z Vás odborníka neudělá. Vy sami a Vaše osobní studium ano.

Závěrem…

Gratuluji k dočtení tohoto extrémně dlouhého článku až sem – jestli jste to zvládli, tak si myslím, že máte opravdu velkou motivaci najít motivaci 🙂
Jestliže hledáte způsob, jak byste mohli dosáhnout svých snů, ať už je jimi více peněz, více času, nebo možnost cestovat po celém světě, nebo byste rádi vytvořili své vlastní podnikání s pomocí internetu, pak mě neváhejte kontaktovat.

PS: Ověřte si, že směřujete k životu, jaký skutečně chcete žít

4 Comments

  3. 2. 2015

  Děkuji za tento zajímavý článek, dal mi zase trochu jiný pohled na život. 🙂

   3. 2. 2015

   Hezký den Kájo rádo se stalo.
   Co jste shledala jako nejvíce život měnící informaci v tomto článku?

    3. 2. 2015

    Potřebovala jsem najít opravdu dobrou motivaci, která by mě pomohla k uskutečnění svých snů a vizí. Zatím to totiž bylo vždy tak, že po počátečním nadšení jsem to vždy brzo vzdala. Tento článek mě nakopnul k tomu, abych se nevzdávala, ať to bude jakkoliv těžké a že věci z minulosti, pády a zklamání jsou tu pro to, abych se z těch chyb mohla poučit, obohatily mě a teď je na čase to změnit a znovu ty samé věci neopakovat. Moc děkuji za tento článek, nástěnka snů je taky dobrej nápad, jsem odhodlaná jít do toho a uskutečňovat své sny! 🙂

     4. 2. 2015

     Hezký den, Kájo,
     skvěle, děkuji za odezvu, to bylo záměrem toho článku, jsem rád, že jsem jej u Vás naplnil.
     Gratuluji k rozhodnutí vystoupit z prostřednosti – není moc lidí, kteří jsou ochotní to udělat.
     Přeji skvělý den a pokud budete něco potřebovat, dejte mi vědět.
     Hezký den

Comments are closed.