Pravda vám pomůže

Pravda: Kolikrát jste ji někomu pro vás důležitému zatajili? Vašemu partnerovi, příteli, rodičovi, dítěti, spolupracovníkovi…protože jste věděli, že on nebo ona se spíše rozčílí, než aby o vás měli starost?

Jak se cítíte, když neříkáte pravdu o tom, co je pro vás důležité?

Je pravděpodobné, že se cítíte deprimovaný, když za sebe nemůžete mluvit. Nemluvit o tom, co je pro vás důležité, je cesta, jak ignorovat svoje pocity a potřeby a velmi pravděpodobně povede k depresi.
A když od vás zazní pravda a někdo pro vás důležitý se nestará o vaše pocity, jak se potom cítíte? Pokud jste si vědom svým hlubokých citů, budete nejspíše cítit hlubokou samotu a zármutek, pokud bude důležitá osoba spíše naštvaná, než aby o vás měla starost.

Starejte se o sebe sama

Řeknu vám příklad. John se se mnou radil kvůli své ženě Rose, která utratila příliš peněz na jejich kreditní kartě a dostala tak Johna do náročné finanční situace. John z minulosti věděl, že pokud se o tom zmíní, Rose vybuchne a on se bude cítit příšerně. Pokud ale Rose nic neřekne, bude se cítit deprimovaný. Řekl mi:
„Mám hrozné dilema. Nevím, co mám dělat.“
„Johne, co běžně děláš, když se Rose naštve?“
„Buď se na ní naštvu také, nebo se začnu bránit, nebo zmlknu a jdu pryč. A cítím se špatně“
„A jaké jsou ty hrozné pocity?“
„Cítím se zraněný, protože se nestará o to, jak mi její chování ubližuje. Cítím se smutný a osamělý, protože nemůžeme problémy řešit se starostí, ale se vztekem.“
„A zdá se, že tyhle pocity zakrýváš vztekem, bráněním se a tím, že to vzdáš – je to tak?“
„Ano, myslím, že to tak je.“
„Co kdybys cítil soucit sám k sobě a ke svým pocitům osamění a zármutku? Co kdybys věnoval tu starost, kterou chceš od Rose také sám sobě? Co kdyby, když jí řekneš svou pravdu a ona se rozčílí místo, aby měla o tebe starost, postaral o sebe sám? Věnuj si vlídnost, laskavost a porozumění. Myslíš, že by ti to pomohlo získat odvahu, abys řekl svou pravdu?“
„Popravdě to zní dobře. Myslím, že to můžu udělat. Takže ty říkáš, že když budu sám sobě věnovat péči, kterou potřebuji, když se Rose rozčílí, budu potom schopen říci pravdu místo, abych byl v depresi a přemítal o tom.“
„Ano. Pokud víš, že tam budeš sám pro sebe místo, aby ses sám před sebou vzdal, když čelíš Rose, bude to pro tebe mnohem jednodušší. Tak dlouho, jak dovolíš její zlosti tě zastrašovat a udržovat v tichosti, tak dlouho jí budeš dovolovat, aby tě ovládala, a to není dobré ani pro jednoho z vás. Tím, že si vybereš být milující sám k sobě místo toho, abyste se vyhnuli konfliktu, budeš se cítit lépe, i když vybuchne. Přeješ si to udělat i v případě kreditní karty?“
„Ano!“
Při našem dalším setkání mi John řekl, že když Rose vybuchla, jak předpokládal, byl schopný zůstat přítomný a starat se o sebe. Byl schopný říci vše, co chtěl říct, včetně toho, jak mu její vztek láme srdce. Cítil se mnohem lépe a konflikt trval kratší dobu, než normálně.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =