Pravda z očí do očí

Zažili jste někdy konverzaci, neshodu nebo prohlubující se konflikt e-mailem?

Nacházíte se někdy v těžké nebo emocionální konverzaci ve virtuálním světě, protože vám to připadá jednodušší, ale potom toho litujete?
Pokud jste někdo jako já a většina lidí, které znám a se kterými pracuji, mohl byste na tuto otázku odpovědět ano.
V několika posledních měsících jsem měl několik konfliktů s důležitými lidmi v mém životě, které se vymkly kontrole, hlavně proto, že jsem většinu z nich vedl e-mailem, místo abych mluvil s lidmi osobně.
Když se podívám zpět na podobné situace, které jsem v minulosti zažil, vidím, že to byl můj strach z živé konverzace a můj špatný úsudek, kteří mě vedli k užití písemné komunikace a kteří vedli ke zhoršení konfliktu a nedostatečného řešení.

Proč tohle děláme?

Především e-mail (nebo jiné způsoby elektrické komunikace – smskování, Facebook, Twitter atd.) má tendenci stát se primárním způsobem komunikace dnešní doby pro většinu z nás – jak osobně, tak profesionálně.
Za druhé pro nás může být jednodušší být upřímný při psaní, protože můžete říci pravdu bez strachu z momentální reakce druhého člověka.
A za třetí vyžaduje elektronická komunikace mnohem méně odvahy, než vést skutečný rozhovor s další lidskou bytostí (telefonem, nebo osobně).

Pravda z očí do očí bolí

Když mluvíme s lidmi naživo musíme se vyrovnat se strachem z odmítnutí, strachem z toho, že nás někdo zraní a s naší tendencí “prodat sám sebe” a neříci úplnou pravdu.
Vyhýbání se živé konverzaci a upřednostňování psaní se občas zdá “bezpečnější” a může nám umožnit říci věci, které bychom jinak vynechali.
Bez ohledu na to, proč si vybíráme řešení konfliktů přes tyto jednostranné formy komunikace (e-mail, text, hlasová pošta apod.), zdá se nám, že bude fungovat k řešení konfliktů, vzájemné pochopení a vytvoření důvěry a spojení, pokud nebudeme vést živé rozhovory o důležitých věcech.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Cokoliv, co chceme řešit elektronicky, může být vyřešeno rychleji, efektivněji a s láskou živou konverzací, i přesto, že z toho máme strach.

Strach může být opravdový, ale “hrozba” většinou není.

Zde je několik věcí, které můžete dělat, abyste se naučili vést živé konverzace častěji a především řešili své konflikty úspěšněji.

1) Buďte si jistí svými záměry

Předtím, než odešlete e-mail, text atd., zeptejte se sami sebe:

“Jaké jsou mé záměry?”

Pokud potřebujete řešit nějakou emocionální situaci nebo něco důležitého v osobní rovině, ujasněte si, že neposíláte zprávu, abyste se vyhnuli setkání s člověkem, kterého se to týká.
Řekněte sami sobě, jak se cítíte, co chcete a proč se chystáte použít typ komunikace, který jste si vybrali.

2) Neposílejte vše, co jste napsali

Psaní věcí bez filtru a nechat plynout myšlenky a pocity může být velmi důležité cvičení, především pokud se potýkáme s konfliktem nebo něčím pro nás důležitým.
Nicméně, nemusíme vždy poslat všechno, co napíšeme!
Je vždy dobrý nápad uložit e-mail do konceptů a později si ho přečíst znovu (možná, že až se uklidníte nebo následující den).

3) Požádejte o hovor nebo setkání

Před zatažením se do dlouhé e-mailové výměny, může být nejlepší prostě zvednout telefon nebo poslat vzkaz se žádostí o přesný čas schůzky, kde se na živo pobavíte.
Vždy je nejlepší, když se vám podaří mluvit z očí do očí, ale pokud je to příliš náročné (máte příliš práce, bude vám trvat se domluvit) nebo je to nemožné (bydlíte daleko, takže se nemůžete k druhému jen tak dostat), rozhovor po telefonu může být další řešení.
Skvělá odpověď může být například:
“Děkuji za tvou poznámku. Vypadá to jako něco, co by bylo lepší diskutovat na živo, než e-mailem. Pojďme se domluvit na čase, kdy se o tom můžeme pobavit. Dnes nebo v tomto týdnu?”

4) Řekněte svou pravdu bez soudů nebo viny

Když se účastníte živé konverzace (osobně nebo telefonem), soustřeďte se na to být opravdový, ne mít pravdu.
To znamená, že říkáte svou pravdu bez “já vět” (Já si myslím, Já cítím, Já chci…).
Tak rychle, jak se dostaneme k obviňování nebo souzení, odřezáváme se od jakéhokoliv opravdového řešení.
Buďte soudní a uvědomte si, kdy začnete obviňovat další lidi.
Pokud tak činíte, uznejte to, omluvte se za to a vraťte se k vyjadřování pravdy opravdovou cestou, ne ovlivňování ostatních.

5) Získejte podporu ostatních

Když se vyrovnáváme s emocionálními konflikty, je často dobrý nápad získat podporu od lidí, kterým věříme a respektujeme je.
Pokud je to možné, snažte se sehnat zpětnou vazbu od lidí, kteří jsou k vám upřímní a neřeknou vám pouze to, co potřebujete slyšet a budou s vámi souhlasit nehledě na to, co se děje a kdo nejsou emocionálně spojeni s vaší situací.
Ať už jde o to dostat ze sebe myšlenky, získat specifické vedení nebo zpětnou vazbu anebo prostě jen potřebujete pomoc s vyrovnáním se se strachem, vztekem, nebo tendencí přehnaně reagovat (což dělá většina z nás v takovýchto situacích), je podpora našich blízkých elementární.
Nemusíme vše dělat sami a nejsme jediní, kdo trpí věcmi jako jsou tyto.
Žít život, dělat práci a spolupracovat s dalšími lidskými bytostmi kolem nás může být neuvěřitelně vzrušující a neskutečnou výzvou (nebo někde uprostřed).

Konflikty jsou přirozenou a nádhernou částí našeho života a vztahů.

Můžeme se toho o sobě a ostatních hodně naučit tím, že se budeme účastnit konfliktů a důležitých konverzací.
Cílem není žít bezkonfliktní život, je to být schopný zapojit se do konfliktů způsobem, který je produktivní, zdravý, slušný a efektivní.
Když si budeme pamatovat, že živé konverzace, i když se mohou zdát nejprve strašidelné, jsou nejlepší cestou, kterou můžeme jít, můžeme se vyhnout zbytečným nejistotám, stresu a utrpení – a proces se může vyřešit mnohem rychleji, snadněji a úspěšněji.