Co je pravda? 5 kroků jak zvolit tu, jež otvírá cestu k životu bez hranic…

Možná Vás však překvapí tvrzení, že pravda ve skutečnosti neexistuje…

Jak je to možné? Co, že to zase píšu?

Stačí se pozorně dívat kolem sebe…

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Pravděpodobně zjistíte, že každý jeden člověk má svou vlastní pravdu, které věří natolik, že kolem ní obtočil celý svůj život a tato pravda je zhmotněna v tom, jak život daného člověka vypadá, stejně jako je zhmotněna v jeho tváři a v postoji…

Rozhlédněte se kolem sebe…

 

Pravda některých lidí je, že život je boj…

A tak ve svém životě opravdu bojují o každý jednotlivý centimetr, který si chtějí uchránit, nebo který chtějí získat…pravda

Takoví lidé žijí v takzvaném “nepřátelském vesmíru” – ve světě,

 • který se proti nim jednoduše spiknul,
 • kde jsou obětí,
 • kde nic nefunguje,
 • kde je všechno složité, 
 • kde se dějí samé nepatřičnosti, 
 • vraždy, podvody a ničemnosti… 

Jejich přesvědčení, jejich osobní pravda, je natolik silná, že přitahuje do jejich života všechno špatné a také se dostávají ke všem negativním informacím… 

A ve skutečnosti události, kterými ve svém životě musejí procházet, potvrzují, že vlastně mají pravdu – že život za moc nestojí a je potřeba bojovat…

 

Jiní lidé mají pravdu takovou, že život je jedno velké dobrodružství a zábava…

A podívejte se na jejich život, jako by to bylo jedno velké dobrodružství a zábava…

Také tito lidé věří na “možnosti” více než na to, co je nemožné

A tam upínají svou pozornost.

Mám krásný osobní zážitek s člověkem, který měl rovněž svou vlastní pravdu a rozhodně se ji nemínil vzdát…

Je tomu pár let, co jsem přešel bosou nohou žhavé uhlí – nic výjimečného pokud se pohybujete v kruzích, které se dlouhodobě zabývají osobním rozvojem…

Pokud jste to osobně zažili, tak moc dobře víte, co je lidské tělo schopné zvládnout…

No a je tomu několik týdnů, co jsem tento zážitek ohledně přechodu bosou nohou přes žhavé uhlí líčil svému známému, který je poměrně starší než já, a stalo se něco, co jsem ještě nezažil – a to už jsem tento zážitek líčil několikrát…

Pro daného člověka byl můj popis pocitů a zkušenosti natolik neuvěřitelný, že jej jednoduše zcela odmítl…

zhave uhli - pravda

Nazval mě lhářem, a nebyl schopen přijmout byť ani na okamžik, že je něco takového možné…

Natolik silnou měl svou osobní pravdu o tom, že přechod přes žhavé uhlí bosou nohou jednoduše není možný…

Dokonce tato jeho pravda, které věřil, byla natolik silná, že mé vyprávění, které se jej vlastně nijak nedotýkalo, považoval za osobní útok na jeho osobní pravdu, které tak silně věřil…

A prostě se rozčílil – nedokázal udržet své emoce, nedokázal byť jen na okamžik připustit, že můj příběh je pravda…

Skutečně zajímavé…

Doufám, že Vám to dá alespoň trochu představu o tom, co je vlastně pravda…

Friedrich Nietsche, německý filozof, básník, skladatel, kulturní kritik a klasický filolog, o tom napsal:

Co je pravda? Pravda je vyjádření skutečnosti. Snaha zachytit co nejvěrněji stav věcí, shoda poznání a skutečnosti. Tento popis člověkem není snad nikdy dokonalý. Pravda tedy jen zůstává snahou o zachycení reality a faktů. Lišíme se vzájemně schopností vnímat a popisovat skutečnosti. Každý pak má jakoby svou pravdu. Každý má své vlastní mínění. Ovšem i nadále tu zůstává pouze jedna skutečnost. Realita se nezmění tím, že o ní každý mluví jinak. Rozdílný pohled na věc nemění nic na tom, že je tu pouze jedna skutečnost. Je tu jen jedna země a my na ní máme jen tento jeden život. Nebe je sice třeba modré, ale lidé mohou říci, že je blankytné nebo azurové.

 

Kdo má tedy pravdu? 

Z textu výše můžete vydedukovat, že ji vlastně nemá nikdo…

Každý má svou vlastní, o které je přesvědčen…

Nezáleží však na tom, kdo pravdu má či nemá…

Záleží na tom, zda Vaše vlastní osobní pravda směřuje Váš život k nekonečným možnostem, k životu Vašich snů či životu bez hranic… 

 • Pakliže tomu tak je, pak je Vaše pravda taková, které byste se měli i nadále držet. 
 • Pokud tomu tak není, pouvažujte o tom, že připustíte, že Vaše pravda není ideální a začnete ji měnit.

Pokud k sobě budete takto upřímní, pak začnete směřovat k mnohem hlubší, lepší a univerzálnější pravdě, než o které jste právě v tuto chvíli přesvědčeni…

Pro Mistra života totiž znamená život v pravdě jedinou možnost…

Pokud tuto možnost zvolí, automaticky se vydá na cestu, pro kterou je zpočátku charakteristické, že je spíše jedním velkým hledáním, než čímkoliv jiným.

Ale ač se to zpočátku může zdát nepravděpodobné, nakonec se toto hledání změní v lék, který nám přinese porozumění, pochopení, odpuštění, pokoru, jasnost, průzračnost, moudrost a nekonečnou svobodu…

Mistři milují…

Protože sami sebe milují stejně, jako milují ostatní, nebojí se sami sobě nebo ostatním říkat pravdu – byť může být pobuřující, bolestivá či dokonce trpká…

A protože pravdu rozdávají, jsou připraveni pravdu rovněž snášet – dokonce ji vítají bez toho, aby ji považovali za nemístnou kritiku nebo dokonce útok na sebe sama…

Uvědomují si, že lhát sama sobě do kapsy je ten nejlepší způsob, jak život bez hranic nikdy nezískat…

 

Život v pravdě přináší mnoho změn v našich životech…

Přijmout pravdu, změnit se a rozvíjet někdy znamená tvrdou zkoušku – nevzdáváme se úplně snadno našich zvyků v jednání i myšlení, zejména jsou-li emocionální podstaty.

Pakliže však necháme rozestoupit mlhy, které pravdu zahalují, tato holá pravda podpoří:

 • náš vlastní růst,
 • naše mistrovství,
 • naší svobodu a i
 • dosažení života bez hranic.

Snažme se proto vždy najít tu nejniternější podstatu a spolu s tím pravdu.

Když se nám to povede, dostaneme tak všechny možné výhody na svou stranu a růst (a už se pod tímto slovem pro každého z nás skrývá cokoliv) je nezastavitelný s mnohdy nečekaně fantastickými výsledky…

 

Pravda či mýtus bezpečí?

Jednou ze lží, které se Mistři straní je “vymytí mozku” za pomoci takzvaného “mýtu bezpečí”, který se nám snaží prodat instituce od mateřské školy až po vysokou školu, stejně jako stát, nebo možná rodina či přátelé…

Takovéto:

 • dobře se uč, 
 • najdi si dobrou práci, 
 • a budeš zabezpečený do konce života, 
 • ostatní (stát, zaměstnavatel) se o tebe postará…

Pokud Vám vyhovuje žít jakou součást stáda a nemáte žádnou touhu poznat své možnosti, rozvíjet svůj potenciál a stát se nezastavitelnými, pak tomu i nadále můžete věřit…

Jen možná někdy budete překvapení, když TA jistota a TO bezpečí, které ještě včera bylo tak jisté, se najednou jakoby rozplývají…

Na druhou stranu Mistři mají určitý životní smysl, podle něhož žijí a podřizují mu svá rozhodnutí – a to někdy může způsobit dočasnou nejistotu, na druhou stranu je to způsob, jak zcela jistě vytvořit nekonečnou a trvalou jistotu…

V žádném případě si však Mistři nepřipouštějí a nepodléhají obecnému přesvědčením, že existuje něco jako bezpečí v konstantně měnícím se světě – kde jedinou trvalou a neměnnou konstantou je změna…

 

Jak tedy neustále odhalovat pravdu a dostávat se hlouběji k základní pravdě?

1. Buďte otevření…

Neberte všechno to, čemu věříte nebo to, co hlásá většina jako konečnou a již dále neměnnou pravdu…

Většina lidí věří mnoha věcem, které většinou nejsou až tolik pravdivé…

Podívejte se jen na všechny vynálezce, kteří na náš svět přinesli myšlenku, kterou přetvořili ve skutečnou věc  – od telegrafu, přes elektrický proud až po auto.

Pro většinu jejich současníků to nebyly vynálezy, které by měly zlepšovat a zjednodušovat život – pro většinu lidí to byly ďáblovy skříňky či stroje, které naháněly strach…

Nebuďte dogmatičtí a neodsuzujte, raději zkoumejte a objevujte podobně jako malé děti – ptejte se, zkoumejte a učte se…

2. Projevte ochotu změnit svůj zažitý nebo naopak prvotní názor…

První dojem je jistě důležitý, ovšem budeme-li žít ve vězení prvního dojmu, náš život bude pěkná nuda a připravíme se o mnoho skvělých zkušeností a zážitků.

Jedno jde-li o prvotní dojem na člověka, věc či událost, se kterou jste měli co do činění, či prvotní dojem z problému, který řešíte…

Buďte sami před sebou ochotni připustit, že Váš první dojem možná nebyl 100% správný…

3. Používejte dostatečným často obyčejnou otázku: Proč?

Nebo také její zápornou variantu, kdykoliv Vám někdo řekne, že něco jednoduše nejde: Proč NE?

Donutíte tak svou mysl více přemýšlet místo toho, abyste jen suše převzali víru a přesvědčení ostatních lidí, či většiny…

Chovejte se opět jako děti. 

Mějte nekonečné otázky a hledejte odpovědi – zejména, když Vám někdo říká, že něco není možné… 

Protože uvěříte-li mu, pak to docela jistě možné nebude ani pro Vás; zeptáte-li se sama sebe, proč by to nebylo možné, nebo jak by se to, co chcete, dalo uskutečnit, budete hned o nějaký ten krok před těmi, kteří Vám tvrdí opak…

4. Používejte svůj mozek a přemýšlejte….

Vlastní myšlení a hloubání je nezbytná součást odhalování pravdy

A boření pochybností o současně nastavených hranicích v jakékoliv oblasti Vašeho života či zažitých mýtů, jsou zase výchozím bodem k tomu, abyste se mohli dostat dále a posunout omezení…

Stejně jako to dělali všichni ti nesmrtelní vědci, dobrodruzi, badatelé a další podnikaví lidé, kteří dokázali jít za něčím, co jejich současníkům nebylo zřejmé.

A dnes díky takovým lidem můžeme žít život v luxusu, obklopeni nejdrůznějšími technologiemi.

Vizionáři, jejichž sen byl natolik silný, že jej odhalili světu a stali se nesmrtelní…

5. Uvědomte si, že život je odrazem…

Uvědomte si také,

 • že takový svět, jaký vidíte kolem sebe a
 • takový život, jaký žijete,

je pouze odrazem toho, čemu v tuto chvíli věříte – souhrn všech Vašich přesvědčení, stejně jako systému hodnot, které jste převzali od svých rodičů a lidí, kteří měli ve Vašem životě důležité místo…

Pokud se Vám tedy Váš život nelíbí, pak je potřeba změnit to, čemu věříte – svou vlastní osobní pravdu…

A tu změníte tak, že se začnete stýkat a naslouchat lidem, jejichž pravda je taková, kterou byste chtěli žít – tedy osvobozující, plná možností a bez hranic.

 

Jestliže se Vám tento článek zdál dostatečně hodnotný a pomohl Vám v určitém uvědomění, budu rád, pokud jej budete sdílet na své oblíbené sociální síti. 

Pokud chcete více podobných článků, propojte se se mnou přes facebook či google plus nebo navštivte mé osobní stránky

Hezký den