Přeměň svůj strach - jak překonat svůj strach... - ŽivotbezHranic.cz

Přeměň svůj strach – jak překonat svůj strach…

Až teď chápu, že všichni ostatní zažívají svou vlastní verzi stejných základních obav co já (že budeme souzeni, dělat chyby, vypadat špatně, selhávat, zklamávat ostatní a další).

Je to prostě součástí lidského bytí…

Mnozí z nás utíkají nebo schovávají před svými strachy, protože se jim zdají děsivé, nepříjemné nebo trapné. Také si chybně myslíme, že bychom je “neměli” mít, nebo že jsme nějak “divní”, protože se cítíme vystrašení.

Nicméně, většina věcí, které pro nás v životě hodně znamenají, se bez strachu vůbec nestanou. A protože se snažíme žít autenticky, je nevyhnutelné, že se na této cestě s nějakým strachem setkáme.

Otázkou není, zda se v našem životě se strachem setkáme nebo ne (protože nás doprovází a vždy bude tak dlouho, jak budeme žít), důležitější otázkou, kterou si každý z nás má položit a zodpovědět, je, jak mohu překonat svůj strach upřímným způsobem tak, aby mi nepřekážel v tom, být tím, kdo jsem, a jít za tím, co v životě opravdu chci?

Jak pozitivně překonat strach:

Přiznej si ho

 Přiznej si svůj strach, řekni o něm pravdu a buď skutečný. Když se cítíme vyděšení a jsme ochotni si to přiznat s vlastním pocitem empatie a soucitu, může to často snížit napětí a dát nám pro začátek trochu volného prostoru.

Vlastni ho 

Vezmi odpovědnost za svůj strach a ber ho jako svůj, ne něčí jiný. Často máme tendenci obviňovat ostatní z toho, že dělají nebo říkají věci, které nás děsí. Když si však uvědomíme, že nás nemůže nikdo vyděsit – jen my máme tu moc – vezmeme zpět odpovědnost a sílu strachu a uvědomíme si, že existuje v nás, tak my jsme jediní, kteří ho mohou změnit.

Prociť ho

 Dovol si procítit si svůj strach, nepřemýšlej nebo nemluv o něm (to je něco, co se mi často stává). Ciť ho v sobě a dovol si, aby tě tato emoce ovládla, i když je to děsivé nebo nepříjemné. Stejně jako všechny emoce, když cítíme svůj strach hluboce a plně, pak se vytratí.

Vyjádři ho 

Nech ho vyjít ven. Mluv, piš, hýbej se, křič, nebo dělej cokoliv, co cítíš, že je nutné, abys vyjádřil/a svůj strach. Podobně jako intenzivní pocit jakékoli emoce, když je vyjádříme s intenzitou a vášní, pak projdou skrz nás. Když potlačujeme své emoce, tak se zaseknou a můžou být vysilující a nebezpečné.

Nech ho jít

Tohle se snadněji řekne, než udělá – pro mě a mnoho lidí, se kterými pracuji. Nechat náš strach jít se stane mnohem jednodušší, když si ho upřímně přiznáme, vlastníme, procítíme a vyjádříme ho. Nechat náš strach jít je vědomá a záměrná volba, ne reakční popření. Jakmile sis udělal čas na práci se svým strachem, můžeš prohlásit “Já jsem se rozhodl nechat odejít svůj strach a využít jeho energii pozitivním způsobem.”

Představuj si pozitivní výsledky, po kterých toužíš 

Přemýšlej o tom, vymluv se z toho, napiš to nebo dokonce zavři oči a představ si, jak chceš, aby věci byly, a co je důležitější, jak se chceš cítit. Pokud je tvůj strach zaměřen na něco konkrétního, jako na tvou práci, vztah, peníze, atd. – představuj si to tak, jak chceš, aby to bylo, a dovol si cítit se tak, jak se nakonec cítit chceš.

Jdi do akce

Snaž se být odvážný a smělý, i když se stále cítíš nervózní. Tvoje nohy se mohou třást, tvůj hlas se může chvět, ale to tě nemusí zastavit před tím říkat, co máš na mysli, jít do rizika, požadovat, zkusit něco nového nebo být méně nebo více statečný. To je to, co buduje sebedůvěru a umožní nám skoncovat s naším strachem.

Strach nás může zastavit a zastavuje nás v životě – od toho být sám sebou, říkat svou pravdu a jít za tím, co opravdu chceme.

Ale když si vzpomeneme se soucitem, že není nic špatného na tom, že máme strach, a když jsme ochotni se opřít do našich obav se zranitelností a odvahou – můžeme ho doslova přeměnit v něco, co katapultuje náš růst a naplnění v životě.

 

Přeloženo z anglického originálu Transform Your Fear, autor Mike Robbins.

Mike Robbins je vyhledávaný motivační řečník, trenér, a autor bestselleru Focus on the Good Stuff (Zaměř se na dobré věci) a Be Yourself, Everyone Else is Already Taken (Buď sám sebou, ostatní už jsou zabraní).

Více info – www.Mike-Robbins.com