Přestaňte se omlouvat za to, jací jste!

Omlouvání mi někdy přijde dost záludné.

I když jsem na sebe pyšný za to, že jsem někdo, kdo je schopný vidět do hloubky, přijímat zodpovědnost a přímo řešit problémy – jsem si však také vědom, že má vlastní arogance a nejistota mě občas nutí tvrdohlavě odmítat omluvu nebo častěji ještě hůře, příliš se omlouvat, což znamená omlouvat se také za to, jaký jsem.   

Být schopný převzít odpovědnost za náš vliv na ostatní, rozpoznat a uznat naše chyby a nedostatky a obnovovat důvěru a spojení mezi vámi a lidmi kolem vás, to jsou základní aspekty plnohodnotného života a vytváření zdravých vztahů.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Nicméně, mnoho z nás znehodnocuje, snižuje svůj respekt a ubližuje sám sobě tím, že s pocitem studu omlouváme za to, kdo jsme, což většinou vychází z pocitu, že nejsme dostatečně dobří, nebo že je s námi něco v nepořádku.

Převezměte zodpovědnost

Opravdové omlouvání je o přebírání zodpovědnosti za naše činy, náš vliv, či za výsledky našeho jednání, jako dospělé osoby.

Tohle nazýváme výčitkami – doufáme, že jsme něco neudělali nebo neřekli a ospravedlňovat své činy před sebou a před ostatními.

Omlouvání se za to, kdo jsem je často důsledkem toho, že si o sobě myslíme nebo říkáme podobné věty: „Jsem špatný, je to moje chyba, nebo nenáviďte mě,“ jako když dítě hledá potvrzení nebo odůvodnění.

Toto je specifický příklad toho, jak se v našem životě objevuje stud.

A je jedno, jak moc se omlouváme, pokud omluvy vycházejí z pocitu studu, nikdy nebudeme schopni setřást pocit, že je něco špatně s tím, kým jsme. 

Čím více si uvědomíme, že se omlouváme za to, čím jsme, tím větší máme možnost podívat se hlouběji – uvědomit si, cítit a vyjádřit svůj stud a začít sami sebe léčit tím správným způsobem.

omlouvat

Nebuďte na sebe příliš přísní

I když máme v životě všichni své problémy, chyby a výzvy – v našem nitru, není v podstatě s nikým z nás nic špatného.

Většina z nás, včetně mě, tráví a ztrácí čas tím, že se příliš soudí, kritizuje a je protivný sám k sobě.

Chovat se takto sám k sobě nikdy nefunguje – nepomůže nám to být lepšími lidmi.

Nepomůže nám to získat více lásky, síly nebo talentu.

Nepomůže nám to být přístupnější lidem v našem okolí, které chceme podporovat.

Jen nás to jednoduše nechává zaseknuté v myšlence toho, jací si myslíme, že jsme a jací musíme zůstat.

Nemůžeme tak žít život, jaký bychom opravdu chtěli.

Co když tohle přestaneme sami sobě dělat?

Přestaneme se omlouvat za to, jací jsme a začneme si sami sebe vážit, hodnotit a milovat se opravdovým způsobem?

Pokud vás toto téma zaujalo, doporučujeme také tento článek, ve kterém se dozvíte, jak se vyrovnat s názory vašeho okolí!