Přestaňte se srovnávat s ostatními! Oceňujte!

Řekla, že jí připomíná mě a myslí si, že bychom o sobě měli vědět.

Podíval jsem se na jeho webovou stránku a byl jsem ohromený. Natolik, že můj Gremlin (ten negativní, kritický hlas v mé hlavě) mi začal říkat, nakolik je ten chlápek lepší než já.

“Podívej se na něj – je to hřebec: vtipný, dobře vypadá a je supr důvtipný. Jeho stránka je mnohem víc cool než ta tvoje, jeho přístup je modernější a celý to vymyslel mnohem líp než ty.“

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Po shlédnutí jeho stránky a naslouchání mému Gremlinovi, jsem zjistil, že jsem cítil žárlivost a trpěl pocity méněcennosti…

Můžete s tím najít spojitost? 

Je smutné, že mnozí z nás plýtvají časem a energií na to, že se porovnávají s ostatními…

Častokrát se cítíme méněcenní vůči ostatním lidem na základě našeho vlastního sebehodnocení a přehnané kritičnosti.

Na druhou stranu se také můžeme cítit nadřazeni vůči některým lidem kolem nás, a to na základě určitých aspektů našeho života a kariéry, o kterých si myslíme, že jsou v pořádku a/nebo na základě konkrétních potíží lidí v našem životě.

Ať už se cítíme „horší“ než někdo jiný či „lepší“ než jiná osoba, pak jsme se chytnuli do pasti srovnání se a uvízli jsme v negativní smyčce, ze které jednoduše nikdy nevzejde nic dobrého.

Je to jiná strana téže mince:

Když padne hlava, vyhráváme a myslíme si, že jsme lepší, padne orel, prohráváme a domníváme se, že jsme horší.

Tohle všechno je pouze neukojitelná hra našeho vlastního ega, a tato hra nakonec vede pouze ke ztrátě, nikoliv k výhře. Srovnávání totiž vede které nás jednoduše neosvobozují, ale pouze poutají.

Vede nás k pocitům žárlivosti, úzkosti, hodnocení, kritice, separaci, osamělosti apod.

Bohužel, je pro nás normální srovnávat se s ostatními…

Většina z nás jsme byli vychování v kultuře konkurence – žijeme v přesvědčení, že není dost toho, dost támtoho…

BOHUŽEL tato srovnávací hra má velmi vážné důsledky na:

  • naši sebeúctu,
  • vztahy,
  • práci a
  • naše celkové životní prožitky.

Ironií je, že téměř všichni to takto cítíme a často si chybně myslíme, že pokud bychom vydělávali více peněz, zhubli, získali více přátel, dostali lepší práci, přestěhovali se na hezčí místo, získali více viditelného „úspěchu“, našli si „perfektního“ partnera (nebo vyměnili našeho partnera za tuto „dokonalou“ osobu) nebo cokoliv dalšího – tak by tyto nejisté a nezdravé pocity podřazeného/nadřazeného srovnávání jednoduše odešly pryč.

Není to pravda!

Způsob, jakým můžeme změnit náš srovnávací proces ve zkušenost růstu, spojení, sebepřijetí a sebelásky (a nakonec ho nechat jít), je vypořádat se s ním přímo a jít až ke zdroji – k nám samotným, ke svému vnímání sebe samých, ke svému sebeobrazu a tomu, jak se k sobě chováme.

Tady jsou nějaké tipy, které můžete udělat, abyste se dostali ze „srovnávací pasti“:

  • Projevujte k sobě empatii a soucit. Když si všimnete, že se srovnáváte s jinými lidmi – ať už se cítíte méněcenní nebo nadřazení, je nutné mít pro sebe empatii a soucit. Srovnávání téměř vždy vychází z nejistoty a strachu, nikoliv z pocitu nedostatku nebo nesprávného záměru. To, že sami sebe soudíme, jako že jsme „méně než“ někdo jiný nebo to, že se soudíme jako ti, kteří přecházejí do „srovnávacího režimu“ na prvním místě (což mnoho z nás dělá, jakmile jsme byli upozorněni na tendenci to dělat), nepomáhá.  Ve skutečnosti to způsobí více škody a zůstáváme “zaseklí” v negativním vzorci myšlení a chování.
  • Používejte srovnávání jako příležitost přijmout, ocenit a milovat sami sebe. Když se objeví srovnávání, obvykle to ukazuje na nedostatek přijetí, ocenění a sebelásky k sobě samým. Namísto toho, abychom měli špatný pocit z toho, co si myslíme nebo abychom k sobě byli kritičtí kvůli tomu, že odsuzujeme, co kdybychom to vzali jako podnět k tomu starat se a pečovat o sebe autentickým způsobem.
  • Buďte ochotni přiznat si vlastní žárlivost. Jedním z nejlepších způsobů, jak se od něčeho osvobodit, je přiznat si to (tj. “říci to na sebe”). I když to může být trochu děsivé a zraňující, pokud máme odvahu přiznat si vlastní žárlivost, můžeme ji vlastnit způsobem, který je osvobozující, a to jak pro nás, tak i pro ostatní. Uznáme-li fakt, že pociťujeme žárlivost vůči úspěchu, talentu či vlastnostem jiné osoby, je to skvělý způsob, jak tuto žárlivost nechat odejít a odstranit bariéry, které můžeme cítit ve vztahu k této osobě či zkušenosti. Pokud zjistíte, že žárlíte na někoho, koho neznáte (jako je například celebrita nebo jen někdo jiný, s kým jste se nesetkali osobně), můžete přiznat tyto pocity někomu z vašich blízkých nebo dokonce v rámci meditace představě této skutečné osoby.
  • Oceňte osoby, se kterými se srovnáváte. Dalším skvělým způsobem, jak “porazit” negativní dopady srovnávání se s ostatními, je oslovit je s nefalšovaným oceněním. Po několika minutách špatného pocitu ze sebe samého, jsem se přestal snažit dosáhnout na chlápka, jehož webovou stránku jsem viděl minulý týden, tím, že jsem přiznal, že dělá dobrou práci a požádal ho, zda bychom se mohli spojit. Cítil jsem se dobře a bylo osvobozující to udělat. Neexistuje konečné množství úspěchu nebo naplnění – a když uznáváme lidi, se kterými se srovnáváme, připomínáme sami sobě, že existuje víc než dost pro všechny a že jsme schopni prožít a projevovat úžasné věci také v našem vlastním životě.

 

 

Hezký den

 

Mike Robbins je vyhledávaným motivačním řečníkem, trenérem a vysoce prodávaným autorem knih nesoucí názvy “Focus on the Good Stuff” (Zaostřete na dobré věci) a “Be Yourself, Everyone Else is Already Taken” (Buďte sami sebou, všichni ostatní již jsou zabraní).

Více info naleznete na jeho úžasných stránkách se spoustou moudrostí: www.Mike-Robbins.com


Pokud se Vám článek líbil, pomozte nám do světa šířit jeho poslání:

  • pošlete na něj odkaz svým přátelům (nahoře nad článkem u nadpisu ikona emailu),

  • sdílejte na sociálních sítích (Google PLUSFacebookTwitterLinkedin …)