Příprava nám umožní reagovat na nečekané

Mnoho článků se v posledním roce zabývá na hodnotu přípravy a odhodlání dosáhnout našich cílů. A zatímco začínám této filosofii věřit, zjišťuji, že tento přístup mi přinesl ještě docela jinou výhodu. A ta spočívá v tom, že příprava na dosažení určitého našeho cíle nám umožňuje lépe reagovat na nečekané události. Nechte mě to vysvětlit.

Pracujte na sobě

V současné chvíli se věnuji hlavně osobnímu koučování, což vyžaduje individuální sezení. Přesto mám ale ještě docela hodně aktivit, kterým se věnuji tak nějak bokem. Některé jsou zřejmé – například psaní článků na web. Ostatní, jako třeba práce s nezaměstnanými nebo aktivní členství v lokální pobočce International Coaches Federation, už tolik viditelné nejsou.

Tyto aktivity mi ale umožňují poznat nové přátele a kolegy, se kterými mohu své schopnosti nadále rozvíjet. Také se snažím prohlubovat své znalosti čtením odborných článků a navštěvováním nejrůznějších kurzů.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Tyto mé “extra” aktivity plní hned několik úkolů:

  • Umožňují ostatním poznat, kdo jsem a co jim mohu nabídnout.
  • Umožňují mi blíže poznat problémy těch, se kterými pracuji, a tím jim i lépe pomáhat.
  • V neposlední řadě mě připravují na nečekané situace, které mne v životě potkají.

Začíná se mi dařit

V posledních týdnech mne kontaktovali klienti hned několika způsoby. Dva přišli prostřednictvím společenství nezaměstnaných, kde mám přednášky. Další mne kontaktoval, protože mě viděl na setkání lokální pobočky International Coaches Federation. Další mě kontaktují díky mé certifikaci Five O’Clock Club.

Velmi dlouho jsem se tohoto stavu, kdy mě lidé sami aktivně vyhledávají, snažil dosáhnout.

Klíčem je doopravdy chtít

Nemyslím si ale, že tahle situace nastala sama od sebe. Moje kolegyně koučka měla tu čest, že místní noviny publikovaly její článek. To se ale nestalo jen tak samo od sebe, předcházela tomu dlouhá příprava a studium.

Jeden z mých klientů je mladý muž, který chce pracovat s postiženými a dodávat jim odvahu žít nezávisle. Toto zaměření mu je blízké, protože se narodil s rozštěpem páteře.

Jeho pokrok je jednoduše úžasný. Začal rozhovorem s osobním koučem o možnostech práce pro neziskovou organizaci. Když zmínil, že by chtěl dělat právníka postiženým, můj kolega mu navrhl, aby se podíval na stránky Centra pro nezávislé žití. Tam zjistil, že jeden z mluvčích tohoto centra je jeho kamarád z vysoké školy. Spojil se s tímto kamarádem, a ten ho uvedl do této komunity.

Úspěchu předchází poctivá příprava

V této komunitě se nacházejí lidé, kteří mu mohou pomoci dosáhnout jeho cíle, a tak se posunul zase o kousek blíže svému cíli. Tenhle pokrok by ale nenastal, kdyby mu nepředcházela pečlivá příprava (v tomto případě například osobní pohovor a hledání na internetových stránkách komunity).

Ano, často nás potkávají nečekané situace a ne vždy jsou příjemné. Přesto, když se nepodcení příprava, můžou i tyto situace vést ke skvělým koncům.

Ti z nás, kteří se systematicky snaží dosáhnou svých cílů a dělají smysluplné kroky těmto cílům naproti, jsou vždy lépe připraveni než ti druzí.

A proto když se stane něco nečekaného, jsou připraveni reagovat, a to jim umožňuje dosáhnout jejich cílů způsoby, o kterých se jim ani nesnilo.