Příprava jako nezbytná součást mistrovství…

Příprava je jinými slovy nezbytným elementem či součastí úspěchu. Příprava nelze vynechat. Stejně jako ji není možné přeskočit. 

Podívejte se na dobré víno, či sýr – myslíte si, že by bylo možné vytvořit delikatesu, nad kterou zaplesá srdce každého gurmána, kdyby známé značky sýra čí vína, začaly své produkty vyrábět jako “rychlokvašky”, místo aby byla dodržena receptura a doba zrání – tedy příprava?

Určitě nikoliv. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Přesto – rozhlédněte se kolem sebe:

Kolik lidí se o to dnes a denně snaží, pokud jde o to, že chtějí ve svých životech dosáhnout …

Dělají všechno možné proto, aby našli zkratky tam, kde žádné jednoduše neexistují.

Chtějí čas nezbytný pro přípravu toho, aby věci “dozrály”, urychlit či přeskočit…

A z lidí s takovým nastavením mysli (ano, jedná se o duševní postoj) se s velkou pravděpodobností stanou lidé, kteří jsou věční “hledači příležitostí”… 

Tedy lidé, kteří místo toho, aby…

 1. k věcem přistupovali více strategicky a
 2. jejich vlastní příprava pro dosažení čehokoliv, čeho ve svém životě chtějí dosáhnout, v jejich každodenním rozvrhu tvořila pevnou část, 

raději neustále nakukují přes plot, zda nenajdou více zelenější trávník… 

Poukazuje to na krátkodobé myšlení… 

Většina lidí přemýšlí krátkodobě… 

Nedokáží vidět delší časový horizont než pár dní před sebe.

Udělat nějaký jednoduchý čin, na jehož základě vydělám hodně peněz, nebo dosáhnu toho, čeho chci dosáhnout a už se tím více nebudu muset zabývat… 

Koupím si své místo pod palmičkami někde v ráji a mám vystaráno.

Tak to je typický příklad  krátkodobého myšlení a zároveň myšlení věčného hledače příležitostí… 

 • V pondělí začít…
 • Ve středu zažít velký úspěch a v pátek se odebrat na odpočinek… 

Takto přemýšlí věčný hledač příležitostí… 

Věří více na štěstí, místo na svou vlastní odpovědnost, že může vytvořit, takové podmínky, které by mu / jí umožnily dosáhovat toho, čeho chce.

Myslí více v termínech gamblu, štěstí a náhody místo v termínech dlouhodobých strategií, plánování a přípravy.  

Proto se i tolik lidí uchyluje k různým loteriím – považují to za jedinečné řešení své finanční situace… 

A víte proč je takový člověk věčným hledačem příležitostí? 

Protože, když svůj úspěch nezíská během pár dní až týdnů, tak sám / sama sobě řekne: “Hm, to je asi špatná příležitost…”

A sebere se a jde hledat příležitost další, takovou, která konečně naplní jeho / její sen o bezpracném úspěchu, o bezpracně naplněném snu. 

A víte co? 

Bude hledat ještě skutečně dlouho. 

Taková příležitost totiž neexistuje…

Kdyby stejnou dobu, kterou investuje do hledání “perfektní” příležitosti, věnoval/a přípravě… 

…pak  už by dávno měl/a výsledky, po kterých tak touží… 

Ano skutečnost je vždy taková, že jestliže chceme obejít něco tak důležitého, jako je příprava, vždy se to obrátí proti nám a doba naší přípravy se ve skutečnosti natáhne o mnoho let – do té doby, než si uvědomíme, že máme přestat hledat snadné cesty, které nás spasí a místo toho se máme soustředit na náš cíl a to, co je skutečně důležité

 

Úspěch přes noc, jehož příprava trvala 10 let…

Možná už jste někdy slyšeli toto prohlášení: Úspěch přes noc, který trval 10 let…

Co to znamená?

Jednoduše to, že úspěch daného člověka, z vnějšího nezainteresovaného pohledu může vypadat jako úspěch, který proběhl doslova přes noc – ze zcela neznámého člověka, se najednou, jakoby přes noc, vzešel skutečný Mistr, člověk, který v určitém oboru lidské činnosti dosáhl nebývalého úspěchu…

Když se však naopak zeptáte někoho, kdo byl zainteresovaný po celou dobu, nebo se zeptáte přímo daného člověka, který úspěchu dosáhl, velice záhy zjistíte, že úspěch, kterého dosáhl to nebylo štěstí, které by se konečně unavilo a konečně dosedlo na toho správného člověka…

Zjistíte, že k tomuto úspěchu vedlo zhruba 10let, které nebyly lemovány ničím jiným než:

 • učením, 
 • trénování,
 • potem a dřinou, 
 • zatnutými zuby, 
 • občas slzami, 
 • občas zoufáním,
 • občas pochybnostmi,
 • ale přesto až s tvrdohlavou vytrvalostí
 • snahou věci dotáhnout do konce, 
 • a skutečnou prací…

… věci zapadnou a poskládají se tak, jak mají – jednoduše dozrají… 

A vždy, když se to stane, máme možnost se všichni těšit z

 • dokonalého díla,
 • z pohybů, které jsou tak úsporně dokonalé, 
 • z mistrovství…

 

Nezbytná příprava je tím ukončena a nastává období sklízení… 

Ne přátelé, tento úspěch nebyl nikterak náhodný…

Stejně jako není náhodný žádný úspěch, kterého je dosaženo…

Z bližšího pohledu zjistíte, že k němu vedlo nespočet malilinkatých krůčků, jež každý znamenal posun dále směrem k vytouženému cíli…

Ač možná v danou chvíli neznamenal žádný velký rozdíl… 

Byla to vytrvalá příprava. 

Oddanost cíli a každodenní rutina, každodenní ochota daného člověka pracovat na sobě, pracovat na tom, co bylo důležité, to je to, co vytvořilo to obrovské momentum, které je nezastavitelné a nemožné přejít bez povšimnutí… 

A celý tento proces přátelé můžeme shrnout do jednoho slova – příprava…

 • Příprava je období, kdy budujete svůj charakter, 
 • Příprava je období, kdy budujete svůj postoj, 
 • Příprava je období, kdy rozvíjíte své znalosti, 
 • Příprava je období, kdy si osvojujete a praktikujete nové dovednosti…

Trénujete jak jen je to možné, abyste byli lepší, silnější, rychlejší, chytřejší… 

Abyste byli připraveni. 

Protože velká životní šance přijde několikrát za život ke každému, ale nepomůže Vám, ať už bude sebevětší, pokud na ni nejste připraveni. 

Inu jak se říká: Nestačí být ve správný okamžik na správném místě. Potřebujete být také tím správným člověkem… 

 

Příprava a splněné domácí úkoly…

příprava

Budete-li ochotni investovat čas, úsilí a energii do rozvoje svého charakteru, duševního postoje, svých znalostí a dovedností – jinými slovy splníte-li své domácí úkoly, pak Vaše úsilí prostě bude produkovat výsledky…

Nebude jiné východisko.

Nic nepodvedete.

Ať už své úkoly uděláte či nikoliv, ať už budete své úsilí a čas věnovat své přípravě či nikoliv, vždy to poznáte…

Udělejte své domácí úkoly, i když už Vás dávno nikdo nekontroluje, jako tomu bylo ve škole.

Buďte ochotni věnovat dostatečný čas své přípravě, splněte své úkoly…

Buďte ochotni odvést ty desítky a stovky hodin, které nikdo nevidí, neocení, “jen” se připisují na vrub misky vah, která se postupně přiklání k Vašemu mistrovství….

Nemůžete jen tak zavřít oči, lusknout prstem a čekat, že projdete do krajiny za zrcadlo, kde je
všechno jinak, kde žijete život svých snů – tak, jak by si to mnozí přáli.

Velký úspěch, což v našem případě neznamená nic menšího než život bez hranic, je takový,
kterému předcházejí týdny, měsíce, ba i roky přípravy…

Akceptujte to.

Zamilujte se do toho procesu, kdy odevzdáváte více než dostáváte nazpátek…

Zamilujte se do toho období, jež není nic jiného než příprava a trénink…

Vytrvejte.

Zvítězíte.

 

Efektivní příprava začíná u otázky: Proč se připravovat?

Budete-li dostatečně trénovat, brzy budete více a více připravení…

Navážu na výše uvedené: Nestačí být ve správný okamžik na správném místě. Potřebujete být také tím správným člověkem… 

Když se příležitost objeví, potřebujete být na správném místě, ve správný čas, ale zároveň potřebujete být ta správná osoba, jinak se i z té největší příležitosti stane ten největší “průser”…

Budete-li však trénovat, bude-li součástí Vašeho plánu příprava a odvedete nezbytný kus práce, který nikdo neocení, umožníte sami sobě, že když se okno příležitosti objeví a to i ačkoliv nebude příliš velké, Vy se jím budete schopni protáhnout – rychle a svižně…

Buďte tedy připraveni… 

 

Příprava několik nezbytných kroků: Jak se připravovat?

Mistři jsou odhaleni na základě své vlastní aktivity, nikoliv jen podle vlastních slov…

1. Sežeňte si dostatečné množství studijního materiálu…

O oblasti, kde se chcete zlepšovat a kde chcete růst – pusťte se do důkladného studia a přípravy…

Při studiu zapojte více smyslů – tedy nejen zrak, ale i třeba sluch (čtěte si určité pasáže nahlas), nebo si kreslete obrázky vztahující se k tématu, variantou mohou být myšlenkové mapy, kde jednotlivé témata rozpitváte do logických celků a nebo podle důležitosti…

Používejte podtrhávání, používejte výpisky…

2. Informace, které jste nastudovali, začněte uplatňovat v praxi…

 • Nepotřebujete čekat až budete vědět všechno,
 • nepotřebujete čekat na příhodnější chvíli,
 • nepotřebujete čekat na svolení …

Začněte teorii převádět do praxe, rozvíjejte, zkoušejte a cizelujte své praktické dovednosti – začněte s uplatňováním od těch nejvýznamnějších informací…

Znalost jako taková, pro Váš život nepředstavuje žádný rozdíl.

Až teprve znalost, jež je uplatněná, v tom se schovává obrovské kouzlo. 

3. Vytrvale pokračujte kupředu, zlepšujte se, zkvalitňujte své “pohyby”…

Směřujte od kvantity – tedy kdy musíte odvést ohromné množství práce, ke stále se zvyšující kvalitě. 

Zlepšujte, zkvalitňujte, zdokonalujte. 

Je to však postupný proces – dokonalost na začátku příliš neočekávajte

4. Měřte své síly…

Najděte si někoho, s kým můžete poměřit své síly a začněte pravidelně navzájem prověřovat své znalosti, dovednosti či schopnosti.

Nastavte sami sobě zrcadlo, protože připravovat se někde v “ideálním světě” za ideálních podmínek Vás nepřipraví na skutečný svět… 

Nebojte se vyjít s tím, co v tuto chvíli máte dispozici a získáte tak neocenitelnou zpětnou vazbu, kterou budete moci ihned využít pro další zlepšení.

5. Nikdy se nevzdávejte…

Ač může být období přípravy značně dlouhé, zamilujte se do něj a ačkoliv možná několikrát upadnete, budete sraženi na zem, budete přemoženi vlastními pochybnostmi, zda se to vůbec kdy podaří, pokračujte…

Udělejte další krok.

Jen tak zvítězíte!

 

Zvládnete to. 

Tak jako to zvládlo mnoho jiných před Vámi… 

Nemyslíte, že měli stejné strachy, pochyby a nedostatek znalostí? 

Měli. 

A přesto to zvládli. 

Vy také můžete. 

 

Jestliže se Vám tento článek zdál dostatečně hodnotný a pomohl Vám v určitém uvědomění, budu rád, pokud jej budete sdílet na své oblíbené sociální síti. 

Pokud chcete více podobných článků, propojte se se mnou přes facebook či google plus nebo navštivte mé osobní stránky

Hezký den