Proč je někdy tak těžké vypořádat se se svou vlastní svobodou?

Ke svobodě jako k té nejvyšší vnitřní hodnotě, se při koučovacích sezeních s koučovanými dostáváme poměrně často. Proč je pro nás tak důležitá a co přesně to ta svoboda vlastně je?
Žijeme v zemi a v čase neomezených možností. Tytam jsou doby nevolnictví, otrokářství, poddanství… Když se to tak vezme, můžeme si dělat, co se nám zlíbí a líbí. Nemyslíte? A přesto pro nás může být svoboda velikým otazníkem. Mám totiž na mysli tu naší vnitřní svobodu, tu dámu, která sídlí v naší hlavě. Protože o tu jde především…

Svobodná volba

Někdy se totiž zdá, že čím více svobody máme, tím je těžší se s ní vypořádat. Svobodná volba… Tolik toužíme po tom, abychom si mohli vybírat, svobodně se rozhodovat (je to pro nás podvědomě bytostně důležité) – a když to přijde, ejhle, jsme v rozpacích, váháme nebo jsme dokonce možností naší svobodné volby natolik zaskočeni, že nejsme schopni dělat nic… Je přeci tak jednoduché, když nám někdo řekne, co máme dělat, když nám stanoví, kdy máme přijít do práce, jak dlouho tam máme být a co tam máme dělat. Je tak jednoduché na toho, kdo nám říká, co máme dělat, v duchu či nahlas nadávat a potajmu snít někde ve skrytu duše svůj velký sen o svobodě: „To by bylo krásné, kdybych si mohl dělat, co bych chtěl…“ a tenhle a onen mi můj sen kazí… Ale nedej bože, aby se ten krásný sen naplnil! Mohli bychom být v koncích, protože bychom se museli sami za sebe ROZHODNOUT, co chceme a budeme dělat, co nás baví a těší a čemu se chceme věnovat a co nám přinese obživu. A nejen, že bychom se museli rozhodnout, my bychom to také museli začít dělat – konat, tvořit, způsobit, aby se věci staly. Zní vám to povědomě?

No ano, o nás na volné noze teď hovořím. Nás přesně mám teď na mysli. Ach ta sladká svoboda… tak krásná a přeci tak složitá…

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Gratulujeme. Jste skvělí... Děkujeme za čtení příspěvku... 

Registrujte se na webu pro další skvělé dárky... 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

Co však ta svoboda vlastně znamená? Možná to bude znít překvapivě, ale pomineme-li všechny slovníkové definice a zeptáme-li se svých pár známých (nebo klientů v případě koučů), nabudeme sílícího dojmu, že pro každého znamená svoboda trochu něco (a někdy i diametrálně) odlišného. Jsme totiž lidské bytosti a navíc jedinečné, z čehož vyplývá nejen to, že myslíme a cítíme a vnímáme odlišně, ale také to, že máme každý jedinečnou (rozuměj různou) schopnost se se svobodou vypořádat. Každý zkrátka najde svou vlastní unikátní definici svobody. Zamýšleli jste se někdy nad tím, jaká je ta VAŠE svoboda?

V momentě, kdy odhalíme a poznáme, co pro nás představuje ta dáma v naší hlavě (paní Svoboda, nebo si ji můžeme představovat jako majestátnou sochu Svobody…pěkná představa…) a jaké má přesně vlastnosti, jsme schopni k ní promlouvat a domlouvat se s ní. Ale k tomu, abychom se s ní domlouvali, potřebujeme vědět, na čem přesně se chceme domluvit (jako když se připravujete na pracovní nebo obchodní schůzku…), druhým krokem je tedy uvědomit si, jak to chceme vlastně mít (jaký je ten ideální a pro nás nejpříjemnější stav?).

Takže teď jsme připraveni se s paní Svobodou domluvit. Možná to znáte ze svého života, v momentě, kdy vyjádříte své pocity a jasně řeknete, jak to chcete, protějšek ve většině případů až překvapivě pozitivně reaguje a rád vám vyjde vstříc (protože jste se konečně vyjádřili!). Stejně tak paní Svoboda. Dá se s ní vyjít, to mi věřte, i když (nebo právě proto) existuje „jen“ v naší mysli… Protože všechno, co si kolem sebe tvoříme, vzniká nejdříve v naší mysli – v naší mysli se správným naladěním se rozhodujeme o své budoucnosti, o tom, jak to chceme mít, nejen s tou naší svobodou. Ale o tom třeba někdy příště… Přeji vám krásné svobodné rozhodování!